Yüksek Insan Heqqide


Yüksek Insan Heqqide

-Hayatqa Bolghan Söygüngiz Eng Yüksek Ümdingizge Bolghan Söygüngiz Bolsun. Eng Yüksek Ümdingiz, Eng Yüksek Hayat Chshenchingiz Bolsun…!

-Fridirich NietscheYazarmen: Fridirich Nietsche

Terjiman: Kurasch Umar Atahan

1.
Dunya qarangghulishiwatqan, Quyash qariyip, hararet muzlap kétiwatqan bir dewir yéqinlap kéliwatidu. Üstün Insanlarning nesli qurup, Yüksek ademler qara budunning ayaqliridin yükselgen tozundilar bilen kömülmisun, dep oylap kirpik qaqmay tang atquzdum.
Quza chüsh bolay digende uzaqqa sozulghan kölenggüler yene qisqirashqa bashlihanidi…
Helimu isimde turuptu….
Insanlar wolqandek qaynighan gholghun bir meydangha ketken chéghimda terkidunyalargha xas shekilde bir sarangliq qilmishtim. Toghra, U bir yermenke meydani idi.

Dimesimu bir sarangliq idi, xamsüt emgen insanliq de. Xeliqqe ming ümitte xitap qilip, xuddi hichqandaq bir xitaben herikette bolup baqmighandek ekis sadagha érishelmidim we ming bir ümitsizlikke pattim.

Peqet zawal chüshkendin kéyinla ölükler bilen hayati bedilige xeterge tewekkul qilip, yip üstide mangidighan sérikchilarla manga hemra bolushqanidi. Menmu beden we rohim dolayi beeyni bir jinazigha oxshap qalghanidim. Sabah peyiti yéqinliship kilerken oxshimaydighan bir yéngiliqni bayqidim. „ Yermenkidin, qalaymiqan heriket qiliwatqan putlardin, yéqimsiz ayaq tiwishliridin we uzun qulaqlardin manga ne“ didim axiri.

Men dayim alqinimning üstide tutup kéliwatqan siz yüksek insanlar shuni mendin biliwélingizlarki: Bu mal bazaridek gholghunda hichkim yüksek insanlarning barliqigha ishenmeydu. Bu yerde ulargha köyünüp wayizliq qilsingiz, ular chiraylirini pürüshtürüp, bundaq gepdanliq qilishni biz téximu yaxshi bilimiz, biz hemmimiz teng barawer insanlarmiz, deyishidu.

Hey siz yüksek insanlarni, sizlerni oylisam yighlap kétimen, dayim eshu shorpishane ushshsaqlarning ayaqliri astida yenchilipla keldingizler! Sizlerning heqqingizlarda parang chiqsa qarabudun dolisini qorup, köz qirpip: „ Yüksek Insan püksek insan, deydighan birnerse yoq, hemmimiz tengrining neziride eshit yaritilghan, perqimiz yoq, tengbarawer insanlarmiz“ dep qiqas kötürishidu.

Tengrining neziride he, tengrining neziride shindaqmu?! Peqet u silerning tesewuringlardiki, silerni qaycha bilen qirqip qoyghandek tengbaraber yaratqan mehbudenglar achchiq riyalliqni körüp yoqluq déngizigha chöküwaldi. Gholghundin uzaqlishish hemmeylenni izgülik sharabi bilen tartuqlaydu, Hey yüksek insanlar bir biridin periqlenmeydighan bu ushshaqlar gholghundin uzaqlishinglar!!!

2.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Tengrining neziride he, tengrining neziride shindaqmu?! Peqet u silerning tesewuringlardiki, silerni qaycha bilen qirqip qoyghandek tengbaraber yaratqan mehbudenglar achchiq riyalliqni körüp yoqluq déngizigha chöküwaldi.

Hey yüksek insanlar, ushshaqlarning mehbudisi shunche zeyip bolghangha rahmen siz we sizning meniwiy tüwrükingiz üchün eng éghir tehlikelik barliqidi.

Kemtük, kisel, ach we méyip yaritilghanrning mehbudillirigha qara, Ular yiqilip, qara tupraqqa patarken sizlerning hayatliq yultuzingizlar upuqta parlashqa bashlidi. Insanlar üchün tang atti, quyash tikliniwatidu, kün chüshke qarap kétiwatidu, yüksek insanlarning dunyagha hökümranliq qilidighan waqti kettikche yéqinlishiwatidu.

Bu sözlerni anglidingizlarmu qérindashlirim, menisige yettingizlarmu, teshwishke pattingizlarmu, qorquwatamsizler, béshingizlar qéyiwatamdu, aldingizdiki chongqur uchurumluq hanglardin endishege giriptar boldingizlarmu, dozaq itlirining qorqunchluq wawighan awazi kéliwatamdu?!

Qeni gheyret, gheyret hey üstün insanlar! Biz körüwatqan bu qiyamet qayimi adem ewlatlirining parlaq kélichigining tughum sanjiqliridur! Isa öldi, emdi uning ornida insan üsti iradisining yashaydighan zamani keldi!

3.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hayattin eng qattiq endishe tuyghanlar bugün sorawatidu: “ Insanlar bu qeder jiq jewri-japa we xéyim-xeterlerdin qandaq qilip özini qoghdiyalaydu? Zerdüsht ularning tam eksidin chiqip, ademni chöchütkidek qilip” Insanlar qandaq qilsaq eng tiz yoqulidu?” dep sorawatidu. Zerdusht yene “ Qelbimde peqet insanüsti bar, méningche eng muhim bolghinimu zaten shudur. Asiy insanlar kashki méning umrumda bolsa, ular bilimsizlik, jayilliq, muhtajliq, endishe, ghem, teshwish, namratliq, kisellik we exlaqsizliq patqiqigha patqanlar bolup, rohiy dunyasi allahqa isyan we ademlerge nepret bilen tolup ketkenlerdur!

Hey qandashlirim, insan dise méni eng söyündüridighini yenila Insanlarning déngiz dolqunliridek bir örlep yene chöküshke yüziliniwatqan ötkünchi mawjutliqidur. Hey üstün insanlar sizde manga söygü, hürmet we ümit bergen birtalay nersiler teyyar. Manga kuch-quwet ata qiliwatqini sizlerning boyun egmes jasaritingizler, menggü toxtap qalmas küreshliringizler ey yüksek insanlar!

Sizlerning hayat yolida duchar bolghan japa-mushaqet , xeyim-xeter we dishwarchiliqliringizlarda ching yürektin hürmetleshke erziydighan bibaha jawaheatlar bardur! Hey özining bolmighangha nezergüzirinimu tashlap qoymaydighan yüksek insanlar, sizlerning yalghan-yawadaqlar bilen toshup ketken jemiyettin uzaq, ölsimu teslim bolmaydighan yigane rohingizlar adem ewladining meng´gü medihiyeleshige erziydu!

Bu wapasiz dunyada bugün kichik insanlar egemendur, bular teslimiyet, kemterlik, kichik piyilliq, rehimdillik, sadaqet we semimiyet digendek exlaqi uyushturghuchilardin hiyligerlik bilen paydilinidu.

Qarabodun chishilargha mas kélidighan, qullarning jénigha aram béridighan we qarabudungha yarishidighan nersiler arqiliq sheytandek mingbir qiliqqa kirip üstün insanlarning mürisige dessep, özige yarashmaydighan lekming yollar bilen dunyagha hükmaranliq qilishqa orunidu!

Lenet namertlerge, nepret bashqilarning chapinida terleydighan parazitlargha! Nepret, nepret, nepret!!!

Beziler insanlar qandaqsige eng yaxshi, eng uzun we eng xush shekilde yashaydu? Dep soraydu.Bu sualni sorighanlar bugünki dewirning hökümdarliridur. Qérindashlirim bu hökmaranlarni, bu bir-biridin xuddi hasharettek kichik ademlerni nime qilsanglar qilip, qaysidur bir analarni tepip yoqutungizlar. Bular ajizliqidin birlishiwalghan, bir-biridin hetta özidinmu qorqu ichide uzaqlishalmaydighan barliqlardur. Bularning mawjut bolup turishi üstün insanlarning hayati üchün éghir tehdittur!

Hey üstün insnlar kichik pezilet igilirini, menpeetler kochisida chapqan kichik hiylegerlerni, yalghandin exlaq perdisi arqisigha ötüwalghan qurnazlarni, hasharet tawirli erzimes ademlerni, bir-birige échinip asanla yawashliship we yumshap kétidighanlarni, qolidin milletige paydiliqraq birer ish kelmeydighan düshmenlerge teslim bolghan rengwazlarni yoqutunglar!

Düshmen´ge teslim bolup yashighandin perishanliqqa chüshken téximu yaxshidur! Gerchek bolghini sizlerning bugünkilerdek yashashni rawa körmigenligingizlar üchün emes, bilmigenligingizlar üchün söyüniwatimen. Chünki bu shekilde yashisingizlar eng toghra qilghan bolisizler!

4.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey Üstün Insanlar, Yüksek Ademler
Üstün insanlargha, Yüksek Ademlerge xas jasaritingizlar barmu qérindashlirim?! Eger bar Bolsa téximu yaxshi. Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Jasaritingizlerge ichingizlardin qayilmusizler?! Shahitlar aldida peqet insan jasaritila emes, belki tengrilermu lal bolidighan Bürküttinmu yüksek tebiyetlik bir xaraktérgha sahip ikenligingizlargha ishenchingizlar kamilmu ejiba?!

Qara Budun, hey Qara Budun… Halinglarga way silerning. Sésighan üzümlerdin qetridek sharaplarning chiqidighanlighini oylimisam…..
Hey Qara Budun…Soghaq rohlar, qullar, tilemchiler, qelenderler, qéchirlar, körler, serxushlar, tul xotunlar…
Bular méningche hergiz körünginidek anche jessur emestur. Jessur bolmaq üchün awal qorqushni bilish, andin uni yéngish kirek bolmaqtadur. Tik qiyalargha ghurur bilen baqmaq lazimdur. Xeterlik hanglargha qaraqushlarning közi bilen nezer tashlishimiz we tik qiyalarni yirtquch qushlardin Shahane bürkütlerning tirnaqliri bilen, tüwigiche paturup we Qan chiqqudek qarmallap tutushimiz lazimdur. Hayatliq yolidiki Mana bu shertlerge layiqlarni jessur, üstün we yüksek dep ataymiz.

5.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
“Insan Osal birnerse” didi manga jüret qilip ulardin eng küchlük sanalghanliri. Sözidin “Adem xam süt emgen nerse, hayawandin better nime” digenlik chiqip turatti. Kashki digenliri toghra bolsa nime dey. Xatalashti, ularning insanlardin yamanlawatqan teripi, insan tebiyitidur, küch, jasaret we alahiydiliktur.Barliq pozitip yamanliqlar insanning küch-qudritidur. Bu seweptin, awu ejepmu yaman ademken, shunga ghelbe qildi, deymiz! Bu elbette qayidilerge uyghun bolmighan namert yamanliqlarni körsetmeydu. Insan Téximu yaxshi, parallel halda téximu yaman bolishi lazim! Mening dewatqinim eslide: Insanlar eng yaxshi ishlarni qilish üchün, eng yaman ishlarni qilishqa jasaret qilish lazim!

Insanliqning pütmes we tügimes mushaqetlirige qatlan´ghan kichik ademler üchünmu bu eng toghra chiqish yolidur.Insan neziridiki büyük gunahlargha tewekkul qilmay turup büyük yaxshiliqlarning derwazisi hergizmu échilmaydu! Men büyük gunahlargha baghlan´ghan yollarnining tolisining zeperler dergahigha sozulghan awuntulighini obdan bilimen. Bu dewatqanlirim qulqi uzun sheytanlar, tili neshter yilanlar üchün emesdur! Her söz, söz sözliyeleydighan herqandaq bir éghizgha yarashmaydu.Söz söz yarashmaydighanlar üchün yiraq nersilerdur. Qoysiman éghizgha layiqlarning aghzidin bundaq kelimiler tökülmesligi lazimdur elbette!

6.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey üstun insanlar, siler méni buzup qoyghanliringlarni tüzeydighan adem dep zengétemsizler taza qawriyalmidim. Yaki silzlerni yumshaq kirislolarda, mamuq tösheklderde hozur-halawet sürdürmek üchün bir memur ispati bilenmu aldingizlarlargha keldim?! Yaxut siz heyranlirimgha, chöchigeklirimge, yolidin azghanlarimgha, hozurini qachurghanlarimgha yénik chiqish yoli körsetmek amaj bilen bir ish qilishim kirektur belkim…!

Yaq, yaq, yaq…Üch qétim yaq! Put-qolni tashlap we her terepke sozup hözur ichide yashash üchün aringizdiki eng qimmetlik hésaplan’ghan kishilerning ömri we hayati bedel tölen´gen bolishi lazimdur! Yolingizlar barghanche téximu tik, téximu téyilghaq we téximu xeterlik bolishi lazim. Adem peqet bu yol arqiliqla chaqmaqlar her tereptin oqtek urulup turghan, boran we shiwirghanlar howlap turghan yükseklerge chiqar we kök téshidik chéqilip, yamghurdek yaghar! Üstün insanlarning yéri Güldürmamalargha yarishidighan bir yüksekliktedur! Méning chüshenchilirim bu yol arqiliq, men ima-isharet qiliwatqan upuqlargha qeder baridu!Sizlerning kichik, qisqa we inchike bexitsizlik we sepaletliringiz bolsa bolmamdu, manga ne? Buning men üchün hichqandaq bir ilge körsetküchiligi yoqtur…

Sizler chekken iztirap we teshwishler téxi qudret tépish yoligha méngishingizlar üchün taza yiterlik emestur. Bundaq diyishimdiki sewep bu azap-oqubetler bashqilarning emes özengizlarning wabalidin qaynap chiqiwatidu. Henüz téxi béshingizlargha kelgen düshmendin pushqurghan mehkum milletlerning achchighini his qilmidingizlar!Manga qarita bashqa türlük sözlisingizler, perwayim pelek, xalighiningizlarni qilingizler, yalghanchiliq destidin jehennemde artuq tilingizlar köyidu. Sizlerning chekken achchiqliringizlar tebiyki méning achchiqlirimgha hergizmu oxshimaydu!

7.
Hey üstün insanlar, yüksek ademler, qelbingizlarni yükseklerde tutungizlar! Rohinglarda shanliq kélichekning gül-chikekliri muzdek küpkök renglerde échilsun! Dehshetlik tagh shamalliridin kèyin qara bulutlardin qismetning iztirapliq yamghurliri yaghsun artuq!
Heywetlik güldürmama, chaqmaq we chéqinlarning manga dostane muamilide bolishi manga yetmes! Köktikilerni yerge chüshürmekni istimeymen. Köktikiler men üchün qilishqa tégishlik bolghanlarni eng awal bilishi lazim bolidu. Méning hikmetim uzaun zamanlardin béri goya yamghur bulutlaridek topliniwatidu. Toplanghanche téximu sakin, salqin we qarangghuluq bolidu.Chaqmaqlar, Chéqinlar we Gldürmama dep nam alghan Kök gürültiliri mana mushundaq bulutlarning herkitidin shekillinidu. Ot bilen suning, issiq bilen soghaqning öz-ara urulishi ulughwar hadiselerning ayan bolishigha qeder dawamlishishi lazim! Men insanlargha nurluq chiraq bolushni emes, közni yumup achqiche ghayip bolidighan közlerni qamashturghuchi kök gürültisi we chaqmaq bolushni terjih ettim. Qarangghuluq yoruqluqtin qachidighan insanlar üchündur. Yoruqluq üstündur. Shundaq üstünlikning alamiti bolghan özemge mensup mensup mensup bolghan kökgürültisi ularning gheplet uyqulirini buzup, altun qanatliq xorazlarning chuqanlirigha oxshash, ghepletke patqanlarning xunükleshken we harghin közlirini parlatsun!

8.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey üstün insanlar, ghaliplighingizlar üchün mendin zinhar bir nerse telep qilmangizlar! Özlirining hökümaranlighi üchün bashqilardin yardem istigenlerde sinsiy bir saxtakarliq we jinayet ishlesh beqararliqi bardur. Bolupmu ular büyüklerde bolushqa tégishliklerni kichik hésaplan’ghan ushshaqlardin telep qilsa bu bir yamanliqning alamitidur. Bu oyun buzar bayqushlar büyüklük heqqide kichik méngidarlarning zéhnide birqatar shühbelerni peyda qilidighan yaramaslardur! Hey hichnimedin memnunluq his qilishni bilmeydighan palpal közler, menpeetke shehwiti heddidin ziyadeler özenglarning ejellik qusurliringizlarni bilemsiler?!
Hey Exlaq, erdem we pedisheptin yoqsunlar, özliridin yüz hesse, Bezide Ming hesse chong lap atidighanlar, yalghan exlaqliringlar, yasalma hürmetliringlar bilen ademlerni hetta tengrilernimu aldaysiler we axirsida özliringlarning saxtikarliqliringlargha özenglarni, bir amal-charelerni qilip ishendürisiler. Zeherlik we yirtquch haywanlarmu silerdin ademiylikte xèli üstün turidu!
Xeter we rezillik etrapni nepes alghusiz qaplap ketken bu dunyada üzümler qara patqaqlarda, baranglar erishalada parlaq quyash nurigha qaqlinar halgha kelgen, gül baghchilirini taghlar makan tutqan bir dewirbu!
Hey yüksek insanlar, hey üstin ademler, bu özliri kichik emma igiz yerlerge jaylishiwalghan siwir-sineklerdin qattiq ihtiyat qilingizlalar! Bugün özengizlargha mensup bolghandin téximu qimmetlik we etiwar bir nerse yoqtur bu jahanda. Bugünki awamda barmu bu üstün insanlardiki bir qatar möriwetler!? Yoq, yoq, yoq. Sen bugün hemme yerde qewmim we makanim digenler bilen Xayinlar we munapiqlarning ornining almiship qalghanliqini kördüng! Sen Bugün chong bilen kichikning, tong bilen pishshiqning, toghra bilen xataning, aq bilen qarining, heq bilen naheqning, güzellik bilen rezillikning, perqitelmes bolup qalghanliqigha shayit boldung!
Atalmish Xeliq digining dorust körün’gen egrilerning düshmendin tartip reqiplergiche bolghan jughrapiyediki ghayet chong toplimi bolup, her zaman yalghan-yawadaqlarning arqisidin kichik balalardek yügrüydighan maymunsiman Ademlerdin Shekillen’gen janiwarlardur! Xeliq digining bir ottin Apiride bolghan déngizdur! Pezilitingni kime qilip üzmiseng gheriq bolup kitisen.
Xelqining sen bilen bolghan musapisining yérimi muzdek, yèrimi ateshtindur! Gah solgha, gah onggha, gah astigha, gah üstige qarap tepekkur qilisen….
Musape sirlarning kitabidur, menzil boylap oqu we chüshen uni!

9.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey Üstin insanlar, yüksek ademler, rohigha chökken ghaliplar, ochuq ashikare yashash sewdasigha chüshkenler, asan ishinip ketmenglar, qeliblerning chongqurluqlirini mexpi tutunglar, siringlarni éyitmanglar! Asanla ziyan-zexmetke uchraydighan qarabudunlarning üstünlüklerni ayaqastigha alidighan künibu. Qara budunlarning chömülidek toplushiwélip, ming teste tiklep chiqqan butlirini bugün yiterlik bahanelerni tépip chiqip kimler chéqip tashliyalaydu!? Palanchi we pokunchilar anayerda jesetlernimu inadigha ikna éterler; Ne yaziqki nedenleri bayan qilinsa xeliq tabakasi buninggha yenila ishennes. Bular illetlerge ishinip, heqiqetlerge ishenmesler. Belkim bir qétim bolsimu natoghra bolghan shühbelik yollar bilen heqqaniyet ghelbe qilsun. Bashqilar qaysi bir küchlük xata bu ulugh zeperning otturigha chiqishigha sewepchi boldi, dep sorashsun, hey rezillik dunyasidikiler.

Hey üstün insanlar, yüksek ademler hemme nersidin xewerdar bolup ketken, sizge qarshi kin we nepret besligen bilermenlerdin uzaq turungizler! Xili xili, guli güli bilen, digen gep bar emesmu.
Bu bilimi bar emma sapadin yoqsun insanlar sizlerdin nepretlinidu, heset we körelmeslik otida quldek azap ichide tolghunidu. Chünki bular izgülüklerdin qisirdurler! Soghaq we qurighan köz sayipliridur bulardikisi. Qelbide üstün insanlargha we yüksek ademlerge kin besligenler del sazliqlardiki qara patqaqlar arisida yashaydighan zeherlik ushshaq yilan we chayanlargha oxshaydighan mexluqatlardur. Yénigha halimhadis kélip qalghan mesum qushlarning qanatliri, kütülmigende purride tozup, söngekliri érip hayatliqiri nabut bolar. Bu kichik qushlarni tirik yutqan janiyler tola yalghan éyitqanliqtin qursaqliri yoghunap, burunliri asmangha qarap qalghan bolup, körgende ademning köngülliri élishurler. Charesiz halda ularning yalghan sözleshke mejbur bolghanliqi, ularning kechüriwétishke layiqlighini hergizmu bildürmeydu. Ularni kechürishke sewep bolghan hadisatlar hergizmu heqiqi insan söygsi we merhemitining alamiti bolalmaydu.

Bu ushshaqlar shekillendürgen jemiyette müjimellik ichige örmüchük torida qawilip qalghandek toxtap qalmaq we boshatqusiz derijide matilip qalmaq heqiqetlerni bilishning axirqi pellisi emes. Sogumish rohlargha ishenmenglar, gerchek hadisilerdin xewiri bolmighanlar yalghan sözliyelmeydu. Bir-birining közige qarap turup, özara yalghan sözligen we yalghanlargha ishinip arqisidin yügüreydighan bir top ademlerdin uzaqlishingizlar!

10.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey Üstün Insanlar we Yüksek Admler, yükseklerni könglingizlerge pükken bolsingizlar özingizlarning put we qollirigha tayiningizler!!! Özingizlarni bashqilargha toshutmangizler, natonush méngilerning isharitige muhtaj bolmangizlar! Ulughluq we küch öz kuch-qudritige tayinip tik turmaqtur!

Peqet Atqa mindingmu, mushaqetlirige qatlinishing ijabetmesmu? Atni qeyerge qarap chapturdung? Xeyriyet Dostum, atqa minip ulashqan choqqilarda tokirangship, ong-tetür dessep we kikechlep yürmisengla bolatti! Hey At migen yüksek adem, yükseklerde tongup titiresh sanga yarashmaydighanliqini bil we derhal charesige baq! Herqanche sirilip we sentürülüp turup oynighan usulmu tokirangship mangghandin we tüz yolda yiqilip ketkendin yaxshidur! Mes halette deldengship yürüp oynighan usulgha lenetler bolsun! Segek bolmighan mingening qolidin nime kilidighanliqini hemme adem béridu.

11.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Yüksek rohluqlar qangha we issiq göshke étilip turghan yükseklerni makan tutar Qaratallargha oxshaydu!
Hey yaratquchilar, hey üstün insanlar, hey yüksek ademler ademizat tarixtin béri özlirining etrapqa yardem izlep telmürüp turghan mesum ewlatlirighila hamildar bolup keldi. Mesumluq yaxshiliq élip kelmidi. Yashash üchün öltürüshkela yol baridi. Öltürüshke ketken yolda adem qéni deryadek aqti. Kim bolsa bolsun zinhar aldanmangizler, eng yéqiningizlar kimler? Eng yéqiningizlar üchün köyüp we pishishtin bashqa yene nimelerni yoqtin bar qilalidingizlarki. Halingiz otturda turup, buqeder heshem we temennaning zadi kérigi nime? Üstün bilgen Butlaringiz patqaqta turarken, burunlaringiz nime üchün hawalarda kezsunki?! Hey erdemlikler, bir qachigha bir tawaq su patidu. Siz sizlerge yarashqanni qilingizlar, uning, buning üchün emes, yenila özingizlar üchün. Bashqilar üchün, dep özni semiritidighan, samanning astidin su yügritidighan wes uni léyitip béliq tutidighan kichik ademlerdin éhtiyat qilingizlar! “Yéqinlirim üchün…” dayim kichik ademlerning exlaqi bolmishtur! “Ber gülüm al gülüm”, “Awal qol qolni yuysa, andin ikki qol chiqip yüzni yuyar,” “ Her ish birbirige qarashliqtur” Dep shuar towlighanlarning tolisi yardem bérishke emes, élishqa ihtiyaji bolghan kazzap ademlerdur!

Hey yaratquchilar, eger yüksek erdem sahibi we üstün xaraktér igisi bolmisingizlar hamildarliq istigi we hamiylelik qedri sizlerning öziningizlarning shexsiy ishigha téximu yarashtin bashqa zinhar bir qutsalliq hésaplanmaydu! Buwaqlar qursaqtaiken özining közliri bilen sizni körelmigen teghdirdemu, söygüngizlerni qelbige yoshurup, sizlerni izah tartquzup, yaman gherez bilen sizlerge ghum saqlap ösüp yitilidu. Sizlerning pütün söygüngizlarni we muhabbitingizlarni perzentliringizlargha bérish ata-aniliq buruchingizlardur. Perzentliringizlar sizlerning eng yéqiningizlar, esiringizlar we öp-öz iradingizlar bolishi lazimdur. Ne yaziqki gül térisam tiken ündi, qurighan shaxta anar pishti, digen gepler bar chonglar arisida! Pelek bezide onggha, bezide solgha iradimizge baqmighan halda sarangdek chörgileydu. Emma söygü we merhemet, adawet we nepret meseliside ewlatliringizlar sizlerdin miras qalghanni hayatigha endize qilip yashaydu! Ewlatlarning söygü we merhemiti yene perzentliri üchündur! Shunga perzent terbiyesi meselisi aile we milletning chongqur we nazuk ichki ishi bolup, yatlarni yeni milletning düshmenlirini bu ishqa arlashturmasliqqa kapaletlik qilingizler!

12.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey yaratquchilar, hey üstün insanlar, hey yüksek ademler méyiplarni tughushqa tereddüt etken kiseller jinayetkardur. Tughulush ismi-jismigha yarisha bolishi lazimdur. Tughulush aldida turghini yenela kiseldur. Bundaq ewlat qaldurushqa qarar bergenler bolsa menggü érighdalmaydighan pasiqlardur!

Bala tughush xatunlargha nisbeten bir sorundur. Elbette keyip berdi, dep perzent sahibi bolmas adem digining. Tughulghan balilarning her tereptin saghlamliqini tepsili hésap kitap qilish kirek! Aghriq tuxum tughush aldidiki Toxularni tughush istiki esir alghan bolidu we shiér yézish istikige giriptar bolghan shairlarni eser yézish istiki sayritiwétidu. Hey yoq nersini bar qilishqa hérismen ushshaqlar, sizlerde bir süre taza pakiz bolmighan illetler bardur. Bu sewep bilen pakizlanmaq üchün bashqa charege qarighanda ana bolmaq yolini tallash yenela aqilaneliktur. Yéngi bir bala, ah neqeder yéngi meynetchilikler bilen dunyagha kélidu-he?! Toghra, Hey yoqni bar qilmaqchi bolghan analar, bir bala tughushtin awal rohingizlarni we boyingizlarni sugha sélingizler we perzentingizlarni pakiz rextler bilen zakidap, pakiz ishlar üchn terbiyelep chiqingizler!

13.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hökmaranliq dayiringizlarda peqet erdemlik yolida bolmangizlar kirekmektedur!!! Mumkinchiliq bolghan ehwalda özingizlerdin melum bir istekte bolushtin saqliningizlar. Bowiliringizlarning erdemlik chighirini boylap heriket qilingizlar we dadingizlarning qutluq izliridin hedepke qarap xuddi bir oqtek uchingizlar! Oghullaringizni jenk meydanlari üchün jessur yétishtüringizler! Qizliringizni milletning parlaq kélichigi üchün yétishtüringizler! Eger aile we perzent heqqidiki ishlar mana mushundaq bolmisa yükseklerge ayaq bésish imkaniyitige érishkili bolmaydighu deymen?!

Deslepte yüz bérish ihimali bolghan xataliqlarning sadir bolup qélishining aldini almaq aqilaneliktur sizlerge hey üstin insanlar, yüksek ademler! Ata-Bowilliringizlarning jinayet ishlep, gunahkar bolghan meydanlirda „Süttin chiqqan qozadek aq, Séghizxandek saq“ boliwélishtin nomus qilingizlar!

Xotun xexke, haraq-sharapqa we tongguz göshige mestane bolghanlarning kendi nefsidin insap we ippet telep qilishi nimege oxshaydu sizlerche?! Bundaq xumsilardin yaxshiliq kütüsh sarangliqtinmu éship kétidighan bir türlük éghir kiselliktur! Bundaq bir xil mexluqlarning bir, ikki yaki üch xotundin ewlat körishi insanliqqa qilin´ghan haqaret bolmay yene nime bolatti! Bundaqlar teqqiyler we mederisiler qurup, ibadetlerni sözsiz yérige keltürp, saqal-burutni bolishigha qoyup bérip, pishanisige ewliya ezem, dep yéziwalsimu yene saranggha oxshash külüp qarap turmastin digülikimizni ochuqtin ochuq yüzigila diyishimiz lazimdur! Bundaqlar özi üchün bir saranglar sanatoriyesi yaki hapisxane inshah ettürgen bolsa, teqdirge shayan ish bolatti, toghrisi. Peqet bundaq bolishigha ishenmeymen, bu asmandiki ghazning shorpisini ichip chüsh körgendinmu artuq axmaqliqtur!

Ne yaziqki biz yirgen´gen bezi nersiler, pakiz téritoriyemizde yétishidu. Ichimizdiki gacha, gas, qarighu we dötlermu shundaq bolidu…! Jemiyitimizde bundaqlarning yalghuz heriket qilishi paydisiz bolghachqa, türmilerge tashlash we lagérlargha solash tewsiye qilinmighachqa, ulargha jinayetchi ispatida emes, xasta adem ispatida hemra bolush keskin teshebbus qilinidu!

Dunyada terkidunya bolup, chöl-jezirilerni makan tutup yashawatqanlardinmu rohiy we jismaniy tereptin paskinilishhip ketken yene bir nerse bolmisa kirek! Chöllerde yilan we chayanlar siyaqigha kiriwalghan sheytanlar makan tutqan. Ular sanga altun-kömüsh we aywan-saray wede qilghan teqdirdimu özengni heqiqet tarazisida mustehkem tutalishing lazim! Eshu kir saqalliq, köp xotunluq ademiy haywanlardin yalghuz jinlar´la emes, belki sheytanlarning tongguzlirimu seskinidu. Jin we Alwastilar bundaqlarning etrapini, hergizmu boshtin boshqa tashliwetmeydu!

14.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!Yüksek ademler arisida küreshte iken korqunchaq, düshminidin tartinip turidighan, yaxshi taqlap heriket qilip, shiddet bilen sekrep hojum qilalmaydighan qaplansiman bejiriksizlerni kördüm. Hey bejiriksiz üstün insanlar, yüksek ademler yan teripingizlardin nezer tashlidim, ajizliqliringizlar ashikare bolghangha qeder. Sizler atlash, taqlash, sekresh we zerbe bérishte telepke layiq emeslikingizlarni körsettingizler. Hijarap turghan isheklermu sizlerni mesxire qiliwatidu. Lenet bolsun!

Peqet hey zerer oyunchilari, qilalmighudek jengk meydanida nime bar sizlerge?! Sizler oynamaqni we alay etmekni ihtiyajingizghe qeder özleshtürelmedingizlar! Her zaman bir büyük kemterlik étigha miniwalghan axmaqlardek, oyun meydanida peqetla olturup baqmighandek yalghanchi tawirlarni bizge körsetmengizlar!

