Oghlan,Oq we Yay

16195039_1369678733125835_4806618626696657304_n
Kenitke üch künlük yerde bir derya bar iken.
Deryaning u teripide yirtquch bir ejdirha turidiken.
Kenittikiler esirlep ejdirhadin qorqupla yashaydiken.
Ademler qattiq qurghaqchiliq bolup ketsimu deryaning süyige yéqinlishishqa hergizmu pétinallmaydiken.
Ejdirha her yili bir qétim deryadin ötüp quramigha yetken qiz-yigitlerni yep kétidiken.
Ejdirha uxlisa etrapni qurghaqchiliq bésip, qehetchilik qaplap kétidiken.
Ejdirha uyqudin oyghansa qattiq boran chiqip, qara yamghur yaghidiken!
Ademler dayim dekke-dükke ichidila yashaydiken.
Künlerning biride kenitte bir bala dunyagha kéliptu.
Balining yüzi kündinmu nurluq iken.
Balining közi yultuzdekla chaqnap turidiken.
Balining chirayidin xisletlik bir yoruqluq parlap turidiken!
Bala tughulup üch kündin keyin mengiptu.
Bala tughulup üch aydin kéyin zuwangha képtu!
Bala tughulup üch yildin kéyin quramigha yétiptu!
Shu esnada qattiq boran chiqip, yene qara yamghur yéghishqa bashlaptu!
Yigit oq we yayisini élip derya boyigha yolgha chiqiptu…
Yigitning ata-anisi qan-qan yighlap:
-Xeyir boptu, bizgimu qilding, özenggimu qilding,-deptu…
Ademler köz yéshi qiliship yigitni uzutup qoyuptu.
Yigit üch kéche-kündüz mushaqetlik yol yürüptu…
Yigit derya boyigha az qalghan kéchisi ejdirha bilen doqurushup qaptu.
Yigit „Ya ölüm, ya körüm!“- dep warqirighiniche hojumgha ötüptu.
Birdinla hawa güldürlep qattiq chaqmaq chéqip kétiptu.
Etrap kündüzdikidekla yorup kétiptu.
Ejdirha yer kökni titretküdek birla hökürep yigitni dem tartip kétiptu!
Ademler we janiwarlar qorqqinidin qiya-chiya qilip her terepke qachqili turuptu.
Yigit ejdirhaning ichide turup, uning yürikini nishanlap atqan iken, oq del jayigha bérip tégiptu.
Birdinla tagh yiqilghandek qorqunchluq bir awaz kéliptu! Ademler qarisa ejdirha ölgen iken.
Kishiler xushalliqtin sekriship, külüshüp we churquriship kétiptu…
Ata-ana közliri yash we yürekliri qan halette etraptin oghlanni izdeshke bashlaptu…
Üch kün izleptu…üch ay izleptu, üch yil izleptu! Künler ötüptu, aylar ötüptu we yillar ötüptu… Oghlan yurtigha ikkinchilep qayitip kelmeptu…!

Autori: K.Atahan

01.07.2017

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s