Yüksek Insan Heqqide


Yüksek Insan Heqqide

-Hayatqa Bolghan Söygüngiz Eng Yüksek Ümdingizge Bolghan Söygüngiz Bolsun. Eng Yüksek Ümdingiz, Eng Yüksek Hayat Chshenchingiz Bolsun…!

-Fridirich NietscheYazarmen: Fridirich Nietsche

Terjiman: Kurasch Umar Atahan

1.
Dunya qarangghulishiwatqan, Quyash qariyip, hararet muzlap kétiwatqan bir dewir yéqinlap kéliwatidu. Üstün Insanlarning nesli qurup, Yüksek ademler qara budunning ayaqliridin yükselgen tozundilar bilen kömülmisun, dep oylap kirpik qaqmay tang atquzdum.
Quza chüsh bolay digende uzaqqa sozulghan kölenggüler yene qisqirashqa bashlihanidi…
Helimu isimde turuptu….
Insanlar wolqandek qaynighan gholghun bir meydangha ketken chéghimda terkidunyalargha xas shekilde bir sarangliq qilmishtim. Toghra, U bir yermenke meydani idi.

Dimesimu bir sarangliq idi, xamsüt emgen insanliq de. Xeliqqe ming ümitte xitap qilip, xuddi hichqandaq bir xitaben herikette bolup baqmighandek ekis sadagha érishelmidim we ming bir ümitsizlikke pattim.

Peqet zawal chüshkendin kéyinla ölükler bilen hayati bedilige xeterge tewekkul qilip, yip üstide mangidighan sérikchilarla manga hemra bolushqanidi. Menmu beden we rohim dolayi beeyni bir jinazigha oxshap qalghanidim. Sabah peyiti yéqinliship kilerken oxshimaydighan bir yéngiliqni bayqidim. „ Yermenkidin, qalaymiqan heriket qiliwatqan putlardin, yéqimsiz ayaq tiwishliridin we uzun qulaqlardin manga ne“ didim axiri.

Men dayim alqinimning üstide tutup kéliwatqan siz yüksek insanlar shuni mendin biliwélingizlarki: Bu mal bazaridek gholghunda hichkim yüksek insanlarning barliqigha ishenmeydu. Bu yerde ulargha köyünüp wayizliq qilsingiz, ular chiraylirini pürüshtürüp, bundaq gepdanliq qilishni biz téximu yaxshi bilimiz, biz hemmimiz teng barawer insanlarmiz, deyishidu.

Hey siz yüksek insanlarni, sizlerni oylisam yighlap kétimen, dayim eshu shorpishane ushshsaqlarning ayaqliri astida yenchilipla keldingizler! Sizlerning heqqingizlarda parang chiqsa qarabudun dolisini qorup, köz qirpip: „ Yüksek Insan püksek insan, deydighan birnerse yoq, hemmimiz tengrining neziride eshit yaritilghan, perqimiz yoq, tengbarawer insanlarmiz“ dep qiqas kötürishidu.

Tengrining neziride he, tengrining neziride shindaqmu?! Peqet u silerning tesewuringlardiki, silerni qaycha bilen qirqip qoyghandek tengbaraber yaratqan mehbudenglar achchiq riyalliqni körüp yoqluq déngizigha chöküwaldi. Gholghundin uzaqlishish hemmeylenni izgülik sharabi bilen tartuqlaydu, Hey yüksek insanlar bir biridin periqlenmeydighan bu ushshaqlar gholghundin uzaqlishinglar!!!

2.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Tengrining neziride he, tengrining neziride shindaqmu?! Peqet u silerning tesewuringlardiki, silerni qaycha bilen qirqip qoyghandek tengbaraber yaratqan mehbudenglar achchiq riyalliqni körüp yoqluq déngizigha chöküwaldi.

Hey yüksek insanlar, ushshaqlarning mehbudisi shunche zeyip bolghangha rahmen siz we sizning meniwiy tüwrükingiz üchün eng éghir tehlikelik barliqidi.

Kemtük, kisel, ach we méyip yaritilghanrning mehbudillirigha qara, Ular yiqilip, qara tupraqqa patarken sizlerning hayatliq yultuzingizlar upuqta parlashqa bashlidi. Insanlar üchün tang atti, quyash tikliniwatidu, kün chüshke qarap kétiwatidu, yüksek insanlarning dunyagha hökümranliq qilidighan waqti kettikche yéqinlishiwatidu.

Bu sözlerni anglidingizlarmu qérindashlirim, menisige yettingizlarmu, teshwishke pattingizlarmu, qorquwatamsizler, béshingizlar qéyiwatamdu, aldingizdiki chongqur uchurumluq hanglardin endishege giriptar boldingizlarmu, dozaq itlirining qorqunchluq wawighan awazi kéliwatamdu?!

Qeni gheyret, gheyret hey üstün insanlar! Biz körüwatqan bu qiyamet qayimi adem ewlatlirining parlaq kélichigining tughum sanjiqliridur! Isa öldi, emdi uning ornida insan üsti iradisining yashaydighan zamani keldi!

3.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hayattin eng qattiq endishe tuyghanlar bugün sorawatidu: “ Insanlar bu qeder jiq jewri-japa we xéyim-xeterlerdin qandaq qilip özini qoghdiyalaydu? Zerdüsht ularning tam eksidin chiqip, ademni chöchütkidek qilip” Insanlar qandaq qilsaq eng tiz yoqulidu?” dep sorawatidu. Zerdusht yene “ Qelbimde peqet insanüsti bar, méningche eng muhim bolghinimu zaten shudur. Asiy insanlar kashki méning umrumda bolsa, ular bilimsizlik, jayilliq, muhtajliq, endishe, ghem, teshwish, namratliq, kisellik we exlaqsizliq patqiqigha patqanlar bolup, rohiy dunyasi allahqa isyan we ademlerge nepret bilen tolup ketkenlerdur!

Hey qandashlirim, insan dise méni eng söyündüridighini yenila Insanlarning déngiz dolqunliridek bir örlep yene chöküshke yüziliniwatqan ötkünchi mawjutliqidur. Hey üstün insanlar sizde manga söygü, hürmet we ümit bergen birtalay nersiler teyyar. Manga kuch-quwet ata qiliwatqini sizlerning boyun egmes jasaritingizler, menggü toxtap qalmas küreshliringizler ey yüksek insanlar!

Sizlerning hayat yolida duchar bolghan japa-mushaqet , xeyim-xeter we dishwarchiliqliringizlarda ching yürektin hürmetleshke erziydighan bibaha jawaheatlar bardur! Hey özining bolmighangha nezergüzirinimu tashlap qoymaydighan yüksek insanlar, sizlerning yalghan-yawadaqlar bilen toshup ketken jemiyettin uzaq, ölsimu teslim bolmaydighan yigane rohingizlar adem ewladining meng´gü medihiyeleshige erziydu!

Bu wapasiz dunyada bugün kichik insanlar egemendur, bular teslimiyet, kemterlik, kichik piyilliq, rehimdillik, sadaqet we semimiyet digendek exlaqi uyushturghuchilardin hiyligerlik bilen paydilinidu.

Qarabodun chishilargha mas kélidighan, qullarning jénigha aram béridighan we qarabudungha yarishidighan nersiler arqiliq sheytandek mingbir qiliqqa kirip üstün insanlarning mürisige dessep, özige yarashmaydighan lekming yollar bilen dunyagha hükmaranliq qilishqa orunidu!

Lenet namertlerge, nepret bashqilarning chapinida terleydighan parazitlargha! Nepret, nepret, nepret!!!

Beziler insanlar qandaqsige eng yaxshi, eng uzun we eng xush shekilde yashaydu? Dep soraydu.Bu sualni sorighanlar bugünki dewirning hökümdarliridur. Qérindashlirim bu hökmaranlarni, bu bir-biridin xuddi hasharettek kichik ademlerni nime qilsanglar qilip, qaysidur bir analarni tepip yoqutungizlar. Bular ajizliqidin birlishiwalghan, bir-biridin hetta özidinmu qorqu ichide uzaqlishalmaydighan barliqlardur. Bularning mawjut bolup turishi üstün insanlarning hayati üchün éghir tehdittur!

Hey üstün insnlar kichik pezilet igilirini, menpeetler kochisida chapqan kichik hiylegerlerni, yalghandin exlaq perdisi arqisigha ötüwalghan qurnazlarni, hasharet tawirli erzimes ademlerni, bir-birige échinip asanla yawashliship we yumshap kétidighanlarni, qolidin milletige paydiliqraq birer ish kelmeydighan düshmenlerge teslim bolghan rengwazlarni yoqutunglar!

Düshmen´ge teslim bolup yashighandin perishanliqqa chüshken téximu yaxshidur! Gerchek bolghini sizlerning bugünkilerdek yashashni rawa körmigenligingizlar üchün emes, bilmigenligingizlar üchün söyüniwatimen. Chünki bu shekilde yashisingizlar eng toghra qilghan bolisizler!

4.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey Üstün Insanlar, Yüksek Ademler
Üstün insanlargha, Yüksek Ademlerge xas jasaritingizlar barmu qérindashlirim?! Eger bar Bolsa téximu yaxshi. Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Jasaritingizlerge ichingizlardin qayilmusizler?! Shahitlar aldida peqet insan jasaritila emes, belki tengrilermu lal bolidighan Bürküttinmu yüksek tebiyetlik bir xaraktérgha sahip ikenligingizlargha ishenchingizlar kamilmu ejiba?!

Qara Budun, hey Qara Budun… Halinglarga way silerning. Sésighan üzümlerdin qetridek sharaplarning chiqidighanlighini oylimisam…..
Hey Qara Budun…Soghaq rohlar, qullar, tilemchiler, qelenderler, qéchirlar, körler, serxushlar, tul xotunlar…
Bular méningche hergiz körünginidek anche jessur emestur. Jessur bolmaq üchün awal qorqushni bilish, andin uni yéngish kirek bolmaqtadur. Tik qiyalargha ghurur bilen baqmaq lazimdur. Xeterlik hanglargha qaraqushlarning közi bilen nezer tashlishimiz we tik qiyalarni yirtquch qushlardin Shahane bürkütlerning tirnaqliri bilen, tüwigiche paturup we Qan chiqqudek qarmallap tutushimiz lazimdur. Hayatliq yolidiki Mana bu shertlerge layiqlarni jessur, üstün we yüksek dep ataymiz.

5.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
“Insan Osal birnerse” didi manga jüret qilip ulardin eng küchlük sanalghanliri. Sözidin “Adem xam süt emgen nerse, hayawandin better nime” digenlik chiqip turatti. Kashki digenliri toghra bolsa nime dey. Xatalashti, ularning insanlardin yamanlawatqan teripi, insan tebiyitidur, küch, jasaret we alahiydiliktur.Barliq pozitip yamanliqlar insanning küch-qudritidur. Bu seweptin, awu ejepmu yaman ademken, shunga ghelbe qildi, deymiz! Bu elbette qayidilerge uyghun bolmighan namert yamanliqlarni körsetmeydu. Insan Téximu yaxshi, parallel halda téximu yaman bolishi lazim! Mening dewatqinim eslide: Insanlar eng yaxshi ishlarni qilish üchün, eng yaman ishlarni qilishqa jasaret qilish lazim!