Sizlerning qilishqa tégishlik erdemleringiz köptur. Hey üstün insanlar, yüksek ademler, Sizlerning büyük bir hamlede meghlubiyetke uchrap, héliqi attin yiqilishingizlar, sizlerni shöhretperest buzuq insanlarning arisigha kirgüzüsh üchün sewep bolalmaydu. Herqanche qilsingizlarmu sizlerni u yerge kirgüzmeydu. Yaxhi bolushmu, yaman bolushmu, set bolushmu, güzel bolushmu qiyin yollardin ötidu.  Ularche bolghanda sizler buzuq insanlarsiniz, uhalda, bu nedendin teripingizni tutqan insanlarning hemmisi bozuq sanilamdighandu, bu buzuq mexluqatlargha nime dep xitap qilghan bilen bikar!?
Isit sizlerge bergen meniwiy sharaplirim. Bürkütlirim, Arislanlirim we yilanlirimgha bergen bolsam kin we nepretni terik eylep, muhabbet we söygüge chömülüp, mungluq küylerni chélip, tesirlik naxsha we qoshaqlarni oqup, maharet bilen usulgha chüshetti bu kamghiche!
Way bularning haligha, lenet bolsun qelbi söyü we merhemetke yoqsun bolghanlargha! Way, bularning haligha! Ularning oy-xiyaliche bularning sewebidin pütkül insanlar basharisizliqqa uchraydu, senki.

15.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!Bir nerse neqeder isil yiltizdin köklep chiqqan bolsa uning yultuzi shunche yüsekte parlighan bolidu. Hey yüksek insanlar hemmingizlar kütülgenlerge qarighanda muwepeqiyetsiz yaritilghan barliqlar emesmidingizlar?! Toghra kamtüklük we mejruhluq jismingiz we rohingizni quluplap, Jasaritingiz kumpeykum bolup ketmisun yene. Buningda heyran bolghudek yene nime bar?! Téximu jiq nersiler mumkindur. Özingizlargha téximu yarishidighan shekilde külüp turup yashashni ügüniwalalisangizlar eger ajayip bir ish bolghan bolatti. Sizler kemtük we ölchemsiz eser bolup törelmish ikensizler, mushaqetlerge bash egmestin mukemmellikke intilish tebiyitingizlardur. Buning yene qandaq heyran qalghuchiliki bar hey yaritilshtin yérim qalghan mexluqatlar. Hey yérimi sunuq yaritilghan mexluqatlar, ichingizlardiki insan kélichigi rohingizlarda hich bésim peyda qilmaywatamdu?!

Insanlar eng uzaq we eng chongqur we eng yüksektiki yultuzlardek qudretliktur eslinde. Bularning hemmisi sizlerning chanaqliringizda lawa we wolqandek shiddetlik heriketlenmeywatamdu?!

Talay janlarning hasharetler kebi berbat bolishigha chöchüp ketküdek nime bar? Özingizlar éhtiyajliq bolghangha qeder qénip, qénip külüp yashashni ügüniwélish, nime digen chong bexit sizler üchün.

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler yene neler? Yene neler, yene neler mumkindur?!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler etrapingizlarda yene neler bolghanliqini bilemsizler?!

Birlikte nezirimizni aghdurayli, zadi emeliyette hazir nime ishlar yüz berdikin. Bu dunya özige oxshash kichik we qimmetlik bolghan yene qandaq bayliqlardin terkip tapqan bolishi mumkin?! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler etrapingizlargha kichik emma qimmetlik mital, tash we jawaharatlarni tizingizlar! Bularning altunning digeridiki qimmiti ademge jismaniy we rohiy jehettin shipatliq béridu! Mukemmel bolghan nerse ümit chirighining piliküchige menggülük ot tutashturidu.

16.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hazirghiche bolghan ariliqta erizlerde tilgha élinghan eng chong gunahlar nimiler idi?! “Külgenlerge uwal” ghu deymen. Bu sözni qanun´gha kirgüzsh üchün aghzidin tunji qétim chiqarghanlar yer yüzide külgidek birnerse tapalmighan bolghiymidi ejiba?! Eger yénida undaq bir nerse yoq bolsa, izdep baqsa bolmasmidi?! Bir kichik balimu izdinip yürüp axiri özini küldüridighan birer emekni tépip chiqidu.

Bu qara yürek adem yaritilghanda söygü we merhemetni bilmeyti. Xapiliq we shadliqni his qilalamayti. Yürigi tashtek, qéni muzdek bir ademti, ömride külüp baqmighan, külgenni yaman alidighan, külüshtin biseremjan bolidighan. Bu adem külgenlerni körse ichide yash töküp, chishlirini ghuchchurlitatti! Bu adem külgenlerni körse ichide ghum saqlayti! Bu adem külgenlerni körse özini özi dumbalayti! Her xil bexitsizlikler ademge ademgerchilikni ügetti!

Söymigen we muhebbet baghlimighan yerde nepret höküm süridu! Yashisun nepret we muhabbet! Muhabbet bolghan yerde lenet we shiddet bilen ish qilishimizmu kirek bolidu? Qanaitimche bu biz adem ewlatliridiki bir zewiq buzuqlighidur. Bundaqken külüsh we tebessum qilishni chong gunahlar tizimlikige kirgüzgen u ademde muheqqeqki zewiq buzuqluqi bardur. Gunahlarning  Qara budun tabakasindin kelgenliki ihtimalgha eng yéqindur. Muhabbet bilen Nepret qoshgizektur. Nemening xapiliq, nimening shadliq ikenligini bilmigen ademlerning qelbide söygü we nepret iznasi bolmaydu.

Bu jinayetler tizimlikini turghuzghan adem söygü we muhabbet yoqsunidur. Külüsh chong jinayet uning neziride xuddi yighlashmu shu! Külüshni jinayet disek, yighlashnimu shundaq dimey amal yoq. Undaq bolishimu natayin eslide, amal bolmaydighan ish yoq. Pütün büyük söygü alimige mensup insanlar kichik we közge charpmaydighan yaxshiliqlardin xushlanmaslar elbette! Büyük söygü we muhebbetke mensup ademler téximu chong shadliqlardin zoq élishqa hérismen kélidu muhtemelen!

Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler bu xil özgiche insanlarning yolini teqip étingizlar!Üstün insnlar we yüksek ademlerge enggel bolmaq rohiy xastalikning alamitidur.Bizni bizar qilghan Xeliq tawridur, xeliq hayatqa we dunyagha yaxshiliqi we yamanliqi éniq bolmighan chüshüniksiz tawir bilen nezer tashlaydu!

17.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Pütün bu ulughluq, yükseklik we üstünlükning sahibi bolghanlarning yolliridin chékiningizlar, ilgirleshlirini tosimangizlar! Bularning shunche éghir, yötkesh qiyin bolghan putliri we soghaq shundaqla qarangghu qelibleri bardur! Ussul oynap, shijaetlirini namayan qilishni bilmeydu, qandaqsige bular yene ademlerge erzimes kishilerdek tesir béridighandu?! Dunyadiki barliq yaxshi sheyiler bulargha egri bir yol arqiliq yéqinlishidu. Bular qilghan ishlirida özlirige oxshaydighan zowulilarni rastlap turup muzdek tonurlargha nan yapidu. Ichlerindin chiqiwatqan ipadidin külgen´ge yéqin bir nerse étilip chiqidu! Démisimu barche güzellik külümsirigenlerdedur!!!

Bir ademning özi bilidighan yolda bolup bolmighanliqini uning qedemliridin bilgili bolidu. Külüsh we Yighlash insanlarning qimmetlik ikki engüshteridur! Méning heriketlirimge qaranglar, mendek kim özini sennet arqiliq ipade qilalaydu?! Xuddi manga oxshash peqet meqset-muradigha yéqinlashqanlar Hayatliq sharabi bilen serxush bolghanlar, manga oxshash shadliq ichide usul oynaydu!

Men usul oynidim emma resmi tamlargha ésip qoyilidighan resim halitige téxi kelmidim. Uningdin bashqa turuqum bir tash kebi qattiq we turghun emes, usulluq pigura hasil qilghan özem söygen bir heriketke esir halettemen. Men heriket yeni usul mestanisi bir rohni yüdüp, ochuq we ashikare halda ademler mighildap yürgen tar kochilarda xuddi özem yalghuzdekla méngip yüriymen!

Yer yüzide hözün we patqaqliqlar köptur. Emma put-qoli chebdes bolghanlar uning üstide mahirliq bilen süpürlmish muzgha chüshken sennetkar tenherketchilerdek usul arqiliq güzellik ata qilishidu!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler, hey reqqasliqqa mestane qérindashlirim qelibliringizlarni yüksekte tutungizlar, rohingizlarni téximu yükseklerge ittiringizlar! Putliringizlarni we Aqqu qanatlirigha oxshaydighan qolliringizlarning samalarda qiliwatqan herkitidin hayatliqingizlarni, darwazlardek bashlar üstide perwaz qilduringizlar, ayaqlar astidiki milyonlarni heyran heste qaldurup zoqlanduringizlar!

18.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Külgenlerning taji hemishe altun chichektindur. Men bu altun tajni kéyip usul oynap, özemning külkelirimni qanghuche qutluqlaymen. Bu ishni mendinmu yaxshi qilidighan adem bilen téxiche qarishilashmidim. Men eng yaxshi muzikiani chalidighan, naxshani oquydighan, usulni oynaydighan, külidighan hetta yighlaydighan bir perishte! Men etrapimgha üstün insanliqni, yüksek ademiylikni
we mehri-muhabetni, kin we nepretni chachidighan qanatliri yoshurun perishte!
Éghir we salmaq Rekkas Zerdüsht we chüshenchiliri bilen sheret qilip belgü Bergen qushtek yénik zerdüsht, uchushqa teyyar Zerdusht mendurmen. Pütün sheyilerge shepe, qushlargha isharet bergen her sheyi we hadisige mena bergen, her ishqa hazir jüretlik we jasaretlik Zerdüsht men bolimen!

Men Palchi Zerdüsht, külgen Zerdüsht, yighlighan Zerdüsht, Sebirsiz bolmighan Zerdüsht, Erkin we hür Zerdüsht, Usul oynawétip sekreshlerni, taqlashlarni we atlashlarni epleshtüridighan Zerdüsht ispati bilen altun yapraqlardin we gül bergliridin apiride bolghan ajayip bir tajni özemning béshigha kiydüriwatimen!Hey xalayiq, men külüsh we yighlashning, Nepret we muhabbetning, Güzellik we Rezillikning padishahsidurmen!!!

19.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizni yükseltingizlar! Yükselgenche putliringiznimu unutmay yüksélIngizlar! Hey usta reqqaslar pachaqliringizmu hem samagha toghra heriket qilsun. Téximu murekkep bolghan bashlaringizlar zémin´gha toghra igilgen halda söygü we merhemetni ipadileydighan heriketler bilen usulning güzellikini namayish qilingizlar!

Bexit we shadliqta bizge ülge bolghudek arislan we yolwas tipliq éghir we heywetlik haywanlarmu bardur bu dunyada. Tughma yer yüzide zeperdest turalaydighan, tüz tapanliq pil we tögesiman haywanlarmu bardur bu alemde! Bular bashlirining üstide turush üchün küresh qiliwatqanlargha meghrur nezer tashlap, ularning zehmetlirige birlikte qatliniwatidu!!!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni téximu yükseltingizlar!
Hey qérindashlirim pursetler qoldin kétip sarang bolup qalghandin, her kelgen ametni qoldin bermeydighan bir usul sewdasigha aylan´ghan eladur! Aqsap, dinggoslap yol yürmektin, hayat yolini hereng-sereng dessep usul oynap boysunduridighan reqqas bolghan ming ewzeldur!

Sizlerge shu telimni bérishni layiq kördüm: Unutmangizlarki herqanche nachar we osal bolghan nersiningmu ikki ademni qanaetlendüridighan ters terepliri elbette bardur!Mukemmellik bir ayratquchigha mensup alamettur!

Eng nacharlarningmu usul oynashqa bap kélidighan ikki paqalchigi bardur! Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim toghra paqalchekler üstide mezmut turushni ügüningizlar!!!

Hey yüksek insanlar we üstün ademler shunche qilsaqmu qarabodunlargha ayit bolghan perishanliq we chuwalchaqliqlardin toluq qol üzüp bolalmidingizlar! Xeliqning toplushup chuqan-süren ichide béshigha nimedur bir nersilerni kötürüp xuddi maymunlardek churqilashliri manga heqiqeten intayin bimene we sachmasapan körünidu. Peqet bugün undaq bolmay yene nime bolmaqchiydi? Bugün toplushup üstün insanlar we yüksek insanlarni ayaqlar terepige ittiridighan kamtük xeliqlerning künidur.

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Taghlardin uchup kéliwatqan shamallargha egishingizlar! Bu shamallar özining muzikalirigha usul oynap, dalalarni we déngiz-okyanlarni titriteleydu. Isheklerge qanat taqighan, chishi arislanlarning sütini emgen, qara bodunni dehshetlik boran-chapqunlargha oxshash süpürüp tashliyalayighan taghlardin esken bu jessur rohluq qudretler menggü yashnisun!

Pütün sun´ghan ishikler we tökülgen yapraqlargha we etrapni qaplighan exlet-uxletlerge düshmen we pirtina bolghan bur roh we qara patqaqliqlar arisida usul oynawatqan qudret igiliri yashisun!

Qara bodunning rengwazliqi, niyiti buzuqlighi we achközligi üchün qelbide nepret yétishtürüp, wehshiy düshmen bolghan jessur rohlargha uzaq ömürler yar bolsun!!!

Bu yüksek taghlardin uchup kelgen boranlar rezilliklerni süpürüp tashlap, güzelliklerni apiride qilip, heq-adaletning yérini üstün qilidu! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim sizler üchün yaman bolghini shuki eng nachar ehwaldimu patqaqliqlar we sazliqlarda süpürilgen muz üstidikidekla usul oynashni ügüniwalghanlighingizlardur!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Sizler kemtük we buzuq yaritilghan bolsingizlar, buning yene qandaq saqinchesi bolsun?!

Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizni yükseltingizlar! Hey qérindashlirim Téxi jiq ishlar sizlerni kütüwatidu. Külüp turup iztirap we perishanliq dawanliridin éshishni ügüningizlar! Sizler oynighan maharetlik usullar qelbingizlarni choqum yenimu yükseltidu! Ghurur we wijdaningizlarni téximu yükseltingingizler we téximu jarangliq külkiliringizlar, nale-peryatliringizlar, muzika, naxsha we usulliringizlar bilen hayatliq mushaqetlerni boysundurup, üstün insanlar we yüksek ademlerge xas yashangizlar!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim bu Külgen we yighlighanlarning, muzika chalghan, naxsha oqughan we usul oynighanlarning altun yapraqliq tajini sizlerge atimen. Shu arqiliq hemmimizning ortaq bolghan shatliq bayrimimizni qutluqlaymen, kélingizlar birlikte qeliblerimizdiki erkinlik sadasini yükselteyli we küch-qudritimizni dawrang sélishni téximu wayigha yetkzeyli!!!

Terjime qilghuchidin
https://www.youtube.com/watch?v=BL-dh0I79_w
Von Also Sprach Zarathustra Friedrich Nietzsche
“Zerdüshtning Eyitqanliri”din Elindi

17.07.2022 Germaniye

Béshimizgha Kelgen Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi


(Ebjesh Yazmilar, Mikro Terjimeler)

Béshimizgha Kelgen Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi

-Düshmen Küldürüp Éyitsa, Dost Yighlitip Bayan Qilidu!

-Uyghur Ata Sözliridin

☆▪︎☆▪︎☆▪︎☆

Béshimizgha Kelgen Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi. Xitaylar 50 Yil Awal Uyghurlarning Milliy Kimlikini Yoq Qiliwétish Üchün Dewlet Térrorini Ishqa Sélip Bir Qétim Meghlup Bolghanidi. Emdi Bu Qara Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi. Bundaq Bir Waqitta Yer Shari Xaraktérliq Heriket Qozghap Bar Imkanlirimiz Bilen Milliy Medeniyitimizni Qoghdap Qalayli!

Uyghur Medeniyiti Mol Mezmunlargha Bay Bolup, Milliy Motiflirimiz Az Digende 60-70 Ming Yilliq Tarixqa Ige, Ejdat Mirasidur!

Bolupmu Uyghur Toqumichiliqi we Keshtichilikige Munasiwetlik Her Xil Shekil Hemde Belgüler, Sotsiyal Hayatimizgha Baghliq Halda Hayatini Sürdürüp Kéliwatqan Meddniyet we Kultur Xezinisidur.

Uyghur Jemiyiti Qanche Ming Yil Enenusini Dawamlashturup Kelgen Hayat Muhiyilarning Biri Hésaplinidu. Bolupmu Herxil Güzellikke Dair Jabduqlar, Binakarliq Figurlari, Hemde Neqqashliq Sahimizdiki we Kiyim-Kicheklerimizdiki Her xil Geometirik Pasunlar, Tamghalar Alahiyde Qimmetke Ige Özgiche Ghezinedur.

Milliy Medeniyitige Tewe Bolghan Her Xil Tebiyet Güzelliklirini Ipadileydighan Belgüler, Tariximizdin Qalghan Alahiyde Menasi Bolghan Milliy Motif Hemde Simiwollarimizdur!

Bu Simiwol we Belgülerning Her Birsi Xuddi Söz-Atalghulargha Oxshash Nurghun Biz Hazirche Menisini Toluq Bilmeydighan Bir-Biridin Muhim we Qimmetlik Mezmunlarni Künümizgiche Saqlap Keldi.

Kelichek Ewlatlirimiz Buni Bizdin Öz Pétiche Qobul Qilip, Qanche 10 Ming Yilliq Bu Tarixiy Bayliqlarni, Kélichek Ewlatlargha Eynen Miras Qaldurishi Lazim.

Bu xil Tarixi Medeniyet Yadikarliqlirini Öz Ichige Alghan Belgülerni Xalighanche Özgertishke Bolmaydu! Tarixi Hadisilerge Muamile Qilghanda Eslige Sadiq Bolup, Dewrige Munasip Halda Tereqqiy Qildurushni Asasiy Pirinsip Qilishimiz Lazim!

K.U.A

14.07.2022 Germaniye

Bu Ishta Aile Ezaliri, Jemet we Milletni Teshkil Qilghan Barliq Chong Kichik Qurulushlarning Bash Tartip Bolmaydighan Éghir Mesuliyiti Bar!

Aile we Xiyish Aqrabalirimiz Millet Aldidiki Insaniy, Milliy we Wijdaniy Burchimizni Ada Qilidhimiz, Tehdit Astida Qalghan Milliy Medeniyitimizni Qoghdap Qélishimiz Lazim!!!

Ulugh Alim Albert Einstein:

„Dunya Pikir Yolimizdiki Özgürüshler Arqiliq Bugünge Keldi! Eger Tepekkurimiz Toxtap Qalidiken Insaniyet Jemiyeti Tereqqiy Qilmastin Qedimqidek Bir Izda Toxtap Qalidu!“ Digeniken. Oylinish we Küresh Ichide Ilgirleydighan Gep.

Ejdatlirimizdin Udum Qalghan Shereplik Enenelirimizni Zamanisigha Yarisha Güllendüreyli! Weten Bizning, Tégitektidin Alghanda Kélichek Ewlatlarning Ejdatlirimizdin Qalghan Muqeddes Mirasidur! Millitimizning Kelgüsi Üchün Qan-Yash Déngizgha Gheriq Bolghan Eziz Wetenimizning Derdu-Haligha Derman Bolayli!!!

Uyghur Hikmetlik Sözliri Boyinche Éyitqanda „Qarghidek Nomussizlarche we Sherepsizlerche Ming Yil Yashighandin, Bürküttek Sheriping Bilen Bir Yil Yashayli!!!

Weten-Millet Ishida Herqandaq Waqitda Bixudluq Qilishqa Bolmaydu! Kiche-Kündüz Eqli-Hushimiz Bilen Bolishimiz Lazimdur! Azraqla Diqqet Qilmay Bexestelik Qilsaq Ishlar Oylighinimizning Eksinche Tetürisige Méngip Kétidu! Xuda Irade Qilsa Bizge Kelgen Yaxshiliq Yamanliqqa, Yamanliq Yaxshiliqqa Shundaqla Düshmen’ge Kelgen Yamanliqmu Yaxshiliqqa, Yaxshiliq Hem Yamanliqqa Aylinip Kétidu! Dunyaning Ishliri Biz Oylighandin Qat-Qat Murekkeptur! Buni Periq Étish Üchün Yiterlik Derijide Eqil, Bilim we Tejiribe Kirektur! Emdi Resmiy Oyghunayli, Eqil Közimizni Achayli!Kéyinki Pushman Hazirqi Düshmendin Yamandur! Ish Qilsaqla Bolmaydu, Netije Qazansaq Andin Bolidu! Ghelbe Qilishta Ghayeni Éniq Bikitish, Teshkillinish, Adilliq, Pidakarliq we Exlaq Muwepeqiyetning Asasidur! Weten-Millet Üchün Ish Qilghanda Nezer Dairimizni Keng Tutushimiz, Uzaqqa Nezer Tashlishimiz, Chongqur we Etrapliq Güzütishke, Soghaqqanliq Bilen we Salmaqliq Bilen Tepekkur Qilishqa, Aqilanilik Bilen Heriket Qilishqa Téximu Küchlük Derijide Ehmiyet Bireyli!!!

Hemme Adem Toghra Digenlik, Toghraliqning Zirwesige Yetkenlik Emestur!

On Minglighan Axmaqning Toghra Digini Bir Aqilközi Oyghaq Adem Üchün Nimege Erziyduki, Eger Heqiqet Eshu Tek Bir Kishi Terepte Bolghan Bolsa!,- Digeniken Émparatur Markus Aureliyus.

Heqiqet Dayim Axmaqlar Topliship Mangghan Terepte Emes, Asan Tapqili Bolmaydighan Arislan Yürek Ezimet Aqillar Körsetken Tereptedur!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Pelesepe Xudaning Iradisi Süpitide Yaritilishtin Burunla Baridi! Pelesepe Kéyin Rabbimizning Alemlerni Yaritishigha Kilauzluq Etti! Rabbimizning Pelesepiwiy Iradisi Ashikare Bolghanche Dunya Tediriji Shekilendi we Bugünki Muhteshem Haletke Keldi!!! Dunya Maddiy we Rohiy Barliqlarning Yighindisi Bolup, Mawjut Bolghan Rohiy we Maddiy Barliqlarning Hemmiside Rabbimizning Mutleq Iradisi Hökmaran Bolghandin Bashqa Her Bir Sheyi we Hadisedimu Öz Aldigha Bir Nisbiy Mutleq Irade Bar Idi! Pelesepede Rabning Iradisi Teqdir, Madda we Rohning Yeni Büyük Barliqlarning Iradisi Qismet Dep Ataldi! Bu Ikki Iradining Yighindisi Bolsa Özgertish Qettiy Mumkin Bolmaydighan Qaununiyet Bolup, Büyük Barliqlar Kichik Jehettin Özidiki, Chong Jehettin Tengridiki Qanuniyetlerge Boysunghan Halda Heriket Qiliwatidu! Alemler Yeni Biz Yashawatqan Paniy Dunya Mushu Qanuniyetning Heriket Pirinsipliri Boyiche Tereqqiy Qiliwatidu! Pesiller, Kiche we Kündüz, Tughulush we Ölüshni, Yashliq we Qériliqni, Erkeklik We Chishiliqni Köz Aldigha Keltüreligen Adem Qanuniyetning Nimeligini Bilishni Bashlaydu! Dinlar Rabbimizning Iradisining Eslidikidek Emes, Belki Ademler Chüshineleydighan Bir Tilda Anglitilishi Bolup, Besh Esirde Beziler (Sheriqliqler) Uning Ichide Turup Mutleq Heqiqettin Uzaqliship Ketti, Beziler(Gheriplikler) Uning Siritida Turup, Uninggha Barghanche Yèqinlashti!!! Belki Biz Uyghurlar Bugünki Künde Dunyaning Qeyiridin, Qandaqsige Orun Alduq!? Sheriqtiki Tereqqiy Qiliwatqan Milletler Gheripni Endize Qilip Qudret Tépishqa Bashlighanda, Biz Uyghurlar Nadan Tebiyetlik Sheriqliqlerni Örnek Qilip, Ilgirki Qarangghu Tarix Terepke Sürülüp Eslide Medeniyitimizde Bar Bolghan Hayatiy Küchtinmu Échinishliq Halda Mehrum Qéliwatimiz! Bizning Eng Adettiki Xelqqe Aylinip Qélip, Etrapimizdiki Xeliqlerning Millet Bolup Dewlet Sahibi Bolishining Sewepliri Tereqqiyat Yolini Toghra Tallash we Talliyalmasliqimizdin Boldi! Uyghuristan Dunyaning Sherqi Yérim Sharigha Jaylashqan Bolsimu, Medeniyitimiz Gherbiy Yérim Shargha Mensup Bir Isil Milletning Nesli Ikenligimizni Ésimizdin Chiqirip Qoymaslighimiz Lazim!

Bizdin Ibin China, Al-Farabiy, Yüsüp Hashajip, Jalaliddin Rumi Chiqqan! Talash-Tartishsiz we Shek-Shühbesiz Yolimiz Abduqadir Dewmullam, Abduxaliq Uyghuri we Memtili Ependilerning Yolidur! Hey Uyghurlar Dinchi we Jahalet Pirliri Eng Axirqi Dewlitimizni Wehshiy Buddistlargha Munqeriz Qiliwetkendin Buyan’gha Mustemlike we Ishghal Astidin Qurtulalmay Kéliwatqanliqimizni Ésimizdin Chiqartmasliqimiz Lazim! Awal Bediwiy Mongghullargha, Andin Yawayi Zhunggharlargha, Andin Wehshiy Manjulargha, Andin Insaniyetning Ortaq Düshmini Bolghan Insapsiz Xitaylargha Mustemlike Bolup Qalduq! Tarixiy Shan-Sheripinmzni Eslige Keltürüsh, Tekrar Xataliqlarni Ötküzmeslik Üchün Üchün Awal Pelesepe Ügünüp, Özimizni, Millitimizni, Medeniyitimizni we Dinimizni, Shundaqla Dost we Düshminimizni Yéterlik Tonuyli!!!

K.U.A

13.07.2022 Germaniye

☆☆☆☆☆

Uyghurda “ Özini Sorighan Sheher Soraptu“ Digen Hikmet Bar!

Ustaz Aristoteles toghra, deydu. Özini sorash Insanlargha nesip bolidighan eng chong ghelbelerning biridur! Bilish Tereqqiy Qilish we Qudret Tépishning Tüwrükidur!

Mewlane Jalalidin Rumiy „Bilish Senniti Eng Awal Qobul Qilishqa Tégishlikler Bilen Ret Qilishqa Tégishlik Bolghanlarni Etrapliq Tonush we Jiddiy Halda Periqlendürüshtin Bashlinidu!,-Dep Éyitqan.

Démisimu Bilish Üchün Eqil-Paraset Kirek Bolidu.Özining Eqil-Parasitini Heqiqiy Shekilde Ishlitishni Bashlighanliq Bir Ömür Axirlshqandin Keyin Yip- Yéngidin Bir Hayatni Qaytidin Bashlighandinmu Qimmetliktur!

Bilishni Dawamlashturush Hürlükning Belgüsidur! Bilim Élish Éqil we Exlaqning Ipadisidur!

Aqil Insanliridin Ayrilip Heriket Qilghan Bir Jemiyetning Emeldarliri Xurapatliq we Nadanliqning Qurbanigha Aylinip, Zidiyetlerdin Qurtulush Üchün Bir Ömür Dötlük we Axmaqliq Bilen Mujadile Qilidu!

Shunga dangliq peylasop Gerorge Orwell “ Bir Millet Özining Tarixini untup, eneniliridin waz kechkende zawal tapidu,“_ dep toghra éyitqaniken.

K.U.A

☆☆☆☆☆

Awal Milliy Teshwish we Endishiliridin Xaliy Bolghan Mehkum Milletler Uzaqqa Qalmay Hür Bolidu! Uyghurlarda „Ya Ölüm, Ya Körüm“ Deydighan Hikmetlik Bir Söz Bar! Xayinlar, Milliy Munapuqlar we Weten Xayinliri Kolliktip Éngimizdiki Bu Ulugh Iddiyeni Düshmen Bilen Birliship Turup Untulduriwetti!

Küchlük Ademler Éghir Künlerde Özini Tutiwalidu, Jiyle Bolghanda Iradisini Küchlendüridu, Japaliq Küresh Qaynamlirida Özlirining Jasaretini We Qehrimanliqini Namayend Qilidu!,-Digeniken

Peylasop Thomas Paine.

Biz Gheplet Uyqusidin Oyghunup Özimige Kélishimiz Lazim!!! Uyghurlar Asilqanliq Bir Millet! Uyghurlar Tarixtaki Shanu-Shewkitige Yarisha Yashashqa Layiqtur! Baldurla Xitay Tajawuzchilirining Aldam Xaltisigha Chüshmesligimiz Lazimidi! Biz Uyghurlargha Üchünchi Bir Yol Yoq, Hélimu Kech Emes, Ya Hür Yashishimiz Kirek, Ya Qarshiliq Körsütüp Kolliktip Halda Qirilip Tarix Sehnisidin Nomus we Sheripimiz Bilen Yoqilishimiz Lazim!

-Yunan Peylasopi Sokrates

Güzellik Bilen Rezillik Ottursidiki Küresh Toxtimay Dawamlishidu.

Rezillikke Qarshi Küresh Toxtimay Dawamlishidu. Reziller Dunyasigha:

Dunyada Seni we Millitingni Özenglarning Tebiyet we Xaraktér Jehettiki Tughma Ajizliqinglardek Rehimsizlik Bilen Wehshiylerche Öltüridighan Yene Bashqa Bir Qatil Yoq! Diqqet Qilinglar Hey Zulumkar Mexluqlar, Uchuwatimiz, Dep Oylighan Chéghinglar Birlikte Öliwatqan Waqtinglardur!- Digüm Kélidu!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Awropaliqlardiki Eng Eghir Nerse Bilim, Yaponllardikisi Eqil, Americaliqlardiki Küch, Emma Bu Xitaylardiki Eng Eghir Nerse bolsa qursaqtiki poq, Xalas!

Bir Shexis, Bir Jemet we Bir Millettiki Küch Milliy Qediriyetlerni Pilanliq Muhapizet Qilish Ötkülidin Ötidu. Dunyada Rabdin Bashqa Hemme Nersining Qusuri Bar! Qusur Exletke Oxshaydu, Exletlerge Kömüglük Altunlarni Qizip Chiqirish Arqiliq Bir Milletning Kélichikige Yol Hazirlighili Bolidu. Milletning Eqliy Jehettin Yoruqluqqa Chiqishi Üchün Pem-Paraset Kétidu!

Diqqet Qilip Qaraydighan Bolsaq, Bir Millet Süpitide Nadan we Ajizliqimizdin Dunyada Eng Qimmetlik Dep Qaralghan Nersilerning Bizdin Shunche Uzaqliship Kétiwatqanliqini, Bizni Yoqsizliq, Ajizliq we Muhtajliqqa Ittiridighan Nersilerge Xuddi Exlet Astida Qalghandek Kömülüp Yashawatqanliqimizni Hés Qilimiz! Bu Rezalet Bizni Weyran Qildi! Qurtulush Yoli Ilim-Pen Yolidur!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Sir Saqlash Meselisige Kelgende Qesten Diwenglik Qilish, Aqilliq Qilgangha Qarighanda Téximu Yaxshi Rol Oynaydu!

-Yunan Peylasopi Heraklitus

Bashqilarning Eyipige Kelgende Sir Saqlash Tengrining Öp-Öz Iradisidur! Sirlar Alemlerning Yaratquchisiha Tewedur! Sir Saqlashqa Kelgende Quluqingni, Közüngni, Aghzingni, Tilingni, Qolangni we Putungni Untup Ket! Allah Séni Hem Dost-Düshmen Aldida Rezil-Reswa Qilmisun!

