Ah, Mening Xelqim!

Yazarmen:Kurasch Umar Atahan

☆☆☆><☆☆☆

Sen Hayatliqning Tunji Nepisi, Tashning Ichidinmu Chiqisen,

Sen Xuddi Ölümsiz Yultuzlardek,

Milyon Yillar Yashiding, Ghalip Kilisen Hemmidin Yene Milyon Yillap Yashaysen!

Sen Qaraning Ichide Birinchi Boyuttasen,

Sen Qizilning Ichide Ikkinchi Boyuttasen,

Sen Sériqning Ichide Üchünchi Boyuttasen,

Sen Aqning Ichide Üchünchi Boyuttasen,

Sen Kökning Ichide Törtinchi Boyuttasen,

Sen Perishtiler Ichide Beshinchi Boyuttasen,

Sen Sen Yüksektesen,

Sen Eng Yüksektiki Altinchi Boyuttasen,

Sen Ghalipsen, Hemmidin Yükseksen, Hemmidin Üstünsen!

Seni Körgenler Toluq Körelmeydu,

Körmigenler Hem Menggü Körelmeydu!

Sen Kichining, Otning we Altunning Ichide Menggü Yashnaysen!!!

Sen Hemmidin Yüksekte Uchisen,

Sen Hichkimdin Qorqup Qalmaysen!

Sen Bulutlardek Kökke Yarashqan, Ölümning Qiyasida Ghaliplarning Qatarida Meghrur Turisen,

Sén Kökning Qehride Uchsangmu Düshmen Könglige Qorqu Salisen,

Sen Quyashtin Örnek Alghan Hararetliksen, Hayatliqqa Nurlar Chachisen!

Seni Uchqurliqingdinla Emes, Göshxorliqingdinmu Söyimen Hey Qushlar Serdari,

Seni Meghrurliqingdinla Emes Jessurliqingdinmu Söyimen Hey Quyash Parchisi!

Seni Hararitingdinla Emes,

Heywitingdinmu Söyimen Hey Qelbim Sewdasi,

Seni Güzellikingdinla Emes Meghrurliqindinmu Söyimen Hey Hürlük Jarchisi!

Sen Söyüshke, Pexirlinishke, Qurban Berishke Heqliqsen!

Sen Ziminning Üstide,

Sen Kökning Qehride,

Sen Qeliblerde,

Boy Sozup Kök Qehrige Menggü Meghrur Turisen!

☆☆☆><☆☆☆

Séni Jénimdinmu Eziz Körümen,

Hey Menggülük Hayat Sewdasi,

Séning Üchün Zörür Bolsa, Hey Jessur Millitim, Ölümgimu Udul Kitimen, Bu Qelbimning Sadasi!

Sen Yasha Biz Öleyli, Sen Yasha Sanga Qarap Qara Tupraqtimu Biz Küleyli!

19.01.2023 Germaniye

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s