Insanliqning pütmes we tügimes mushaqetlirige qatlan´ghan kichik ademler üchünmu bu eng toghra chiqish yolidur.Insan neziridiki büyük gunahlargha tewekkul qilmay turup büyük yaxshiliqlarning derwazisi hergizmu échilmaydu! Men büyük gunahlargha baghlan´ghan yollarnining tolisining zeperler dergahigha sozulghan awuntulighini obdan bilimen. Bu dewatqanlirim qulqi uzun sheytanlar, tili neshter yilanlar üchün emesdur! Her söz, söz sözliyeleydighan herqandaq bir éghizgha yarashmaydu.Söz söz yarashmaydighanlar üchün yiraq nersilerdur. Qoysiman éghizgha layiqlarning aghzidin bundaq kelimiler tökülmesligi lazimdur elbette!

6.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey üstun insanlar, siler méni buzup qoyghanliringlarni tüzeydighan adem dep zengétemsizler taza qawriyalmidim. Yaki silzlerni yumshaq kirislolarda, mamuq tösheklderde hozur-halawet sürdürmek üchün bir memur ispati bilenmu aldingizlarlargha keldim?! Yaxut siz heyranlirimgha, chöchigeklirimge, yolidin azghanlarimgha, hozurini qachurghanlarimgha yénik chiqish yoli körsetmek amaj bilen bir ish qilishim kirektur belkim…!

Yaq, yaq, yaq…Üch qétim yaq! Put-qolni tashlap we her terepke sozup hözur ichide yashash üchün aringizdiki eng qimmetlik hésaplan’ghan kishilerning ömri we hayati bedel tölen´gen bolishi lazimdur! Yolingizlar barghanche téximu tik, téximu téyilghaq we téximu xeterlik bolishi lazim. Adem peqet bu yol arqiliqla chaqmaqlar her tereptin oqtek urulup turghan, boran we shiwirghanlar howlap turghan yükseklerge chiqar we kök téshidik chéqilip, yamghurdek yaghar! Üstün insanlarning yéri Güldürmamalargha yarishidighan bir yüksekliktedur! Méning chüshenchilirim bu yol arqiliq, men ima-isharet qiliwatqan upuqlargha qeder baridu!Sizlerning kichik, qisqa we inchike bexitsizlik we sepaletliringiz bolsa bolmamdu, manga ne? Buning men üchün hichqandaq bir ilge körsetküchiligi yoqtur…

Sizler chekken iztirap we teshwishler téxi qudret tépish yoligha méngishingizlar üchün taza yiterlik emestur. Bundaq diyishimdiki sewep bu azap-oqubetler bashqilarning emes özengizlarning wabalidin qaynap chiqiwatidu. Henüz téxi béshingizlargha kelgen düshmendin pushqurghan mehkum milletlerning achchighini his qilmidingizlar!Manga qarita bashqa türlük sözlisingizler, perwayim pelek, xalighiningizlarni qilingizler, yalghanchiliq destidin jehennemde artuq tilingizlar köyidu. Sizlerning chekken achchiqliringizlar tebiyki méning achchiqlirimgha hergizmu oxshimaydu!

7.
Hey üstün insanlar, yüksek ademler, qelbingizlarni yükseklerde tutungizlar! Rohinglarda shanliq kélichekning gül-chikekliri muzdek küpkök renglerde échilsun! Dehshetlik tagh shamalliridin kèyin qara bulutlardin qismetning iztirapliq yamghurliri yaghsun artuq!
Heywetlik güldürmama, chaqmaq we chéqinlarning manga dostane muamilide bolishi manga yetmes! Köktikilerni yerge chüshürmekni istimeymen. Köktikiler men üchün qilishqa tégishlik bolghanlarni eng awal bilishi lazim bolidu. Méning hikmetim uzaun zamanlardin béri goya yamghur bulutlaridek topliniwatidu. Toplanghanche téximu sakin, salqin we qarangghuluq bolidu.Chaqmaqlar, Chéqinlar we Gldürmama dep nam alghan Kök gürültiliri mana mushundaq bulutlarning herkitidin shekillinidu. Ot bilen suning, issiq bilen soghaqning öz-ara urulishi ulughwar hadiselerning ayan bolishigha qeder dawamlishishi lazim! Men insanlargha nurluq chiraq bolushni emes, közni yumup achqiche ghayip bolidighan közlerni qamashturghuchi kök gürültisi we chaqmaq bolushni terjih ettim. Qarangghuluq yoruqluqtin qachidighan insanlar üchündur. Yoruqluq üstündur. Shundaq üstünlikning alamiti bolghan özemge mensup mensup mensup bolghan kökgürültisi ularning gheplet uyqulirini buzup, altun qanatliq xorazlarning chuqanlirigha oxshash, ghepletke patqanlarning xunükleshken we harghin közlirini parlatsun!

8.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey üstün insanlar, ghaliplighingizlar üchün mendin zinhar bir nerse telep qilmangizlar! Özlirining hökümaranlighi üchün bashqilardin yardem istigenlerde sinsiy bir saxtakarliq we jinayet ishlesh beqararliqi bardur. Bolupmu ular büyüklerde bolushqa tégishliklerni kichik hésaplan’ghan ushshaqlardin telep qilsa bu bir yamanliqning alamitidur. Bu oyun buzar bayqushlar büyüklük heqqide kichik méngidarlarning zéhnide birqatar shühbelerni peyda qilidighan yaramaslardur! Hey hichnimedin memnunluq his qilishni bilmeydighan palpal közler, menpeetke shehwiti heddidin ziyadeler özenglarning ejellik qusurliringizlarni bilemsiler?!
Hey Exlaq, erdem we pedisheptin yoqsunlar, özliridin yüz hesse, Bezide Ming hesse chong lap atidighanlar, yalghan exlaqliringlar, yasalma hürmetliringlar bilen ademlerni hetta tengrilernimu aldaysiler we axirsida özliringlarning saxtikarliqliringlargha özenglarni, bir amal-charelerni qilip ishendürisiler. Zeherlik we yirtquch haywanlarmu silerdin ademiylikte xèli üstün turidu!
Xeter we rezillik etrapni nepes alghusiz qaplap ketken bu dunyada üzümler qara patqaqlarda, baranglar erishalada parlaq quyash nurigha qaqlinar halgha kelgen, gül baghchilirini taghlar makan tutqan bir dewirbu!
Hey yüksek insanlar, hey üstin ademler, bu özliri kichik emma igiz yerlerge jaylishiwalghan siwir-sineklerdin qattiq ihtiyat qilingizlalar! Bugün özengizlargha mensup bolghandin téximu qimmetlik we etiwar bir nerse yoqtur bu jahanda. Bugünki awamda barmu bu üstün insanlardiki bir qatar möriwetler!? Yoq, yoq, yoq. Sen bugün hemme yerde qewmim we makanim digenler bilen Xayinlar we munapiqlarning ornining almiship qalghanliqini kördüng! Sen Bugün chong bilen kichikning, tong bilen pishshiqning, toghra bilen xataning, aq bilen qarining, heq bilen naheqning, güzellik bilen rezillikning, perqitelmes bolup qalghanliqigha shayit boldung!
Atalmish Xeliq digining dorust körün’gen egrilerning düshmendin tartip reqiplergiche bolghan jughrapiyediki ghayet chong toplimi bolup, her zaman yalghan-yawadaqlarning arqisidin kichik balalardek yügrüydighan maymunsiman Ademlerdin Shekillen’gen janiwarlardur! Xeliq digining bir ottin Apiride bolghan déngizdur! Pezilitingni kime qilip üzmiseng gheriq bolup kitisen.
Xelqining sen bilen bolghan musapisining yérimi muzdek, yèrimi ateshtindur! Gah solgha, gah onggha, gah astigha, gah üstige qarap tepekkur qilisen….
Musape sirlarning kitabidur, menzil boylap oqu we chüshen uni!

9.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey Üstin insanlar, yüksek ademler, rohigha chökken ghaliplar, ochuq ashikare yashash sewdasigha chüshkenler, asan ishinip ketmenglar, qeliblerning chongqurluqlirini mexpi tutunglar, siringlarni éyitmanglar! Asanla ziyan-zexmetke uchraydighan qarabudunlarning üstünlüklerni ayaqastigha alidighan künibu. Qara budunlarning chömülidek toplushiwélip, ming teste tiklep chiqqan butlirini bugün yiterlik bahanelerni tépip chiqip kimler chéqip tashliyalaydu!? Palanchi we pokunchilar anayerda jesetlernimu inadigha ikna éterler; Ne yaziqki nedenleri bayan qilinsa xeliq tabakasi buninggha yenila ishennes. Bular illetlerge ishinip, heqiqetlerge ishenmesler. Belkim bir qétim bolsimu natoghra bolghan shühbelik yollar bilen heqqaniyet ghelbe qilsun. Bashqilar qaysi bir küchlük xata bu ulugh zeperning otturigha chiqishigha sewepchi boldi, dep sorashsun, hey rezillik dunyasidikiler.

Hey üstün insanlar, yüksek ademler hemme nersidin xewerdar bolup ketken, sizge qarshi kin we nepret besligen bilermenlerdin uzaq turungizler! Xili xili, guli güli bilen, digen gep bar emesmu.
Bu bilimi bar emma sapadin yoqsun insanlar sizlerdin nepretlinidu, heset we körelmeslik otida quldek azap ichide tolghunidu. Chünki bular izgülüklerdin qisirdurler! Soghaq we qurighan köz sayipliridur bulardikisi. Qelbide üstün insanlargha we yüksek ademlerge kin besligenler del sazliqlardiki qara patqaqlar arisida yashaydighan zeherlik ushshaq yilan we chayanlargha oxshaydighan mexluqatlardur. Yénigha halimhadis kélip qalghan mesum qushlarning qanatliri, kütülmigende purride tozup, söngekliri érip hayatliqiri nabut bolar. Bu kichik qushlarni tirik yutqan janiyler tola yalghan éyitqanliqtin qursaqliri yoghunap, burunliri asmangha qarap qalghan bolup, körgende ademning köngülliri élishurler. Charesiz halda ularning yalghan sözleshke mejbur bolghanliqi, ularning kechüriwétishke layiqlighini hergizmu bildürmeydu. Ularni kechürishke sewep bolghan hadisatlar hergizmu heqiqi insan söygsi we merhemitining alamiti bolalmaydu.

Bu ushshaqlar shekillendürgen jemiyette müjimellik ichige örmüchük torida qawilip qalghandek toxtap qalmaq we boshatqusiz derijide matilip qalmaq heqiqetlerni bilishning axirqi pellisi emes. Sogumish rohlargha ishenmenglar, gerchek hadisilerdin xewiri bolmighanlar yalghan sözliyelmeydu. Bir-birining közige qarap turup, özara yalghan sözligen we yalghanlargha ishinip arqisidin yügüreydighan bir top ademlerdin uzaqlishingizlar!