Qusurlirimizni Yépip, Eqil Ishlitip Artuqchiliqlitimizdin Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliqtin Peyda Bolidighan Milliy Musteqilliqni Ishqa Ashurayli!

Düshmen Xitaylar Uyghurlarni, ÖzAra Eyipini Achturush Arqiliq Parchilap, Parlaq Kélichigini Yoq Qiliwatidu!

Bu Xitaylar Küchlük we mert Bolghan Bolsa Özidin Ming Hesse kichik Uyghurlarni buzek qilmayti! Uyghuristan Xelqi Parchilinip Ketishning Ziyinini Tartiwatidu. Bu Ishni Xitaylar Kelzürüp Chiqardi. Xitay Sewebidin Uyghurlarning Ishi Tes Boldi.

Dunya Xitaydin Ibaret bu pesende Milletni Uyghurlar Arqiliq toniwelip bek yaxshi qildi.

Bizge Milliy Qurtulush Kerek, Xitaylar Kolliktip Halda Eghir rohiy kiselge giriptar Bolghan, yer Yüzidiki benzerini tapqili bolmaydighan Namert bir Yawayi Millettur! Xitaylardin Qurtulush Üchün, Uzaqqa Sozulghan Istixiyelik Qarshiliq Körsütish Emes, Pilanliq, Pitogrammiliq we Sistemiliq Bir Heriket Lazimdur!

Biz Rabbimiz Yaratqan Barliq Sheyiler we Mexluqatlarni Uninggha Bolghan Cheksiz Hürmetimiz we Cheksiz Söygümiz Sewebidin Layiqida Qedirlisek, Beshigha Kelgen Yaxshiliqlardin Söyünip, Yamanliqlardin Ökünelisek, Bu Dunyada Herqandaq Meqset we Muratlirimiz Bolsa Yétip, Yene Bir Dunyada Shühbesizki Bir Pütün Millet Süpitide Jennettin Nisiwemizni Alimiz!,-Deptiken

Teriqet Pishwasi Rabbi Harold Kushener.

Xitaylarni yoq qilish Üchün Uninggha Qarshi Eng yaxshi qural, yenila Xitay Tajawuzchilirining Milliy xarakteridur!

K.U.A

Büyük Türkistandiki Qanqérindashlargha Murajet!

☆☆☆☆☆

Allah sizlerge yeni Türkistandiki yash Türki Jumhuriyetlerdiki xeliqlerge sening we mening emes, Bizning deydighan zihniyet ata qilsun.

Qérindashlar bir birige düshmen bolsa, aqiwitining qandaq bolidighanliqini kichik balimu bilidu hazir!

Siler birbiringlar bilen ep ötmisenglar, silerning meselenglarni hel qilish üchün üstünglargha düshmen milletler qural kötürüp kelidu!

Kichikinglar chonglarning bayriqi astida Séning mening dimey yashanglar.

Bir biringlar bilen ayrilish emes, birlishish terepke qarap pilan tüzünglar!

Bugün Uyghuristan xelqining béshigha kelgen yaman künler, erte silerning béshinglarghamu kelmisun.

Türkistan Xelqi bir ailedur. Bir ailidiki birlik we Ittipaqliq küch, ayrilish bolsa meghlubiyettur!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Herqandaq Tirishchanliqim Boshqa Chiqmisun, Diseng Yaxshi we Terbiye Körgen Ademler Bilen Yasha! Eski Bilen Teng Bolimen, Dep Zinhar Aware Bolma! „Poqqa Chalma Atsa Yüzge Chachraptu“ Deptiken Ilgirki Ejdatlirimiz! Eski, Terbiye Körmigen we Döt Ademlerdin Yiterinche Uzaq Tur, Bundaqlargha Herqandaq Chare-Tedbir Kar Qilmaydu!

Bezi Murekkep Meselilerni Bir Terep Qilish Heqqide Yunan Peylasopi Pythagoras „Süküt Qilishni Adetke Aylanduriwalghin! Bashqilar Meniwiyitingdiki Bu Sirliq Timtasliqni Oqusun we Xalisa Öz Aldigha Tebligh Qiliwalsun!“ Digeniken.Segmud Freudning Eskertishiche Jemiyettiki 90%Din Artuq Adem Oxshimighan Derijide Rohiy Kiseldur. Undaqken, Ishlar Exlaq, Qanun we Örpi-Adetler Bilenla Pütmeydu. Milyonlighan Kiseller Arisida Xuddi Déngizda Dolqun Téyiliwatqandek, Tik Qiyalar Arisidiki Qarliq Jiralarda Muz Téyiliwatqandek Yashawatimiz!

Köp Hallarda „Saranggha Sot Yoq,“ Digenni Bir Minutmu Ésingdin Chiqarma! Kardin Chiqqan Ademler Bilen Orashsang, Özengninu Kardin Chiqiriwalisen!

Büyük Ustaz Albert Einstein: “ Nigatif Kishilerdin Yiraq Tur, Ular Herqandaq Qilghan Bilenmu Eybashqa Kelmeydu,“ Dep Toghra Éyitqanken! Haywanlardinmu Better Bolghan Mexluqatlardin Teshkil Tapqan Jemiyet Xuddi Rezillikler Dolqunlap Éqiwatqan Bir Déryaghala Oxshaydu, Üstide Pem we Paraset Bilen Üzüshni Bilmiseng Nijaset Qaynimida Halak Bolisen!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Hichkimmu Nadan, Qaraqirsaq we Axmaqlarning Tenqitliridin Téximu Shiddetlik Tenqit Qilalmaydu! Bu Tiptiki Metular Ishning Ong Tetürini Anche Periqitelmeydu! Adil, Pidakar we Semimiylikni Kamchiliq Dep Qaraydu! Dayim Bilimge Emes, Xurapatqa Tayinip, Birtereplime Nigatip Halda Pikir Qilidu!

-German Peylasopi Ludwig Feuerbach

☆☆☆☆☆

Adem Ewladi Körgen Barliq Yaxshi we Yaman Künliringning Asasliq Sewepchisidur! Awal Dost we Düshmenni Emes, Özimizni Özimiz Teqdirlishimiz Yaki Sotqa Tartip Jazalishimiz Lazim!

Biz Uyghuristan Xelqi Qettiy Qul bolmasliqimiz lazim!!! Zulum we Zorluq Astida Tiz Pükkenlik Qulluqqa Razi Bolghanliqtur!!!

„Heq we Adalet Üchün Zulum we Zorluqqa Qarshi Jénimiz Chiqip Ketken Teqdirdimu Awazimizni Yoquri Chiqiralisaq Andin Qul Emes Bir Hür Adem Hésaplinimiz! Eger Dunya Miqyasida Hemmimiz Ene Eshundaq Qilalighan Bolsaqiduq Uhalda Yersharimiz Tépilghusiz Bir Jennetke Aylinip Kétken Bolatti!!!“ Digen Iken Englischlarning Meshhur Yazghuchisi William Faulkner.

Bir Milletning Teqdirimu Shexisning Yaki Qewimning Teqdiridek Bolidu! Sheksizki Uyghurlarning Bügünki Béshigha Kelgen Éghir Tiragédiyelerning Jawapkari Yenila Eng Bashta Uyghurlardur!!!Chünki Biz Zulum, amustemlike we Ishghalgha Jiddiy Bir Shekilde Qarshi Turalmay Qalduq!!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Tarix Yene Tekrarlinishqa Bashlidi

-Tariximizda Hés Qilalmighanlarimizni, Tariximizdin Ügüniwatimiz!

-German Peylasopi Friederich Hegel

☆☆☆☆

Her Qétim Ishlar Uyghuristan Xelqining Paydisi Terepke Örülgende, Dunyada Kütülmigen Bir Ishlar Bolup, Hadisiler Xitaylargha Paydiliq Bolup Kétiwatidu! Yene Shundaq Boldi! Uyghurlar Yene Tuyuq Yolgha Kirip Qaldi! Xuddi Neqismetki Pütüshiwalghandek Uyghur Jemiyitidiki Passip Küchler Bilen Aktip Küchler Ebgah Qiyapetke Kiriwélip, Milletni Qaymuqturup, Milliy Herkitimizge Birlikte Éghir Ziyan Sélishqa Bashlidi! Eslide Undaq Bolishi Natayinidi! Shundaq Qilishqa Millitimiz Yoshurun Halettiki Düshmen Küchler Teripidin Pilanliq Türde Mejburliniwatidu. Biz Emma Hemme Bexitsizlikler Özlikidin Boliwatidu, Ilahiy Teqdirimiz Shundaq Oxshaydu, Dep Xata Oylap Qiliwatimiz!

Bashqilar Dayim Séni Özining Tarazisi Bilen Tartip, Özining Metiri Bilen Ölchep, Özining Alqini Bilen Ghérichlap Baqidu! Özliriche Sanga Baha Bérip Xijalet Qilidu, Nomusqa Qoyidu, Azaplaydu we Derghezep Qilidu! Sen Ularning Dépigha Ussul Oynap, Özengni Özeng Putap Tügeshtüriwétisen! Yaman Gherezlik, Niyiti Buzuq, Körelmes, Ichitar we Hesetxorlar Sanga Qarap Özining Jinayitini Xuddi Ulugh Ish Qilghandek Xatirlep Chiqishidu! Ular Bizni Atalmish Gholghunning Közi Bilen Körüp Toghra Oquyalmighanda, Her Türlük Rezil Chare-Tedbirlerge Bash Urup, Séni Chüshüniksiz Tllar Bilen „Terjime“Qilip Sanga Zerbe Béridu! Gherip Dunyasining Epsane-Riwayetliride Zombiy Deydighan Bir Mexluq Bar, Bexitsizliktin Zoqlinidu, Qan Bilen Ozuqlinidu, Köz Yéshi Bilen Ussuzliqini Qanduridu! Bu Zombiy Digen Mexluq Türkistanliqlarning Éghiz Edebiyatidiki Yette Bashliq Yalmauzgha Bekla Oxshaydu! Arimizda Bundaq Zombiylar Yeni Wehshiy Yalmauzlar Köp, Téxi Qan we Yilik Shorighuchi Jadiger Momaylarmu Bar! Biri Ketse Biri Kélidu, Biri Ölse Yene Biri Tirilidu! Bu Rezil Kuchlerge Taqabil Turushta Irade we Jasarettin Bashqa Yene Chingtömür Baturning Shemshiri, Oqyasi, Neyzesi, Qalqini, Gep Qilalaydighan Hemde Gep Angliyalaydighan Dulduli we Eqillik Kapkap Küchiki Dayim Kirektur!

Uyghuristan Xelqining Siyasiy Teqdiri Barghanche Tarixta Körülüp Baqmighan Derijide Murekkepkiship Ketti! Bu Ish Bugünning Perdiside Tekrar Dawamlishidighan Kalla we Paqalchaqlarning Tirishchanliqi Bilenla Pütmeydu! Uyghuristanda Dewlet Qurush Dinamik Shekilde Chongqur Oylash, Qedem Basquchluq Halda Murekkep Tepekkur Qilish we Toxtimay Yéngilinip Tutidighan Chare-Tedbirlerge Baghliqtur! Yighinchaqlighanda Bizge Yüksek Eqil-Paraset Kirek Boliwatidu!!!

K.U.A

20.06.2022 Germaniye

Jennet we Dozaq Hemde Hayat we Ölüm Heqqide!

☆☆☆☆☆

Bezen Uchrushushlar Bar Xisletlik, Bezen Uchrushushlar Bar Lenetlik! Adem Atam Bilen Hawa Anamning Uchrishishi Xisletning, Adem Atam Bilen Hawa Anamning Sheytan Bilen Uchrushishi Lenetlik Bir Ish Idi!

Sheytan Yilan Süritige Kirip Ulargha Tepekkur Méwisidin Yigüzüp, Ularning Eqil Közini Échiwetti! Ata-Animiz Jennette Ebediy Qalghan Bolsa, Béshimizgha Bundaq Köp Tiragédiyeler Kelmeyti we Bizmu Hazirqidek Küchiyelmestin Barghanche Ajizlap Barghan Bolattuq!!!

Adem Atam Bilen Hawa Anam Jehettin Qoghlinip Qeyerge Sügün Qilindi? Dozaqqamu! Yaq! Yersharigha!

Dimek Dunyada Jennet Bilen Dozaqlam, Hayat Bilen Ölümlam Yoq! Xuddi Jennet Bilen Dozaqtin Tashqiri Pilanitlarmu Bar Bolghandekla, Hayat we Ölümdin Bashqa Biz Insanlar Téxiche Tesewwur Qilipmu Baqmighan Yene Nurghun Mawjutluq Sehnilirimu Bar Bolishi Mumkin!!!!

Allahning Qehri-Ghezipige Duchar Bolghandin Kéyinki Hayat Biz Insanlarni Tawlap Chiqti!

Tewrat, Zebur, Injil we Qurandin Lewhul Mehpuzghiche Bolghan Kitaplardin Ejdatlirimizning Shanliq Hayatini Körüwatimiz!

Eger „Her Ishta Bir Xeyir Bar.“- Digen Söz Samawiy Kitaplardin Élinmighan Bolsa Hichqandaq Shühbesiz Bir Ewliyaning Sözidur!!!

Toghra, Bezen Ademlerni Körseng Ya Rabbim Bu Rezil Insan Bilen Méni Uchrashturghidek Qandaq Gunah Ishligen Bolghiydim, Méni Kötülerning Sherridin Qoru,- Diseng, Yene Bezi Ademler Bilen Uchrashqanda Bolsa Senki Eng Yéqinliringning Biri Bilen Uchrashqandek Hozur we Rahetlilik Ichide Qalisen. Öz Özengge „Way Allah Bu Adem Nime Digen Isil, Xudiy Altun we Jawaratqila Oxshaydu, Kashki Ata-Anamdek, Yéqin Xiyishi-Aqrabelirimdek, Bir Qarin Qan-Qèrindishlirimdek Hemde Jan-Jiger, Semimiy- Sadiq Dostlurimdek Hetta Ghemguzar we Qutqazghuchumdek Qilidu,-Méni Hichzaman Ulardin, Ularni Mendin Ayrima,“- Deysen Ichingde. Yaman Yéri Riyalliq Köp Hallarda Arzu-Armanlargha Boysunmaydu! Hesh Pesh Digüche Waqit Ötüp Kétidu, Hayat Ötüp Kétidu. Bir Qarisang Etrapingdiki Sen Eyni Zamanda Qedrige Yetmigen Tépilghusiz Derijide Muhim Bolghan Hemme Nerse Xuddi Chüsh Körgendek Birdinla Yoq Bolup Kétidu! Izdepmu Hich Bir Yerdin Tapalmaysen! Hey Issit,-Depla Qalisen! Yash Töküsen, Özengge Kayiysen, Saddiliqingdin Ökünisen, zinhar we Zinhar Eslige Kelmeydu! Mana Bu Séning Hayat Digining! Hayatning Güllirimu, Tikenlirimu Söyümlik! Shunga Hayatqa Toymaysen, Chünki Rezilliklerdin Bilim we Tejiribe Alsang, Güzelliklerdin Xatirjemlik we Shad-Xuramliq Tapisen!!!

Tiriklerdin Ölüshni Xalamsiler? – Dep Sorighan Iken.

-Yaq,-Dep Jawap Bèrishiptu.

Ölüklerdin:

Tirilishni Xalamsiler-Dep Sorighaniken.

-Yaq,-Dep Jawap Berishiptu Birsimu Qalmay!

Kiche Bolmighan Bilsa, Kündüzning, Qish Bolmighan Bolsa Yazning, Rezillik Bolmighan Bolsa Güzellikning Qimmitini Bilmeydikenmiztuq! Buninggha Qarap Ulugh Tengrimizning Qudritige Qayil Bolmay Turalmaymiz! Biz Insanlarning Herqandaq Mexluqlardin Üstünlik Qazinishimizda Sheytanning Yaxshi Roli Boluwétiptimu Yaki Yaman?! Buninggha Öz Eqlingiz Bilen Qarar Béring Artuq!

Xulase Kalam: Yaxshiliq Altun’gha, Yamanliq Bolsa Del Nejasetke Oxshaydu! Yamanliq Ochuq Yaki Yepiq Halette Bolsun Beribir Yaman Aqiwet Keltürüp Chiqiridu! Bextiyar Bolay Diseng Yaxshiliq Oyla! Ichingdiki Yaxshiliq Qelbingdin Chirayinggha Chiqsun!!! Yaxshiliqning Köchetlerini Tik, Her Ikki Dunyada Ewlatliring Bilen Yaxshiliqning Méywisini Yep, Yaxshiliqning Baghchisida Yasha!!!

K.U.A

26.06.2022 Germaniye

☆☆☆☆☆

Özengge Yarighan Xangha Yaraptu, Digen Gep Bar! Shunga Hayattiki Shexiske Ayit Ishlarda Özeng Tallighan Yolni Hichkishige Berme! Her Adem Méngiside Bashqilarning Emes, Özining Hésabi Boyiche Axirqi Qararni Bérishke Tamamen Hoquqluqtur! Emma Qarar Chiqarmaq Undaq Asan Emes, “ Özemni Chaghlimay Shilting Attim, Palasqa Yögünüp Hepte Yattim“, “ Özem Tapqan Brlagha, Qayge Baray Dewagha Digen“ Hikmetlik Sözimizmu Bar!!!

Her Ishning Waqti-Saiti we Eqilge Uyghun Bolghini Ewzeldur!!!

Yunan Peylasopi Epiktetus

☆☆☆☆☆

Hey Xalayiq, Bashqa Insanlar Üchün, Hetta Biz Bilgen Hemde Bilmigen Barliq Mawjudat we Mexluqatlar Üchün Semmiy Köngül Bilen Yaxshiliq Tilimeydighan we Yaxshiliq Qilmaydighan Adem, Aile, Jemet, Millet Hetta Uluslarningmu Ishliri Tetürisige Méngip Kétidu!

☆☆☆☆☆

Tereqet Pishwasi Rabbi Harold Kushener „Biz Rabbimiz Yaratqan Barliq Sheyiler we Mexluqatlarni Uninggha Bolghan Cheksiz Hürmetimiz we Cheksiz Söygümiz Sewebidin Layiqida Qedirlisek, Beshigha Kelgen Yaxshiliqlardin Söyünip, Yamanliqlardin Ökünelisek, Bu Dunyada Herqandaq Meqset we Muratlirimiz Bolsa Yétip, Yene Bir Dunyada Shühbesizki Bir Pütün Millet Süpitide Jennettin Nisiwemizni Alimiz! – Digeniken.

Hey Eziz Milletim Siler Yaqturghan we Yaqturmaydghan Sheyi we Hadisatlarning Hemmisini Xudayim Yaxshi Körüp Yaratti. Rabbim Ibret Bolsun Dep Rezilliklerge, Örnek Bolsun, Dep Güzelliklerge Hamiyliq Qilidu! Yaxshiliq we Yamanliq, Xeyir we Sherning Sahibi Alemlerning Perwerdigaridur! Quranni Oqunglar, Küchünglar Yetken Derijide Emel Qilinglar, Emma Heddidin Ashuriwetmenglar! Manga we Millitimge Yaxshliq Kelsun, Ishlirimiz Ongdin Kelsun, Dep Oylisanglar Awal Özenglar Bash Bolup Muhtajlargha Yardem Qilinglar, Wetininglar we Milletinglargha Ige Chiqinglar We Yene Ériq, Din, Millet we Kultur Ayrimichiliqi Qilmastin Bashqilargha Yaxshiliq Oylanglar we Qolunglardin Kelishiche Barliq Küchünglar Bilen Yaxshiliq Qilinglar!!!!

K.U.A

28.06.2022 Germaniye

Uyghur Millitining Kiyim-Kichekliri we Sehne Jabduqliri Heqqide:

Hazir Sehnilerde we Kitap Jornallarda Uyghurlarning Dep Teswirliniwatqan Bezen Bir Kiyim-Kichekler Uyghurlarning Milliy Medeniyitige Hergizmu Ayit Emestur!!!

Uyghur Medeniyitini Taza Yaxshi Chüshenmeydighan Ademler Nurghun Iqtisadni Israp Qilip, Milliy Kiyim-Kicheklerni Lahiylese Uyghur Uyghurni Mesxire Qilidighandek Külkilik Nersiler Otturgha Chiqidu!

Uyghur Kiyim-kicheklerini Biz Uyghurlarning Tarixiy Riyalliqigha Uyghun Lahelishimiz Lazim.

Tarixtiki Qiyapetler 4 Türge Ayrilidu.

1- Padishahning Qesir Saraylirigha Ayitliri,

2- Awam- Puqralarning Kündülik Turmushigha Ayitliri

3- Uyghuristan Tatixidiki Milliy Eskiri Qiyapetlerge ayitliri ..

4- Uyghurlarning Toy-Tökün, Ölüm-Yétim we Héyit-Vayramlirigha Ayit Murasim Kiyimlirige Ayitliri…

Uyghur Qiyapetlirini Layiligende Islamdin Ilgirki, Keyinki we Yéngi Zamandiki; Padishah, Beg Emeldar we Yurt Kattillirining, Peqir, Puqra, Hünerwen we Kesip Igillirining, Ziyali we Déhqan- Charwichilarning Dep Ayrish Lazim!

Padishahni Rawapchi, Xanishni Reqqas, Melikeni Kénizek, Hürni Qul Qilip Teswirlep Qoymasliq Lazim! 10 Ming Yil Awalqi Tengriqut Oghuz’haqanni Abdureshit Han, Babur Han we Emir Tömürdek, Qutluq Bilge Hanni Sultan Satuq Bughrahandek, Bayni Kembighel, Kembighelni Aqsöngektek Teswirlep Qoysaq Qettiy Bolmaydu! Qiyapetlerdiki Izchilliq we Milliylikni Gewdilendürüshimiz Lazim!

UKM

☆☆☆☆☆

Oqughan, Emma Alghan Bilimini Hezim Qilip Oyliyalmaydighan, Oylaydighan, Emma Resmiy Halda Oqumighachqa Tepekkur Qilalmaydighan Ademler Oxshashla Uyghur Jemiyetige Dayim Ilgirkidekla Éghir Yük Bolup Keldi!

Ügünish Peqet Bilim Élip Qoyushla Emes, Belki Nimini Qilip, Nimeni Qilmasliqni Bilishtur!,-Digeniken Meshhur Rohaniy Ustazimiz Mawlana Jalaliddin Rumi Hezretliri.

Toghra Bilim Élipla Qoyup Hezim Qilalmighan Ademler Oxshashla Oqumighan Ademlerdekla Nadan Kélidu! Nadan Ademler Kördur, Tilsizdur, Gastur, Eqilsizdur, Sarangdur! Nadan Ademler Bilen Musape Qoyup Alaqidar Bolush Lazim. Jemiyet Oqughan we Oqumighan Nadan Ademler Bilen Tolghan. Bu Jemiyetning Ongi we Solini Bilip, Telwileshken Dolqunlarini Yérip, Béshigha Dessep Hayatliq Üchün Küresh Qiliwatqan Qeyser Déngizchidek Yashash Ayrim Bir Sennettur!

K.U.A

12.07.2022 Germaniye

Hayatliq Mujadilesi Heqqideki Yéngi Meditasionlar-1


Hayatliq Mujadilesi Heqqideki Yéngi Meditasionlar

-Ichingdiki Baliliqtin Kelgen, Hala Toxtimay Gürkirep Köyüwatqan Ilahiy Otni, Yashliq Kéchip, Teqdiri Qismet Qérighan Chaghliringda, Hetta Ölgendin Kéyinmu Rabbing Aldirap Öchürmeydu!!!

K.U.A.

*******

Shanliq Tarix we Bay Medeniyet Yaratqan Uyghur Milliti 21-Esirde Turupmu Ademning Ishen’güsi Kelmigüdek Halda Shiddet Bilen Érqiqirghinchiliqqa Duchar Boliwatidu! Muellisep, Insaniy Qedri-Qimmet, Kolliktip Exlaq, Ademiylik Wijdan, Güzellik we Qimmet Qarishi Qatarliq Jehetlerde Tarixta Aldirap Körülüp Baqmighan Derijide Intayin Chong Chataq Chiqti! Heqqaniyet Ayaqlar Astigha Élindi, Insanliq Qan Yighlawatidu, Uyghuristan Xelqi Dat-Peryad Kötüriwatidu! Dewrimizde Biz Uyghuristan Xelqi Emes, Belki Özini Rabbimizning Iradisi Boyinche Yashawatimen, Dep Oylaydighan Biz Bilen Bir Dewirde Yashaydighan Insanlarning Tolisi  Yaritilishtiki Güzel Meqsetlerge Emes, Uyghurlarning Qanliq Qismitige Köz Yomup, Ötkünchi  Payda-Menpeetlerni Dep, Qarap Turup Heq we Adalet Aldida Rezillikke Boyun Egdi!

UKM

******

I

Uyghuristan we  Rusiye Munasiwetliri Hergizmu Rusiye We Ukrayinning Siyasiy Munasiwetlirige Oxshimaydu, Buni Bir Birige  Arlashturiwetishke Bolmaydu! Biz Derdimiz Boyimizdin Ashidighan Mustemlike Astidiki Charesiz, Ajiz Bir Millet, Qolimiz Qisqa, Xelqara Siyaset Sehniside Yéterlik Küchimiz Yoq!

Qeyerde It Poqi Bolsa Shu Yerni Izdep Tépip Dessep Yürüshtin Saqlinishimiz Lazim!!!! Uyghurlarning Teqdiri Ruslarsiz Qettiy Hel Bolmaydu, Rus Ukrayin Munasiwetliride Uyghurlar Amal Bar Biterep Turghini Yaxshi! Xelqara Munasiwetlerde Ruslarning Qarshisigha Ötüp Qélish Digenlik, Türkistandiki Qérindashlarni Düshmen Qiliwélish we Xitay Tajawuzchillirinining Iplas Ayaqliri Astida Qirilip Kétish Digenliktur! Ruslar Bilen Bolghan Her Türlük Déplomatik Munasiwetlitimizni Dost we Teqdirdash Xeliqler Derijiside Berpa Qilishimiz Hemde Bu Munasiwetni Güllendürishimiz Lazim! Biz Bu Rus Ukrayin  Hadisige  Tinichliqni Himaye Qilish Derijisige Qeder Adettikidek Inkas Qayturup Qoysaq Tamamen Yéterliktur!!!

Kashki Russiye Ukrayiniyeni Emes Uyghuristanni Bésiwalghan Bolsa!!! Shundaq Bir Kün Kelmey Turup Biz Milliy Musteqilliq Ghayimizni Ishqa Ashuralmaymiz!!! Awropa Milletlirining Ziddiyiti Hökümet Almashqandin Keyin Hel Bolidu, Xitay Bilen Uyghurlarning Munasiwiti Xitaylar Uyghuristanni Terik Etmiguche Birterep Bolmaydu! Eng Muhimi Qara Yürek, Toymas we Insapsiz Xitaylardin Jessur Rus Millitining Yardimi Bilen Qurtulushtur!!!

II

Ewlatlar Aile we Jemetning Himayisi Astida Bolghandek, Milletlermu Melum Dewletlerning Himayisi Astidadur! Meselen: Uyghuristandiki Qazaqlarni Qazaqistan, Ukrayinni Germaniye, Taywanni Amerika, Qibrizni Türkiye Qoghdap Turidu! Belki Biz Uyghurlarnichu? Biz Uyghurlarni Kim Qoghdap we Himaye Qilip Turidu?! Türkiyemu? Üzbekistannu? Amerikamu? Yaq!!! Amerika we Awropa Uyghurlar Üchün Köp Ishlarni Qildi, Qilidu! Bu Hichqachan Yeterlik Bolmidi we Bolalmaydu!!! Undaqta Bashqa Bir Altirnatip Barmu??? Bar, Keskinlik Bilen Bar, Uyghuristan Xelqini Eger Xalisa, Tek Bir Russiyelam Öz  Himayisige we Hamiyliqigha Alalaydu!!!

K.U.A

III

*******

Insan Ewladi Eqli Qiyinchiliqtin Halqip Ötüshte Özige Bir Bahane Oydurup Chiqirip, Hel Qilish we Bésip Ötüshke Tégishlik Muhim Jeryanlardin Ajizliqini Yoshurghan Péti,  Oxshimighan Derijideki Misape Bilen Qesten Halda Halqip Ötüp Kétishke Adetlengen!

Adem bilen özining, Adem bilen ademlerning ottursida bundaq chong periq barken u Halda Lenetler, milletler we èriqlar ottursidamu uchchurum qeder hang bar bolup, buni baghlap Turidighan jay qandaqtur din emes, belki gheripte zivilisation dep atalghan medeniyetning takendisidur!

 Sotsiyal Hayattiki Eng Muhim Ishlarning Biri Ademiylik we Dunya Qarash Jehettin Öz-Ara Bir-Birini Chüshüneleydighan, Adem Ewladining Insaniy Alahiydiliklerini Étirap Qilidighan, Chonggha Hürmet Bilen Chongche, Kichikke Izzet Bilen Kichikche Muamile Qilalaydighan Ademlerdin Terkip Tapqan Shundaqla Heqiqet, Adalet, Barawerlik we Erkinlik Üstün Qilin’ghan Bir Jemiyet Berpa Qilishtur!

K.U.A

IV

******

Xitay Tegi PES bir Millet! Xitayda Ademiylik, Yüz we Insap yoq!

Xitay milliti hergiz Adem bolmaydu!

Qanche ming yil ach we yoqsulluqta yashighan Xitaylar aldirap toymaydu. Ademde insap bolmisa toymaydu. Insapsiz Adem toyghinini bilmey yepyep ölüp qalidu.Xitayda insap yoq, Nomus yoq, Wijdan yoq! Xitay Millitining qursiqi eger toyup qalghan teqdirdimu közi esla toymaydu!  Bu ishte bir Xeterlik ish!

V

*****

Üstün Ademlerning Qimmiti Ademiylik, Wijdan, Jasaret  we Ghurur Bilen Addiy Ademlerning Qimmiti Mal-Mülük, Mensep, Nam we Emel Bilen Ölchünidu! Aliy Derijilik Ademler Köpünche Jengkgahlarda Yéngilgenler, Qurban Bolghanlar Türme we Zindanlargha Tashlanghanlar, Sürgün Qilinip Sersan-Sergerdan Kéziwatqanlar we Hetta Ölümge Höküm Qilinghanlar Arisida Köpdur! Shahane Texitlerde, Awat Restilerde, Yasadaq Saraylarda, Muhteshem Baghchilarda, Yüksek Emel we Yoquri Derijilik  Menseplerde, Bayliq we Mal-Mülükler Üstide Hökümdarlarning Iradisige Teslim Bolup, Torghaydek Yuwash Yashaydighan Addiy Ademler Mighildaydu!!!

K.U.A

VI

*****

Dunyada Xudadin Bashqa Herqandaq Nersining Bir Yoruq we Bir Qarangghu Teripi Bolidu! Qarangghuluq Teripini Dawrang Qilsa, Eng Toghra Dep Qaralghan Sheyilerni we Hadisilernimu Wijdansizliq we Öktemlik Bilen Xatagha Chiqarghili Bolidu! Milletimizning Düshmenleri, Weten Xayinliri we Milliy Munapiqlar Bu Dehshetlik Riyalliqtin Ustiliq Bilen Paydilinip, Milliy Qediriyetlirimizni Xeliqimizning Qelbidin Öchürüp Tashlap, Milletni Qaymuqturup, Meniwiyitimizdiki Milliy Imaretlerni, Dost Qiyapitige Kiriwélip Xitay Tajawuzchilari Bilen Parallel Shekilde Oxshash Septe Turup Bir-Birlep Rehimsizlik Bilen Tedirijiy Halda  Yiqitmaqta!

