Hey Uyghur Milleti!

Hey Uyghur Milleti!
-Altundek Bir Milletiding, Xitay we Milli Munapiqlar Seni Topidek Soriwetti!
(Shier)

Autori: Kurasch Umar Atahan


Hey Uyghur Milleti,
Uyghur Milliti Eziz Milletim,
Qan Eqiwatidu Hayatliq Yolungda Sening.
Beshingdiki Chechingdinmu,
Köp Sening Derding.
Beshming Yildinmu,
Uzun Boldi Ötken Besh Yiling.
Tetür Keldi Pelekning Charqi,
Altundek Bir Milletiding,
Soruwetti Xittaylar Topidek Seni!
Yultuzung Öchti, Güllering Suldi,
Deryalar Qurup, Taghlar Tozidi.
Bir Közüngde Yash, Bir Közüngde Qan,
Nitey Bu Dertni, Haling Bek Yaman!
Nichüktur Haling, Sulghun Chiraying…?!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Millet Iding Shanu Shewketlik,
Zindan Boldi Sanga Wetining.
Asmandiki Ay Iding, Yerge Chüshtüng Lay Boldung!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Tetür Kelip Qismiting, Xitaylargha Xar Boldung!!!
Ejep Bir Zaman Boldi,
Alem Örgiley deydu,
Yürekte Qaynighan Qanlar, Zerdapqa Örüley deydu…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Ming sewda Keldi Bashingghe,
Kimler Yetti Derdi Halingghe?!
Kimge Yighlay,
Kimge Küley…
Sen Üchün Ming Tughulup, Mingbir Öley…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Qayge Ketti Shöhriting, Ejep Bugün Xar Boldung.
Ejdatlar Sorisa, Ejdatlargha Ne Dermiz?
Ewlatlar Sorisa Ewlatlargha Ne Dermiz?
Weten Iplas Ayaqlarda Cheylendi,
Yürekler Isyanlargha Chümkeldi.
Milletim Iplaslar Qolida Xorlandi,
Wujutlar Qisas Libasigha Pürkeldi…
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Xitay Digen Qatildur, Alla Belasini Bersun!
Küch Ber, Qudret Ber Bizge Ya Rabbim,
Heqsizliq Gumran Bolsun!
Mezlumning Qarghishi Birle,
Qan Yutsun, Gumran Bolsun…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!!!
Bir Közüngdin Yash Aqturghan, Bir Közüngdin Qan,
Melunlar Zawal Tapsun-
Weyran Bolsun, Yer Yutsun…!!!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Ah Urdung, Ahlar Urdung,
Ahliring Tutqay Uni,
Köz Yeshing Derya Bolsun, Beliqliring Yutqay Uni…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Künning Yerimi Qara, Ayning Onbeshi Yoruq.
Bizgimu bahar Kelur, Yaratqan Rabbim Uluq…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Asmandiki Ay Iding,
Yerge Chüshüp Xar Boldung!
Düshmen Heddidin Ashti,
Sebrem Hem Qinidin Tashti…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Itekler Yaqa Boldi,
Yaqalar Itek Boldi,
Bir Isil Millet Iding,
Xitaylargha Xar Boldung.
Jandin Toydung,
Bu Qismettin Bizar Boldung…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Künning Yerimi Qara, Ayning Yerimi Yoruq!
Bizdimu Tanglar Atur, Yaratqan Rabbim Uluq…!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung!
Ayningmu Onbeshi Kiche-
Qalghan Onbeshi Yoruq!
Bizgimu Tanglar Atur, Yaratqan Rabbim Uluq!!!
Milletim Hüriyetke Zar Boldung,
Yoqatma Jasaritingni,
Küresh Ümit,
Küresh Hürlük, Küresh Hayattur!
Bizgimu Tanglar Atur, Yaratqan Rabbim Uluq!!!Yaratqan Rabbim Uluq!!!
UKM
02.03.2021 Germaniye

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s