10.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey Üstün Insanlar we Yüksek Admler, yükseklerni könglingizlerge pükken bolsingizlar özingizlarning put we qollirigha tayiningizler!!! Özingizlarni bashqilargha toshutmangizler, natonush méngilerning isharitige muhtaj bolmangizlar! Ulughluq we küch öz kuch-qudritige tayinip tik turmaqtur!

Peqet Atqa mindingmu, mushaqetlirige qatlinishing ijabetmesmu? Atni qeyerge qarap chapturdung? Xeyriyet Dostum, atqa minip ulashqan choqqilarda tokirangship, ong-tetür dessep we kikechlep yürmisengla bolatti! Hey At migen yüksek adem, yükseklerde tongup titiresh sanga yarashmaydighanliqini bil we derhal charesige baq! Herqanche sirilip we sentürülüp turup oynighan usulmu tokirangship mangghandin we tüz yolda yiqilip ketkendin yaxshidur! Mes halette deldengship yürüp oynighan usulgha lenetler bolsun! Segek bolmighan mingening qolidin nime kilidighanliqini hemme adem béridu.

11.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Yüksek rohluqlar qangha we issiq göshke étilip turghan yükseklerni makan tutar Qaratallargha oxshaydu!
Hey yaratquchilar, hey üstün insanlar, hey yüksek ademler ademizat tarixtin béri özlirining etrapqa yardem izlep telmürüp turghan mesum ewlatlirighila hamildar bolup keldi. Mesumluq yaxshiliq élip kelmidi. Yashash üchün öltürüshkela yol baridi. Öltürüshke ketken yolda adem qéni deryadek aqti. Kim bolsa bolsun zinhar aldanmangizler, eng yéqiningizlar kimler? Eng yéqiningizlar üchün köyüp we pishishtin bashqa yene nimelerni yoqtin bar qilalidingizlarki. Halingiz otturda turup, buqeder heshem we temennaning zadi kérigi nime? Üstün bilgen Butlaringiz patqaqta turarken, burunlaringiz nime üchün hawalarda kezsunki?! Hey erdemlikler, bir qachigha bir tawaq su patidu. Siz sizlerge yarashqanni qilingizlar, uning, buning üchün emes, yenila özingizlar üchün. Bashqilar üchün, dep özni semiritidighan, samanning astidin su yügritidighan wes uni léyitip béliq tutidighan kichik ademlerdin éhtiyat qilingizlar! “Yéqinlirim üchün…” dayim kichik ademlerning exlaqi bolmishtur! “Ber gülüm al gülüm”, “Awal qol qolni yuysa, andin ikki qol chiqip yüzni yuyar,” “ Her ish birbirige qarashliqtur” Dep shuar towlighanlarning tolisi yardem bérishke emes, élishqa ihtiyaji bolghan kazzap ademlerdur!

Hey yaratquchilar, eger yüksek erdem sahibi we üstün xaraktér igisi bolmisingizlar hamildarliq istigi we hamiylelik qedri sizlerning öziningizlarning shexsiy ishigha téximu yarashtin bashqa zinhar bir qutsalliq hésaplanmaydu! Buwaqlar qursaqtaiken özining közliri bilen sizni körelmigen teghdirdemu, söygüngizlerni qelbige yoshurup, sizlerni izah tartquzup, yaman gherez bilen sizlerge ghum saqlap ösüp yitilidu. Sizlerning pütün söygüngizlarni we muhabbitingizlarni perzentliringizlargha bérish ata-aniliq buruchingizlardur. Perzentliringizlar sizlerning eng yéqiningizlar, esiringizlar we öp-öz iradingizlar bolishi lazimdur. Ne yaziqki gül térisam tiken ündi, qurighan shaxta anar pishti, digen gepler bar chonglar arisida! Pelek bezide onggha, bezide solgha iradimizge baqmighan halda sarangdek chörgileydu. Emma söygü we merhemet, adawet we nepret meseliside ewlatliringizlar sizlerdin miras qalghanni hayatigha endize qilip yashaydu! Ewlatlarning söygü we merhemiti yene perzentliri üchündur! Shunga perzent terbiyesi meselisi aile we milletning chongqur we nazuk ichki ishi bolup, yatlarni yeni milletning düshmenlirini bu ishqa arlashturmasliqqa kapaletlik qilingizler!

12.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey yaratquchilar, hey üstün insanlar, hey yüksek ademler méyiplarni tughushqa tereddüt etken kiseller jinayetkardur. Tughulush ismi-jismigha yarisha bolishi lazimdur. Tughulush aldida turghini yenela kiseldur. Bundaq ewlat qaldurushqa qarar bergenler bolsa menggü érighdalmaydighan pasiqlardur!

Bala tughush xatunlargha nisbeten bir sorundur. Elbette keyip berdi, dep perzent sahibi bolmas adem digining. Tughulghan balilarning her tereptin saghlamliqini tepsili hésap kitap qilish kirek! Aghriq tuxum tughush aldidiki Toxularni tughush istiki esir alghan bolidu we shiér yézish istikige giriptar bolghan shairlarni eser yézish istiki sayritiwétidu. Hey yoq nersini bar qilishqa hérismen ushshaqlar, sizlerde bir süre taza pakiz bolmighan illetler bardur. Bu sewep bilen pakizlanmaq üchün bashqa charege qarighanda ana bolmaq yolini tallash yenela aqilaneliktur. Yéngi bir bala, ah neqeder yéngi meynetchilikler bilen dunyagha kélidu-he?! Toghra, Hey yoqni bar qilmaqchi bolghan analar, bir bala tughushtin awal rohingizlarni we boyingizlarni sugha sélingizler we perzentingizlarni pakiz rextler bilen zakidap, pakiz ishlar üchn terbiyelep chiqingizler!

13.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hökmaranliq dayiringizlarda peqet erdemlik yolida bolmangizlar kirekmektedur!!! Mumkinchiliq bolghan ehwalda özingizlerdin melum bir istekte bolushtin saqliningizlar. Bowiliringizlarning erdemlik chighirini boylap heriket qilingizlar we dadingizlarning qutluq izliridin hedepke qarap xuddi bir oqtek uchingizlar! Oghullaringizni jenk meydanlari üchün jessur yétishtüringizler! Qizliringizni milletning parlaq kélichigi üchün yétishtüringizler! Eger aile we perzent heqqidiki ishlar mana mushundaq bolmisa yükseklerge ayaq bésish imkaniyitige érishkili bolmaydighu deymen?!

Deslepte yüz bérish ihimali bolghan xataliqlarning sadir bolup qélishining aldini almaq aqilaneliktur sizlerge hey üstin insanlar, yüksek ademler! Ata-Bowilliringizlarning jinayet ishlep, gunahkar bolghan meydanlirda „Süttin chiqqan qozadek aq, Séghizxandek saq“ boliwélishtin nomus qilingizlar!

Xotun xexke, haraq-sharapqa we tongguz göshige mestane bolghanlarning kendi nefsidin insap we ippet telep qilishi nimege oxshaydu sizlerche?! Bundaq xumsilardin yaxshiliq kütüsh sarangliqtinmu éship kétidighan bir türlük éghir kiselliktur! Bundaq bir xil mexluqlarning bir, ikki yaki üch xotundin ewlat körishi insanliqqa qilin´ghan haqaret bolmay yene nime bolatti! Bundaqlar teqqiyler we mederisiler qurup, ibadetlerni sözsiz yérige keltürp, saqal-burutni bolishigha qoyup bérip, pishanisige ewliya ezem, dep yéziwalsimu yene saranggha oxshash külüp qarap turmastin digülikimizni ochuqtin ochuq yüzigila diyishimiz lazimdur! Bundaqlar özi üchün bir saranglar sanatoriyesi yaki hapisxane inshah ettürgen bolsa, teqdirge shayan ish bolatti, toghrisi. Peqet bundaq bolishigha ishenmeymen, bu asmandiki ghazning shorpisini ichip chüsh körgendinmu artuq axmaqliqtur!

Ne yaziqki biz yirgen´gen bezi nersiler, pakiz téritoriyemizde yétishidu. Ichimizdiki gacha, gas, qarighu we dötlermu shundaq bolidu…! Jemiyitimizde bundaqlarning yalghuz heriket qilishi paydisiz bolghachqa, türmilerge tashlash we lagérlargha solash tewsiye qilinmighachqa, ulargha jinayetchi ispatida emes, xasta adem ispatida hemra bolush keskin teshebbus qilinidu!

Dunyada terkidunya bolup, chöl-jezirilerni makan tutup yashawatqanlardinmu rohiy we jismaniy tereptin paskinilishhip ketken yene bir nerse bolmisa kirek! Chöllerde yilan we chayanlar siyaqigha kiriwalghan sheytanlar makan tutqan. Ular sanga altun-kömüsh we aywan-saray wede qilghan teqdirdimu özengni heqiqet tarazisida mustehkem tutalishing lazim! Eshu kir saqalliq, köp xotunluq ademiy haywanlardin yalghuz jinlar´la emes, belki sheytanlarning tongguzlirimu seskinidu. Jin we Alwastilar bundaqlarning etrapini, hergizmu boshtin boshqa tashliwetmeydu!

14.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!Yüksek ademler arisida küreshte iken korqunchaq, düshminidin tartinip turidighan, yaxshi taqlap heriket qilip, shiddet bilen sekrep hojum qilalmaydighan qaplansiman bejiriksizlerni kördüm. Hey bejiriksiz üstün insanlar, yüksek ademler yan teripingizlardin nezer tashlidim, ajizliqliringizlar ashikare bolghangha qeder. Sizler atlash, taqlash, sekresh we zerbe bérishte telepke layiq emeslikingizlarni körsettingizler. Hijarap turghan isheklermu sizlerni mesxire qiliwatidu. Lenet bolsun!

Peqet hey zerer oyunchilari, qilalmighudek jengk meydanida nime bar sizlerge?! Sizler oynamaqni we alay etmekni ihtiyajingizghe qeder özleshtürelmedingizlar! Her zaman bir büyük kemterlik étigha miniwalghan axmaqlardek, oyun meydanida peqetla olturup baqmighandek yalghanchi tawirlarni bizge körsetmengizlar!

Sizlerning qilishqa tégishlik erdemleringiz köptur. Hey üstün insanlar, yüksek ademler, Sizlerning büyük bir hamlede meghlubiyetke uchrap, héliqi attin yiqilishingizlar, sizlerni shöhretperest buzuq insanlarning arisigha kirgüzüsh üchün sewep bolalmaydu. Herqanche qilsingizlarmu sizlerni u yerge kirgüzmeydu. Yaxhi bolushmu, yaman bolushmu, set bolushmu, güzel bolushmu qiyin yollardin ötidu.  Ularche bolghanda sizler buzuq insanlarsiniz, uhalda, bu nedendin teripingizni tutqan insanlarning hemmisi bozuq sanilamdighandu, bu buzuq mexluqatlargha nime dep xitap qilghan bilen bikar!?
Isit sizlerge bergen meniwiy sharaplirim. Bürkütlirim, Arislanlirim we yilanlirimgha bergen bolsam kin we nepretni terik eylep, muhabbet we söygüge chömülüp, mungluq küylerni chélip, tesirlik naxsha we qoshaqlarni oqup, maharet bilen usulgha chüshetti bu kamghiche!
Way bularning haligha, lenet bolsun qelbi söyü we merhemetke yoqsun bolghanlargha! Way, bularning haligha! Ularning oy-xiyaliche bularning sewebidin pütkül insanlar basharisizliqqa uchraydu, senki.