K.U.A

UKM

13.04.2022 Germaniye

VII

*****

Dunyada Ajayip Sirliq Ishlar Mawjut! Bir Milletning Etnik, Siyasiy, Qauniy we Ijtimayi Teqdiri Madda, Küch we Bilimgila Baghlinishliq Emestur! Biz Bilgen Eqil Bilen Tepekkur Qilghili, Biz Ana Til Deydighan Til Bilen Chüshendürgili, Biz Qanche Ming Yil Ügen’gen Bilim Bilen Emelge Ashurghili, Biz Esirlep Toplighan Tejiribe Bilen Hel Qilghili, Biz Ügen’gen Barliq Hünerni Ishqa Salghan Heriket Bilen Royapqa Chiqarghili we Biz Ishengen Kolliktip Qudret  Bilen Ghelbe Qilghili Bolmaydighan Ish we Hadisatlar Bar! Büyük Ishlarni Qilish we Aliy Ghayiletni Ishqa Ashurushta Yoqarqi Üstün Eqil, Üstün Til, Üstün Bilim, Üstün Tejiribe, Üstün Heriket, Üstün Küch Bolghandin Bashqa Mistik, Izotrik, Otantik, Paranormal we Derijidin Tashqiri Sheyi-Hadisilerge Éhtiyaj Tughulidu! Ishlar Undaq Dunyawiy Nersilerge Emes, Dunyadin Tshqiri Sheyi we Hadisilerhe Baghlinishliqtur! Bu Digenlik: Rabning Iradisi, Iltipati, Ghayip Küchlerning Yardimi, Perishte we Malayikilerning Iltipati we Milletke Yol Bashlaydighan Serxil Shexislerning Xuddi Barmaq Izigha Oxshaydighan Talanti we Qabiliyitidur!

K.U.A

22.04.2022

VIII

*****

Toghra Bolghan Sheyi we Hadisilerning Hemmisining Heqiqet Bolishi Natayin! Dunyada Üch Xil Tighra Bar: 1-Waqti Özüp Ketken Toghra, 2-Emeliyetke Uyghun Kelmeydighan Toghra we 3-Riyalliqqa Uyghun Kèlidighan Toghra! Ademlerning Sewiyesi Oxshimaydu! Dunyadiki Kesipler Arasidimu Ghayet Zor Zayir we Mewhum Bolghan Periqler Bar! Sewiyelikler Ichidiki Sewiyesi Töwenler, Kesipdarlar Ichidi Bilimsizler Hemde  Sewiyesizler, Nakesipdarlar, Sewiyesi Üstünler we Kesipdarlar Bilen Bu Üch Toghrini Qalaymiqan Ishlitip, Ilmiy Pirinsiplargha Namuwapiq Halda  Söhbet, Munazire we Muhakime Qilghachqa Addi Awam Jiddiy Zerüriyetke Aylan’ghan Sheyi we Hadisilerni Chüshendüridighan Aliy  Heqiqetlerni Aldirap Körelmeydu we Chüshenneydu!

Poyizda Bekette Kütüwatqan Chéghinga Yéningdiki Poyiz Mangsa, Sen Olturghan Jim Turghan Poyizmu Méngiwatqandek Bilinidu, Emma Heriket Qilmaydu! Aydinghda Yol Yürseng Ayshari Yéningda Birlikte Kéliwatqandek Körünidu Emma Kelmeydu! Yershari, Ay we Yultuzlarmu Normalda Jim Turghandek Bilinidu, Emma Toxtimay Öz Oqi we Quyash Etrapida Aylinip Turidu! Hayatta Nurghan Hadisiler Bar, Ademler Toghra Dep Qaraydighan Emma Xata, Xata Dep Oylaydighan Emma Toghra!!! Ilghar Milletler Tepekkur Ichide Algha Qarap Bu Yolda Temtirimey Mangidu, Arqida Qalghan Nadan Milletler, Waqti Ötken Sörelme Toghrilarni Heqiqet Dep Qarap, Kolliktip Halda Halak Bolidu!

Xeterlik Bolghan Tik, Tar, Téyilghaq we Siritmaq Yollarda Boran- Chapqunlar Ichide Xudaning Qudriti Bilen Xuddi Tüz Yollarda Kétiwatqandek Temtirimey Baturluq Bilen Ilgirlewatqan Üstün Insanlargha Ihtiramlar Bolghay!

Tariximizdikilerla Emes, Belki Biz Bugünkilermu Özimiz Bilmigen Halda Éghir Xataliqlarni Ötküziwatimiz! Urushtin Keyin Hemme Adem Ghaliplar Terepte Turup Qehriman Bolalaydu, Emma Meghluplar we Ghalipler Heqqide  Zadiche Ichki we Tashqi Weziyetni Analiz Qilalaydighan Serxil Insanlarning  Pikir Bayan Qilish Hoquqi Bar Bolghan Bolidu! Éniqki Tarixi Shexislirimizge Baha Bergende Toluq Inkar Qiliwétish Yaki Toluq Ret Qilishtin Saqlinip, Tenqid Bilen Étirapni Janliq Birleshtürishimiz, Bir Dewirning Xatasinimu, Toghrisinimu Hergizmu Yalghuz Bir Ademge Yaki Birqanche Ademge  Yüklep Qoymasliq Sherti Astida Milliy Muwapeqiyetlerimizni Ijabiy Halda Qaytidin Estayidilliq Bilen Mueyyenleshtürishimiz Kirek Boliwatidu!

K.U.A

IX

*****

Ejdatlirimiz Awropadin Ming Yillar Awalla Künümizde Dunyada Awropa Medeniyiti Dep Qaralghan Tumaq, Tire, Yung we Yipek Rextlerdin Ishlen’gen Shilepe, Doppa, Kasatom-Borulka, Yéngi Uzun we Qisqa Könglek, Galastuk we Herxil Xurum Ayaqlarni Özaldigha Ijat Qilip, Keshipiyatlarini Yipek Yoli Arqiliq Pütün Dünyagha Tarqitiwetken!

UKM

X

Milliy dawa yolidiki Uyghurlar bashta inqilapni qilip qilip, ghelbege az qalghanda yeni ishning axirisigha kelgende opmu-oxshash süyqest bilen Xitaygha sétilip keldi.

Tarix yene tekrarlinip qalsa, 100 yilliq Milliy Musteqilliq herkitining méwisi yene düshmen qoligha ötüp kétidu!

Wetendiki Uyghur xanim qizlirigha qilin’ghan Jismaniy we Meniwiy tajawuz seweplik ortigha chiqqan milli nomus sewebidin Uyghur erkekliri yürek kesilige giriptar  bolup ketti.

Chetelde yeni hür dunyda xudi Ishghal Astidiki Uyghuristandikige Oxshashla nomussiz  Xitay erlirining uyghur xanim-qizlirining nomusigha qol uzatqan resim we sin shekildiki sésiq teshwiqatlar köpüyüp qaldi.

 Men bunaq resimlerning rastliqidin shühbe qilimen. Ilahim bu Yalghan bolup chiqsun.

Eger resim Montaj Qilin’ghan saxta resim bolghan bolsa yaxshi bolatti, Emma bundaq resimlerning ortamda bolishi bu bir apetning besharitidur!

Bu resim yaxshi resim emes.

Bu resimni teshwiq qiliwatqanlarmu oxshashla yaxshi Ademler emes.

Weten Xayinliri bilen Milliy munapiqlar birbiri bilen yol talishiwatidu!

Weten Xayinliri iplas nepsini qandurush üchün sheytandek heriket qilip, Milliy dawadiki serxilargha hojum qilish bilen birge, Adem toplap bir-birige süyqest qiliwatidu.

Bezi Teshkilatlar we siyasiy paaliyetchiler Xuddi yeqinqi zaman tariximizdikidekla, bilip we Bilmey Xitay istiratégiyesi qiltiqigha dessep kètiwatidu.

Bu Nadanlar düshmen digenni qilip keldi, Milliy Inqilap Sepide Milliy rohni chetke qaqidighanlar köpüyüp ketti.

Xitaylar Hür dunyadimu nomusimizgha qol uzitishqa bashlaptu. Buni kechürüshke hergiz bolmaydu.

Millitimizge Qilin’ghan Milliy dawa sepidiki bu haqaretni hür dunyada turup hezim qilish bir pütün milletning obrazigha éghir selbiy tesir körsütidu! Millitimiz Xeter ichidiki tuyuq yollarda yene halak bolmisun!

*****

XI

*****

Bir Janap 90-Yillarda Uyghuristanning Ichi we Siritida Qoyuq Diniy Tüs Bilen Élip Bérilghan Quralliq we Islamiy Heriketlerni, „Bu Bir Meydan Oyunti,“ Digenidi! Bu Ishning Bugünki Uyghur  Érqi Qirghinchiliqi Bilen Herqandaq Bir Shekildiki Baghlinishi Barmu?! Undaqta Wetinimiz Tarixida 30~40- Yillarda Élip Bérilghan Ikki Qétimliq Quralliq Inqilapmu Bir Xelqaraliq Uyunmiti???!!! Shehitlerning Issiq Qanliri Bihudemu Tökülgenti?! Bu Ishlarning Özi We Sahisini Hésaplap Chiqish Serxil Shexislerimizning Mürisini Bésip Yatqan Éghir Wezipedur!!!

K.U.A

XII

*****

Pursetler Bezide Millet we Ediologiye Tonimaydu! Ming Bir Japada Qolgha Keltürgen Netijelermu Shu! Kishiler Chichen Bolmaydiken Ming Teste Qolgha Kelgen Ghelbiler Bir Axshamdala Eqilliq Düshmenlerning Qoligha Ötüp Kétidu! Bu Digenlik Wehshiy Düshmenler Segek Bolmighan Milletlerni Shu Millet Ige Bolghan Qudret- Öz Qoli Bilen Özini Urup, Öz Puti Bilen Özini Tipip- Yiqitip, Axirqi Ghelbini Anche Köp Inirgiye Serip Qilmayla Asanla Qolgha Keltüriwalidu!

UKM

25.04.2022

*****

Essalamueleykum Qedirlik Dostlarim Qedir Kichengizlar Qutluq Bolsun!!!

♡♡♡♡♡

I

Hey Rabbimiz, Biz Özimizge özimiz Zulum Ettuq! Eger Bizge Ich Aghritip, Bizni Epu Qilmisang Mutleqki Özimizni Özimiz Halak Etkenlerdin Bolimiz! (A´raf Süresi, 23)

-Hezreti Adem Aleyhisalam)

II

Hey Rabbim, Könglümge Perahliq Ber, Ishlirimni Manga Qulaylashtur, Dilimdiki Tutuqluqlarni Aydinglashturki Bular éyitqanlirimgha Chümpütsun we Heqqe Egeshsun!

(Taha Süresi 25-28)

Hezreti Musa Aleyhisalam

III

Hey Rabbim, Méni Ata-Anamgha we Ata-Anam Arqiliq Manga Bergen Nimetliringge Shüküri Etküchilerdin Qil we Sen Razi Bolidighan Salih Emellerni Ishlimekke Yüzlendür we Méni Sen Yaxshi Körüdighanlarning Arisigha Qat! (Nemil Süresi, 19)

-Hezreti Sulayman

IV

Hey Rabbim, Sangila Séghindin, Manga Öz Dergahingdin Halal we Pakiz Bir Nesil Béghishla! Shühbesiz Sen Ibadetlerni Qobul, Dualarni Ijabet Qilghuchisen!

(Al´i Imran Süresi, 38)

-Hezreti Sulayman Aleyhisalam

V

Hey Rabbim, Shühpesiz Men Séning Dergahingda Sir Péti Turghan we Heqqingde Hichqandaq Bilgem Bolishi Zerür Bolmighan Sheyi we Hadisilerni Sendin Istimektin Pana Tileymen! Eger Gunahlirimni Kechürüp, Méni Epu Qilmisang Shühpesiz Ziyan Tartquchilardin Bolimen! ( Hud Süresi, 47)

-Hezreti Nuh leyhisalam

VI

Hey Rabbim, Bilmeydu, Ularni Méning Xatirem Üchün Kechüriwet, Men Ulargha Ümit, Yolumdin Ötsila Aldingda Paydiliq Shahitlardin Biolimen! Biz Bendiliringni Özengdin Bashqilargha Muhtaj Etme, Qiyamette Egeshküchilirimning Yüzini Yoruq Qilghin, Amin!

( Barnabas Injilidin)

-Hezreti Isa Aleyhisalam

VII

Hey Rabbim, Mén Kirgen Yerge Dorustluq Bilen Kirgenni, Chiqidighan Yerdin Dorustluq Bilen Chiqqanni Nesip Et! Manga Teripingdin Heqqimge Yarisha Yardem Qilidighan Bir Qudret Bexish Eyle-ki Sendin Bashqilargha Muhtaj Bolup Qalmay! (Isra Süresi, 80)

-Hezreti Muhammed Aleyhisalam

Uyghuristan Kultur Merkizi Hazirlidi

27.04.2022 Gérmaniye

*****

Bu Rengkler Tariximizda Qutsal Hésaplinidu!

🟥= Uyghur Hun Émperiyesining Renkgi Bolup, Xasiyetlik Kök Yaliliq Bürening Xisletlik Qénigha,

🧿=Uyghur Köktürk  Émperiyesining Rengkgi Bolup, Köktengrining Ilahiy Qudritige Yeni Yer Üsti we Astidiki Padishahliqqa,

🟧= Uyghur Haqanati Rengkgi Bolup,  Uyghur Hökümdarlirining Hakkmiyeti we Jahan’girlik Alamétige,

⬛= Uyghur Qarahanilar Hanidanliqi Rengkgi Bolsa Büyük Ejdadimiz Alipertungga Han Sulalisige Temsil Qilidu! Qara Rengk Eyni Zamanda Baturluq, Qudret we Jasaretning Simiwolidur! Ulardin Bashqa Qizil Sheriqni, Qara Gheripni, Kök Shimalni, Aq Jenupni, Sériq Bolsa Mutleqi Hakimiyetni Temsil Étidu!!!

UKM

02-05-2022

*****

Meniwiy Ustaz Franz Kafka Èyitqandek Döt, Leqwa, Exmaq  we Metular Hemme Millette Bar. Bu Qapaqbashlar Özlirige Shunche Ich-Ichidin Ishinip Kétishkenki Sani Herqanche Köp Bolghini Bilen Arillirida Heqiqetni Körüdighan we Oylaydighan Közler we Kallaler Yoq. Qudretlik Milletlerge Adettikidek Bérilgen Ijabiy Qabiliyetler Ulargha Hich Nesip Bolmighan! Bu Bir Top Töwen Derijilik Mexluqlar Xatalarni Toghra Dep Bes-Beste Qilishidu, Méning Toghra, Bir-Biri Bilen Élishidu, Öz-Ara Bir-Birining Béshigha Chiqmighuche Boldi Qilishmaydu, Bu Bayqushlar Beeyni Qan Puraydighan, Zulmet Qaplighan Dehshetlik Tejiribexanidiki Erkinlikidin Mehrum Bolghan Top-Top Shum  Ejilini Kütüwatqan Aqchashqanlardek, Kolliktip Ölümining Barghanche Yéqinliship Kéliwatqanliqining Perqige Hich  Barmastin Tejiribexanida Yarimas Ishlar Bilen Ömrüni Upritip, Xuddi Jennette Turiwatwandek „Hozur“ Ichide Kün Kechüridu!

K.U.A

*****

„Ijadiyet we Keshpiyat Bilen Shughullinishta Putungning Uchighala Qarap Olturup Emes, Belki Igizdiki Choqqalargha we Yükseklerdiki Yultuzlargha Qarap Tepekkur Qilisen!“ Digeniken Stefan Hauwkings. Toghra Ghaye Chikinish Terepke Emes, Ilgirlesh Terepke Békitilishi, Chare-Tedbirler Waqti Ötken Nezeriyeler Bilen Emes, Bugünki Dunyawiy Sistimigha Uyghun Shekilde Tüzülishi Lazim!

Aldirap Milletning Chong Ishliri Heqqide Qarar Chiqiriwétishke Bolmaydu!!!

Milliy musteqilliqqa hichnime yetmeydu!!!

Üzbekistan milliy musteqilliqini élan qilghan kün Tashkent kochiliri qebristandek jimip ketti, dise ishenmigen idim!

Biz Uyghurlar Milliy Musteqilliq Üchün 200 Yil Küresh Qilduq, Hala Qiliwatimiz!

Üzbek Qerindashlargha Deydighinimiz, Milliy Musteqilliqning Qedrige Yètinglar! Étnik Alahiydilikimiz, Medeniyitimiz, Kulturimiz, Enenemiz we Örpiadetlirimiz Yashasun!

Bir Millet Üchün Bir Dewleti Bolush Digenlik, Bir Jenniti Bolush Digenliktur! Mustemlike Hayat Jehennemdin Yamandur!

Rexmet

K.U.A

****

Uyghur Qiyapetleridiki Bolupmu Artistlarning Sehne Jabduqliridiki Süs we Bizekler Üchün Bezide Almas, Yaqut, Qashtéshi we Merwayit Körünimidiki Herxil Bérikme Matériyallar, Hemde Altun Renggidiki Tash, Mis, Tömür we Yiplar Semimiylik Bilen Puxta Hüner Arqiliq Ishlitilidu! Bu Malzimilerning Wezipisi Singishlik Halda Sehneni we Kéyim-Kicheklerni Bizesh Üchün Ishlitilgende Kishilerde Zoq-Shoq we Istétik Güzellik Peyda Bolidu! Eger Bular Noqul Halda Bayliqni, Hoquqni we Mertiweni Ipadileshni Meqset Qilip Qalsa, Yaki Nausta Sennetkarlar Teripidin Pilanlan’ghan Bolsa  Eslidinla Saxta Mal Bolghachqa Chakina, Qopal, Terbiyesiz, Yalghan we Sewiyesiz; Tebiyetning Güzelliki we Insanning Güzellik Qarishi, Dunya Qarisi, Hayatliq Pelesepesi we Qedri-Qimmitini Ipadilesh Üchün Sennet Pirinsiplirigha Uyghun Ishlitilgen Bolsa Körgen Kishige Medeni, Ilghar, Modern we Shahane Tesir Peyda Qilidu!!!

K.U.A

09.05.2022

*****

Ikki Lider

-Kona Yoldin Hergizmu Aldirap Yéngi Ishik  Échilmaydu!

UKM

Türkiye Jumhuriyiti Presidenti Rejep Tayip Erdoghan we Qazaqistan Presidenti Qasim Jümert Toqaydin Ibaret Bu Ikki Türük Liderning Tarixiy Osmanli Tupraqlirinda Qilghan Bu Ishi Hergiz Qamlashmaptu!

Türüklerge yaqishqan halda at üstide chewgen top (Hich bolmisa Putbol) oynaydighan yerde XijinPekning könglini xush qilimen, dep tiktak top oynaptu.

Hich Bolmisa Oqya Atsa Bolmamdu?!

Qeni héliqi 16 Türk Emparatorluqining Saraydiki Eskerliri?!

 Bu top oyinining Türükler bilen ne alaqisi bar? Türük digen Qilich tutup, oqya étip yashighan xeq. Qazaqchu, Qazaq digen Ishek üstide tughulup, At Üstide ölgen xeliq!!!

Bayqushlar Igizge Chiqiwalghan Kichik Ademlerning Qiliqini Qiptu!

 Dost-Düshmen Aldida Heqiqiten külkilik ish boluptu!

Haligha way bu yölise yiqilip turidighan bichare zihniyetning!!!

Dostumning yüzini qilip, boyamda qaldi, digen mana mushu bolsa kirek!

Hichmu nomus yoq bularda?! Bu Ikkeylenmu Kipe Kündüzde Milletni Chekcheytip Qaritip Qoyup, Pakistanning Sabiq Presidenti Imranhanning Izidin Kétiwatidu!!!

11.05.2022 Germaniye

*****

Meshhur English Edip William Shakespeare: Meni yaxshi yaki yaman körüng buning anche ejeplen’güchiliki yoq. Men méni söygenlerning qelbige, nepretlen’genlerning pikiride yashaymen, digeniken.

Insan hayatidiki bu ikki türlük ademler heqqide William Shakespearedek oylash adette aldirap kishiler ashalmaydighan Meniwiy ötkel bolup, démisimu Kishilerning ösüp yétilishide hayatning qarangghuluq Teripi bilen yoruqluq teripi oxshashla öz aldigha muhim rol oynaydu.

Meni Söyidighan we Nepretlinidighanlardin Periqliq Halda Pexirlinimen! Buning Tüp Sewebi Yenilam Dost we Düshmenlerimning Hayatimda Öz Aldiga Éliwatqan Bir-Biridin Qalghusiz Qimmetlik Rolidur!

UKM

11.05.2022 Germaniye

Bexit Yultuzumgha


Bexit Yultuzumgha

– Qedirlik Xanimim Méhrinsagha Béghishlaymen

☆☆☆☆

I

Yultuzum

Qelibler asminida,

Yorutup turisen hayatimizni!

Kichiler baghrida

Süt imidu chöjilirim mehringdin!

Kicheler küch beridu sanga,

Kündüzler hararitingni yollaydu manga!

Chaqnashni qarangghuluqta,

Yorutushni sabahlarda,

Shadliqni iztirap déngizida,

Mensitmey,

Tik turushni judunlarda,

Yar qilsun sanga her dertlerning yigane dawasi Allah!!!

II

Yultuzum

Qelibler asminida,

Yorutup turisen hayatimizni.

Söygüdek,

halawetdek,

Izgülük we shatliq buliqidek

Hayatliq béghimizni yashnatting!

Ewlat berding,

Biri Sudek,

Biri Tupraqtek,

Biri Hawadek

Biri Ottek…..

Neslimizning altun Zenjirini uliding Parlaq Uzaqlargha!

Teximu güzel,

Bextiyar bir ömür tileymiz Sanga!

III

Yultuzum

Qelibler asminida

Yorutup turisen hayatimizni…

Tutup turisen

Xisletlik kök téshidek Bexit sirimizni!

Shatliqimiz,

Bextimiz,

Hozurimiz üchün,

Perwa qilmay kichilerge,

Jut we shiwirghanlargha

Achchiq qismetlerge,

Tik tur, chaqna, chach hararitingni Sendin ümit kütüp,

Rabbimdin medet tiligen,

Duagha qol kötürgen sebiy chöjiliringge!!!

Rabbim bextingi bersun, Üstün qilsun bextiyarlardin.

Rabbim risqingni mol we beriketlik qilsun barche riziqlardin!

Rabbim janlandursun séni téximu küchlük janliqlardin!

Rabbim téximu üstün yer bersun sanga, qeliblerning töridin.

Rabbim ömrüngni uzartsun Yene bashqa ömürlerdin!

Izimiz qaldi sen körsetken chighirlarda,

Shadliq chichegimiz échildi Sen su quyghan köchetlerde.

Köründi istiqbalimiz sen chaqnighan uzaq Upuqlarda!

Pürkensun yéshil bir hayatliq,

Tolsun her terep,

Renggareng gül-chicheklerge

Sen we biz Makan Tutqan tupraqlargha!!!

Amin, Amin, Ming qétim Amin!!!

01.02.2022 Germaniye

Dadamgha


☆☆☆☆☆

Dadamgha

☆☆☆☆☆

Hey Méning,

Qiyametlik Dostum Janjiger Dadam

Meni Bu Hayatqa Apiride Qilghan Federim

Hey Méning,

Rohimgha Hayatning Sirlirini Neqishligen Ustazim

Hey Méning,

Kök Téshidek Wujudumgha Shekil Kirgüzgen Ghemguzarim

Sanga Éytar Sözüm Bar:

Ömürning

Zawal Peyti Kelip Nawada

Ikkimizge Mushundaq

Ayrilish Demliri Musallat Bolsa

Ha Uzun

Ha Qisqa

Boynimizgha Ejel Sirtmiqi Tashlansa

Arqa-Arqidin

Bolsaqmu Gheriq Ölüm Déngizigha

Palansaqmu Chöl Atalghan Hijranlargha

Qoshulup Ketsekmu ger Yoqluqlargha

Yoqalsaqmu-

Biz Birge Ötken Muqeddes Dergahlardin

Isht

Angla

Unutma

Sanga Qaldurghan Wesiyitim Shu:

Unutma, Unutma, Unutma Ötünüp Qalay!!!

Shekilsiztim Tughulghanda Shekil Berding,

Rengsiztim Xuddi Yamghurdek Shunche Güzel Reng Berding,

Temsiztim Xuddi Sudek, Abihayattek Tem Berding,

Menisiztim Xuddi Nöldek Okyanustek Menalarni Yükliding

Anam Bilen Qol Tutushup

Xuddi Bir Hayatliq Köchetidek

Östürdüng, Taqashturdung Köklerge

Yiltiz Attim, Köklidim, Chichek Achtim we Meweler Berdim

Sen Meni Tawlash Üchün Bazghan Bilen Urghanda

Sendel Boldi Pidakar Anam,

Sen Manga Kökning Renggini Bergende Köz Yeshida, Erighdidi Rohimni Anam,

Sen Mezmunlarni Yükligende Pikrimge,

Esirlik Epsane we Ruwayetlerde Imitti Anam

Bar Dertni Bizdin Bekraq Anam Tartti, Jénini Minnet Qilmastin Jénimgha Qatti

Wujudi Qudret Berdi Wujudumgha

Rohi Jasaret Berdi Rohimgha

Pikiri Yolimizni Qoyashtek Yorutti

Saaditini Ghayemizge Bedel Berdi

Iradisi Ümit Boldi, Qanat Boldi

Hayatimizni Her Tereptin Menalargha Toldurdi!!!

Bilduq, Ügenduq, Chüshenduq

ANA Digen Isimning Menisini…

Yüsüp Xas Hajipdin, Jalaliddin Rumiydin, Kanttin, Gegeldin We Schofenhauerdin….

Sen Hem Qutsisang Ana Rohini

Men Hem Qutsisam Ana Rohini

Analar Hem Qutsisa Erler Rohini

Qelblerde Menggü Yad Étishsek Bir Birimizni

Sokrates we Ahmet Yesuwiy Hemra Bolsa Bizge Her Ikkiliy Dunyada

Yashnisaq Hayatliq Derixidek

Aplaton Eyitqandek

Muhabbet we Söygü Tolsa Bu Dunyagha….

Al-Farabiyning Peziletlik Ahalisidek,

Béshimizgha

Murad we Meqsetler Derixi Saye Tashlayti

Dewlet Qushi Uchup Yüretti Etrapimizda

Köngül Alimimizdiki Barche Insanlargha

Qeliblerde Qeliblerge Yarashqidek Izzet Körsek, Hürmet Körsek Bir Birimizdin, Chömülsek Hayatliqning Shadliq Déngizigha Muqeddes Bir Ailining Taghdek, Déngizdek, Yultuzdek,

Yashaymiz, Ayrilmaymiz

Birge Bolimiz Ming Yillap

Qelbimde Oghlunglargha Yarashqidek Qutsinisiler, Parlaysiler, Qiyamet Qayim Bolsimu Yad Étilisiler, Unutmaysiler, Untulmaysiler !!!

K.Atahan

10.01.2022 Germaniye

Uyghurlarda: Dewletchilik, Milletchilik we Hakémiyet Éngi


Uyghurlarda: Dewletchilik, Milletchilik we Hakémiyet Éngi

-Büyük Iskender we Xudaning Erkisi Chinggiz’hanmu Muhtaj Bolghan Ulugh Uyghur Milleti Nimishqa Bunchiwala Xorluq we Haqaretke Mehkum Bolidu?!Bu Échinishliq Riyalliqni Hergizmu Qobul Qilghili Bolmaydu!!!

-Xatiremdin

(Mikro Yazmalar we Terjimeler)

Yazarmen we Tüzermen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge teyyarlighan: Xantengri Nuri

☆☆☆☆

I

Uyghurlarning Dewletchilik Tarixi Yiraq Epsanilerhe Qarighanda 70,000 Yilliq, Arxilogiyelik Qaynaqlardin Köre 11,000 Yilliq, Yazma Menbelerdin Köre 2,250 Yilliq Tarixqa Ige!

Uyghurlar Tarixta Peqet Dewletchilik Hadisisi Bilen Tilgha Élin´ghan Yer Sharidiki 10 Milletning Ichige Kiridighan Qedimiy Milletur!!!

Uyghurlarni 21-Yüzyilda Indigenous Xeliq Qatarigha Kirgüzmekchi Bolghan Düshmenler we Ghalchiliri Bar! Hey Milletim Aqiwitimiz Téximu Yaman Bolmisun, Disenglar, Bu Höl Xishqa Dessinenglar, Ezip-Tézip Tuyuq Yolgha Kirip Qalmanglar we Aldanmanglar!Sen Uyghur, Sen Tengriqut Oghuzhan Ewladi!!!Sen Charwigha Oxshaydighan Bir Xeliq Emes, Belki Shanu- Shewketlik Tutsa Sépi, Atisa Éti Bolghan Ulugh Bir Milletsen!!!

UKM

Dewletchilik, Milletchilik we Hakémiyet Bir Milletni Xeliqtin Ayrip Turidighan Medeniyet Hadisisidur! Dewletni At we Töge Üstige Qurghili Bolmaydu! Dewletni Miltiq, Musht we Zorawanliq Bilenla Bashqurghilimu Bolmaydu! Dewlet Qurush Üchün Eng Awal Yüksek Medeniyet, Olturaqlishish we Shehrlishish Aldinqi Sherttur!

Dewlet Milliy Roh, Adalet We Bilimning Birlikidin Hasil Bolghan Bolidu!!!

Millet Erkinlik, Barawerlik, Qérindashliq we Hemkarliq Üchün Dewlet Quridu, Dewlet Démokrattik Pirinsiplarni Ijra Qilish Arqiliq Xeliqni Idare Qilidu. Dewletning Xeliqni Idare Qilishidiki Asasliq Üch Qural, Hökümet, Adalet we Teptishtur! Yoqarqi Üch Tüwrük Üstige Qurulmighan Herqandaq Oturite Milletke Peqet we Peqet Wekillik Qilalmaydu!!!

Dewlet Bilen Xeliqning Otturisidiki Saghlam Munasiwetlerni Qoghdash Üchün Milletning Mutleq Erkinlik Iradisi Bilen Küresh Qilish Dewletning Xaraktéridur! Dewlet Milletni Enene, Örpi-Adet we Diniy-Étiqatqa Emes Belki Asasiy Qanungha Tayinip Idare Qilidu. Asasiy Qanuning Ikki Puti Bar. Biri Garajdanlar Qanuni: Öz Pirinsiplirigha Asasen Milletni Dewlettin Kélidighan Tehdittin, Ikkinchisi Jinayi Ishlar Qanuni, Dewletni Milletin Kélidighan Tehdittin Qoghdash Üchün Xizmet Qilidu! Dewlet Bolmisa Millet Mustemlke Astigha Chüshüp Qalidu!!!

Uyghur Jemiyitini Teshkil Qilghan Shexisler, Aililer, Jemetler, Jemiyetler, Teshkilat we Partiyeler Öz Aldigha Milletke Qanunluq Wekillik Qilalmaydu! Milletning Chong Ishliri Parlamént Teripidin Muzakire, Mulahize, Munazire we Xulase Qilinghandin Kéyin Awal Köpsanliqning Andin Üstün Eqilning Testiqi Bilen Qanuniy Küchke Ige Bolidu!!!

II

Milliy Hakémiyitidin Mehrum Bolghan Biz Uyghurlardek Bir Millet, Indigenous Xeliqlerdinmu Better Shekilde Yoqulush Tehditige Uchtighachqa, Oxshash Waqitta Közge Körünidighan Siyasiy we Körünmeydighan Meniwiy Qulluq Asaritide Yashaydu!

Mustemlike we Ishghal Astida Bir Mal Padisighala Tolimu Oxshaydighan Awam Yeni Qara Budun Özining Serxilliri Yeni Chopanlirining Idarisi Astida Bolmighan Muddetche, Musteqil Bir Millet Hésaplanmaydu!

Tereqqiyat Jehette Musteqil Bir Millet Derijisige Yetmigen, Yaki Yetken Kéyin Zamanning we Ilim-Pen Pen tereqqiyatining Arqisida Qélip, Özining Milliy Musteqilliqtin Ibaret Salahiyitini Yoqutup Qoyghan Millet/Xeliqler Hemishe Yat Milletler we Medeniyetlerning Hakimiyiti Astida Qulluq we Xorluqqa Muptila Bolup Yashashqa Mehkumdur!

Mustemlike Astidiki Milletler Aldirap Toghra Bilen Xatani Perqételmeydu, Qarang’ghuluq Ichide Yashaydu, Intayin Köreng we Nadan Kélidu!

Nadan El Xata Ichide Yashaydu, Nadan El Xatani Toghra Déyish Üchün Ming Xil Bahane-Sewepni Körsiteligenliki Üchün, Dewlet Qushi Béshigha Qon’ghan Teqdirdimu, Kolliktip Haldiki Milliy Gheplet, Xar-Zebunluq Yene Qulluq we Mehkumluq Azatliq Tangliri Atmighaniche Tajawuzchi Zalim Milletlerge Paydiliq Shekilde Toxtawsiz Halda Esir-Esirlep Dawamliship Kétiliwéridu!!!

III

Biz Uyghurlar, Uyghuristanda Bir Xeliq Emes Bir Yerlik Millet!

Sen Uyghur, Sen Tengriqut Oghuzhan Ewladi!!!Sen Charwigha Oxshaydighan Bir Xeliq Emes, Belki Shanu- Shewketlik Tutsa Sépi, Atisa Éti Bolghan Ulugh Bir Milletsen!!!

Biz Uyghuristanda Xitaydin Bashqa Uyghur Til-Edebiyati we Folklori Toplimigha Mensup Bolghan Qazaq, Mongghul, Qirghiz we Tajik Qatarliq Uyghur Tilida Bir Biri Bilen Alaqe Qilalaydighan Nurghun Yerlik Xeliqler Bilen Birge Yashaydighan, Tarixta Shanliq Medeniyetler Yaratqan, Eng Uzun Dewletchilik Enenisige Ige Xeliq we Til Kulturi Chembiriki Xeliqlerdin Üstün Bolghan, Ayrim Dewlet Qurup Yashashqa Pütünley Sherti Toshidighan Birdinbir Milletturmiz!!!

K.U.A

05.01.2022 Germaniye

IV

Hazirqi Zaman Uyghur tilida Diniy Ziyaliy Deydighan Külkelik Bir Yawayi Atalghu Peyda Bolup Qalghili Xéli Uzun Boldi! Bu Atalghu Özligidin Istimaldin Qalarmikin Dep Kütsek Undaq Bolmidi, Shunga Ayrim Qisqiche Chüshendürüsh Bérip Qoyushqa Toghra Keliwatidu!

Dunyada Diniy Ziyali Digen Bir Atalghu Yoq. Diniy Zat, Diniy Ölima Digen Atalghu Bardur! Dinshunas Digen Gep Bilen Diniy Zat Yaki Diniy Ölima Atalghusi Bir-Birige Oxshimaydu. Ya Alim yaki Ziyali Yaki Diniy Zat Yaki Ölima! Diniy Ziyali Diyish Bir Külkilik Geptur! Ziyali Digen Gep Englische Illuminati Digen Ismining Terjimisidin Kelgen we Tilimizgha Özleshken Bolup, Türükchede Aydin/Ayding Dep Atilidu! Ziyalilarning Asasliq Wezipisi Milletni Koniliqqa Qarshi Oyghutush Bolup, Barliq Hadisilerni Diniy Ehkamlarning Siritigha Chiqip Turup Küzütüp, Diniy Etiqattiki Xataliqlar Keltürüp Chiqarghan Jahalet, Nadanliq we Xurapatqa Qarshi Pikir Qilghuchi we Xulasiligüchilerni Körsitidu.

Ziyalilar/Illuminatiylar/Aydinglar Nur Tarqatquchilar, Zulmet Bilen Küresh Qilghuchilar, Oyghaqlar, Qarang’ghuluqni Yorutquchilar, Jahaletke Jengk Élan Qilghuchi Küreshchiler Bolup, Ilmiy Jehettin Diniy Étiqatdin Mustesna Haldiki Kesipleshken, Ilim-Pen, Téxnologiye ( Teologiye yeni Dinshunasliqmu Shuning Ichide)De Yoquri Derijide Telim-Terbiye Körgen Medeniy we Maarip Xizmiti Bilen Shughullan’ghuchi( Meselen: Bashqa Dingha Etiqat Qilidighan, Yaki Dinni Inkar Qilidighan Komunizimgha Eqide Baghlighan Islamshunas, Musewiyshunas Yaki Christiyanshunas)larnimu Körsütidu!

Maymunni Peyghemberning Ümmiti Disek, Ademni Jinlarning Bir Türi Disek Ilim-Pen Hergiz Hezim Qilalmaydu! Ilim-Pen Jehettin Qarighanda Adem Yüksek Derijide Tereqqiy Qilghan Haywan, Emma Din Nuqtisidin Qarighanda Adem Rabbimiz Yaratqan, Perishtilermu Tazim Qilishqa Tigishlik, Allahning Alahiyde Bir Bendisidur! Ilim-Pen Bilen Dinning Bilim Nuqrisidin Keskin Periqlinidighan Terepliri Bardur!!!

Diniy Alimlar Ichidin Ziyalilar, Ziyalilar Ichidin Diniy Alimlar Yetiship Chiqishi Mumkin! Birla Waqitta Hem Ziyali Hem Diniy Zat Bolghili Bolmaydu! Sewep Addiy Diniy Xadimlar, Diniy Zatlar we Diniy Ölimalar Teologiyege, Ziyali we Alimlar Formal Logika- Biologiye, Geologiye, Phizilogiye, Arxelogiye, Astrologiye, Gederlogiye, Ekilogiye, Morfologiye, Antologiye, Tifologiye, Anterpologiye, Pissixologiye, Sotsiyalogiye, Philologiye we Texnologiye Qatarliq….-Gha Yene Antologiyelik Pirinsiplargha Hürmet Qilidighan Yeni Maddini Uluqlaydighan Yene Nelerge Tayinip Pikir Qilidu, Mulahize Qilidu we Xulase Chiqiridu!!!

Yighinchaqlighanda Ziyali we Alim, Diniy Zat we Ölüma Qatarliqlar Periqliq Atalghular Bolup, Ziyaligha Teng Atalghu Diniy Zattur! Alimigha/Ingénergha Teng Atalghu Ölümadur! Dindar Bilen Dinshunas Oxshimaydu, Birini Dinshunas we Yene Birini Diniy Alim Diyishke Bolidu, Emma Diniy Ziyali Diyishke Qettiy Bolmaydu!

K.U.A

06.01.2023 Germany

V

Hezreti Isaning Hikayisi

Bir küni Hezreti Isa eleyhissalam yolda bir qanche exmeq ademlerni körüp qaldi. Hezreti Isaning kütülmigende qéchip kétishini körgen shagirtlar heyran bolushti.

-Ya resulullah sizning mubarek nefizingizdin talaylighan buzuqlar, tughma diwengler, hetta saranglarmu shifa tapti.

-Yah Nebiyulla sizning qolingizda shu kemgiche allahning izni bilen bir nechche ölüklermu tirildi.

-Ya Mesihulla Shundaq bolghach bu exmeqlerge rehim qiling! Bu exmeqlermu shu exmeqliq belasidin qurtulup qalsa ejep emes,– déyishdi.

Andin Isa mesih rohullah:

-Méning nefiziim allahning izni bilen rastinla ölüklerni tirildüridu. Méning nefiziim rastinla allahning yaratqan bendiliri duch kelgen herqandaq hayatiy we rohiy kisellerge shifa béghishlaydu. Emma méning nefiziim exmeq ademlerge tesir qilmaydu.

Chünki exmeqler allahning qarghishigha ketken betbexitlerdur,- dédi.

Alihan Törem Hezretlirining „Tarixi Muhammedi“ dégen esiridin özleshtürüldi!

07.Januwar 2018 Germaniye

VI

Bizge Körüngen Bezi Yultuzlar Esirler Ilgiri Ölgen Bolup, Ular Hazir Körüngen Yerde Undaq Bir Jisim Esla Mawjut Emestur!

UKM

VII

Ikki Yürek Bar! Biri Jismaniy Yene Biri Rohaniy! Bular Xuddi Etrapimizdikilerdekla Bezide Birlikte, Bezide Ilgiri Kéyin Ölidu!

UKM

VIII

Ademni Haywandin Periqlendürüp Turidighan Yürek Rohaniy Yürektur! Emma Bezilerde U Yürek Alla Burun Ölgen Bolidu!

UKM

IX

Ademler Jismaniy Yüreki Toxtisa Depin Qilinidu! Bezilerning Rohaniy Yüreki Toxtaydu Emma Saxtikarliq Bilen Yashawéridu!

UKM

X

Weten-Millet Üchün Özini Béghishlighanlarning Jismaniy Yüriki Toxtighan Bilen Ularning Rohaniy Yürüki Ebedil-Ebed Yashaydu!

UKM

XI

Weten-Millet Üchün Ün-Tünsiz Köyüp, Qarangghuluq Qoynida Namnishansiz Kül Boliwatqanlar Mengü Saqimas Yoruq Yultuzlardur!

UKM

XII

Lalma Itlardek Xorlansimu Düshmendin Hergiz Ümüt Üzelmeydighan Tégipes Qullar Axirqi Hésapta Millitimizning Béshigha Chiqti!

UKM

XIII

Ademlirimiz Saxtiliship Ketti!Ademge Egiship Hüner-Sennet We Soda-Sanaetimiz Saxtiliship Ketti!Axirida Ametimiz, Seltenitimiz we Zibaliqimizmu Qoldin Ketti!

UKM

XIV

Uyghur Deysen,Ichimizde Hemme Nerse Bar! Aramizdiki Jewherdin Exlet Köp Bolghan Muddetche Teqdirimizde Aldirap Özgürüsh Bomaydu!

XV

Hayatliq Xuddi Tartilghan Yipqa Oxshaydu! Azraqla Xatalashqan Kishi Özini Chongqur Hanglarda Uchup Chüshiwatqan Halda Köridu!

UKM

XVI

Bizge Nesiwe Qilinghan Meripet Nurliri Mangidighan Yollirimizni Yorutalmidi! Qutsal Qediriyetler Melunlarning Qoligha Qaldi!

UKM

XVII

Allahning Ismi Ehedtur,1001 Ayiti bardur!

Allah ta’alah özining ayetleri arqiliq her ikki dunya üchün yashashqa buyridi.

Bu dewletke yitish yolini bizge quraniy kerimde özi körsetti.Alemlerning perwedigari dunya dewlitini qolgha keltürüsh üchün bizni ilim öginishke buyrudi. Axiretning yaxshiliqigha nahil bolush üchün dozaq azabidin qurtulush üchün dinni ching tutushqa emir qildi.

Ilim öginip tebi’et sirlirini échishqa seweb qilip, eqil idrak berdi. Dinni ügütip ilmi irfan yolini bildürüsh üchün peyghembirimizni ewetti.

Her ilimning her penning mahri, alimi, ustazliri her sheherde yüzlep, minglap, tépilishi mumkin. Emma, ular ichide xelq üchün qayghuridighan dana ademlermu kam tépilidu.

Ilim tereqqiy qilip eger yaman niyetlik exmeqler qoligha chüshüp qalidikenmiz, pütün qutsallirimiz , qediriyetlirimiz ularning qolida berbat bolidu.

Özimizning Ilim-irfan igillirimiz bolishi lazim!Ilim-Pen quraldur!

Nadanlar qoligha ilim we qoral bérish mest mejnunlar qoligha ot yaki zeher bergen bilen barawerdur. Nadanlar haman bir küni pütün alemge ot qoyup, bérishtinmu, halal janlarni düshmen üchün qirip tashlashtinmu yanmaydu.

Sözning xulasisi, heqiqetning toxtighan jayi shuki, allah bir bolghanidek uning körsetken yolimu bir. U bolsimu Muhemmed eleyhissalamning dunya ishliri we axiret ishliri heqqide körsetken yolidur.

Alihan Törem Hezretlirining „Tarihi Muhammidi“ Esiridin özleshtürüp élindi!

07.01.2018 Germaniye

XVII

Niyet Hemmidin Ela!Niyiti Tüzüklerning Ishini Xudayim Tüzep turidu! Niyiti Buzuqlarning Ishini Rabbim Toxtimay Buzup Turidu!

UKM

XVIII

Isit Jennettek Güzel Makan, Göherdek Weten Kazakistan!!! Qazaq Qérindashlirim, Silerni Bir Allahqa Tapshurduq!!! Zalimlar Üchün Yashisun Jehennem!!! Yashisun Demokratiye, Yashisun Erkinlik, Yashisun Milliy Musteqilliq!!!

K.U.A

07.01.2022 Germaniye

XIX

Bu sherepsizler qiz qerindashlirini Xitay Tajawuzchilirining tongguz qotanlirigha tashlap berip, qeyerde poq bolsa shuni berip dessep, Uyghuristan xelqimning namini sesitip boldi!

Isit….Nan emes, poq yigen munapiqlar, quzidek yawash, bigunah bir Milletning beshigha chiqishti.

Bu haywanlargha qarita teshkilatlar eniq bayanat bermise, ularningmu bizge wekillik qilidighanliqi shuhbeliktur!

Allah belasini bersun Bizdiki bu dieenglikning! Hazirghiche burnigha su kirmigen qandaq gepni?!

Bular Uyghur Millitige wekillik qilalmaydu! Xitaylarning bularni, dep bir pütün Uyghur Millitini Radikal Islamchi we Islamiy terrorist, dep jazalishigha yol qoymasluqimiz we Dunyaning Uyghuristan Xelqi heqqidiki xata qarashlirini toghriishimiz lazim! Mana bu Milli dawaning Deslepki Wezipisi!!!

Mushu ay mushu künlerde bashqa meqsidi yoq, dunya miqyasida gheyri Islami xeliqlerge qarshi jengk qilarmish ….

Lenet bolsun iplaslar….

XX

Milliy Inqilapning Diyaliktikisi we Mitapizikiliq Qanuniyeti!

Bir Milletning Niyeti Hemmidin Ela! Xudayim Niyeti Tüzük Milletlerning Ishliri Buzulsa Her Pursette Tüzep Turidu! Niyeti Buzuq Milletlerning Ishini Rabbim Qehri we Ghezipi Bilen Toxtimay Buzup Turidu!

-Autordin

Sherqiy Türkistan Milliy Herkitining yol xeritiside Milliy oyghunush dewri, Teshkilatlinish dewri we Milliy mepkurini riyallkqqa aylandurush dewri deydighan üch chong xetlik büyük mawzu bar bolup, birinchisi maarip arqiliq emelge ashidu, ikkinchisi üstün bolghan siyasiy aldin körerlik arqiliq emelge ashsa, axirqisi quralliq inqilap arqiliq emelge ashidu. Sherqiy Türkistan Jumhuriyitini eslige keltürüsh kürishi mushu bir dewirde ediologiyelik bir jengk bolup, iptidayi his hayajan we quruq shuarlar bilen ghelbe qilmaydu. Dunya 21-esirde turiwatidu. Bizning küresh nezeriyimiz texiche ottura esir milletliriningkige oxshighandin bashqa, arimizda siyasiy, iqtisadiy we eskiriy tereptin ilmiy pikir qilidighan bir qoshun texiche yetilgini yoq. Dogma shekilde elip beriliwatqan inqilapning her qetim meghlup bolishi, azatliq küreshlirimizning ediologiyeside islahat, yengilinish, zamaniwiylishish we ilmiylishishning bolmighanliqi sewebidin dep qaraymen. Biz milliy inqilapni qilishta wetenperwerlik, milletperwerlik we hissiy qizghinliq bilenla bolup, ilmiy, logikiliq we zamaniwiy bolishigha sel qariduq! Ediologiyemizde xurapatliq, jahalet we nadanliq üstünlikni igilep, eqil, bilim we pelesepe chetke qéqildi. Sheyi hadisilerni, roh we maddini, hayat we mamatliqni özimizge pütünley paydisiz bolghan tereptin küzetkenlikimiz üchün, siyasiy, eskiriy, iqtisadiy küreshlerde yengilipla kelduq! Düshmen bilimge, eqilge, ilmiylikke asasen bizge qarshi küreshke atlinip, bedel tölimestin bizni qanche esirlep qulluqqa mehkum qildi… Biz bolsaq yenila kona yolda ketiwatimiz, muqedisatlirimizni özimizning aliy siyasiy ghayisi üchün ishlitelmeywatimiz! Bilim we medeniyet jehettiki arqida qelishtin ibaret ajizliqimiz milliy jasaritimizge tetür tanasip bolup keldi. Pelesepiwiy jehettin qarighanda rohiyetning we tebiyetning qanuniyetliri oxshash bolghandek, inqilap we tereqqiyat logikisimu bir-biridin anche periqlenmeydu. Nezeriye jehettin heqiqet bir bolghini bilen, pelesepe jehettin heqiqetkimu birning ikkige bölünüsh nezeriyesi we sheyi-hadisilerning öz-ara zitliq garmoniyesi qayidisi boyiche muamile qilmisaq bolmaydu. Qoy yoq yerde Böre, Böre bolmighan yerde Qoy yashiyalmaydu…Tedirijiy tereqqiyatni bashtin kechüriwatqan milliy herkitimiz meghlubiyetlerdin selbiy derslik chiqirip, düshmenni tonighanche tebiyitige qayitip, tsrixtiki shanliq obrazini haman bir küni tiklep chiqidu!

Objektip amilni dep sobyektip amilni, diyaliktikini dep mitapizikini, riyalizimni dep romantizimni qayrip qoysaq bolmaydu.Tariximizda bizning qandaq oylisaq toghra bolidighanliqi heqqide El Farabiy, Muhemmed El Harazimiy, Jalaliddin Rumiy we Yüsüp Has Hajiptek kilassiklirimiz yaxshi örneklerni qaldurup ketti.Biz siyasiy, iqtisadiy, diniy we kultural problemlirimizni peqet shu penlerge ayit bilimler boyiche emes, ilim-pen jewherliri bilen yeni meselini hel qilishning pelesepiwiy asaslirigha tayansaq teximu köp utuq qazinalaymiz!

Inqilap we jengk meydanliridimu doraliq we zeherlik elimintlar köp! Bizningche doriliq elimentlargha oxshashla zeherlik elimintlarmu muhimdur. Qimmet ziddiyet, küresh we izdinish ichide payda bolidu.Rezillikni, adaletke, chirkinlikni güzellikke beyiet qildurush üchün küresh qilishimiz lazim.

Zeherni ishlitishni bilseng dorigha aylinidu! Dorini ishlitishni bilmiseng zeherge aylinidu.Terkiwini, derijisini we miqdarini tengsheshni bilish hemme ademge nisip bolmaydu! Bir maymun köz eynek taqiwalsa profesor, kütüpxanida yürse alimken, disek bolmaydu.

Milliy inqilap qoshuni biz oyliyalighandinmu nechche hesse murekkep bolup, körüngen nersiler bezide mahayetke, mahayet bezide milliy iradige wekillik qilalmaydu. Xitaylarning millitimiz üstidin ishlewatqan Insanliqqa qarshi Jinayetliri xelqarada allaburun küchlük inkas peyda qilishi lazim idi. Dunyadin ses we sada yoq. Xitayning irqiy we kultural qirghinchiliqigha qarshi zor weqeler bolishi kerek idi.Epsus undaq bolmidi.Manga bu ish bezi dewletlerning Xitay hemkarliqi bilen elip beriliwatqan bir xelqaraliq hadisidek, biraq Xitaylar bezi xelqaraliq belgülimilerni süyistimal qilip millitimizni jismaniy we meniwiy tereptin qirghin qiliwatqan yershari xaraktirliq süyqesttekla ghelite shekilde tesir beriwatidu. Bundaq nigatip aqiwetlerning birining arqisidin yene biri kelip chiqishida nurghun sewepler bar.Bu seweplerning bezilliri özimiz bilen alaqidar…Millitimizning 21. Esirdiki bu tiragediyesi heqqide köpraq mulahize elip berip, mezlum xelqimizge biraz bolsimu köpraq xizmet qilayli! Xeliqara siyaset, rayon xaraktirliq weziyet we dewir xaraktirigha ige bezi hadisiler bizning sezgür muamile qilishimizni telep qilidu. Bizning milliy heriket qoshunimiz siyasiy, iqtisadiy we maddiy tereptin her türlük cheklimige uchrap turidu. Buni qetip qalghan kalla we siyasiy küreshlirimizdiki kilassik usullar bilen emes, janliq, hayatiy küchi urghup turghan, xelqara ölchemlerning barliq chare-tedbirlirini ishqa selip, ijabiy netijilerge baldurraq erishidighan yollarghimu bash urushimiz lazim.

Milliy dawa qoshunimizning bilimi, tejiribisi, ang sewiyesi tekshisiz Millitimiz 21.yüz yilda yashawatqini bilen ottura esir zihniyitidin tamamen qurtulghini yoq. Shunga ishlarni pikir, mitod we uslup tereptin yeqin, ottura we uzaq musapilik pilanimizgha maslashturup heriket qilishimiz lazim.

Milliy inqilapning uzaq yilliq bir pirinsipi bar, dorust, pidakar, eqilliq we bilimlik insanlar uni bilip erkin heriket qilidu.Nadan, bilimsiz, qabiliyetsiz we saxtapez insanlar milliy inqilap ishlirini ching yürigidin emes teqlit qilip, bejirgechke nimening toghra weyaki xataliqigha höküm qilalmaydu. Ular milletning milliy herikettiki qizghinliqi, his hayajini we aktipliqini istismar qilip, bir qisim addiy awam puqralarni milliy iradimizge qarshi tuyuq yollargha bashlap ketidu, qaymuqqan kishiler arqiliq düshmen üchün xizmet qilidu. Shunga yiterlik derijide qabiliyet, bilim we tejiribe bolmay turup aldirap bezi meselilerge baha bermigen yaxshi.

Milliy herikette terbiyelesh, egeshtürüsh we yiteklesh digen temilar bar.Hemme adem özini awal bilishi,siyasiy sehnide özining alahiyidiliki asasida bir rolni oynap chiqishi lazim ependiler.Putimizning, qolimizning, aghzimizning rolidin qandaq paydilinish heqqide birlikte köprek oylinayli qerindashlirim!

Xulase kalam milliy inqilapta tejirbilik, bilimlik, qabiliyetlik we ishenchlik ademler toplanghan teshkilatlar we shexislerge egisheyli!

Yoqalsun Xitay Tajawuzchiliri! Xitayning Yalaqchiliri we Milliy Munapiqlar Üchün Yashisun Jehennem! Yashisun Sherqiy Türkistan Xelqining Milliy Musteqilliq Herkiti! Yashisun Sherqiy Türkistan Xelqining Büyük Ittipaqliqi! Yashisun Sherqiy Türkistan Jumhuriyiti!

Sherqiy Türkistan Jumhuriyiti Sürgündiki Hökümiti Parlamentosi

Hürmet bilen:Küresh Atahan

07012019

XXI

Hemmimiz Hayat Deydighan Uzun Bir Toneldin Kechiwatimiz! Ong We Sol Teripide Elektronluq Berish We Kelish Belwaghi Bolghan! Ottursida Aspalitliq Qarshi Yölönüshlik Beton Yoli Bolghan! Piyadiler Puti Bilen Otturda, Elektronluq Belwaghdashlar Xalisa Elektronluq Tasma Bilen, Xalisa Hem Puti Bilen Qarshi Terepke Yol Yüriydighan!!!

Ortadiki Yol Kilassik Dunyaning, Ikki Chettiki Elektronluq Yol Moderin Dunyaning Zewqini Yolochilargha Beridighan!!!

Eliktronluq Yolni Poyizgha, Ayripilangha, Mashinigha Oxshatsaq, Kilassik Yolni Put, Ulaq we Haywan Qoshulghan Harwigha Oxshatsaq Bekla Bolidighan!!!

Bezi Kishiler Bashlanghuch, Beziliri Ottura Mektep, Bezi Kishiler Aliy Téxnikum, Beziliri Uniwersitet, Bezi Kishiler Mutexesislik Sewiyesige, Beziliri Ewliyaliq Sewiyesige Igedur! Dunyadiki Millet we Xeliqlermu Shu! Milletler Dewliti Yoqlar Yaki Dewlet Qurup Baqmighan Ethnik Topluqlar Dep Ikkige Ayrilidu! Dunyada Indigenous People, Deydighan Bir Xil Insanlar Türkümi Bar Bolup, Bularning Medeniyet we Adetliri Yoqulushqa Yüzlen’gen Bolup, Dunyaning Nöwettiki Sistimisi Teripidin Shalliwétilgen Bolup, Alahiydilik Jehettin Sawatsiz Insanlargha Bekraq Oxshaydu!Xitaylar Bizning Til-Yeziq, Örpi-Adet we Milliy Maaripimizni Yoqutup, Awal Indigenous People Qatarigha Kirgüzüp, Keyin Yoqutiwétishni Pilan Qiliwatidu!!!Shuni Unutmasliq Kerekki Uyghur Milliti Bugünki Hali Sewebidin Emes, Medeniyet Jehettiki Tarixi Mirasliri Sewebidin Testiraq Ottura Mektep Sewiyesidiki Milletlerning Qatarigha Kiridu!!! Bezi Dewliti Bar Asya-Afriqa Milletlirimu Tinch Okyan Aralliridiki Yerim Yalingach Insan Türkümlirige Oxshashla Sawatsiz Xeliqler Yeni Indigenous People Yaki Bashlanghuch Mektep Sewiyesidiki Milletler Qatarigha Kiridu!

K.U.A

10.01.2021 Germaniye

Uyghurlarning Siyasiy we Kultural Hayati Heqqideki Bezi Izdinishler


Uyghurlarning Siyasiy we Kultural Hayati Heqqideki Bezi Izdinishler

-Achchiqlinirken Söz we Herikette Xataliq Körülüshke Bashlaydu!

-Yunan Peylasopi Arstotles

(Mikro Yazmalar we Terjimeler)

Yazarmen we Tüzermen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge teyyarlighan: Xantengri Nuri

☆☆☆☆

Uyghurlar Indigenous People Emes, Native Nationdur!

*****

Uyghurlar Etnik Topluq Emes, Ethnic Millettur! Uyghuristan Xelqini Indigenous Diyish Xitaylarning Intayin Zeherxende we Eghir Bir Siyasiy Süyqestidur!!!

Uyghurlar Indigenous People Emes Belki Native Nationdur! Arisida Maymun bilen Adem Digendek Chong Periq Bar!

Indigenous People Digen Millet Digen Menani Emes, Yerlik Xeliq Digen Menani Bildüridu. Bu Atalghu Bilen Zémin Igisi Yaki Yerlik Millet Digen Atalghu Hergizmu Oxshimaydu! Indigenous People Medeniyette Arqida Qalghan, Siyasiy Sehnige Chiqip Baqmighan Yaki Yoqulushqa Yüz Tutqan Bèqindi we Qaram Xeliqlerge Qaritilghan Menpiy Siyasiy Atalghu Bolup, Uyghurlarni Native Ethnic Nation, Disek Toghra Bolidu. Indigenous People Digen Söz Yerlik Xeliq, Deydighan Alahiyde Ehtiyaj Üchün Ishlitilidighan Nesli Qurup Ketish Girdabigha Kélip Qalghan Selbiy Nam Bolup, Uyghurlargha Qettiy Mas Kelmeydu! Uyghurni Indigenous Deyish Bir külkilik Ishtur! Uyghurlarni Indigenous Dep Xitaylarning Qobul Qilmasliqi 30% Rast, 70% Yalghan Rezil Bir Siyasiy Oyundur. Sewep Xitaylar Uyghurlargha Hazirche Bu Rezil Namning Singidighanliqigha Hergizmu Ishenmeydu! Chünki Uyghur Özimizni Özimiz Toluq Chüshenmigenimiz Bilen Düshmenlirimiz Bizni Bizge Qarighanda Obdan Chüshinidu! Uyghurlarni Awal Native Ethtic Nation Derijisidin Xelqaradiki Uyghurni Toluq Chüshenmeydighan, Yaki Xitayperest Küchlerning Sayiside Indigenous People Derijisige Chüshürüp, Andin Asan Usulda Yoqutush we Pütünley Assimilatsiyege Ittiriwetish Xitayning Istirategiyesi Bolup, Bu Oyungha Siyasiy Sapasi Töwen Bezi Uyghur Ziyalilar we Teshkilatchilar Qaymuqup, Aldinip Ketti!

Yighinchaqlighanda Indigenous People Bilen Native Ethnic Nation Digen Atalghular Bir-Birige Hergizmu Oxshimaydu.

Uyghurlar Indigenous People Emes Native Ethnic Nationdur.

Tekrarlaymiz Uyghurlar Yerlik Nesliy Qurup Kétiwatqan, Milliy Alahiydilikliridin Waz Kechken we Xitayliship Ketken Manzhulardek Bir Xeliqmu Emes, Belki Tarixta 16 Jahan Émperaturliqi Qurushta Yadiroluq Rol Oynighan we Shanliq Medeniyet Yartatqan Milliy Eneene we Örpi-Adetliri Mukemmel, Til we Yeziqi Dunyawiy Sewiyede Tereqqiy Qilghan Native Yeni Yerlik Bir Milletdur! Söz Oyuni Qilip, Milletni Boshtin Boshqa Emdi Aldimanglar, Yéter Emdi, Weten’ge we Milletke Xiyanet Qilmanglar!!!

Uyghurdek Dewletchilik Tarixi Uzun, Bay Medenkyetlk Bir Dunyawiy Native Ethnic milletni Indigenous People Digenlerge Yaki Shundaqlarning Bu Heqtiki Köz Qarshliri Oxshaydighanlarning Bu Heqtiki Yazmilirigha Ayrim-Ayrim Halda Jawap Bermigenlikimiz Bu Heqtiki Uyghurlar Indigenous People Digüchilerning Sachma-Sapan Qarashlirini, Toghra, Dep Testiqlighanliqimiz Emestur. Bu Indigenous we Native Digen Ikki Atalghuning Uyghur Bilen Alaqidar Teripide 15~20% Ortaqliq Bolghini Bilen 80~85% Oxshimasliqi Bar. Buninggha Ya Aq Ya Qara Dep Höküm Qilish Üchün Alahiyde Qanun Bilimi Bolushning Lazimi Yoqtur, Milliy Roh, Eqil, Bilim we Wijdan Bolsala Yiterlik Boldighan Ishbu!!!

Alim Ismail qérindishim siz we pikirdashliringiz eqil közi ochuq ademler. Sizni Indegenous People we Native Nation heqqide bundaq xata oylaydu, dep xiyalimghamu keltürüp baqmighan idim. Siz Ilim ademi, milletperwer biri. Heqiqet aldida terepbazliq, shexsiyetchilik we yalghanchiliqning quyruqi bir tutamdur! Jénimiz chiqip ketse chiqip ketsun, atalmish dostlarning könglini ayaymen, dep terepbazliq qilip, eqli-hoshumiz kallimizdin chiqip ketmisun! Xuda Heqiqet terepte turghanlar bilen birgedur!!!