15.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!Bir nerse neqeder isil yiltizdin köklep chiqqan bolsa uning yultuzi shunche yüsekte parlighan bolidu. Hey yüksek insanlar hemmingizlar kütülgenlerge qarighanda muwepeqiyetsiz yaritilghan barliqlar emesmidingizlar?! Toghra kamtüklük we mejruhluq jismingiz we rohingizni quluplap, Jasaritingiz kumpeykum bolup ketmisun yene. Buningda heyran bolghudek yene nime bar?! Téximu jiq nersiler mumkindur. Özingizlargha téximu yarishidighan shekilde külüp turup yashashni ügüniwalalisangizlar eger ajayip bir ish bolghan bolatti. Sizler kemtük we ölchemsiz eser bolup törelmish ikensizler, mushaqetlerge bash egmestin mukemmellikke intilish tebiyitingizlardur. Buning yene qandaq heyran qalghuchiliki bar hey yaritilshtin yérim qalghan mexluqatlar. Hey yérimi sunuq yaritilghan mexluqatlar, ichingizlardiki insan kélichigi rohingizlarda hich bésim peyda qilmaywatamdu?!

Insanlar eng uzaq we eng chongqur we eng yüksektiki yultuzlardek qudretliktur eslinde. Bularning hemmisi sizlerning chanaqliringizda lawa we wolqandek shiddetlik heriketlenmeywatamdu?!

Talay janlarning hasharetler kebi berbat bolishigha chöchüp ketküdek nime bar? Özingizlar éhtiyajliq bolghangha qeder qénip, qénip külüp yashashni ügüniwélish, nime digen chong bexit sizler üchün.

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler yene neler? Yene neler, yene neler mumkindur?!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler etrapingizlarda yene neler bolghanliqini bilemsizler?!

Birlikte nezirimizni aghdurayli, zadi emeliyette hazir nime ishlar yüz berdikin. Bu dunya özige oxshash kichik we qimmetlik bolghan yene qandaq bayliqlardin terkip tapqan bolishi mumkin?! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler etrapingizlargha kichik emma qimmetlik mital, tash we jawaharatlarni tizingizlar! Bularning altunning digeridiki qimmiti ademge jismaniy we rohiy jehettin shipatliq béridu! Mukemmel bolghan nerse ümit chirighining piliküchige menggülük ot tutashturidu.

16.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hazirghiche bolghan ariliqta erizlerde tilgha élinghan eng chong gunahlar nimiler idi?! “Külgenlerge uwal” ghu deymen. Bu sözni qanun´gha kirgüzsh üchün aghzidin tunji qétim chiqarghanlar yer yüzide külgidek birnerse tapalmighan bolghiymidi ejiba?! Eger yénida undaq bir nerse yoq bolsa, izdep baqsa bolmasmidi?! Bir kichik balimu izdinip yürüp axiri özini küldüridighan birer emekni tépip chiqidu.

Bu qara yürek adem yaritilghanda söygü we merhemetni bilmeyti. Xapiliq we shadliqni his qilalamayti. Yürigi tashtek, qéni muzdek bir ademti, ömride külüp baqmighan, külgenni yaman alidighan, külüshtin biseremjan bolidighan. Bu adem külgenlerni körse ichide yash töküp, chishlirini ghuchchurlitatti! Bu adem külgenlerni körse ichide ghum saqlayti! Bu adem külgenlerni körse özini özi dumbalayti! Her xil bexitsizlikler ademge ademgerchilikni ügetti!

Söymigen we muhebbet baghlimighan yerde nepret höküm süridu! Yashisun nepret we muhabbet! Muhabbet bolghan yerde lenet we shiddet bilen ish qilishimizmu kirek bolidu? Qanaitimche bu biz adem ewlatliridiki bir zewiq buzuqlighidur. Bundaqken külüsh we tebessum qilishni chong gunahlar tizimlikige kirgüzgen u ademde muheqqeqki zewiq buzuqluqi bardur. Gunahlarning  Qara budun tabakasindin kelgenliki ihtimalgha eng yéqindur. Muhabbet bilen Nepret qoshgizektur. Nemening xapiliq, nimening shadliq ikenligini bilmigen ademlerning qelbide söygü we nepret iznasi bolmaydu.

Bu jinayetler tizimlikini turghuzghan adem söygü we muhabbet yoqsunidur. Külüsh chong jinayet uning neziride xuddi yighlashmu shu! Külüshni jinayet disek, yighlashnimu shundaq dimey amal yoq. Undaq bolishimu natayin eslide, amal bolmaydighan ish yoq. Pütün büyük söygü alimige mensup insanlar kichik we közge charpmaydighan yaxshiliqlardin xushlanmaslar elbette! Büyük söygü we muhebbetke mensup ademler téximu chong shadliqlardin zoq élishqa hérismen kélidu muhtemelen!

Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler bu xil özgiche insanlarning yolini teqip étingizlar!Üstün insnlar we yüksek ademlerge enggel bolmaq rohiy xastalikning alamitidur.Bizni bizar qilghan Xeliq tawridur, xeliq hayatqa we dunyagha yaxshiliqi we yamanliqi éniq bolmighan chüshüniksiz tawir bilen nezer tashlaydu!

17.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Pütün bu ulughluq, yükseklik we üstünlükning sahibi bolghanlarning yolliridin chékiningizlar, ilgirleshlirini tosimangizlar! Bularning shunche éghir, yötkesh qiyin bolghan putliri we soghaq shundaqla qarangghu qelibleri bardur! Ussul oynap, shijaetlirini namayan qilishni bilmeydu, qandaqsige bular yene ademlerge erzimes kishilerdek tesir béridighandu?! Dunyadiki barliq yaxshi sheyiler bulargha egri bir yol arqiliq yéqinlishidu. Bular qilghan ishlirida özlirige oxshaydighan zowulilarni rastlap turup muzdek tonurlargha nan yapidu. Ichlerindin chiqiwatqan ipadidin külgen´ge yéqin bir nerse étilip chiqidu! Démisimu barche güzellik külümsirigenlerdedur!!!

Bir ademning özi bilidighan yolda bolup bolmighanliqini uning qedemliridin bilgili bolidu. Külüsh we Yighlash insanlarning qimmetlik ikki engüshteridur! Méning heriketlirimge qaranglar, mendek kim özini sennet arqiliq ipade qilalaydu?! Xuddi manga oxshash peqet meqset-muradigha yéqinlashqanlar Hayatliq sharabi bilen serxush bolghanlar, manga oxshash shadliq ichide usul oynaydu!

Men usul oynidim emma resmi tamlargha ésip qoyilidighan resim halitige téxi kelmidim. Uningdin bashqa turuqum bir tash kebi qattiq we turghun emes, usulluq pigura hasil qilghan özem söygen bir heriketke esir halettemen. Men heriket yeni usul mestanisi bir rohni yüdüp, ochuq we ashikare halda ademler mighildap yürgen tar kochilarda xuddi özem yalghuzdekla méngip yüriymen!

Yer yüzide hözün we patqaqliqlar köptur. Emma put-qoli chebdes bolghanlar uning üstide mahirliq bilen süpürlmish muzgha chüshken sennetkar tenherketchilerdek usul arqiliq güzellik ata qilishidu!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler, hey reqqasliqqa mestane qérindashlirim qelibliringizlarni yüksekte tutungizlar, rohingizlarni téximu yükseklerge ittiringizlar! Putliringizlarni we Aqqu qanatlirigha oxshaydighan qolliringizlarning samalarda qiliwatqan herkitidin hayatliqingizlarni, darwazlardek bashlar üstide perwaz qilduringizlar, ayaqlar astidiki milyonlarni heyran heste qaldurup zoqlanduringizlar!

18.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Külgenlerning taji hemishe altun chichektindur. Men bu altun tajni kéyip usul oynap, özemning külkelirimni qanghuche qutluqlaymen. Bu ishni mendinmu yaxshi qilidighan adem bilen téxiche qarishilashmidim. Men eng yaxshi muzikiani chalidighan, naxshani oquydighan, usulni oynaydighan, külidighan hetta yighlaydighan bir perishte! Men etrapimgha üstün insanliqni, yüksek ademiylikni
we mehri-muhabetni, kin we nepretni chachidighan qanatliri yoshurun perishte!
Éghir we salmaq Rekkas Zerdüsht we chüshenchiliri bilen sheret qilip belgü Bergen qushtek yénik zerdüsht, uchushqa teyyar Zerdusht mendurmen. Pütün sheyilerge shepe, qushlargha isharet bergen her sheyi we hadisige mena bergen, her ishqa hazir jüretlik we jasaretlik Zerdüsht men bolimen!

Men Palchi Zerdüsht, külgen Zerdüsht, yighlighan Zerdüsht, Sebirsiz bolmighan Zerdüsht, Erkin we hür Zerdüsht, Usul oynawétip sekreshlerni, taqlashlarni we atlashlarni epleshtüridighan Zerdüsht ispati bilen altun yapraqlardin we gül bergliridin apiride bolghan ajayip bir tajni özemning béshigha kiydüriwatimen!Hey xalayiq, men külüsh we yighlashning, Nepret we muhabbetning, Güzellik we Rezillikning padishahsidurmen!!!

19.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizni yükseltingizlar! Yükselgenche putliringiznimu unutmay yüksélIngizlar! Hey usta reqqaslar pachaqliringizmu hem samagha toghra heriket qilsun. Téximu murekkep bolghan bashlaringizlar zémin´gha toghra igilgen halda söygü we merhemetni ipadileydighan heriketler bilen usulning güzellikini namayish qilingizlar!

Bexit we shadliqta bizge ülge bolghudek arislan we yolwas tipliq éghir we heywetlik haywanlarmu bardur bu dunyada. Tughma yer yüzide zeperdest turalaydighan, tüz tapanliq pil we tögesiman haywanlarmu bardur bu alemde! Bular bashlirining üstide turush üchün küresh qiliwatqanlargha meghrur nezer tashlap, ularning zehmetlirige birlikte qatliniwatidu!!!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni téximu yükseltingizlar!
Hey qérindashlirim pursetler qoldin kétip sarang bolup qalghandin, her kelgen ametni qoldin bermeydighan bir usul sewdasigha aylan´ghan eladur! Aqsap, dinggoslap yol yürmektin, hayat yolini hereng-sereng dessep usul oynap boysunduridighan reqqas bolghan ming ewzeldur!