K.U.A

27.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆☆

Bir Imam Üchün Irandek Küchlük Bir Dewletke Qarshi Türükmenler Qozghulup Kétiptu! 5 Milliondin Artuq Uyghur Hazir Tutqunda, Birmu Aile Yaki Jemet Xatirjem Emes, Hayatliq Imkanlirimiz Buzup Tashlandi! Milliy Shan-Sheripimiz Yerge Uruldi, Millitimiz Kolliktip Halda Ölümge Höküm Qilindi! 2017-Yildin 2021-Yilghiche Yeni Mushu Künlergiche Uyghuristanda Eng Kamda 1-2 Million Adem Cheshit Shekildeki Iskenje Nedenler Bilen Öltürüldi! Eelatlirimiz Mejburiy Xitaylashturulup, Qanche Ming Yilliq Milliy Medeniyitimiz Éghir Ayaq-Asti Qiliniwatidu! Ziyalilar we Ölimalar Yoqutush Objékti Qilindi! Mektepler, Jameler, Meschitler Chéqip Tashlandi! Biz Nomus Qilmay Hür Dunyadikiler Teshkilatlirimizgha Qarshi Heriket Bashkattuq, Bumu Yetmidi Milliy Dawa Sepidiki Gholluq Shexislerni Ghajap, Chishlep, Yarilandurup, Urup, Dumbalap, Öz-Ara Qong Koliship, Düshmenge Purset Yaritip Berip, Yiterlik Derijide Teshkilatlinalmay, Boshtin Boshaqa Özimizni Tügeshtüriwatimiz! Mushundaq Kétiwerse Xitay Zulmidin Qurtulush Uyaqta Tursun, Muellisep Xudamu Biz Uyghurlarni Jazalimay Qoymaydu!!!

K.U.A

25.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆☆

Xitaylar 2009-Yildin Keyinki Axirqi Bir Qètimliq Nopus Tekshüreshte Uyghurlarning Nopusini 12~ 13 Million Etrapida Dep Dunyagha Élan Qilghanidi! Bugünki Bir Melumatta Uyghuristanda Yeni Atalmish Xin Jiangda 9.5 Million Etrapida Uyghur Bar, Dep Élan Qildi!!! Bu Digenlik 13-9.5= ? Bolidu! Undaqta Xitaylar Atalmish Terrorizimgha Qarshi Turush Herkitini Uyghurlarni Basturush Üchün Resmiy Shekilde Qanunlashturghan 5 Yil Mabeynide Ghayip Bolghan Uyghur Qanche???!!! Ghayip Bolghan Uyghurlar 2017-Yilidin 2021-Yiligha Qeder Dewlet Térrori Astida Qandaq Qilip Yoq Qilindi?! Izdiriki Yoqalghan Bu 3.5 Million Uyghur Qéni?!!! Bunchiwala Adem Qandaq Qilip Dunyaning Közi Aldida Rehmisizlerche Yoq Qiliwétildi???!!!

K.U.A

25.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆☆

Biz Insanlar Kétiwatqan Yollar Eslide Yoq Idi! Yol Yoq Bolghachqa Pikir, Pilan we Ghayemu Yoqidi! Eng Deslepki Iptidayi Yol Qeyerge Bérishini Bilmestin Ilahiy Bir Ilhamning Türütkisi Bilen Temtiriginiche we Ganggirighiniche Seperge Chiqqan Bir Top Ademning Emes, Peqetla Bir Tenha Ademningla Izidin Ibaret Idi! Kéyin Bir Iz Ikki Boldi, Ikki Iz Üch Boldi. Ademning Xotuni, Andin Uning Ewlatliri Bir-Birige Egiship Seper Qildi, Waqitning Ötüshige Egiship, Etrap Izgha Toldi, Awal Yol Andin Yollar Peyda Boldi!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Kashki Chüshen’gen Bolsang Iding Ademlerning Qilip Yürgenlirini Anche Jiddiyge Élip Yürmigen Bolatting!

-Leo Tolstoy

☆☆☆☆☆

Adem Ichkiy we Tashqiy Dunyasida Parallel Halda Yashaydu, Ichki Dunyaning Muhtishemliki Aldida Tashqi Dunyaning Anche WayDigüchiliki Yoqtur!

-Karil Gustaf Jung

☆☆☆☆☆

Xitaylarning Uyghur Erqiqirghinchiliq Jinayitige Türk-Islam Dunyasi Shiriklik Qildi!

Erqi Qirghinchiliq Jinayetchiri Adalet Aldida Sotlan’ghanda Türük we Ereplerning Liderlirimu Jazagha Tartilishi Lazim!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Uyghur Érqiqirghinchiliqigha Ayit Rast Weqe we Hadisiler Teswirlen’gen Kitap, Maqala we Xewerlerge Pakiti Bolmighan Yalghan Resimlerni Kirishtürüshni Qattiq Cheklishimiz Lazim! Eger Biz Teshwiqatta Özimizmu Bilmey Bezi Bir Xataliqlarni Ötküzsek, Buningdin Düshmen Küchler Paydilinip Kétkdu! Bir Pütün Millitimizning Erkinlik we Milliy Musteqilliq Üchün Qilghan Küreshliri, Bergen Éghir Bedelliri we Tirishchanliqliri Biraqla Yoqqa Chiqidu!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Bu Yil Tongguz Yili Bolghan Bosa Xitaylarning Taliyi Ongdin Kéletti, Arislan/Yolbars Yiliken Uyghuristan Xelqining Teliyi Kélidighan Yil Bolidu Xuda Buyrisa!!!

UKM

☆☆☆☆☆

Bir Millet Üchün Yiqilghanliq Meghlubiyet Hesaplanmaydu, Eksinche Yiqilghanni Ten Alghanliq Meghlubiyet, Dep Hésaplinidu!!!

-Yunan Peylasopi Sokrates

☆☆☆☆☆

Neqeder Pexirlinerlik Ish Bu: Eqilliq Bir Chopangha Pada Bolush Yaki Eqilliq Bir Padigha Chopan Bolush!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Séning Ching Könglüngdin Yalghuzluqqa Intilgen Chaghliring, Köpünche Hallarda Rohiy Dunyasingning Muhteshem Güzellikke Yéqinlashqan Waqitliridur!

-Johann Wolfgang von Goethe

☆☆☆☆☆

Bir Milletning Edebiyat-Sennet we Folklori, Shu Milletning Milliy Medeniyitining Oq Yiltizidur! Herqandaq Bir Dewirde Edebiyt-Sennet we Folklorgha Ehmiyet Bérishni Toxtatmay Dawamlashturimiz Lazim!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Yillar Awal Xitaylar Zapeishieti, Uyghurlar Töre! Pelek Chörgilidi Tetür, It Emdi Böre Boldi, It Boldi Böre!!!Yaqalar Itek Boldi, Itekler Telpekke Aylandi!Yiter, Sebirler Toldi, Tanglar Atsun Emdi, Zulum Patsun, Uyghur Hür Bolsun, Heqsizlik Halak Bolsun, Tiqilsun Zalimlar Görge!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Bir Derya Süyidin Ikki Qétim Ötkili Bolmaydu! Shu Deryadin Tekrar Ötken Ne Ilgirki Su, Ne Ilgirki Kishi! Hayat Deryagha, Insanlar Deryadin Ötküchige Oxshaydu! Hemme Nerse Xuddi Adem We Sudek Ötkünchidur!

-Yunan Peylasopi Heraklitus

Weten Ichi we siritida Milliy Munapiqlar Xelqimizning Rohiy we Jismaniyitige Xuddi Kanidek Chaplishiwélighliq! Millet Her Qétim Püt-Qolini Heriketlendürgende, Weten Xayinliri Düshmen Yazghan Sinariye Arqiliq Uyghuristan Xelqini Qimir Qilghilimu Qoymaywatidu! Hazir Beshimizgha Bela Boliwatqanlar Düshmen Tapshuriqi Bilen Qeyerde Bir Erkinlik Meshli Yansa Bérip Shuni Öchüridighan Birinchi we Ikkinchi Jumhuriyetni Yiqitqan Weten Xayinliridur!

Weten Xayinlirining Térisi Xuddi, Xameliyun’gha, Jismi Xuddi Axtapusqa, Tebiyiti Xuddi Kim Bir Qacha Yünde Berse Shuninggha Hürüp Béridighan Lalma Itqa, Niyiti Xuddi Sheytan’gha, Zeheri Xuddi Chayan’gha, Mijezi Xiddi Hiyleger Tülkigela Oxshaydu!!!

K.U.A

27.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆☆

Uyghurlar Sennetkarlargha Pulni Qandaq Teqdim Qilsa Muwapiq Bolidu?

*****

Pulni Usul oynawatqan Xanim-Qizlarning köksige qisturup qoyudighan ish zamanimizghiche dawamliship kelgen xata bir illettur!

Pulni Sazende we Reqqasning béshidin örüp, sennetkarning köksige qolini tiqip teqdim qilish sennetlarlgha qilinghan kemsitishtin bashqa nerse emes. Kona jemiyette Sennetkarlar töwen tebiqe, dep qarilip, kemsitiletti.Bu xata, Edebiyat-sennet bir milletning meniwiy eyniki. Kishiler edebiyat sennet arqiliq özini teximu chüshünüp baridu. Kishiler diwane we tilemchilergimu hörmet we izuet körsütüp, maddi yardemlerni singishlik yollar bilem qilishidu. Elbette seyyare shekilde Edebiyat-Sennet paaliyetliri bilen shughullinidighanlarghimu elbette shu türdiki exlaqi ölchemler Asasida muamile qilgjini yaxshi! Bu öz nöwitide Sennetkarlarning kespini we maddiy hoquqini qoghdighan bilen baraber!!!

Sennetkarlar u dewirlerde saray we bezmixanilardiki eyish-ishret sorunlirida mexsus köngül échish meqsidide yallap Qul ornida ishlitiletti.

Pul we nerse kéreklerni Er sennetkarlarning tumiqi, Ayal sennetkarlarning Köksige qisturup qoyush ilgirki zamanlarda saray, bezmexane we pahishexanilargha xas, püchek, chakina we exlaqsiz qilmishtur.

Biz Uyghurlar Dewirge Uyghun kelmeydighan ishlarni, örpiadet yaki qayide-yosun dep dawamlashturiwermey, uni zamanimizgha uyghun shekilde Islahat qilishimiz, Xelqara jemiyrtke layiqlishishimiz lazim.

Buninggha oxshaydighan yaman adetni Uyghur xelqining ammiwiy sorunliridin cheklep, meniwiy hayatimizni shekillendüridighan renggareng örpiadetlirimizni dunyawiy sewiyede, téximu mukemmel zamaniwiylashturishimiz lazim! Ammiwiy köngül échish sorunliri, toy-tökün we meshreplerde pul teqdim qilish ishlirini bashqiche ussulda bir terep qilsaqmu bolidu.

Meselen:

Ammiwiy Edebiyat-Sennet paaliyetliride ussulchi yaki sazendining A)Yanchuqigha awaylap sélip qkyush, 😎Konwertqa senetkarning ismini yézip ishenchlik pul yighquchigha bérish,

C)Sennetkargha yeni Sazende yaki Reqqasqa yéqin yerge Petnus yaki Séwetchek qoyup, pulni shuning ichige tashlash qatarliq charelermi qollansimu bolidu!

Teshekurler!

30.12.2021 Germany

☆☆☆☆☆

Bularning Düshmeni Bilen Emes, Öz-Ara Bir- Biri Bilen Sülhiy we Rehimsizlerche Ziddiyetleshkendek Keskin we Jiddiy Halitini Körmidim. Namayish Qilishsimu Shu, Intayin Yiliman! Qolining Uchida Qilidu! Weten we Millet Üchün Qiliwatqan Ishliri Chongidin Tartip Kicchigigiche Shundaq Mesliheti Yoq,Bashqa Birining Ishini Qilghandek Qilishidu, Ich-Ichidin Köyep Piship, Özining, Ailisining we Milletining Ishini Qiliwatqandek Emes, Xuddi Bashqilar Üchün Bikargha Bir Ish Qilip Beriwatqandekla Bir Ishlarni Qilishidu!!!

Milletning Beshida Ot-Atesh Köyüwatidu, Kishiler Bu Zulumgha Könüp Qalghandekla Qilidu, Bu Dewir Kishiliri Resmiy Sarang Boluptu! Ata-Anisi, Uruq Tuqqanliri Qirilip Ketiwatidu, Yat Milletlermu Bu Ishqa Chudiyalmaywatidu, Bularning Tüzükrek Xiyalidimu Yoq, Wijdan, Ghurur we Iman Bilen Ish Qilmaydu! Lenet Bolsun Weten-Millet Bergen Aq Sütni Halallap Yashimaywatqan Melunlargha! Bular Qandaq Bir Insanlar Bilgili Bolmaydu, Kim Weten-Millet Üchün Bir Ish Qilsa Shulargha Kirishipla Qalidu, Yaman Körüdu, Chetke Qaqidu, Yekleydu we Qestleydu! Hili Qarisa Tüzük, Heli Qarisa Üzik, Ong Tetürining Tayini Yoq! Bir Birini Izdep Sorishi, Bir Birini Heridek Cheqiwelish Üchündek Goya, Dost Bolishimu, Düshmen Bolishimu Asan, Wedisige Wapa Qilmaydu, Ishenchisiz, Wijdansiz, Milliy Ghoruri Yoq! Öz Millitige Paydisidin Zkyini Köpraq!

Düshmenning Bizge Qilghanlirini Sanap Tügetkili Bolmaydu, Bular Azraq Achchighlap Qoyup, Andin Azraq Qarghap Qoyupla Hich Ish Bolmighandek Untup Ketidu!!!Düshmen’ge Atidighan Mushtni Birbirige Atidu.Kichik Ishlar Üchün Ölgiche Adawet Saqlaydu, Düshmenni Körse Put-Qoli Boshushup, Tilliri Gachaliship, Méngisi Kalwalishipla Ketidu!

Toxu Yürek Qorqunchqlar!!!

Xuddi Bir Top Maymun! Kötürelmiseng Sanggilitiwal, Digendek Qilip Heli Terroristlar, Heli Etkeschiler Bilen Yürgen! Kim Biryerde Poqqa Dessiweliptu, Dise Shu Yerdin Bular Chiqidu!!! Qilip Yürgen Ishlirigha Qaranglar Bu Betqiliq, Chüje Alalmaydighan Satazlarning!

Xitay Tajawuzchiliri Weten Ichi we Siritida Wetenperwer we Milletperwerlerge Özining Nime Qiliwatqanliqini Tepekkur Qilalmaydighan, We It Nepsidin Hergizmu Waz Kéchelmeydighan Mangqurtlashqan Birqisim Uyghurlarning Qoli Arqiliq Ziyankeshlik Qiliwatidu!

Weten Siritidiki Serxil Uyghurlar Xitaylarning Bu Oyunlirining Oxshimighan Derijide Qurbani Boliwatidu!

Wetenperwer we Milletperwer Ziyalilarning Weten Ichi We Siritidiki Teqdiri Oxshash Bolup, Oyniliwatqan Oyun Chong, Aqiwet Brkla Echinishliq Boliwatidu!

Addiy Awam-Xeliq Buni Bilmey Özlirining Putigha Özliri Palta Chépiwatidu! Düshmen Hür Dunyada Yashawatqan Bu Milletni Milliy Munapiqlarni Ushqa Sélip, Qushxanilarghala Oxshap Kétidighan Meniwiy Lagérlargha Xuddi Qurbanliqqa Atalghan Mal-Kalalardek Heydep Kétiwatidu!

UKM

K.U.A

31.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆☆

Uyghur Bolush, Uyghurlar Bilen Aile Qurush, Uyghur Perzent Körüsh, Uyghur Ewlatlarini Terbiyelesh, Uyghurlargha Qaritilghan Erqiqirghinchiliqni Cheklesh Bolupla Qalmay, Belki Insanliqqa Qarshi Ishliniwatqan Qebih Jinayetlerge Qarshi Küresh Hésaplinidu!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Salam Eziz Qandash, Qérindash we Milletdashlarim, Azat, Hür we Bextiyar Yillar Sizlerge MenggülükYar Bolsun!

Kurasch Umar Atahan

01.01.2022

☆☆☆☆☆

Yillardin Béri Uyghurlarning Chirayi we Teqqituriqini Tibetke, Mongghulgha we Xitaygha Oxshutalmay Yürgenlerning Meynet Chüshini, Jazalash Kamplirigha Qamap Qoyulghan Aqtenlik Uyghurlar Buzuwetti! Shuning Sayiside Xitaylarning Uyghurlarni Assimilatsiye Qiliwétishtin Ibaret Rezil Oyunining Yirginishlik Epti Beshirisi Chitqa Yéyildi!!!

Xitay Tajawuzchilirining Uyghur Erqiqirgjinchiluqidin Kéyin, Uyghur Millitining Érqi Alahiydiliki Dunyagha Resmiy Shekilde Namayan Boldi!!!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Men Ularning Düshminige Qarshi Küresh Qilimen , Ular Manga Qarishi Küresh Qilidu!!! Ular Tashni Manga Men Ularning Düshmenlirige Qaritip Atimiz! Méning Ornum Étilghan Tashlarning Köpligidin Barghanche Yüksiliwatidu, Reqiplerning Orni Bolsa Barghanche Téximu Töwenlewatidu!

K.U.A

☆☆☆☆☆

Uyghur Medeniyeti Bilen Awropa Medeniyiti Perhat Bilen Shiringha Oxshaydu! Birsining Münggüzi Aghrisa, Yene Birining Yürikige Toh Kétidu!

Uyghurlar Sheriqteki Gheripke Mensup Bolghan Bir Yalghuz Millettur!

Gherip Medeniyiti Bilen Uyghur Medeniyeti Bir Birini Magnittek Özige Tartip Turidu, Bir Birige Zorluqsizla Xuddi Sugha-Su Qoshulghandekla Arliship Yashiyalaydu!

Xitay Medeniyeti Bilenchu?!

Esla Mumkin Emes, Xitay Medeniyeti Su Bolsa Uyghur Medeniyeti Ot, Xitay Medeniyeti Ot Bolsa Uyghur Medeniyeti Hayatliq Bexish Etküchi Bir Xasiyetlik Sudur!!!!

UKM

02.01.2022 Germaniye

Milliy Heriket Sépimizdiki Ichliy Qalaymiqanchiliqlarni Tertipke Sélish Heqqide Bayanat!!!

☆☆☆☆☆

Qénigha Qulluq we Xayinliq Singip Ketken Melunlar Nime Qilsang Qil, Axiri Weten we Milletke Yenela Ahanet Qilidu!

Weten Xayinliri Milletni Qaymuqturup, Eyni Chaghda Sherqiy Türkistan Jumhuriyiti Sürgündiki Hökümitini Etibarsizlashturup, 10 Gha Parchiliwetken Idi. Bu Ish Milliy Heriket Tarixidiki Bir Nomus Bolup Qaldi. Milliy Musteqilliq Sépimizde Yene Shundaq Éghir Bir Hadisining Yüz Bérishige Emdi Yol Qoymasliqimiz Lazim!!!

Mana emdi Eyni Chaghda Sürgündiki Sherqiy Türkistan Hökümetini Yiqitqan Weten Xayinliri we Qiliwatqan Ishining Aqiwitini Tesewwur Qilalmaydighan Nadanlar, Düshmen’ge Sétilghan Mangqurtlar Xeliqni Qaymuqturup we Qutrutup, Uyghur Qurultiyigha Ichi we Téshidin Hemkarliship Hojum Qiliwatidu! Bulargha Yol Qoushqa Bolmaydu! Uyghur Qurultayi Xizmetliride Xataliq Bar Bolghan Bolsa Jawapkari Teshkilat Emes, Qurultayning Shu Xizmetlirige Mesul Bolghan Kishilerning Xataliqidur! Qurultay Özi Toghra Dep Qarighan Yolda Mengiwatqan Bolsa, Eng Toghra Yolda Teshkillinishni Xalaydighanlar Riqabet Ichide Qurultaydin Küchlük Organlarni Bar Qurulushlarning Ishini Buzmasliq Sherti Astida Qurup Chiqsa Bolidu! Weten-Millet Üchün Küresh Qilishning Ming Xil Yoli Bar!!! Eger Undaq Bir Qurulushni Wujutqa Chiqirishqa Imkanlar Yar Bermigen Ehwalda Gholluq Teshkilatlargha Egishishimiz, Dawa Yétishtürüp Chiqqan Rehberlerge Itaetmenlik Bilen Egishishimiz Lazim!!! Bashqa Yo Yoq!!!!

Ilgiri Milliy Dawa Qoshunimizda Közge Körünmeydighan Nazuk Pirinsiplar Baridi! Bu Enene we Pirinsiplarni, Milliy Heriket Sépide Yoqurgha Chiqiwalghan Kichik Shexsiyetler Buziwetti! Bu Sherepsizler Sherqiy Türkistan Jumhuriyiti Sürgündiki Hökümetini Yuqatmaqchi Bolghanlargha Bilip Turup Purset Tughdurup Bergenidi. Bu Buzghunchiliqning Özliriningmu Béshigha Haman Bir Küni Kélip Qalidighanliqini Hergiz Oyliyalmighan we Mölcherliyelmigenidi.Hazirqi Kirzis Weten- Millettin Özini Üstün Tutush,Qull Milletlerge Xas Hakawurluq, Menmenchilik, Körelmeslik, Shexsiyetchilik, Goruwazliq, Yurtwazliq we Heset Qatarliq Meniwiyitimizdiki Késellikler Sewebidin Otturgha Chiqti! Ishni Mandaq Qilsam Milliy Dawadiki Netijisi Qandaq Bolar, Undaq Bir Aqiwetning Milliy Dawagha Bolghan Tesiri Qandaq Bolar, Dep Oylimidi! Milliy Heriket Ming Teste Yétishtürgen Shexsiyetlerni Yiqitiwetish, Teshkilatlarni Tarqitiwetish Meselini Hel Qilishning Birdinbir Charisi Emeslikini Bilmemdikine Bular?!

Hazirqi Kirzis Yoqarqidek Shexsiy We Kolliktip Illetlerimiz Sewebidin Hemmimizge Ortaq Bolghan Siyasiy Qediriyetlirimizni Birlikte Qoghdap Qalalmighanliqimizdin, Yüz Beriwatidu! Bundaq Bolishi Ortaq Bolghan Rehberlik Aparatimizning Yoqliqidin Boldi!

Dost Bilen Düshmen Qarishimizni Özgerteyli, Zaman’gha we Ichkiy Alahiydilikimizge Qarap Teshkillineyli we Tashqiy Ziddiyetlerni Öz Layiqida Bir Terep Qilip, Ichkiy Ziddiyetlerni Barghanche Köptüriwétishtin Saqlinayli, Milliy Dawa Sèpimizni Ichkiy we Tashqi Düshmenlerning Dawa Sépimizni Bundaq Namertlik Bilen Qalaymiqan Qiliwétishige Öz Qolimiz Bilen Imkan Yaritip Bermeyli!!!

Düshmenge Toy, Millitimizge Haza Yaritip Bermeyli!!!

Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliqni Küchep Teshwiq Qilayli! Teshkilatlar Ottursidiki Ishlar Ichkiy Ziddiyetlerdin Bolidu, Qérindashlarning Bu Ishni Sendin Men Qqkamdim, Deydighan Baliliq we Nadanliq Tuyghusi Bilen Dost-Düshmen Ottursidiki Keskin Küreshke Aylanduriwetmeslikini Semimiy Ümit Qilimiz! Biz Kolliktip Halda Özimizni Tutiwélip, Xelqimizni Meselilerni Ilmiy Söhbet, Munazire we Muzakire Arqiliq Hel Qilishqa Chaqriq Qilishimiz Lazim!

Asil Qan Asil Pétiche Qalidu, Buzuq Qan Menggü Özgermeydu! Yaman Ademlerge Egeshmeyli, Kichik Waqtimizda Dostlarara Ikki Goruppigha Ayrilip, „Dostluq Birinchi, Musabiqe Ikkinchi“ Dep Bir Birimizge “ Jengk“ Élan Qilattuq! Milli Herket Qoshunimizdamu Del Shundaq Qilishimiz Lazim! Dawa Qoshunidiki Gholluq Qurulushlarni we Shexsiyetlerni Qoghdashqa Xelqimizni Omumiy Yüzlük Seperwer Qilayli!!!

Milliy Dawa Qoshunimizda Hemmimizning Ishligen Yaxshi we Yaman Ishlirimiz Bar! Xatalarni Tüzütüp, Ijabiy Perqilerni Hürmetlep, Ortaq Ghayimiz Üchün, Ortaq Düshminimizge Qarshi Turayli!

Mushu Ay, Mushu Künlerde Ichkiy Wiziyet Qandaq Bolup Kètitishtin Qettiy Nezer Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliq Yoli Üstide Birlikte Küch Chiqarmisaq Bundin Kéyinki Teqdirimiz, Ilgirki Herqandaq Chaghdikige Qarighanda Téximu Échinishliq Bolidu!!!

Xitay Tajawuzchiliri, Weten Xayinliri we Milliy Munapiqlargha Egiship, Qénimizgha, Tilimizgha, Medeniyitimizge, Siyasiy Enenimizge we Aliy Ghayimizge Ahanet Keltüriwatqanlardin Uzaq Turayli!!!

Uyghuristan Kultur Merkizi

K.U.A

02.01.2022

Oylinish Ichide Meniwiyetke Yüksilish


-Bilimning Tili Qelem, Jahalet we Nadanliqning Xenjiri Tepekkurdur!

-Xatiremdin

(Mikro Yazmalar we Terjimeler)

Yazarmen we Tüzermen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge teyyarlighan: Xantengri Nuri

☆☆☆☆

I

Biz Insanlar Kétiwatqan Yollar Eslide Yoq Idi! Yol Yoq Bolghachqa Pikir, Pilan we Ghayemu Yoqidi! Eng Deslepki Iptidayi Yol Qeyerge Bérishini Bilmestin Ilahiy Bir Ilhamning Türütkisi Bilen Temtiriginiche we Ganggirighiniche Seperge Chiqqan Bir Top Ademning Emes, Peqetla Bir Tenha Ademningla Izidin Ibaret Idi! Kéyin Bir Iz Ikki Boldi, Ikki Iz Üch Boldi. Ademning Xotuni, Andin Uning Ewlatliri Bir-Birige Egiship Seper Qildi, Waqitning Ötüshige Egiship, Etrap Izgha Toldi, Awal Yol Andin Yollar Peyda Boldi!

II

Insanlar Ilgiri Bayraq Kimning Qolida Bolsa Shuninggha Maldek Egiship Kelgenidi! Dunya Buzulup Ketti, Ademler Özgürep Ketti! Emdi Artuq Bayraq Kimning Qolida, Nimeni Oylawatidu, Qeyerge Kétiwatimiz, Dep Tepekkur Qilidighan Dewirde Yashawatimiz! Kim Qeyerge Bashlisa Maldek Kitiwergenlik Öz Raziliqi Bilen Gumran Bolghanliqtur!

III

Milliy Bexitsizlik, Ulusal Ongushsizliq we Kolliktip Müshkülatlargha Sebir, Chidam we Küresh Arqiliq Taqabil Turush Isilzadelik Yolidur! Weten we Millet Üchün Pidakarliq Keng Qursaqliq, Uzaqni Körüsh, Ishench We Ümitwarliq Bolsa Ezizlik we Aliyjanapliqning Alamitidur!

Yunan Peylasopi Arstotles:

“ Éghir Künlerde Ulughluq Ayan Bolidu, Sebir we Keng Qursaqliq Rohni Ulughlashturidu“- Dep Toghra Éyitqan!

K.U.A

IV

Uyghur Érqiqirghinchiliqigha Ayit Rast Weqe we Hadisiler Teswirlen’gen Kitap, Maqala we Xewerlerge Pakiti Bolmighan Yalghan Resimlerni Kirishtürüshni Qattiq Cheklimisek, Bir Pütün Millitimizning Erkinlik we Milliy Musteqilliq Üchün Qilghan Küreshliri, Bergen Éghir Bedelliri we Tirishchanliqliri Biraqla Yoqqa Chiqidu!

K.U.A

V

Xush Xewer! Amérika Xitay Peyda Qilghan Uyghur Mejburi Emgekini Cheklesh Qanunini Testiqlap, Resmiy Küchke Ige Qildi!!!

23.12.2021

UKM

VI

Özini Tonush, Chüshünish we Etirap Qilish Bexitlik Yashashning Altun Achquchisidur! Qulluqtin Azat Bolmighan Shexis We Kolliktip Altun Qepez Ichide Bolsimu, Hür Hésaplanmaydu! Demesimu Bu Bir Heqiqet. Özining Mehkumliqini Qobul Qilish Barliq Exlaqi we Qanuniy Muemalarning Yéshilishidiku Jewheriy Pikirdur, Saghlam Bolghan Dunyaqarashning Parlaq Namayendisi we Mehkumluqtin Qurtulushning Altun Achiqusidur!

Özini Tonughan, Zalimlargha Qarshi Pikir Jehette Oyghanghanlar Yoqalmaydu, Haman Hüriyetke Chiqidu! „Zalim Hökümetlerni Eng Qattiq Zorigha Kétidighani Yenila Izilgenlerning Özige Saduq Bolishi we Bir Pütün Halda Sükütke Pétishidur!“,- Deptiken Lionardo Da Vinchi.

Her Dewirde Jemiyet Ezalirining Omuzigha Yüklengen Wezipe Ixshash Bolmaydu, Tinch Yillarda Erler Erkek Ewlatlar Üchün Otandek Tutushup Yanidu, Urush Yillirida Bolsa Erkek Ewlatlar Ata-Aniliri Üchün Köyüp Kül Bolidu!,-Dep Yazidu Yunan Peylasopi Herodotus

Ademdek Yaxshash Üchün Yüksektiki Rohlarni, Dunyani Qaplighan Enirgiyelerni, Sen Ichide we Terkieingde Bolghan Tebuyet Dunyadining Qanuniyetliridin Uzaq Turma!!!

Alem Bir Pütün Meniwiyettur, Birlesh, Saghlamlash we Pozitip Enirgiye Bilen Rohingni Toldur!

Shexsiy, Ailewiy we Milliy we Ulusiwiy Alaqilar Ortaq Heqiqetlerge Boysunidu!!!

Shexsiler Ara we Milletler Ara Sotsiyal Munasiwétinglarni Silerni Peske Sörep Turidighan Ajiz Adem we Insanlar Bilen Emes, Qolunglardin Tutup Yoqurigha Tartip Turidighan Isil Kishiler we Insanlar Yaki Iddiyeler Bilen Qayta Qurup Chiqinglar!

Oqunglar, Bilim Köndergen Terepke Qarap Ulugh Seperge Atlininglar!!!

VII

Yalghuzluqtin Kelduq, „Oquduq Bilim Bizge Tenhaliqni Ügetti“¹ Axirda Yene Yalghuzluqqa kettuq!

Eslertish: ¹Junathan Frankendin Ariye

K.U.A

VIII

Milliy Medeniyettiki Qarangghu Tereplerni we Milliy Enenediki Ejellik Illetlerni Tenqit Obyekti Qilghan Ziyalilar, Addiy Awam Teripidin Qesten Körmeske Sèlinidu Yaki Chetke Qéqilidu!

-Yunan Peylasopi Aplaton

IX

Dunya Tarixida 1000 Yillar Awal Maytiri Simittek Keng Hejimlik Dirammini Tunji Yazghan we Oynighan, 12 Muqamdek Büyük Muzika Esirini Ijad Qilghan we Sehnileshtürgen, Qutatqu Bilik, Türkitillar Diwani we Shahnamei Türkiy Qatarliq Dunyawiy Eserlerni Yazghan, Büyük Sak Emperiyesi, Asiya Hun Emperiyesi, Köktürk Emperiyesi, Uyghur Urhun Emperiyesi, Qarahanilar Emperiyesi, Ediqut Uyghurili we Selchuqlar Emperiyesi Qatarliq 16 Jahan Dewlitini Qurushta Asasliq Rol Alghan Uyghurlarni Indigenious People Tizimlikige Kirgüzüsh Üchün Kuchawatqanlar Ya Sarang, Yaki Milliy Munapiqtur!

K.U.A

XI

Üch Xil Ademler Bilen Qettiy Munazire Qilishmighan Yaxshi! Birinchisi: Döt, Özining Nime Ish Qiliwatqanliqini Ilmiy Jehettin Bilgüchiligi Bolmighan; Ikkinchisi: Bilimsiz, Hichnimini Bilmey Turupmu, Xuddi Bilidighandek Ong Tetür Jöylüydighan; Üchünchisi: Bilimlik, Emma Kesip Ehli Bolmighan we Özining Söhbette Qandaq Haldaliqini Derhal Ilgha Qilalmaydighan!

K.U.A

XII

Kishiler Qarangghuluqqa Adetlinip Ketkechke, Yoruqluqtin Ürkiydu! Kim Ularni Gheplet Uyqusidin Oyghutiwetse, Ölgüdek Yaman Köridu, Heqiqetlerge Köz Yumidu, Özliri Adetlinip Ketken Xatalarni Xuddi Toghridek Qilidu! Bularning Hemmisi Rast Bolghan Heqiqetlerni Emes, Özlirimu Bilmey Turup Heqiqet Dep, Özlirini Ishendürüp Kelgen Saxtaliqlarni Qoghdap Qélish Üchündur!

K.U.A

XIII

Demokratiye Kishilerning Öz-Ara Ortaq Meselilerde Birliship, Oxshimaydighan Meselilerde Yol Qoyup, Kélishim Tüzüsh Arqiliq Andin Hayatliq Pursitige Ige Bolidu! Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliqqa Sel Qarighanlar Démokratiyening Temini Tétiyalmayla Qalmay, Belki Kolliktip Halda Yoqulushqa Yüzlinidu!

-German Siyasiyon Helmut Schmid

Ademlerning Arisida Tepekkur Qilalaydighanliri Intayin Az Bolsimu, Herqandiqi Özining Musteqqil Közqarishining Bolishini Yürektin Arman Qilidu! Muellisep Qépqalghini Bolsa Tepekkur Qilalaydighanlargha Ixtiyari Yaki Mejburi Halda Egisgishtin Bashqa Bir Charening Yoqlighidur!

-German Peylasopi Arthur Schofenhauer

XIV

Tughulup Qoysaqla Yetmeydu! Özimizni Anamiz Tughqan Qara Tashtin Bu Dewirge Layiq Qilip Yéngidin Lahiylep, Teximu Mukemmel Yasap Chiqmighuche Hergizmu Ghelbe Qazanghili Bolmaydu! Biz Adem Ewladi Rabbimiz Teripidin Aile, Mektep we Jemiyette Özimiz we Bashqalarning Tash, Heykeltirash we Seyichilirining Muqeddes Rolini Élish Bilen Wezipilendürülgen Eqilliq Mexluqlardin Hésaplinimiz!

K.U.A

XV

Til Ichkiy we Tashqiy Alemlerdiki Maddiy we Rohiy Dunyagha Mensup Bolghan Sheiy we Hadisilerni Chüshendürüshke Qettiylik Bilen Yetmeydu! Ademler we Jel-Janiwarning Insaniyet Tepekkuridin Tashqiri Alaqe we Munasiwet Yoli Bar! Shundaqtimu Adem Ewladi Yene Simiwolizimgha Oxshash Rohiy we Maddiy Alaqe we Pikir Almashturush Wastillirinimu Barliqi we Mawjutliqi Üchün Ustiliq Bilen Xizmet Qildurushi Lazim! Bejayiki Ademler Bilimlik Bolsun Yeter! Adem Ewlatliri Meyli Edebiyat, Matematika, Meyli Algebra, Geometiriye, Meyli Ximiye, Biologiy, Meyli Asterologiye we Asteronomiye Penliri Bolsun, Ügensun! Adem we Janiwarlar, Hetta Ösümlükler we Rohlar Yeni Perishte we Jinlar Ortaq Ilimni Özleshtürse Sözlimey Turupmu, Pikir we Tepekkur Dunyasida SuperTiransit Halette Bir Bir-Biri Bilen Alaqe Tori Ornitalaydu!

K.U.A

16.12.2021 Germaniye

XVI

Dunyada Ajayip Bir Qanuniyet Bar Bolup, Bir Shexis Yaki Bir Millet Medeniyet Sapasi Jehettin Eng Aldinqi Qatardikisi Bolalmighan Teqdirdimu, Eng Axirdikisi Bolup Qalmaslqtur! Unversal Medeniyet Sapasi Jehette Arqida Qalghanlarning Oylighanliri, Digenliri we Qilghanliri Toghridek Qilghani Bilen Meghlubiyetke, Aldida Mangghanlarning Oylighanliri, Digenliri we Qilghanliri Xatadek Qilghani Bilen Ghelbige Élip Baridu! Yéngiliq Yaratqanlar we Egeshkenler Küchüyüp Baridu, Arqida Qalganlar Bolsa Yoqulushqa Yüzlinip Turidu!

K.U.A

XVII

Weten we Milletning Ishliri Qiyin! Weten Milletning Xizmetlirining Qiyinliq Derijisini Mölcherlimey, Közini Etip Qoyghan Ademdek, Yiqilip Qopup Yürgenler Qedemde Bir Uchrap Turidu!

Weten we Milletning Ishliri Qiyin Bolghanliqi Üchün, Bu Ishqa, Eqil Üsti Eqil we Derijidin Tashqiri Sebir Kétidu!

Xitay Peylasopi Confucius „Neqeder Asta Mangsang Mang, Hich Weqesi Yoq,Toxtap Qalmighanliqingning Özila Ghelbe Qilidighanliqingning Bishariti“ Dep Eyitqaniken!

Xitaylar Asan Ghezeplenmeydu, Asan Nomus Qilmaydu, Asan Xorluq Üstidin Isyan Qilmaydu, Asan Külmeydu, Asan Yighlimaydu, Asan Ölmeydu! Achliqqa, Qulluqqa we Xorluqqa Chidap Turup Hedepige Qarap Heriket Qilidu!

Mana Bu Üch Qural Bilen Bizni Yengip, Wetinimizni Mustemlike Qiliwalghan!

Bilim Küch Emes, Belki Milliy Irade Küchtur!, Deptiken

German Peylasopi Friedrich Nietzsche.

Zeherni Zeher Alidu Dep, Bizning Kusurlimizni Nime Keltürüp Chiqarghan Bolsa, Dawanimu Shuningdin Izdishimiz Lazim!

Xitaylar Pissixik Jehettin Uyghurlargha Oxshimaydu, Oxshimasliqimiz Goya Bizning Ajizliqimiz, Ularning Hojum Objekti Bolup Qaldi! Biz Xitaylar Köwrük Qiliwalghan Bu Pissixik Ötkellerimizni Qoghdashqa Alahiyde Eqil Küchi Serip Qilishimiz Lazim!

K.U.A

XVIII

Insan we Insanlar Tebiyitidiki Indewidualliq Özxas Tebiyitidiki Térritoriyesini Qoghdap Qélish Üchün Küresh Qilishqa Mukelleptur.

Bu Ishta Toghra Tawranghanlar Dayim Yalghuz Qalidu, Hojumgha Uchraydu, Tajawuzgha Raziliqi Bilen Uchrighanlar Bolsa Kishiler Bilen Ortaq Bir Jemiyette Yashiyalaydu! Dunyada Özgürlük Üchün Tölengen Bedeldinmu Qimmetlikrek Yene Bashqa Bir Nerse Yoqtur!

German Peykasopi Friedrich Nietzsche

XIX

Nime Digen Echinishliq:

Siz Özingizge Eng Yeqin Digen 10 Ademning 3 Milliy Munapiq, 3 Wijdansiz, 3 Exmaq Bolsa, Ularni Ömürwayet Untup Kéting!

Sotsiyolog Jim Rohyin:

„Dunyaning Eng Eqilliq Adimi Bolghan Teqdirdimu, Sizni Bir Top Yarimas Hetta Yarimaslardinmu Töwen Ademler Orap Turghan Bolsa, Sizning Ulardin Anche Perqingizning Qalmaydighanliqini Hesapqa Almighan Teqdirdimu, Waqti Kelgende Özingizmu Uqmastin Hichnimige Erzimeydighan Bolup Qalisiz“ Digeniken!

Arlishiwatqan Ademleringizning Tengdin Tolusi Exmaq, Sarang we Diwenglerdin Teshkil Tapqan Bolsa, Herqanche Aqil, Bilermen we Exlaqliq Bolup Ketsingizmu Paydisi Yoq, Bir Pütün Hayatingiz Exlet-Chawardinmu Qedirsiz Ötüp Kétidu!

XX

Bir Jemiyet Üchün Adem Bilalmisangmu Meyli, Hich Bilmighanda Bir Ishek Bol! Ishek Bol, Lékin Unutmaki Ishekning Boyi Igiz Bolghan Bilen Hergiz Arislanning Yérini Basalmaydu!

K.U.A

XXI

Bashqa Birauning Özxas Musteqilliqi Blen Yeqindin we Uzaqtin Alaqisi Bolmighan Yene Bir Özxas Musteqilliq Erkinlik, Dep Atilidu! Erkinlik Shexsiy Erkinlik, Ailiwiy Erkinlik we Milliy Erkinlikke Bolünidu! Herbir Erkinlikning Chéki Bolidu, Mutleq Erkinlik Dep Bir Erkinlik Yoqtur! Er-Xotunlar we Perzentler Ailide, Millet Dewlet Territoriyesi Ichide Insanlar Dunyada Pütünley Özaldigha Musteqil Emestur, Erkinliki Aile, Jemiyet, Millet we Milletlerning Shan-Sheripi, Izzeti we Inawiti Yol Qoyghan Qizil Siziqning Yol Qiyghan Chegirisi Ichide Enene, Örpiadet we Qanunlar Yol Qoyghan Imkanlarda Andin Serbestdur!

Bir Milletning Serxilliri Bolupmu Milliy Qehrimanlar Özining Özxas Erkinlikini Weten we Milletning Azatliqi we Hüriyiti Üchün Qurban Qilalaydighan Ulugh Insanlardur!!!

K.U.A

XXII

Shimaliy Atlantik Ehdi Teshkilati Bilen Russiye Otturisida, Uyghur Siyasiti Sewebidin Perde Arqisida Gherip we Xitay Ottursida Chiqqan Soda Toqunishi Sewebidin Peyda Bolghan Eskiriy Hazirliqlar Kücheymekte! Xitay Saman Astidin Yünde Yügertip, Suni Leyitip Beliq Tutmaqchi Boliwatidu! Hemme Zidiyetler Siyaset Arqiliq Tinch Birterep Qilin’ghini Yaxshi, Urush Partilaydighan Ish Bolsamu Awropada Emes, Sherqi Jenubiy Asiyada Yeni Xitay Déngizda Partilisun!!!

UKM

XXIII

Bilimsiz Ademler Menggü Özining Emes Bashqalarning Kopiyesi Bolup Yashashqa Muhrajdur! Bira Yoli Bar Erkin Nepes Élishning, Özgür Yashash Üchün, Axirqi Tiniqimizgha Qeder Kitap Oquymiz!

Kitap Oqumay Turup Heqiqet Ushigini Chekkili Bolmaydu.

„Heqiqet Xuddi Ghalip Arislan’gha Bekla Oxshaydu! Erkin Qoyiwet, Uninggha Qarshi Chiqip Hergizmu Yéngelmeysen! Heqiqetke Peqetla Heqiqetla Obdan Tétiydu!“,- Deptiken

-Roma Mutepekkuri Augestine Of Hipo. Bilim Heqiqet Ishigining Altun Achqusi, Kitap Oqush Barliq Tildimlarning Yol Xétidur!

Oqughan Kitapliring Boyung Bilen Teng Bolghanda Teqqi-Turiqinggha, Boyungdin Ashqanda Zamangha Layiq Adem Bolisen!

Zamangha Layiq Ademning, Milletke Layiq Pikiri we Niyiti We Ghayisi Bolidu.“Bizning Teqdiri Qismitimiz Niyitimizge Qarap Özgüreydu, Bizni Yétekleydu, Eger Unmisaq Sörep Mangidu!, Dep Toghra Éyitqan Yunan Peylasopi Seneka.

Uyghur Bolush Üchün Uyghurgha Layiq Bilim, Téxnika we Hüner Igisi Bolisen.

Uyghur Bolmaq Tengriqut Oghuz Haqanning Öp we Öz Milleti Bolmaqtur!

Uyghur Bolmaq Yejüj we Mejüjler Bilen Tek Béshigha Soqash Qilmaqtur!!!

Uyghur Bolmaq Türüklük Derixining Yiltizi Bolmaqtur! Neqeder Éghir we Shereplik Bir Ishtur Uyghurluq!

Muhteshem Türüklük Derixini Tek Gewdeng Bilen Kötürüp Turisen Digenliktur Ishte Uyghur Bolmaq!

K.U.A

XXIV

Eskirimizning Yoqloqidin Emes Özimizni Dunyagha Békinme Halda Tutqanliqimiz, Xitayning Bizni Unversal Safa Jehettin Ilghar Milletlerdin 300 Yil Arqida Qoyghanliqi, Horun, Eqilsiz we Xurapiyliqimizdin Wetinimiz Uyghuristan Ishghal, Uyghuristan Xelqi Mustemlike Astida Yashawatidu!

K.U.A

Biz Xurapatqa Birilip Kettuq, Horunlashtuq, Namratlashtuq we Zamanning Arqisida Qalduq!!! Ejdatlirimiz Bizge

Eger Meniwiyetke Egeshseng Xuddi Bir Padishahqa, Muskulung’gha Tayinip Qalsang Tipik Bir Medikargha Aylinisen!,-Dep Bizni Agahlandurghaniken.

XXV

Allah Siyasiy Aktiwist, Teshkilatchi we „Qatil Xitaylar Ailem Qeyerde?!“ Herkitining Teshkillügichisi Qérindishimiz Dr.Ulughyol Burhan Qérindishimizgha Shipatliq Bersun!

Ulughyol Burhan Qerindishimizning Közining Kör Qilinghanliqini Anglap Dehshetke Chüshtuq! Shühbesizki Düshmen Milliy Dawa Qoshunidiki Serxil Küchlerge Hojum Qiliwatidu!

Xitayning Hiyle-Mékirlirige Aldinip, Nadan Xelqimiz Bir Tereptin Kechürgüsiz Jinayet Ishlise, Yene Bir Tereptin Özining Putigha Özi Palta Chépiwatidu!

Arimizdiki Eqilsiz, Mangqurt we Döt Kalwalarning Bu Qilmishini Shiddet Bilen Lenetleymiz! Tariximizda Qalaqliq, Jayilliq we Nadanliq Heqiqetning Küzige Dayim Yaghach Tiqip Kelgenidi!

Bu Rezillikning Hür Dunyada 21-Esirde Yene Qaytidin Yüz Bérishi Ademni Chöchitidu we Heqiqiten Échinduridu! Lenet Bolsun!

UKM

19.12.2021 Germaniye

XXVI

Söygü, Merhemet we Köyünüshni Mejburi Qolgha Keltürüsh Üchün Aware Bolmang! Bu Üchi Ixtiyariy Halda Özligidin Kelmigen Bolsa Hergizmu Wapa Qilmaydu!,-Digeniken

-Paula Koelho.

Milliy Bexitsizlik, Ulusal Ongushsizliq we Kolliktip Müshkülatlargha Sebir, Chidam we Küresh Arqiliq Taqabil Turush Isilzadelik Yolidur! Weten we Millet Üchün Pidakarliq Keng Qursaqliq, Uzaqni Körüsh, Ishench We Ümitwarliq Bolsa Ezizlik we Aliyjanapliqning Alamitidur!

Yunan Peylasopi Arstotles:

“ Éghir Künlerde Ulughluq Ayan Bolidu, Sebir we Keng Qursaqliq Rohni Ulughlashturidu“- Dep Toghra Éyitqan!

K.U.A

XXVII

Ilgiri Facebookta Elan Qilin’ghan Eserlirimni Hemme Adem Köreleydighan Qilip Kelgenidim! Birqanche Sewepler Tüpeylidin, Bolupmu Tuzini Yep Tuzluqini Chaqidighan, Kimliki Qarangghu Bolghan Yaman Niyetlik Ademlerni Cheklesh Üchün, Eserlirimni Peqet Dostlarla Köreleydighan Qiliwettim! Bikarliq Nersining Qedri Yoq Bolup Qalmasliqi Üchün Bir Qisim Millietke Hichqandaq Paydisi Yoq Shexdiy Kimliki we Nam-Sherpi Qarangghu Bolghan Ademlerler Hem Dostluq Chembirikimdin Tediriji Tazilinidu!

K.U.A

XXVIII

-Bir Millet Tashlinip Yatqan Kéreksiz Tömür-Tersekke Oxshaydu! Tömürni Otta Köydürüp, Bazghan Bilen Urup, Tatsizlandurup Turmisang Polatqa Aylanmaydu!

☆☆☆☆

Dunyadiki Barliq Kitawiy Bilimlerning Hemmisi Peqetla Misal, Tesesur we Köz Qarashtin Ibarettur! Barche Heqiqetler Insan Eqlidin Tashqiri Hadisiler Bolup, Tebiyet Qanuniyetlirige Singip Ketken Bolidu! Mana Bu Bizning Tepekkurimizdin Halqighan Riyalliq Bolup, Mahayitidin Bilgenlirimizdin Periqliq Bolghan Bashqa Bir Nersedur! Rohiy, Meniwiy we Pelesepiwiy Bilimler Gerche Tebiyet we Rohiyet Alimidin Kelgen Bolsimu, Bizning Tesewur we Idrakimizgha Boysunmayla Boldi Qilmastin, Her Bir Adem Üchün Hetta Melum Bir Bilim Sahibi Bolghan Kishining Her Qétimqi Teserupidamu Periqliq we Bashqiche Bolghan Xususiyitini Namayan Qilidu! Kitawiy Bilimler Yeni Örpi-Adetler, Milliy Eneneler, Qanunlar we Siyasetler Qayide Yosunlar, Ayetler, Hedisler; Éniqlimilar, Tenglimiler, Aksiyormilar we Formulalar Peqet Her Qétim Biz Duch Kélidighan Bir-Birige Peqetla Oxshimaydighan Riyal Hadisilerge Tedbiqlan’ghandin Kéyinla Andin Resmiy Küchke Ige Bolghan Bolidu! Bu Nuqtidin Élip Éyitqan Chaghda Milliy Dawa Qoshunidikilerning Qiliwatqanlari Gerche Qoramigha Yetkenlernimg Qilghan Ishlirigha Körünishte Oxshisimu, Emeliyette Tereqqiy Qilghan Ilghar Milletlerning Aldida Kichik Balilarning Qilip Yürgen Ishlirigha Téximu Oxshap Ketkechke Millitimizning we Insaniyetning Diqqitini Tartidighan Jiddiy Mesele Derijisige Kötürülelmey Kéliwatidu!!!

K.U.A

18.12.2021 Germaniye

XXIX

Düshmenlerdinmu Pexirlinimen, Gayida Ularghimu Rasa Aperin Oquymen, Hergiz Waysimaymen, Zinhar Ökünmeymen, Axirghiche Chidaymen, Qettiylik Bilen Teslim Bolmaymen, Téxidinmu Igizlerge Uchimen!!!

K.U.A

XXX

Közi Körlerge Yoruqluqtin, Eqli Körlerge Heqiqettin, Meniwiyiti Körlerge Insanperwerliktin, Rohiyeti Körlerge Weten we Millettin Söz Achsang, Sendin Xuddi Maldek Aldirimay Uzaqlishidu!!!

K.U.A

XXXI

Bir Millet Yaki Bir Sinip Bolup Yashash Eqil-Paraset, Bilim we Tejiribini Özige Hul Téshi Qilidu! Tebiyet we Jemiyet Qanuniyitige Egeshing, Xilingizdikilerni Izlep Teping, Ular Bilen Qushlardek Erkin Yashang! Rengdashlar Bilen Bir Derexke Uwa Tizing, Iddiye we Pikirdashlargha Yeqin Turung, Ettigen we Axshamda Oxshash Türdikiler Bilen Birlikte Yashang!

K.U.A

Uyghur Analar Ötmüsh we Kélichigimizdur!!!

☆☆☆☆

Bizning Tunji Mektiwimiz Eqil-Parasetlik, Japakesh we Ishchan Uyghur Analaridur! Biz Dunyagha Köz Achqan Muqeddes Mektep, Uyghur Analirining Yumshaq we Illiq Quchighidur!!! Uyghur Analar Bizning Birinchi Ustazimiz, Muqeddes Kitabimiz we Tunji Mektibimizdur!!! Biz Kimlikimizni, Tilimizni we Dinimizni Uyghur Analardin Ügünimiz!!! Biz Kishlik Dunyani, Adem Bolushni, Insaniy Yashamni we Qehrimanliqni Uyghur Analardin Ügenduq! Analar Biz Uyghurlarning Ghururimiz we Menggülük Pexrimizdur!!! Uyghur Analar Bizning Milliy Mawjutliqimizning Munbet Tupriqidur! Uyghur Aniliri Japaliq Ejri we Ijrahati Bilen Ötmüshimizge, Bugünimizge we Kélichigimizge Asas Salghuchilardur!Uyghur Aniliri Weten we Millet Üchün Qelbimizge Yéqilghan Chiraq Nuridur! Rabbim Uyghur Analargha Rohiy, Meniwiy we Jismaniy Jehettin Sahip Chiqqaysen we Yar we Yardemchi Bolghaysen!!!

K.U.A

19.12.2021 Germaniye

XXXII

Amerika Presidenti Joe Biden Bugün Yeni 23-Dikabir 2021 Aqsarayda Uyghur Mejburi Emgekini Cheklesh Qanuni(Bill Signed: H.R.6256)gha Imza Etiptu!Millitimizge Mubarek Bolsun!

Amerika Hökümitidiki Speaker Pelosi, Leader Schumer, Representatives McGovern and Chris Smith, and Senators Merkley and Rubio Qatarliqlargha we Amerika Xelqige Uyghuristan Xelqige Wakaliten Ching Yürügimizdin Teshekkurimizni Bildürimiz! President Joe Bidenning Admenistrationigha Allah Yar we Yardemchi Bolsun!!!

UKM

23.12.2021 Awropa

Ademning Yéngi Kimligi

XXXIII

Sehnide Bijirim Bir Adem Olturatti! Riyasetchiler Ekrandiki Ademni Peste Olturghan Mutexesis we Kesip Ehlige Körsütüp Turup, Bu Nime? Kim Jawap Berip Baqidu, Dep Soridi.

Ölima: Qul, Doxtur: Kisel, Sotsolog: Adem, Qanunchi: Jinayetchi, Sheytan: Gunakar,

Peylasop: Haywan, Geneolog: Organizim, Phizik: Enirgiye, Mechanik: Mashina, Görkar: Jeset, Nesirdin Ependi: Ishek,

Arxetektur: Matériyal, Musikant : Usulchi, Uchquchi: Yük, Chemyachi: Elementlar Jediwili, Agernom: Tupraq, Astirinom: Yultuz, Anterpolog: Maymun, Yazghuchi: Insan, Shair: Melek, Arxilog Iskelit, Phiziolog: Ösümlük, Matematikichi: Pharabola, Ressam: Rengk, Heykeltarash Tengri, Bankichi: Qerizdar, Dep Jawap Berdi!

Sehnide Olturghan Bir Sarang Chélish Ademidi! Boliwatqan Ishlargha Yipidin Yingnisighiche Zeng Sélip Qarap Olturatti! Sarang Chélish Adem Ichide: Heehe Yaxshi Boldi, Kimning Nime Ikenligini Biliwaldim, Didi!

Sarang Adem Riyasetchiler Sorighan Suallargha Jawaben Ademler Bergen Jawaplardin Özi Bilgen Bir Xulasige Keldi:

Ölima Bolsa Bir Qul; Doxtur Bolsa Bir Kisel; Sotsolog Bolsa Bir Adem; Qanunchi Bolsa Bir Jinayetchi; Sheytan Bolsa Bir Gunahkar; Peylasop Bolsa Bir Haywan; Geneolog Bolsa Bir Organizim; Phizik Bolsa Bir Enirgiye; Mechanik Bolsa Bir Mashina; Görkar Bolsa Bir Jeset; Nesirdin Ependi Bolsa Bir Ishek;

Arxetektur Bolsa Bir Matériyal; Musikant Bolsa Bir Usulchi; Uchquchi Bolsa Bir Yük; Chemyachi Bolsa Bir Elementlar Jediwili; Agernom Bolsa Bir Tupraq; Astirinom Bolsa Bir Yultuz; Anterpolog Bolsa Bir Maymun; Yazghuchi Bolsa Bir Insan; Shair Bolsa Bir Melek; Arxilog Bolsa Bir Iskelit; Phiziolog Bolsa Bir Ösümlük; Matematikichi Bolsa Bir Pharabola; Ressam Bolsa Bir Rengk; Heykeltarash Bolsa Bir Tengri; Bankichi Bolsa Bir Qerizdar; Dep Suallargha Jawap Berdi!

K.U.A

23.12.2021 Germaniye

XXXIV

Yer Sharining Peyda Bolishi, Insaniyetning Yaritilishi, Milletlerning Shekillinishi we Dewletlerning Qurulushi Heqqide Ilmiy Qarashlargha Qarighanda Epsaniwiy Paranglar Köp!

Köpünche Hallarda Oy-Pikirler Xata! Suallar Xata! Jawaplar Xata! Bu Meseliler Heqqide Nurghun Kitap we Maqalilar Yezilghini Bilen, Kitapta Otturgha Qoyulghanliri Shexsiy Qarashlar, Pakiti Yéterlik Bolmighan Perezler we Tesewwurgha Tayan’ghan Ihtimalliqlarni Asas Qilghan Téxi Ortaq Birlikke Kelmigen Hökümlerdur!

Insanlarning Eng Kam 26 Million Yildin Béri Yer Sharida Yashawatqanliqi Artuq Sir Emes! Insaniyetning Ilgirki Isimlirining Ichide Bugünki Milletlerning Ismi Yoqidi! Bu Isimlar Keyinki 2000 Yildin Taki 200 Yilgha Qeder Bolghan Zaman we Makan Etibari Bilen Andin Ortigha Chiqti! Ademler Arisida Ming Yillar Awalqi Xeliqlerni Palanchi Xitayti, Pokunchi Türükti, Pustanchi Erepti, Bostanchi Rusti Deydighan Sachmasapan Talash-Tartishlar Bar! Emeliyette Bugünge Qeder Yawayi Halette Yashap Kéliwatqan Milletlerdin Bashqa Miladidin Awalla Sheherleshken, Dewlet we Émperiyelerni Qurghan Xeliqler Bir Biri Bilen Arliship, Qayniship we Eliship Kéyinki 500 Yil Ichide Tediriji Hazirqi Haletke Qarap Tereqqiy Qildi! Bezi Milletlerning Isimliri Bir Etnik Toplumning Emes, Oxshash Tilda Sözleydighan Köp Xil Étnik Birliklerdin Kelgen Bolup, Texi 200 Yilliq Tarixqa Egidur! Torda Atlantislar, Sumerlar we Etruskiylar Türükmidi? Digen Sualni Körüp Külgüm Keldi! Eslide Türükler Atlantisliler, Sumerler we Etrusklilerning Ewlatlirimu? Dep Yézilishi lazimidi! Chünki Qedimqi Atlantislardin Bugünki Uyghur Qatarliq Ariyan Milletleri, Sumerlardin Erep, Süriyani, Yehudi, Marok, Berber we Iran Qatarliq Erep-Paris Tillirida Sözleydighan Dejli-Firat Deryasi Boyida Yashap Ötken Barliq Otturasheriq Milletlirining Ejdatliri, Etrüsklerdin Italiyan Qatarliq Aq Déngiz Milletliri Yerlik Xeliqler Bilen Yughurulup Shekillen’gen.Özini Akadémik Dep Oylaydighan, Emma Oqughanlirini Qorup we Sorup Sananni Samangha, Bughdayni Chünchige Ayrip Bilelmigen Ademler Bu, Bir Az Ilmiy Dellilik Bar Bularda. Lapliri Bilgelik Saranglargha Yaki Rohiy Ghalbiyetchi Xitaylargha Bekla Oxshaydu! Bular Intayin Pantaziyechi, Chellide At Chapidu, Bashqilar Uxlap Chüsh Körse, Bular Oyghaq Turupla Chüsh Köridu!

K.U.A

21.12.2021 Germaniye

XXXV

Der Mond in Dem Dezember

Autor: Kurasch Umar Atahan

☆☆☆☆

1

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Ohne Stern, Alleine, Sehr weit von Uns!

2

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Sehr Kalt und nicht warmherzig mit Uns!

3

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Sehr kraftlos, Unfreundlich und nicht Mutig!

4

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Sehr Dark, Schwarz Aber Sehr Hoffentlich!

5

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Heimwehr, Blutig und langweilig und traurig!

6

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Ohne Liebe, Schwer, Sehr Kalt und Unbekant für Uns!

7

Der Mond,

In am Mitte auf dem Dezember,

Sehr Beweglich und Nah mit Licht auf früh und Frühling!

23.12.2021 Deutschland

XXXVI

Mawjudiyetchilik Pelesepisi Éqimidikiler we German Peylasop Arthur Schofenhauerning Qarishiche Bolghanda Hemme Nerse Hetta Insanlarning Mehbudillirimu Saxtiliship Ketti! Pütün Dunya Goya Topan Balasining Astida Qald, Shexsiyetchilik, Qaraköngüllük, Yalghanchiliq, Aldamchiliq we Qizilközlük Moda Boldi!

K.U.A

XXXVII

Ölüm Yoq Artuq! Bir Teripi Ölüm we Yene Bir Teripi Körüm Dep Atalghan Ashmaq Tes Bolghan Bir Dawan Bar Artuq! Hayatning Kiche we Kündüzdek Öz-Ara Dewirlinip Turidighanliqini Ademning Birde Buyaqta, Birde Uyaqta Yashaydighanliqini Bilgenimiz Artuqche Emdi Yéngiliq Bolmay Qaldi!

K.U.A

XXXVIII

Bir Ademning Eqli we Jismaniy Quwiti Bir Ademge Layiq Bolidu! 10 Ademning 100 Ademge, 1000 Ademning 10,000 Ademge, 100,000 Ademning 1,000,000 Ademge Eqil we Küch Jehettin Teng Turalishi Hergizmu Mumkin Emestur! Xeterlik Bolghini Millionlam Emes Hetta Milliard Kishining Eqliy We Jismaniy Qudritini Nahayiti Azsanliq Ademlerning Xuddi Yersharidiki Maddiy Bayliqlardek Igiliwalghini Bolup, Mana Bu Sünniy Eqil Dep Atilidu!!! Eqil, Bayliq we Enirgiyege Ige Bolghan Eshu Körünmeydighan Kishiler Turuqimiz, Peylimiz we Salahiyitimizge Qarap Biz Uyghurlarni Közdin Yoqutiwétidu Yaki Bizge Yene Bir Qétim Mawjutluq Pursiti Bérishidu!!!

K.U.A

XXXIX

Heq we Adalet Tuyghunggha Sadiq Bolghin! Xuda Sanga Toghra Bilen Xatani Ayriyalaydighan Bolsun, Dep Oylap Eqil-Parasetni Berdi! Kim Bir Qacha Yünde, Bir Puchuq Nan Berse Shuning Arqisidin Közimu we Qarnimu Ach Diwanidek Lopuldap Yügürmeysen! Jéning Chiqip Ketken Teqdirdimu Birni Bir, Ikkini Ikki Deysen! Sen Sel Chaghlighan Bilen, Séning Qilghan Ish-Heriketliring Uyghurdek Yaman Künge Qalghan Bir Mezlum Milletning Yoqulup Kétishi Yaki Saqlinip Qélishigha Sewepchi Bolup Qalidu! Özengni Tonu, Edepke Qayit, Özengni Soru! Herbir Kalamingni Ilghagha Oylap As, Herbir Qedemingni Oylap Bas!!!

K.U.A

XXXX

Alimlar Yer Sharining Asta-Asta Ikkige Ayrilip Kétish Éhtimalining Chetke Qaqqili Bolmaydighan Halgha Qarap Kétiwatqanlighini Qiyas Qilishmaqta! Eger Yer Shari Ikkige Ayrilip Ketse, Ikki Sharning Arisida Eng Az Bolghandimu Ay Shari Bilen Yershari Ottursidikidek Bir Musape Peyda Bolishi Mumkinken!