Sizlerge shu telimni bérishni layiq kördüm: Unutmangizlarki herqanche nachar we osal bolghan nersiningmu ikki ademni qanaetlendüridighan ters terepliri elbette bardur!Mukemmellik bir ayratquchigha mensup alamettur!

Eng nacharlarningmu usul oynashqa bap kélidighan ikki paqalchigi bardur! Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim toghra paqalchekler üstide mezmut turushni ügüningizlar!!!

Hey yüksek insanlar we üstün ademler shunche qilsaqmu qarabodunlargha ayit bolghan perishanliq we chuwalchaqliqlardin toluq qol üzüp bolalmidingizlar! Xeliqning toplushup chuqan-süren ichide béshigha nimedur bir nersilerni kötürüp xuddi maymunlardek churqilashliri manga heqiqeten intayin bimene we sachmasapan körünidu. Peqet bugün undaq bolmay yene nime bolmaqchiydi? Bugün toplushup üstün insanlar we yüksek insanlarni ayaqlar terepige ittiridighan kamtük xeliqlerning künidur.

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Taghlardin uchup kéliwatqan shamallargha egishingizlar! Bu shamallar özining muzikalirigha usul oynap, dalalarni we déngiz-okyanlarni titriteleydu. Isheklerge qanat taqighan, chishi arislanlarning sütini emgen, qara bodunni dehshetlik boran-chapqunlargha oxshash süpürüp tashliyalayighan taghlardin esken bu jessur rohluq qudretler menggü yashnisun!

Pütün sun´ghan ishikler we tökülgen yapraqlargha we etrapni qaplighan exlet-uxletlerge düshmen we pirtina bolghan bur roh we qara patqaqliqlar arisida usul oynawatqan qudret igiliri yashisun!

Qara bodunning rengwazliqi, niyiti buzuqlighi we achközligi üchün qelbide nepret yétishtürüp, wehshiy düshmen bolghan jessur rohlargha uzaq ömürler yar bolsun!!!

Bu yüksek taghlardin uchup kelgen boranlar rezilliklerni süpürüp tashlap, güzelliklerni apiride qilip, heq-adaletning yérini üstün qilidu! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim sizler üchün yaman bolghini shuki eng nachar ehwaldimu patqaqliqlar we sazliqlarda süpürilgen muz üstidikidekla usul oynashni ügüniwalghanlighingizlardur!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Sizler kemtük we buzuq yaritilghan bolsingizlar, buning yene qandaq saqinchesi bolsun?!

Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizni yükseltingizlar! Hey qérindashlirim Téxi jiq ishlar sizlerni kütüwatidu. Külüp turup iztirap we perishanliq dawanliridin éshishni ügüningizlar! Sizler oynighan maharetlik usullar qelbingizlarni choqum yenimu yükseltidu! Ghurur we wijdaningizlarni téximu yükseltingingizler we téximu jarangliq külkiliringizlar, nale-peryatliringizlar, muzika, naxsha we usulliringizlar bilen hayatliq mushaqetlerni boysundurup, üstün insanlar we yüksek ademlerge xas yashangizlar!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim bu Külgen we yighlighanlarning, muzika chalghan, naxsha oqughan we usul oynighanlarning altun yapraqliq tajini sizlerge atimen. Shu arqiliq hemmimizning ortaq bolghan shatliq bayrimimizni qutluqlaymen, kélingizlar birlikte qeliblerimizdiki erkinlik sadasini yükselteyli we küch-qudritimizni dawrang sélishni téximu wayigha yetkzeyli!!!

Terjime qilghuchidin
https://www.youtube.com/watch?v=BL-dh0I79_w
Von Also Sprach Zarathustra Friedrich Nietzsche
“Zerdüshtning Eyitqanliri”din Elindi

17.07.2022 Germaniye

Béshimizgha Kelgen Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi


(Ebjesh Yazmilar, Mikro Terjimeler)

Béshimizgha Kelgen Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi

-Düshmen Küldürüp Éyitsa, Dost Yighlitip Bayan Qilidu!

-Uyghur Ata Sözliridin

☆▪︎☆▪︎☆▪︎☆

Béshimizgha Kelgen Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi. Xitaylar 50 Yil Awal Uyghurlarning Milliy Kimlikini Yoq Qiliwétish Üchün Dewlet Térrorini Ishqa Sélip Bir Qétim Meghlup Bolghanidi. Emdi Bu Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi. Bundaq Bir Waqitta Yer Shari Xaraktérliq Heriket Qozghap Bar Imkanlirimiz Bilen Milliy Medeniyitimizni Qoghdap Qalayli!

Uyghur Medeniyiti Mol Mezmunlargha Bay Bolup, Milliy Motiflirimiz Az Digende 60-70 Ming Yilliq Tarixqa Ige, Ejdat Mirasidur!

Bolupmu Uyghur Toqumichiliqi we Keshtichilikige Munasiwetlik Her Xil Shekil Hemde Belgüler, Sotsiyal Hayatimizgha Baghliq Halda Hayatini Sürdürüp Kéliwatqan Meddniyet we Kultur Xezinisidur.

Uyghur Jemiyiti Qanche Ming Yil Enenusini Dawamlashturup Kelgen Hayat Muhiyilarning Biri Hésaplinidu. Bolupmu Herxil Güzellikke Dair Jabduqlar, Binakarliq Figurlari, Hemde Neqqashliq Sahimizdiki we Kiyim-Kicheklerimizdiki Her xil Geometirik Pasunlar, Tamghalar Alahiyde Qimmetke Ige Özgiche Ghezinedur.

Milliy Medeniyitige Tewe Bolghan Her Xil Tebiyet Güzelliklirini Ipadileydighan Belgüler, Tariximizdin Qalghan Alahiyde Menasi Bolghan Milliy Motif Hemde Simiwollarimizdur!

Bu Simiwol we Belgülerning Her Birsi Xuddi Söz-Atalghulargha Oxshash Nurghun Biz Hazirche Menisini Toluq Bilmeydighan Bir-Biridin Muhim we Qimmetlik Mezmunlarni Künümizgiche Saqlap Keldi.

Kelichek Ewlatlirimiz Buni Bizdin Öz Pétiche Qobul Qilip, Qanche 10 Ming Yilliq Bu Tarixiy Bayliqlarni, Kélichek Ewlatlargha Eynen Miras Qaldurishi Lazim.

Bu xil Tarixi Medeniyet Yadikarliqlirini Öz Ichige Alghan Belgülerni Xalighanche Özgertishke Bolmaydu! Tarixi Hadisilerge Muamile Qilghanda Eslige Sadiq Bolup, Dewrige Munasip Halda Tereqqiy Qildurushni Asasiy Pirinsip Qilishimiz Lazim!

K.U.A

14.07.2022 Germaniye

Bu Ishta Aile Ezaliri, Jemet we Milletni Teshkil Qilghan Barliq Chong Kichik Qurulushlarning Bash Tartip Bolmaydighan Éghir Mesuliyiti Bar!

Aile we Xiyish Aqrabalirimiz Millet Aldidiki Insaniy, Milliy we Wijdaniy Burchimizni Ada Qilidhimiz, Tehdit Astida Qalghan Milliy Medeniyitimizni Qoghdap Qélishimiz Lazim!!!

Ulugh Alim Albert Einstein:

„Dunya Pikir Yolimizdiki Özgürüshler Arqiliq Bugünge Keldi! Eger Tepekkurimiz Toxtap Qalidiken Insaniyet Jemiyeti Tereqqiy Qilmastin Qedimqidek Bir Izda Toxtap Qalidu!“ Digeniken. Oylinish we Küresh Ichide Ilgirleydighan Gep.

Ejdatlirimizdin Udum Qalghan Shereplik Enenelirimizni Zamanisigha Yarisha Güllendüreyli! Weten Bizning, Tégitektidin Alghanda Kélichek Ewlatlarning Ejdatlirimizdin Qalghan Muqeddes Mirasidur! Millitimizning Kelgüsi Üchün Qan-Yash Déngizgha Gheriq Bolghan Eziz Wetenimizning Derdu-Haligha Derman Bolayli!!!

Uyghur Hikmetlik Sözliri Boyinche Éyitqanda „Qarghidek Nomussizlarche we Sherepsizlerche Ming Yil Yashighandin, Bürküttek Sheriping Bilen Bir Yil Yashayli!!!

Weten-Millet Ishida Herqandaq Waqitda Bixudluq Qilishqa Bolmaydu! Kiche-Kündüz Eqli-Hushimiz Bilen Bolishimiz Lazimdur! Azraqla Diqqet Qilmay Bexestelik Qilsaq Ishlar Oylighinimizning Eksinche Tetürisige Méngip Kétidu! Xuda Irade Qilsa Bizge Kelgen Yaxshiliq Yamanliqqa, Yamanliq Yaxshiliqqa Shundaqla Düshmen’ge Kelgen Yamanliqmu Yaxshiliqqa, Yaxshiliq Hem Yamanliqqa Aylinip Kétidu! Dunyaning Ishliri Biz Oylighandin Qat-Qat Murekkeptur! Buni Periq Étish Üchün Yiterlik Derijide Eqil, Bilim we Tejiribe Kirektur! Emdi Resmiy Oyghunayli, Eqil Közimizni Achayli!Kéyinki Pushman Hazirqi Düshmendin Yamandur! Ish Qilsaqla Bolmaydu, Netije Qazansaq Andin Bolidu! Ghelbe Qilishta Ghayeni Éniq Bikitish, Teshkillinish, Adilliq, Pidakarliq we Exlaq Muwepeqiyetning Asasidur! Weten-Millet Üchün Ish Qilghanda Nezer Dairimizni Keng Tutushimiz, Uzaqqa Nezer Tashlishimiz, Chongqur we Etrapliq Güzütishke, Soghaqqanliq Bilen we Salmaqliq Bilen Tepekkur Qilishqa, Aqilanilik Bilen Heriket Qilishqa Téximu Küchlük Derijide Ehmiyet Bireyli!!!

Hemme Adem Toghra Digenlik, Toghraliqning Zirwesige Yetkenlik Emestur!

On Minglighan Axmaqning Toghra Digini Bir Aqilközi Oyghaq Adem Üchün Nimege Erziyduki, Eger Heqiqet Eshu Tek Bir Kishi Terepte Bolghan Bolsa!,- Digeniken Émparatur Markus Aureliyus.

Heqiqet Dayim Axmaqlar Topliship Mangghan Terepte Emes, Asan Tapqili Bolmaydighan Arislan Yürek Ezimet Aqillar Körsetken Tereptedur!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Pelesepe Xudaning Iradisi Süpitide Yaritilishtin Burunla Baridi! Pelesepe Kéyin Rabbimizning Alemlerni Yaritishigha Kilauzluq Etti! Rabbimizning Pelesepiwiy Iradisi Ashikare Bolghanche Dunya Tediriji Shekilendi we Bugünki Muhteshem Haletke Keldi!!! Dunya Maddiy we Rohiy Barliqlarning Yighindisi Bolup, Mawjut Bolghan Rohiy we Maddiy Barliqlarning Hemmiside Rabbimizning Mutleq Iradisi Hökmaran Bolghandin Bashqa Her Bir Sheyi we Hadisedimu Öz Aldigha Bir Nisbiy Mutleq Irade Bar Idi! Pelesepede Rabning Iradisi Teqdir, Madda we Rohning Yeni Büyük Barliqlarning Iradisi Qismet Dep Ataldi! Bu Ikki Iradining Yighindisi Bolsa Özgertish Qettiy Mumkin Bolmaydighan Qaununiyet Bolup, Büyük Barliqlar Kichik Jehettin Özidiki, Chong Jehettin Tengridiki Qanuniyetlerge Boysunghan Halda Heriket Qiliwatidu! Alemler Yeni Biz Yashawatqan Paniy Dunya Mushu Qanuniyetning Heriket Pirinsipliri Boyiche Tereqqiy Qiliwatidu! Pesiller, Kiche we Kündüz, Tughulush we Ölüshni, Yashliq we Qériliqni, Erkeklik We Chishiliqni Köz Aldigha Keltüreligen Adem Qanuniyetning Nimeligini Bilishni Bashlaydu! Dinlar Rabbimizning Iradisining Eslidikidek Emes, Belki Ademler Chüshineleydighan Bir Tilda Anglitilishi Bolup, Besh Esirde Beziler (Sheriqliqler) Uning Ichide Turup Mutleq Heqiqettin Uzaqliship Ketti, Beziler(Gheriplikler) Uning Siritida Turup, Uninggha Barghanche Yèqinlashti!!! Belki Biz Uyghurlar Bugünki Künde Dunyaning Qeyiridin, Qandaqsige Orun Alduq!? Sheriqtiki Tereqqiy Qiliwatqan Milletler Gheripni Endize Qilip Qudret Tépishqa Bashlighanda, Biz Uyghurlar Nadan Tebiyetlik Sheriqliqlerni Örnek Qilip, Ilgirki Qarangghu Tarix Terepke Sürülüp Eslide Medeniyitimizde Bar Bolghan Hayatiy Küchtinmu Échinishliq Halda Mehrum Qéliwatimiz! Bizning Eng Adettiki Xelqqe Aylinip Qélip, Etrapimizdiki Xeliqlerning Millet Bolup Dewlet Sahibi Bolishining Sewepliri Tereqqiyat Yolini Toghra Tallash we Talliyalmasliqimizdin Boldi! Uyghuristan Dunyaning Sherqi Yérim Sharigha Jaylashqan Bolsimu, Medeniyitimiz Gherbiy Yérim Shargha Mensup Bir Isil Milletning Nesli Ikenligimizni Ésimizdin Chiqirip Qoymaslighimiz Lazim!

Bizdin Ibin China, Al-Farabiy, Yüsüp Hashajip, Jalaliddin Rumi Chiqqan! Talash-Tartishsiz we Shek-Shühbesiz Yolimiz Abduqadir Dewmullam, Abduxaliq Uyghuri we Memtili Ependilerning Yolidur! Hey Uyghurlar Dinchi we Jahalet Pirliri Eng Axirqi Dewlitimizni Wehshiy Buddistlargha Munqeriz Qiliwetkendin Buyan’gha Mustemlike we Ishghal Astidin Qurtulalmay Kéliwatqanliqimizni Ésimizdin Chiqartmasliqimiz Lazim! Awal Bediwiy Mongghullargha, Andin Yawayi Zhunggharlargha, Andin Wehshiy Manjulargha, Andin Insaniyetning Ortaq Düshmini Bolghan Insapsiz Xitaylargha Mustemlike Bolup Qalduq! Tarixiy Shan-Sheripinmzni Eslige Keltürüsh, Tekrar Xataliqlarni Ötküzmeslik Üchün Üchün Awal Pelesepe Ügünüp, Özimizni, Millitimizni, Medeniyitimizni we Dinimizni, Shundaqla Dost we Düshminimizni Yéterlik Tonuyli!!!

K.U.A

13.07.2022 Germaniye

☆☆☆☆☆

Uyghurda “ Özini Sorighan Sheher Soraptu“ Digen Hikmet Bar!

Ustaz Aristoteles toghra, deydu. Özini sorash Insanlargha nesip bolidighan eng chong ghelbelerning biridur! Bilish Tereqqiy Qilish we Qudret Tépishning Tüwrükidur!

Mewlane Jalalidin Rumiy „Bilish Senniti Eng Awal Qobul Qilishqa Tégishlikler Bilen Ret Qilishqa Tégishlik Bolghanlarni Etrapliq Tonush we Jiddiy Halda Periqlendürüshtin Bashlinidu!,-Dep Éyitqan.

Démisimu Bilish Üchün Eqil-Paraset Kirek Bolidu.Özining Eqil-Parasitini Heqiqiy Shekilde Ishlitishni Bashlighanliq Bir Ömür Axirlshqandin Keyin Yip- Yéngidin Bir Hayatni Qaytidin Bashlighandinmu Qimmetliktur!

Bilishni Dawamlashturush Hürlükning Belgüsidur! Bilim Élish Éqil we Exlaqning Ipadisidur!

Aqil Insanliridin Ayrilip Heriket Qilghan Bir Jemiyetning Emeldarliri Xurapatliq we Nadanliqning Qurbanigha Aylinip, Zidiyetlerdin Qurtulush Üchün Bir Ömür Dötlük we Axmaqliq Bilen Mujadile Qilidu!

Shunga dangliq peylasop Gerorge Orwell “ Bir Millet Özining Tarixini untup, eneniliridin waz kechkende zawal tapidu,“_ dep toghra éyitqaniken.

K.U.A

☆☆☆☆☆

Awal Milliy Teshwish we Endishiliridin Xaliy Bolghan Mehkum Milletler Uzaqqa Qalmay Hür Bolidu! Uyghurlarda „Ya Ölüm, Ya Körüm“ Deydighan Hikmetlik Bir Söz Bar! Xayinlar, Milliy Munapuqlar we Weten Xayinliri Kolliktip Éngimizdiki Bu Ulugh Iddiyeni Düshmen Bilen Birliship Turup Untulduriwetti!

Küchlük Ademler Éghir Künlerde Özini Tutiwalidu, Jiyle Bolghanda Iradisini Küchlendüridu, Japaliq Küresh Qaynamlirida Özlirining Jasaretini We Qehrimanliqini Namayend Qilidu!,-Digeniken

Peylasop Thomas Paine.

Biz Gheplet Uyqusidin Oyghunup Özimige Kélishimiz Lazim!!! Uyghurlar Asilqanliq Bir Millet! Uyghurlar Tarixtaki Shanu-Shewkitige Yarisha Yashashqa Layiqtur! Baldurla Xitay Tajawuzchilirining Aldam Xaltisigha Chüshmesligimiz Lazimidi! Biz Uyghurlargha Üchünchi Bir Yol Yoq, Hélimu Kech Emes, Ya Hür Yashishimiz Kirek, Ya Qarshiliq Körsütüp Kolliktip Halda Qirilip Tarix Sehnisidin Nomus we Sheripimiz Bilen Yoqilishimiz Lazim!

-Yunan Peylasopi Sokrates

Güzellik Bilen Rezillik Ottursidiki Küresh Toxtimay Dawamlishidu.

Rezillikke Qarshi Küresh Toxtimay Dawamlishidu. Reziller Dunyasigha:

Dunyada Seni we Millitingni Özenglarning Tebiyet we Xaraktér Jehettiki Tughma Ajizliqinglardek Rehimsizlik Bilen Wehshiylerche Öltüridighan Yene Bashqa Bir Qatil Yoq! Diqqet Qilinglar Hey Zulumkar Mexluqlar, Uchuwatimiz, Dep Oylighan Chéghinglar Birlikte Öliwatqan Waqtinglardur!- Digüm Kélidu!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Awropaliqlardiki Eng Eghir Nerse Bilim, Yaponllardikisi Eqil, Americaliqlardiki Küch, Emma Bu Xitaylardiki Eng Eghir Nerse bolsa qursaqtiki poq, Xalas!

Bir Shexis, Bir Jemet we Bir Millettiki Küch Milliy Qediriyetlerni Pilanliq Muhapizet Qilish Ötkülidin Ötidu. Dunyada Rabdin Bashqa Hemme Nersining Qusuri Bar! Qusur Exletke Oxshaydu, Exletlerge Kömüglük Altunlarni Qizip Chiqirish Arqiliq Bir Milletning Kélichikige Yol Hazirlighili Bolidu. Milletning Eqliy Jehettin Yoruqluqqa Chiqishi Üchün Pem-Paraset Kétidu!

Diqqet Qilip Qaraydighan Bolsaq, Bir Millet Süpitide Nadan we Ajizliqimizdin Dunyada Eng Qimmetlik Dep Qaralghan Nersilerning Bizdin Shunche Uzaqliship Kétiwatqanliqini, Bizni Yoqsizliq, Ajizliq we Muhtajliqqa Ittiridighan Nersilerge Xuddi Exlet Astida Qalghandek Kömülüp Yashawatqanliqimizni Hés Qilimiz! Bu Rezalet Bizni Weyran Qildi! Qurtulush Yoli Ilim-Pen Yolidur!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Sir Saqlash Meselisige Kelgende Qesten Diwenglik Qilish, Aqilliq Qilgangha Qarighanda Téximu Yaxshi Rol Oynaydu!

-Yunan Peylasopi Heraklitus

Bashqilarning Eyipige Kelgende Sir Saqlash Tengrining Öp-Öz Iradisidur! Sirlar Alemlerning Yaratquchisiha Tewedur! Sir Saqlashqa Kelgende Quluqingni, Közüngni, Aghzingni, Tilingni, Qolangni we Putungni Untup Ket! Allah Séni Hem Dost-Düshmen Aldida Rezil-Reswa Qilmisun!

Qusurlirimizni Yépip, Eqil Ishlitip Artuqchiliqlitimizdin Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliqtin Peyda Bolidighan Milliy Musteqilliqni Ishqa Ashurayli!

Düshmen Xitaylar Uyghurlarni, ÖzAra Eyipini Achturush Arqiliq Parchilap, Parlaq Kélichigini Yoq Qiliwatidu!

Bu Xitaylar Küchlük we mert Bolghan Bolsa Özidin Ming Hesse kichik Uyghurlarni buzek qilmayti! Uyghuristan Xelqi Parchilinip Ketishning Ziyinini Tartiwatidu. Bu Ishni Xitaylar Kelzürüp Chiqardi. Xitay Sewebidin Uyghurlarning Ishi Tes Boldi.

Dunya Xitaydin Ibaret bu pesende Milletni Uyghurlar Arqiliq toniwelip bek yaxshi qildi.

Bizge Milliy Qurtulush Kerek, Xitaylar Kolliktip Halda Eghir rohiy kiselge giriptar Bolghan, yer Yüzidiki benzerini tapqili bolmaydighan Namert bir Yawayi Millettur! Xitaylardin Qurtulush Üchün, Uzaqqa Sozulghan Istixiyelik Qarshiliq Körsütish Emes, Pilanliq, Pitogrammiliq we Sistemiliq Bir Heriket Lazimdur!

Biz Rabbimiz Yaratqan Barliq Sheyiler we Mexluqatlarni Uninggha Bolghan Cheksiz Hürmetimiz we Cheksiz Söygümiz Sewebidin Layiqida Qedirlisek, Beshigha Kelgen Yaxshiliqlardin Söyünip, Yamanliqlardin Ökünelisek, Bu Dunyada Herqandaq Meqset we Muratlirimiz Bolsa Yétip, Yene Bir Dunyada Shühbesizki Bir Pütün Millet Süpitide Jennettin Nisiwemizni Alimiz!,-Deptiken

Teriqet Pishwasi Rabbi Harold Kushener.

Xitaylarni yoq qilish Üchün Uninggha Qarshi Eng yaxshi qural, yenila Xitay Tajawuzchilirining Milliy xarakteridur!

K.U.A

Büyük Türkistandiki Qanqérindashlargha Murajet!

☆☆☆☆☆

Allah sizlerge yeni Türkistandiki yash Türki Jumhuriyetlerdiki xeliqlerge sening we mening emes, Bizning deydighan zihniyet ata qilsun.

Qérindashlar bir birige düshmen bolsa, aqiwitining qandaq bolidighanliqini kichik balimu bilidu hazir!

Siler birbiringlar bilen ep ötmisenglar, silerning meselenglarni hel qilish üchün üstünglargha düshmen milletler qural kötürüp kelidu!

Kichikinglar chonglarning bayriqi astida Séning mening dimey yashanglar.

Bir biringlar bilen ayrilish emes, birlishish terepke qarap pilan tüzünglar!

Bugün Uyghuristan xelqining béshigha kelgen yaman künler, erte silerning béshinglarghamu kelmisun.

Türkistan Xelqi bir ailedur. Bir ailidiki birlik we Ittipaqliq küch, ayrilish bolsa meghlubiyettur!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Herqandaq Tirishchanliqim Boshqa Chiqmisun, Diseng Yaxshi we Terbiye Körgen Ademler Bilen Yasha! Eski Bilen Teng Bolimen, Dep Zinhar Aware Bolma! „Poqqa Chalma Atsa Yüzge Chachraptu“ Deptiken Ilgirki Ejdatlirimiz! Eski, Terbiye Körmigen we Döt Ademlerdin Yiterinche Uzaq Tur, Bundaqlargha Herqandaq Chare-Tedbir Kar Qilmaydu!

Bezi Murekkep Meselilerni Bir Terep Qilish Heqqide Yunan Peylasopi Pythagoras „Süküt Qilishni Adetke Aylanduriwalghin! Bashqilar Meniwiyitingdiki Bu Sirliq Timtasliqni Oqusun we Xalisa Öz Aldigha Tebligh Qiliwalsun!“ Digeniken.Segmud Freudning Eskertishiche Jemiyettiki 90%Din Artuq Adem Oxshimighan Derijide Rohiy Kiseldur. Undaqken, Ishlar Exlaq, Qanun we Örpi-Adetler Bilenla Pütmeydu. Milyonlighan Kiseller Arisida Xuddi Déngizda Dolqun Téyiliwatqandek, Tik Qiyalar Arisidiki Qarliq Jiralarda Muz Téyiliwatqandek Yashawatimiz!

Köp Hallarda „Saranggha Sot Yoq,“ Digenni Bir Minutmu Ésingdin Chiqarma! Kardin Chiqqan Ademler Bilen Orashsang, Özengninu Kardin Chiqiriwalisen!

Büyük Ustaz Albert Einstein: “ Nigatif Kishilerdin Yiraq Tur, Ular Herqandaq Qilghan Bilenmu Eybashqa Kelmeydu,“ Dep Toghra Éyitqanken! Haywanlardinmu Better Bolghan Mexluqatlardin Teshkil Tapqan Jemiyet Xuddi Rezillikler Dolqunlap Éqiwatqan Bir Déryaghala Oxshaydu, Üstide Pem we Paraset Bilen Üzüshni Bilmiseng Nijaset Qaynimida Halak Bolisen!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Hichkimmu Nadan, Qaraqirsaq we Axmaqlarning Tenqitliridin Téximu Shiddetlik Tenqit Qilalmaydu! Bu Tiptiki Metular Ishning Ong Tetürini Anche Periqitelmeydu! Adil, Pidakar we Semimiylikni Kamchiliq Dep Qaraydu! Dayim Bilimge Emes, Xurapatqa Tayinip, Birtereplime Nigatip Halda Pikir Qilidu!

-German Peylasopi Ludwig Feuerbach

☆☆☆☆☆

Adem Ewladi Körgen Barliq Yaxshi we Yaman Künliringning Asasliq Sewepchisidur! Awal Dost we Düshmenni Emes, Özimizni Özimiz Teqdirlishimiz Yaki Sotqa Tartip Jazalishimiz Lazim!

Biz Uyghuristan Xelqi Qettiy Qul bolmasliqimiz lazim!!! Zulum we Zorluq Astida Tiz Pükkenlik Qulluqqa Razi Bolghanliqtur!!!

„Heq we Adalet Üchün Zulum we Zorluqqa Qarshi Jénimiz Chiqip Ketken Teqdirdimu Awazimizni Yoquri Chiqiralisaq Andin Qul Emes Bir Hür Adem Hésaplinimiz! Eger Dunya Miqyasida Hemmimiz Ene Eshundaq Qilalighan Bolsaqiduq Uhalda Yersharimiz Tépilghusiz Bir Jennetke Aylinip Kétken Bolatti!!!“ Digen Iken Englischlarning Meshhur Yazghuchisi William Faulkner.

Bir Milletning Teqdirimu Shexisning Yaki Qewimning Teqdiridek Bolidu! Sheksizki Uyghurlarning Bügünki Béshigha Kelgen Éghir Tiragédiyelerning Jawapkari Yenila Eng Bashta Uyghurlardur!!!Chünki Biz Zulum, amustemlike we Ishghalgha Jiddiy Bir Shekilde Qarshi Turalmay Qalduq!!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi

-Tariximizda Hés Qilalmighanlarimizni, Tariximizdin Ügüniwatimiz!

-German Peylasopi Friederich Hegel

☆☆☆☆

Her Qétim Ishlar Uyghuristan Xelqining Paydisi Terepke Örülgende, Dunyada Kütülmigen Bir Ishlar Bolup, Hadisiler Xitaylargha Paydiliq Bolup Kétiwatidu! Yene Shundaq Boldi! Uyghurlar Yene Tuyuq Yolgha Kirip Qaldi! Xuddi Neqismetki Pütüshiwalghandek Uyghur Jemiyitidiki Passip Küchler Bilen Aktip Küchler Ebgah Qiyapetke Kiriwélip, Milletni Qaymuqturup, Milliy Herkitimizge Birlikte Éghir Ziyan Sélishqa Bashlidi! Eslide Undaq Bolishi Natayinidi! Shundaq Qilishqa Millitimiz Yoshurun Halettiki Düshmen Küchler Teripidin Pilanliq Türde Mejburliniwatidu. Biz Emma Hemme Bexitsizlikler Özlikidin Boliwatidu, Ilahiy Teqdirimiz Shundaq Oxshaydu, Dep Xata Oylap Qiliwatimiz!

Bashqilar Dayim Séni Özining Tarazisi Bilen Tartip, Özining Metiri Bilen Ölchep, Özining Alqini Bilen Ghérichlap Baqidu! Özliriche Sanga Baha Bérip Xijalet Qilidu, Nomusqa Qoyidu, Azaplaydu we Derghezep Qilidu! Sen Ularning Dépigha Ussul Oynap, Özengni Özeng Putap Tügeshtüriwétisen! Yaman Gherezlik, Niyiti Buzuq, Körelmes, Ichitar we Hesetxorlar Sanga Qarap Özining Jinayitini Xuddi Ulugh Ish Qilghandek Xatirlep Chiqishidu! Ular Bizni Atalmish Gholghunning Közi Bilen Körüp Toghra Oquyalmighanda, Her Türlük Rezil Chare-Tedbirlerge Bash Urup, Séni Chüshüniksiz Tllar Bilen „Terjime“Qilip Sanga Zerbe Béridu! Gherip Dunyasining Epsane-Riwayetliride Zombiy Deydighan Bir Mexluq Bar, Bexitsizliktin Zoqlinidu, Qan Bilen Ozuqlinidu, Köz Yéshi Bilen Ussuzliqini Qanduridu! Bu Zombiy Digen Mexluq Türkistanliqlarning Éghiz Edebiyatidiki Yette Bashliq Yalmauzgha Bekla Oxshaydu! Arimizda Bundaq Zombiylar Yeni Wehshiy Yalmauzlar Köp, Téxi Qan we Yilik Shorighuchi Jadiger Momaylarmu Bar! Biri Ketse Biri Kélidu, Biri Ölse Yene Biri Tirilidu! Bu Rezil Kuchlerge Taqabil Turushta Irade we Jasarettin Bashqa Yene Chingtömür Baturning Shemshiri, Oqyasi, Neyzesi, Qalqini, Gep Qilalaydighan Hemde Gep Angliyalaydighan Dulduli we Eqillik Kapkap Küchiki Dayim Kirektur!

Uyghuristan Xelqining Siyasiy Teqdiri Barghanche Tarixta Körülüp Baqmighan Derijide Murekkepkiship Ketti! Bu Ish Bugünning Perdiside Tekrar Dawamlishidighan Kalla we Paqalchaqlarning Tirishchanliqi Bilenla Pütmeydu! Uyghuristanda Dewlet Qurush Dinamik Shekilde Chongqur Oylash, Qedem Basquchluq Halda Murekkep Tepekkur Qilish we Toxtimay Yéngilinip Tutidighan Chare-Tedbirlerge Baghliqtur! Yighinchaqlighanda Bizge Yüksek Eqil-Paraset Kirek Boliwatidu!!!

K.U.A

20.06.2022 Germaniye

Jennet we Dozaq Hemde Hayat we Ölüm Heqqide!

☆☆☆☆☆

Bezen Uchrushushlar Bar Xisletlik, Bezen Uchrushushlar Bar Lenetlik! Adem Atam Bilen Hawa Anamning Uchrishishi Xisletning, Adem Atam Bilen Hawa Anamning Sheytan Bilen Uchrushishi Lenetlik Bir Ish Idi!

Sheytan Yilan Süritige Kirip Ulargha Tepekkur Méwisidin Yigüzüp, Ularning Eqil Közini Échiwetti! Ata-Animiz Jennette Ebediy Qalghan Bolsa, Béshimizgha Bundaq Köp Tiragédiyeler Kelmeyti we Bizmu Hazirqidek Küchiyelmestin Barghanche Ajizlap Barghan Bolattuq!!!

Adem Atam Bilen Hawa Anam Jehettin Qoghlinip Qeyerge Sügün Qilindi? Dozaqqamu! Yaq! Yersharigha!

Dimek Dunyada Jennet Bilen Dozaqlam, Hayat Bilen Ölümlam Yoq! Xuddi Jennet Bilen Dozaqtin Tashqiri Pilanitlarmu Bar Bolghandekla, Hayat we Ölümdin Bashqa Biz Insanlar Téxiche Tesewwur Qilipmu Baqmighan Yene Nurghun Mawjutluq Sehnilirimu Bar Bolishi Mumkin!!!!

Allahning Qehri-Ghezipige Duchar Bolghandin Kéyinki Hayat Biz Insanlarni Tawlap Chiqti!

Tewrat, Zebur, Injil we Qurandin Lewhul Mehpuzghiche Bolghan Kitaplardin Ejdatlirimizning Shanliq Hayatini Körüwatimiz!

Eger „Her Ishta Bir Xeyir Bar.“- Digen Söz Samawiy Kitaplardin Élinmighan Bolsa Hichqandaq Shühbesiz Bir Ewliyaning Sözidur!!!

Toghra, Bezen Ademlerni Körseng Ya Rabbim Bu Rezil Insan Bilen Méni Uchrashturghidek Qandaq Gunah Ishligen Bolghiydim, Méni Kötülerning Sherridin Qoru,- Diseng, Yene Bezi Ademler Bilen Uchrashqanda Bolsa Senki Eng Yéqinliringning Biri Bilen Uchrashqandek Hozur we Rahetlilik Ichide Qalisen. Öz Özengge „Way Allah Bu Adem Nime Digen Isil, Xudiy Altun we Jawaratqila Oxshaydu, Kashki Ata-Anamdek, Yéqin Xiyishi-Aqrabelirimdek, Bir Qarin Qan-Qèrindishlirimdek Hemde Jan-Jiger, Semimiy- Sadiq Dostlurimdek Hetta Ghemguzar we Qutqazghuchumdek Qilidu,-Méni Hichzaman Ulardin, Ularni Mendin Ayrima,“- Deysen Ichingde. Yaman Yéri Riyalliq Köp Hallarda Arzu-Armanlargha Boysunmaydu! Hesh Pesh Digüche Waqit Ötüp Kétidu, Hayat Ötüp Kétidu. Bir Qarisang Etrapingdiki Sen Eyni Zamanda Qedrige Yetmigen Tépilghusiz Derijide Muhim Bolghan Hemme Nerse Xuddi Chüsh Körgendek Birdinla Yoq Bolup Kétidu! Izdepmu Hich Bir Yerdin Tapalmaysen! Hey Issit,-Depla Qalisen! Yash Töküsen, Özengge Kayiysen, Saddiliqingdin Ökünisen, zinhar we Zinhar Eslige Kelmeydu! Mana Bu Séning Hayat Digining! Hayatning Güllirimu, Tikenlirimu Söyümlik! Shunga Hayatqa Toymaysen, Chünki Rezilliklerdin Bilim we Tejiribe Alsang, Güzelliklerdin Xatirjemlik we Shad-Xuramliq Tapisen!!!

Tiriklerdin Ölüshni Xalamsiler? – Dep Sorighan Iken.

-Yaq,-Dep Jawap Bèrishiptu.

Ölüklerdin:

Tirilishni Xalamsiler-Dep Sorighaniken.

-Yaq,-Dep Jawap Berishiptu Birsimu Qalmay!

Kiche Bolmighan Bilsa, Kündüzning, Qish Bolmighan Bolsa Yazning, Rezillik Bolmighan Bolsa Güzellikning Qimmitini Bilmeydikenmiztuq! Buninggha Qarap Ulugh Tengrimizning Qudritige Qayil Bolmay Turalmaymiz! Biz Insanlarning Herqandaq Mexluqlardin Üstünlik Qazinishimizda Sheytanning Yaxshi Roli Boluwétiptimu Yaki Yaman?! Buninggha Öz Eqlingiz Bilen Qarar Béring Artuq!

Xulase Kalam: Yaxshiliq Altun’gha, Yamanliq Bolsa Del Nejasetke Oxshaydu! Yamanliq Ochuq Yaki Yepiq Halette Bolsun Beribir Yaman Aqiwet Keltürüp Chiqiridu! Bextiyar Bolay Diseng Yaxshiliq Oyla! Ichingdiki Yaxshiliq Qelbingdin Chirayinggha Chiqsun!!! Yaxshiliqning Köchetlerini Tik, Her Ikki Dunyada Ewlatliring Bilen Yaxshiliqning Méywisini Yep, Yaxshiliqning Baghchisida Yasha!!!

K.U.A

26.06.2022 Germaniye

☆☆☆☆☆

Özengge Yarighan Xangha Yaraptu, Digen Gep Bar! Shunga Hayattiki Shexiske Ayit Ishlarda Özeng Tallighan Yolni Hichkishige Berme! Her Adem Méngiside Bashqilarning Emes, Özining Hésabi Boyiche Axirqi Qararni Bérishke Tamamen Hoquqluqtur! Emma Qarar Chiqarmaq Undaq Asan Emes, “ Özemni Chaghlimay Shilting Attim, Palasqa Yögünüp Hepte Yattim“, “ Özem Tapqan Brlagha, Qayge Baray Dewagha Digen“ Hikmetlik Sözimizmu Bar!!!

Her Ishning Waqti-Saiti we Eqilge Uyghun Bolghini Ewzeldur!!!

Yunan Peylasopi Epiktetus

☆☆☆☆☆

Hey Xalayiq, Bashqa Insanlar Üchün, Hetta Biz Bilgen Hemde Bilmigen Barliq Mawjudat we Mexluqatlar Üchün Semmiy Köngül Bilen Yaxshiliq Tilimeydighan we Yaxshiliq Qilmaydighan Adem, Aile, Jemet, Millet Hetta Uluslarningmu Ishliri Tetürisige Méngip Kétidu!

☆☆☆☆☆

Tereqet Pishwasi Rabbi Harold Kushener „Biz Rabbimiz Yaratqan Barliq Sheyiler we Mexluqatlarni Uninggha Bolghan Cheksiz Hürmetimiz we Cheksiz Söygümiz Sewebidin Layiqida Qedirlisek, Beshigha Kelgen Yaxshiliqlardin Söyünip, Yamanliqlardin Ökünelisek, Bu Dunyada Herqandaq Meqset we Muratlirimiz Bolsa Yétip, Yene Bir Dunyada Shühbesizki Bir Pütün Millet Süpitide Jennettin Nisiwemizni Alimiz! – Digeniken.

Hey Eziz Milletim Siler Yaqturghan we Yaqturmaydghan Sheyi we Hadisatlarning Hemmisini Xudayim Yaxshi Körüp Yaratti. Rabbim Ibret Bolsun Dep Rezilliklerge, Örnek Bolsun, Dep Güzelliklerge Hamiyliq Qilidu! Yaxshiliq we Yamanliq, Xeyir we Sherning Sahibi Alemlerning Perwerdigaridur! Quranni Oqunglar, Küchünglar Yetken Derijide Emel Qilinglar, Emma Heddidin Ashuriwetmenglar! Manga we Millitimge Yaxshliq Kelsun, Ishlirimiz Ongdin Kelsun, Dep Oylisanglar Awal Özenglar Bash Bolup Muhtajlargha Yardem Qilinglar, Wetininglar we Milletinglargha Ige Chiqinglar We Yene Ériq, Din, Millet we Kultur Ayrimichiliqi Qilmastin Bashqilargha Yaxshiliq Oylanglar we Qolunglardin Kelishiche Barliq Küchünglar Bilen Yaxshiliq Qilinglar!!!!

K.U.A

28.06.2022 Germaniye

Uyghur Millitining Kiyim-Kichekliri we Sehne Jabduqliri Heqqide:

Hazir Sehnilerde we Kitap Jornallarda Uyghurlarning Dep Teswirliniwatqan Bezen Bir Kiyim-Kichekler Uyghurlarning Milliy Medeniyitige Hergizmu Ayit Emestur!!!

Uyghur Medeniyitini Taza Yaxshi Chüshenmeydighan Ademler Nurghun Iqtisadni Israp Qilip, Milliy Kiyim-Kicheklerni Lahiylese Uyghur Uyghurni Mesxire Qilidighandek Külkilik Nersiler Otturgha Chiqidu!

Uyghur Kiyim-kicheklerini Biz Uyghurlarning Tarixiy Riyalliqigha Uyghun Lahelishimiz Lazim.

Tarixtiki Qiyapetler 4 Türge Ayrilidu.

1- Padishahning Qesir Saraylirigha Ayitliri,

2- Awam- Puqralarning Kündülik Turmushigha Ayitliri

3- Uyghuristan Tatixidiki Milliy Eskiri Qiyapetlerge ayitliri ..

4- Uyghurlarning Toy-Tökün, Ölüm-Yétim we Héyit-Vayramlirigha Ayit Murasim Kiyimlirige Ayitliri…

Uyghur Qiyapetlirini Layiligende Islamdin Ilgirki, Keyinki we Yéngi Zamandiki; Padishah, Beg Emeldar we Yurt Kattillirining, Peqir, Puqra, Hünerwen we Kesip Igillirining, Ziyali we Déhqan- Charwichilarning Dep Ayrish Lazim!

Padishahni Rawapchi, Xanishni Reqqas, Melikeni Kénizek, Hürni Qul Qilip Teswirlep Qoymasliq Lazim! 10 Ming Yil Awalqi Tengriqut Oghuz’haqanni Abdureshit Han, Babur Han we Emir Tömürdek, Qutluq Bilge Hanni Sultan Satuq Bughrahandek, Bayni Kembighel, Kembighelni Aqsöngektek Teswirlep Qoysaq Qettiy Bolmaydu! Qiyapetlerdiki Izchilliq we Milliylikni Gewdilendürüshimiz Lazim!

UKM

☆☆☆☆☆

Oqughan, Emma Alghan Bilimini Hezim Qilip Oyliyalmaydighan, Oylaydighan, Emma Resmiy Halda Oqumighachqa Tepekkur Qilalmaydighan Ademler Oxshashla Uyghur Jemiyetige Dayim Ilgirkidekla Éghir Yük Bolup Keldi!

Ügünish Peqet Bilim Élip Qoyushla Emes, Belki Nimini Qilip, Nimeni Qilmasliqni Bilishtur!,-Digeniken Meshhur Rohaniy Ustazimiz Mawlana Jalaliddin Rumi Hezretliri.

Toghra Bilim Élipla Qoyup Hezim Qilalmighan Ademler Oxshashla Oqumighan Ademlerdekla Nadan Kélidu! Nadan Ademler Kördur, Tilsizdur, Gastur, Eqilsizdur, Sarangdur! Nadan Ademler Bilen Musape Qoyup Alaqidar Bolush Lazim. Jemiyet Oqughan we Oqumighan Nadan Ademler Bilen Tolghan. Bu Jemiyetning Ongi we Solini Bilip, Telwileshken Dolqunlarini Yérip, Béshigha Dessep Hayatliq Üchün Küresh Qiliwatqan Qeyser Déngizchidek Yashash Ayrim Bir Sennettur!

K.U.A

12.07.2022 Germaniye