UKM

XXXXI

Söygü, Merhemet we Köyünüshni Mejburi Qolgha Keltürüsh Üchün Aware Bolmang! Bu Üchi Ixtiyariy Halda Özligidin Kelmigen Bolsa Herhizmu Wapa Qilmaydu!

-Paula Koelho

XXXXII

Ghajap, Tarmilap, Chishlep, Qanitip, Tépip, Dumbalap,Tiship we Törnimigen Birmu Büyükimiz Qalmidi! Düshmen Bizge Bilindürmey, Tarixi Serkerdilirimiz we Dangliq Shexislirimizni Tügütip Boldi! Weten Xayinliri we Milliy Munapiqlargha Qarshi Küresh, Milletimizning Munewer Perzentlerni Yoqutushtin Ibaret Tuyuq Yolgha Kirip Qaldi! Muellisep Tadan Düshmenler Toxtimay Ustaliq Ishlitip, Xelqimizni Yene Qaymuqturup Ketti! Bir Milletning Béshini Yeyishi Mana Shundaq Bolidighan Oxshaydu!

UKM

24.12.2021 Germany

XXXXIII

Kishiler Qarangghuluqqa Adetlinip Ketkechke, Yoruqluqtin Ürkiydu! Kim Ularni Gheplet Uyqusidin Oyghutiwetse, Ölgüdek Yaman Köridu, Heqiqetlerge Köz Yumidu, Özliri Adetlinip Ketken Xatalarni Xuddi Toghridek Qilidu! Bularning Hemmisi Rast Bolghan Heqiqetlerni Emes, Özlirimu Bilmey Turup Heqiqet Dep, Özlirini Ishendürüp Kelgen Saxtaliqlarni Qoghdap Qélish Üchündur!

K.U.A

24.12.2021 Germany

XXXXIV

Bir Imam Üchün Irandek Küchlük Bir Dewletke Qarshi Türükmenler Qozghulup Kétiptu! 5 Milliondin Artuq Uyghur Hazir Tutqunda, Birmu Aile Yaki Jemet Xatirjem Emes, Hayatliq Imkanlirimiz Buzup Tashlandi! Milliy Shan-Sheripimiz Yerge Uruldi, Millitimiz Kolliktip Halda Ölümge Höküm Qilimdi! 2017-Yildin 2021-Yilghiche Yeni Mushu Künlergiche Uyghuristanda Eng Kamda 1-2 Million Adem Cheshit Shekildeki Iskenje Nedenler Bilen Öltürüldi! Biz Nomus Qilmay Hür Dunyadikiler Teshkilatlirimizgha Qarshi Heriket Bashkattuq, Bumu Yetmidi Milliy Dawa Sepidiki Gholluq Shexislerni Ghajap, Chishlep, Yarilandurup, Urup, Dumbalap, Öz-Ara Qong Koliship, Düshmenge Purset Yaritip Berip, Yiterlik Derijide Teshkilatlinalm8ay, Boshtin Boshaqa Özimizni Tügeshtüriwatimiz! Halimiz Mushundaq Irengshimeslik Bilen Kétiwerse Xitay Zulmidin Bizge Qurtulush Uyaqta Tursun, Muellisep Xudamu Öz Weteni we Millitige Tüzükrek Ige Chiqmighan Uyghurlarni Jazalimay Qoymaydu!!!

K.U.A

25.12.2021 Germaniye

XXXXV

Weten Ichi we siritida Milliy Munapiqlar Xelqimizning Rohiy we Jismaniyitige Xuddi Kanidek Chaplishiwélighliq! Millet Her Qétim Püt-Qolini Heriketlendürgende, Weten Xayinliri Düshmen Yazghan Sinariye Arqiliq Uyghuristan Xelqini Qimir Qilghilimu Qoymaywatidu! Hazir Beshimizgha Bela Boliwatqanlar Düshmen Tapshuriqi Bilen Qeyerde Bir Erkinlik Meshli Yansa Bérip Shuni Öchüridighan Birinchi we Ikkinchi Jumhuriyetni Yiqitqan Weten Xayinliridur!

Weten Xayinlirining Térisi Xuddi, Xameliyun’gha, Jismi Xuddi Axtapusqa, Tebiyiti Xuddi Kim Bir Qacha Yünde Berse Shuninggha Hürüp Béridighan Lalma Itqa, Niyiti Xuddi Sheytan’gha, Zeheri Xuddi Chayan’gha, Mijezi Xiddi Hiyleger Tülkigela Oxshaydu!!!

K.U.A

27.12.2021 Germaniye

Hayatliq Penjirisining Ikki Teripidiki Oylar


Hayatliq Penjirisining Ikki Teripidiki Oylar

-Ular Kelgende Könglüng Tuyidu, Kelgen Kim Yaki Qaysi Shekilde Bollishidin Qettiynezer Choqum Bahane Körsetmestin Egesh, Sanga Xuddi Budushqaqtek Yamishiwalghan Eski we Rezil Élishqaqliqliringdin Emdi Bar Küchüng Bilen Uzaqlash!

-Mewlane Jalaliddin Rumi

(Mikro Yazmalar we Terjimeler)

Yazarmen we Tüzermen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge teyyarlighan: Xantengri Nuri

☆☆☆☆

Madda we Rohning, Körünidighan we Körünmeydighan Jisim we Rohiy Mawjudatlarning Biz Bilidighan we Biz Bilmeydighan Terepliri Bar.

Bu Heqte Qismen Derijide Bilim Igisi Bolush Üchün Okultar we Ezotirik Ilimlardin Paydilinip, Sipiritual we Lodun Ilmigha Ayit Bolghan Bezi Pirinsiplar Bilen Tonushup Chiqishqa Erziydu.

Yéngi Dewir Pissixologiye Ilimining Asaschiliridin Biri, Pelesepe Dahisi Segmund Freudning Oqughuchisi Karil Gustaf Jung: “ His-Tuyghu Insan Üchün Bir Qushta Tebiyila Bar Bolghan Bir Jup Xisletlik Tömür Qanatqa Oxshaydu! His-Tuyghu Ang we Idrak Buliqining Közidur! Shuni Keskinlik Bilen Eytishqa Boliduki, His We Tuyghusiz Meniwiyettiki Qaranghuluq Yorimaydu we Yoruqluq Enirgiyesi Sewebidin Shehiy we Hadisilerde Hergizmu Yengi Özgürüshler Shekillenmeydu!“ Deydu!

Bu Pelesepe Dahisi Segmund Freud:Basturulghan His we Tuyghular Yoshurun Angda Kül Astidiki Choghdek Saqlinip, Kütülmigen Chaghlarda Özini Chirkin Yollar Bilen Ashikarilaydu,“-digen Idi.

Gerche Bek Qisqa Bolsimu Dunya Bilimlirining Sirini Echishta Insanning Üst we Astinqi Qewettiki His we Idrakliri Bir Altun Achquchning Rolini Oynaydu! Men Shehi we Hadisilerge His we Idraklirim Arqiliq Awal Bir Köz Qarashqa Kelip Bolup Andin Eqil we Logikiliq Tepekkurimgha Hawale Qilimen. Bilimimge Emes Sezgümge we Zihni Küchümge Tayinimen. Digendek Tesewurum, Eyitqanlirim we Oylighanlirim Bugün Bolmisa Erte Özining Küch-Qudritini Körsütidu!!!

Men Bundaq Iddiyelerge Tayinip Turup Güzütimen, Oylaymen, Tepekur Qilimen, Xulase Chiqirimen. Jeryanlar Ilmiy Heqiqetler we Tebiyet Qanuniyetlirige Uyghun Bolghachqa Köz Qarashlirimni Yaxshi we Yaman Niyetlik Ademler Asanliqche Aghduriwitelmeydu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Yolning Derijidin Tashqiri Qiyinlashqanliqi, Menzilge Yetip Kélish Harpisida Turiwatqanliqimizning Rushen Alamitidur!!!

-German Shairi Johann Wolfgang Von Goethe

☆☆☆☆

Insanlarni Üch Nerse Yeni Arzu-Istek, His-Tuyghu Hemde Bilim we Tejiribe Ghayisige Qaritip Yiteklep Turidu!

-Yunan Peylasopi Aplaton

☆☆☆☆

Uyghur tilida késilidighan Derex yaki késilgen Orman Yaghach, dep atilidu! Yaghachning Orman Bolghini, Quruq Shaxning Badira Bolghini Yoqtur!

Uyghur tilida yene qurighan bir Shax/Shaxlar yaki Chiwiq/ Chiwiqlarmu Yaghach dep atilidu

Yaghachning Binagha Yaraydighanliri Hah, Jehge we Lim Emma Chawar we Chatqalliri Ot Tutashturuq Bolidu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Rohiy Qudret Biwaste Alemlerning Büyük Mimari Allahdin Kélidu! Niyitimiz Durust, Yürikimiz Pakiz we Ghayimiz Rabbimning Hayatliqni Yaritish Ghayisige Uyghun Bolsa, Bexit we Muwepeqqiyetning Asasi Bolghan Eshu Muhteshem Güzellik we Tengdashsiz Küch we Qudret Meniwiyitimizge Özlikidin Uchup Kiridu!

-Phizika Alimi Nikola Tesla

☆☆☆☆

Siz Özingizde Hes Qilghan Küch we Qudret Peqet Chüshenchingizning Ichidila Bar Bolup, Emeliy Riyalliqtiki Hadisilerge Nisbeten Eyitqana Hichnimeni Anglitalmaydu! Kuch-Qudretning Peqet Sinalghandin Keyinla Küchke Igelikini Etirap Qilishimiz Lazim!

-Markus Awrelius

☆☆☆☆

Insaniyet Jemiyitide Yaxshi Ademler Köp.Yaxshi Ademlersiz Dunya Güzellikini Tesewur Qilghili Bolmaydu.

Yaxshi Ademlerning Mutleq Köp Qismi Öz Kesipliride Muwepeqqiyet Qazinalaydu.

Rezil Ademler Awal Bashqilarni Andin Özini Weyran Qilghuchilarning Del Özidur!

Bir Ishta Ghelbe Qazan’ghanlarni Peqet Ulardinmu Küchlük Ademiy Tebiyetke, Güzel Qelibke we Üstün Xaraktérgha Sahip Bolghanlarla Izchil Qollap Quwetleyeleydu.

„Netije Qazanghan Dostliridin Pexirlinip, Ulargha Téximu Köp Muweppeqiyetler Tilesh Adettiki Ademlerning Emes, Isil Ademlerning Ortaq Alahiyidilikidur!,-Digen Iken Yunanistanning Büyük Shairi

Aeschylus.

Rezil Ademler Bashqilargha Yaxshiliq Tilimeydu, Bashqilargha Yaxshiliq Yüzlense Hozursiz Bolidu!

Rezil Ademler Bashqilarni Putlap, Dayim Yaxshilarning Orisini Kolap Yashaydu! Bashqilargha Yaxshiliq Qilishni Oylimaydighan Ichi Tar, Hessetxor we Körelmes Ademler Xatirjem Yashiyalmaydu, Ishliri Dayim Tebiy Rewishte Arqisigha Qarap Tereqqiy Qilidu, Bexitsiz Kélidu!

Niyet Ela! Rabbim Rezillikke Hergiz Köz Achquzmaydu!Güzellik Axirqi Hésapta Rezillik Üstidin Ghelbe Qilidu!!!

Bexitlik Yashay Diseng Yaxshiliq Qil, Pidakar Bol, Muhtajlargha Yardem Qil! Qilin’ghan Yaxshiliqlar we Yardeminglar Özi Bilgen Yol Bilen Yene Igisige Qayitidu!!!!

Yunan Shairi Aeschylus bolsa öz dewrining dang chiqarghan Üch chong edipning biri bolup, Euripides we Sophokles qatarliqlar bilen bir dewirde yashighan!

Bu Üch Gegant Shairning Insanperwerlik Iddiysi Ortaq Bolup, Kishlik Hayattikki Ziddiyetler Keltürüp Chiqarghan Achchiq Tiragediyelerning Sewepchisi Bolghan Rezil Küchlerni Jemiyetning Qarangghuluq Terepliri Eserlirige Arqa Körünüsh Qilish Arqiliq Nadir Eserlerni Yazghan!

Bu üch ulugh shexsiyet qoyuq téragediyelik shiérliri bilen dang chiqarghan bolup, eserliri ikki ming yildin keyinmu qedirlinip kelmekte!

12.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Herqandaq Ulugh Inqilaplarning Pikir Piltisige Dayim Bir Kishi Ot Yaqidu!

Bu Heqte Ulugh Alim Ghalip Waldo Emirson Ochuq Qilip,

„Büyük Inqilaplarning Bir Kishining Iddiysige, Köp Sanliqlarning Egishishi Netijiside Ishqa Ashidighanliqi Ghrlbe Qazinishning Achquchisi Bolup Qaldi!,-Digen Idi!

Nawada Millet Oyghunup Araqa-Arqidin Shu dewirning Eng Oyghaq Ewladigha Egiship, Qoligha Meshel Kötürgende Andin Etrap Rezillikke, Zulumgha we Zorawanliqqa Qarshi Ot Déngizigha Aylinidu!

Eger Millet Düshmenge Aldinip, Ilghar Iddiye we Pikirlirdiki Ulugh Kishilerge Hichqandaq Bir Pozitip Ilge Körsetmeydiken, Undaqta Bir Xeliqning Istiqbali Kolliktip Halda Halaketke Yüzlinidu!

K.U.A

13.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Hichlik, Erzimeslik, Mesxirilik we Bimenilikke Qarshi Küreshler Mawjudiyetchiliktur!

The rejection of Nihilism: that all religious and moral principles, in the belief that life is meaningless is not Optimism!

Hichlik Nime Digen Échinishliq, Bimenilik Nime Digen Külkiliktur! Rast Gepni Qilsaq Insanlarning Köreleydighanliri, Oyliyalaydighanliri we Qilalaydighanliri Zaman we Makanning Payansizliqigha Nisbeten Éyitqanda Köz Bilen Körüp, Eqil Bilen Oylashqa Nisbeten Qiyinchiliq Peyda Qilidighan Bir Hadisedur!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Eqliy Sapasi Bir-Biridin Töwen Bolghan, Terbiye Körmigen Peyli Yaman Ikki Goruppa Adem Gezi Kelgende Bir-Biri Bilen Ajayip Epliship Kètidu, Gezi Kelgende Yene Bir-Biri Bilen Kepliship Kétidu, Axirqi Hesapta Düshmen Bir Terepte Qalidu, Sendin Men Qalamdim Diyiship, Tayaq-Toqmaq Éliship Ölüp Tügüshüp Ketishtinmu Yénishmay Bir-Birini Rezil Reswa Qiliship, Axirda Özimu Bilmestin Bir Pütün Milletni Xarap Qilishidu!

UKM

☆☆☆☆

Uyghuristan Studentlirining 1985-Yili Xitay Tajawuzchilirining Milliy Zulumigha Qarshi Teshkilligen Meshhur 12-Dikabér Oqughuchilar Herkitini Éhtiram Bilen Xatirleymiz!

UKM

12.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Oxshimighan Étiqatqa Ige Awam Bir-Biri Bilen Ot Bilen Sudek Tépiship Turghini Bilen, Kitap Chüshürülgen Muqeddes Dinlargha Étiqat Qilidighan Barche Alimlar Arisida Diniy Meselide Kélishtürgili Bolmaydighan Ixtilap Yoqtur!

Milletler, Dinlar we Medeniyetler Arisida Zaman, Makan we Siyasiy Atmospuralar Sewebidin Sünniy Halda Bezi Periqler Shekillen’gen.

Emeliyette Din we Kulturlarning Hemmisining Asasiy Jehettin Yiltizi Birdur. Din we Kultur Jehetlerdin Oxshash Bolushtiki Asasliq Sewep Insan Rohining Chongqur Yèride Din, Eriq we Millet Digen Qawram Bolmaydu! Globallashqan Tinchliq, Bixeterlik we Ekinlikni Ishqa Ashurush Üchün Dinlarning Ottursidiki Sünniy Yaritilghan Periqlerni Matériyalizimchiliq Yol Bilen Emes Édiyalizimliq Pelesepewiy Pirinsiplar Asasida Yoq Qilishimiz Lazim!

K.U.A

☆☆☆☆

Kabalist Pelesepesining Hayatliq Chéchikige:Biz Özimiz Üchün Tinchliq, Hüriyet, Söygü, Xushalliq, Minnetdarliq, Dostluq we Bexit Izdeshtin Awal Bashqilarning Tinch, Hür, Saadetmen, Memnun, Dostane we Bextiyar Hayatidin Nepretlinishni Emes, Eksinche Hozurlinishni Bilishimiz Lazim!,Dep Yézilghan!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Mushu Bir Dewirde Yenela Xushal-Xuram, Bextiyar we Shadiman Yüreligenler Bilen Meyüs, Ghemkin we Azaplinip Yürgenlerge Qarap, Döt Yaki Eqilliqlerge, Oqughan Yaki Oqumighanliqigha Höküm Qilghili Bolidu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Qarang Mawu Rezil Xeritige!

☆☆☆☆

Teywende Yéngidin neshir qilinghan bir xeritining Wetinimiz Uyghuristangha ayit qismidiki zeherxendilik xuddi adem öltüridighan xeterlik késelge oxshaydu…..

Xeritide Shimaliy Uyghuristangha Uyghur dep yezip qoyup, Jenubiy Uyghuristanni yeni tarixiy Sherqiy Türkistannung ornigha Gherbiy Teywen dep yezip Qoyuptu.

Bu adettiki uqushmasliqtin qilip qoyulghan bir ish emes. Milliy musteqilliq dawasigha qurulghan yip-yengi qapqan!

Wetinimiz Uyghuristanning shimaligha peqet Uyghur dep yezip qoyghini, Jenubiy Uyghuristanni Sherqi Türkistan dewatqanlarning rezil „töhpisi“ boldi!

Ming Epsus….Eng chong xeter biz ilgiri eyitqandek mana emdi bash kötürüshke bashlidi….

Buningdin keyin yüz bérish éhtimali bolghan ishlar téximu köngülni yerim qulghuchi bolidu….

Qandaq bir Ademler bilen bir dewirde Yashap qalduq? Bu wetenning istiqbalini Allahqa amanet qilmaqtin bashqa charemiz qalmidi!

Ah rabbim, ishlirimizni Düshmenning emes, kelichek ewlatlirimizning bexti Üchün bolsimu ongshap bergeysen!

UKM

13.12.2021 GERMANIYE

☆☆☆☆

Uyghur, Xi Jinping we Isyankar Qatil Xitaylar Heqqidiki Bir Telephatiy!

☆☆☆☆

Xitay Hökümitide Uyghur Meseliside Xi Jinpinggha Qarshi Isyan Bar!

Xi Jinping Dunyagha:

Men Eslide Uyghurlargha Yaxshiliq Qilishni Oylighan, Ish Mening Xewirim Yoq, Yaman Terepke Qarap Tereqqiy Qilip Ketiptu, Buni Tüzeymen.

Xi Jinping Gherip Dunyasigha Yene:

Ish Buzuwatqanlar Xitay Kapitalistlirigha Sétilghan Siyasetni Natoghra Ijira Qiliwatqan, Nepsaniyetchi, Exlaqsiz we Layaqetsiz Emeldarlardur,- Dewatidu!

Niyiti Yaman, Qara Yürek Xitaylar Xi Jinpinggha:

Uyghuristan Xelqini Tungganlashturup Nime Qilimiz? Bu Ishqa Bunchiwala Jiddiy Qarap, Bunchiwala Köp Meblegh Ajritip Nime Qilisen?!

Uyghuristan Xelqining Yoqulidighan Waqti Keldi, Bizge Téximu Köp Hoquq Ber, Bu Ishni Biz Öz Aldimizgha Birterep Qilayli, Dewatidu.

Xitay Baylar Yene Gheriptiki Bezi Shirketlerni Ishqa Sélip, Xi Jinpinggha Tehdit Sélish Arqiliq Hökümetke Uyghur Siyasitide, Uyghurgha Paydisiz Netije Beridighan Bésimlarni Ishlitiwatidu.

Uyghur Erqiqirghinchiliqi Xeliqaraliq Bir Jinayet Bolup, Chétilishchanliqi Yershari Xaraktérgha Ige Bilsimu, Amerikining Qonchaq Emeldar Shöhret Zakir We Erkin Tuniyazni Jazalighanliqi Bu Esirdiki Bir Eng Külkülik Ishtur!!!

Xitay Yerlik Milletchiliri Yene:

Biz Nime Qilishni Özimiz Obdan Bilimiz, Uyghur Siyasitining Emeliy Hoquqini Bizge Ötküzüp Ber Yaki Dewletning Textidin Chüsh, Dep Ghelyan Kötüriwatidu!

Xi Jinping: Men Texittila Bolsam Senlerni Hergizmu Meqsidingge Yetküzmeymen, Méni Amerika Yölep Texitke Chiqarghan, Yene Gherip Dunyasi Méni Qoghdap Qalidu,- Dewatidu!

Bu Gepni Anglighan Xitaylar Xi Jinpinggha Achchiqlap, Bu Guy Astitittin Dewlitimizni Amerikagha Teslim Qilip, Beriptu. Biz Emdi Oyghanmisaq Bolmidi, Bir Meydan Inqilapqa Hazirliq Qilinglar, Hoquq Tartiwelip Dewletni Özimiz Soraymiz,-Dep

Baylarni Dewletke Qarshi Qutrutup, Mexpiy Halda Teshkilliniwetiptu!

Xi Jinping Bu Ehwalni Gherip Dewletliri We Amerika Emeldarlirigha Mexpi Bildürüptu!

Gheriplikler: Qorqma, Biz Arqangda Bar, Eyitqinimiz Boyinche Qil, Dewétiptu!

Xi Jinping Merkizimizning Uyghur Siyasiti Baylar Sinipining Bizge Yaxshi Hemkarlashmasliqi Sewebidin Köngüldikidek Bolmidi, Uyghuristan Xelqining Diligha Köp Azar Yetti! Jawapkarliq Elbette Bizde. Emma Netije Qaysi Derijide Bolsun Yaki Bolmisun, Uyghuristan Xelqi Kelichekte Özining Musteqilliqige Érishkende, Mendin Choqum Razi Bolup Qalidu! Japa Tartmay Janangha Yetkili Bolmaydu.

Bir Milletning Bashqa Bir Milletning Hakimiyiti Tégide Yashashi Addiy Ehwal Emma Özining Dewlitini Öz Aldigha Idare Qilishi Bolsa Bes Mushkül we Tes,-Deptu!

Uyghurlar Sewebidin Xitay Dewliti Ichi we Téshidin Qazandek Qaynawétiptu!

Gherip Uyghuristan Xelqining Beshigha Kelgenlerning Jawapkari Süpitide Nimishqa Xi Jinpingni Jazalimaydu?

Yoqarqi Alametlerdin Buning Sewebini Melum Derijide Köriwalghili Bolidu! Buni Chüshünish Addiy. Xi Jinping Gheripning Ademi, Uni Amerika Bashliq Gherip Dunyasi Bir Qolluq Textke Chiqarghan Yene Yölewatidu!

Bu Bayan Qilin’ghanlar Peqetla Oyghaq Turup Körgen Bir Chüsh Xalas, Riyalliqning Pütünley Uyghuristan Xelqining Kütkinidek Bolishini Ching Könglimizdin Ümit Qilimiz!

UKM

14.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Hichlik Nime Digen Échinishliq, Bimenilik Nime Digen Külkiliktur! Rast Gepni Qilsaq Insanlarning Köreleydighanliri, Oyliyalaydighanliri we Qilalaydighanliri Zaman we Makanning Payansizliqigha Nisbeten Éyitqanda Köz Bilen Körüp, Eqil Bilen Oylashqa Nisbeten Qiyinchiliq Peyda Qilidighan Derijidiki Bekla Kichik Bolghan Bir Hadisedur!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Nime Digen Echinishliq:

Siz Özingizge Eng Yeqin Digen 10 Ademning 3 Milliy Munapiq, 3 Wijdansiz, 3 Exmaq Bolsa, Ularni Ömürwayet Untup Kéting!

Sotsiyolog Jim Rohyin:

„Dunyaning Eng Eqilliq Adimi Bolghan Teqdirdimu, Sizni Bir Top Yarimas Hetta Yarimaslardinmu Töwen Ademler Orap Turhan Bolsa, Sizning Ulardin Anche Perqingizning Bolmaydighanliqini Hesapqa Almighandimu, Waqti Kelgende Hichnimige Erzimey Qalisiz“ Digeniken!

Arlishiwatqan Ademleringizning Tengdin Tolusi Exmaq, Sarang we Diwenglerdin Teshkil Tapqan Bolsa, Herqanche Aqil, Bilermen we Exlaqliq Bolup Ketsingizmu Paydisi Yoq, Bir Pütün Hayatingiz Exlet-Chawardinmu Qedirsiz Ötüp Kétidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Ya Ulugh Rabbim, Hemmige Qadir Perwerdigarim Jemiyitimizde Yüz Bériwatqan Mawu Haramzadelikler, Qizilközlükler, Saxtakarliqlar we Rezilliklerni Körüp, Béshimizdiki Belayi-Apetlerning Tüp Yiltizini Sezgendekla Boldum!!! Bizning Körüdighan Künlirimiz Téxi Aldimizda Oxshaydu! Etrapni Zuo Zongtangning Eskirini Bashlap Chiqqan Urghuylar Qaplap Kétiptu! Bu Milletning Kélichigi Allahning Özige Amanet!!!

Men Weten we Milletim Üchün Ejdatlirimizdin Miras Qalghan Iradege, Yolgha we Ghayige Sadiq Bolimen, Dep Oylap, Xelqimizning Közini Boyap Igiz Yerlerge Chiqiwalghan Sewiyesiz, Sapasiz we Ishenchisiz Kichik Ademlerge Hemde Nadan, Bilimsiz, Exlaqsiz, Hayasiz we Eqilsiz Qollighuchilirigha Yaman Bolup Qaldim! Bu Ishtin Emdi Hergizmu Ökünmeymen! Beshimgha Kelgen Ishlar Xuddi Dunyaning Hich Bir Yéridin Izlepmu Tapqili Bolmaydighan Bir Unvérsitéttek Meni Heqiqeten Oylighinimdek Chéniqturup we Etrapliq Yétishtürüp Chiqti! Emdi Manga Asiyliq Qilghanlarni, Manga Ziyankeshlik Qilghanlarni we Méni Düshmendin Better Zeherxendilik Bilen Qestligenlerni Xudaning Raziliq Üchün Kechürüm Qiliwettim!

Rexmet Silerge Hey Allahning Belasi Reqiplirim!

-Kurasch Umar Atahan

14.12.2021 Germaniye

Biz Duch Kelgen Xirislar we Dunyawiy Yéngi Yüzlinishler!


Biz Duch Kelgen Xirislar we Dunyawiy Yéngi Yüzlinishler!

-Bilim Yoli Erkinlik We Hüriyet Upuqlirigha Uzarghan Azap Yolidur! Bilim Igilliri Özini Téxi Anche Köp Bir Nersinu Bilip Ketmigendek, Bilimde Téxi Cholta Bolghanlar Bolsa Hemme Nersini Bilip Bolghandek Oylaydu!!!

-Xatiredin

(Ijadiy We Terjime Eserler)

☆☆☆☆

Yazarmen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge Hazirlighan: Hantengri Nuri

I

Uyghur Jemiyitidiki Rohiy Saghlamliq we Exlaqiy Amillar Heqide Qelem Tewritishke Éhtiyaj Tughuldi. It Izi Bilen At Izi Arliship ketti, Düshmen we Chopqetliri Biz Uyghurlarni Öltürüp, Zeherlik Penjiliri Bilen étimizni Parchilap Yiyish Üchün, Til-Yéziqimiz, Edebiyat-Sennitimiz, Örpi Adetlirimiz we Enenilirimizni Buzup, Kichik Chongni, Bilimsiz Bilermenni, Bala Ata-Anani, Ata-Ana Qewmi-Qérindshlirini, Xeliq Milliy Iradini, Awam Qumandanni, Qumandan Dahini Tonumas Bolup Ketti. Birlishidighan Yerde Parchilanduq, Ittipaqlishidighan Yerde Ixtilaplashtuq, Hemkarlishidighan Yerde Bir Birimizge Qilich Tenglep, Neyze Kötürüp Jengke Chüshtüq. Düshmen´ge  Toy, Xelqimizge Qiyamet Boldi!

Biz Bu Halimiz Bilen Xarap Bolimiz, Oyghunishimiz Ishni Enene, Örpi-Adet we Qayide Yosunlirimiz Bilen Saghlamlashturishimiz Lazim!

Biz Aliy Ghayimizge Exlaqimiz, Wijdanimiz we Milliy Ghorurimizni Qural Qilish Arqiliq Qedemmu Qedem Yéqinlishimiz! Qérindashlar Selerdin Yash Qurami, Bilimi, Tebiqisi, Tejiribisi, Ilmiy Salahiyiti we Ünwani Üstün Bolghan Ademler Bilen Alaqe Qilghanda Musape Qoyunglar we Her Türlük Alaqilerde Ehtiyat Qilinglar! Biz Üchün Qedirlik Bolghanlarni Jeninglarni Tikip Qoyup Qoghdanglar, Dostlarni we Sebdashlarni Tuqqunum, Yurtluqum we Dostum, Dep Emes, Qerindishim, Teqdirdishim, Sirdishim we Sebdishim, Dep Tallanglar!

Sendin Eqilliq, Bilimlik, Tejiribilik, Ilim we Kesiptiki Ortaq Meselilerde Iqtidarliq, Herqandaq Nersini Bashqilargha Qarighanda Köp Bilidighan Ademlerni Bashqurimen we Ulargha Yol Bashlaymen, Dep Aware Bolup Külkige Qalma!

II

Peqetla Birmu Kitap Oqumighan Bolsang Özengni Adem Dep Oylima!

On Kitap Oqumighan Bolsang Aile Qurushqa Shertim Toshidu, Dep Oylima!

Yüz Kitap Oqumighan Bolsang Balaliringni Ademdek Terbiyeleleymen, Dep Oylima!

Beshyüz Kitap Oqumighan Bolsang Kishilerning Aldida Ziyali Qiyapitige Kiriwalma!

Ming Kitap Oqumighan Bolsang Milletning Ilim Sahesidiki Serxilliri Qatarigha Kirdim, Dep Oylima!

Beshming Kitap Oqumighan Bolsang Eng Kamida Uyghurlarchilik Bir Milletke Qaritip Xitap Qilma!

Onming Kitap Oqumighan Bolsang Insaniyet Heqqide Pikir Bayan Qilma we Özengni Alimlar Qatarida Sanima!

III

Alemlerning Perwerdigarining Tarazisi Pütkül Insaniyetke Ortaqtur! Xuda Özining Nime Ish Qilghanliqini we Qilidighanliqini Obdan Bilidu! Sen Adem Turup Rabning, Peyghemberning, Meleklerning we Ewliya-Ezemlerning Ornigha Ötüwalma!

Allah Jehennem Bilen Jennetni Namaz Oqudi, Oqumudi, Ruzi Tutti, Tutmidi, Hejge Bardi Barmidi, Sediqe Berdi Bermidi, Peyghemberlerni Tonidil, Tonimidi, Kitaplarni Oqudi Oqumidi Dep Emes, Gunah Qildi Yaki Qilmidi Dep Tolduridu!!!

Imanliq, Insapliq we Semimiy Ademlerni Rabbim we Melekliri Kömülüp Qalghan Bolsimu Körüp Turidu!

Herqanche Chong Ünwan, Herqanche Xudagüy, Herqanche Beshnamaz, Herqanche Bilermen, Herqanche Teqwadar Bolup Ketken Teqdirdimu, Bilim we Diniy Eqidilerni Süyistimal Qilip, Xuda Yaratqan Jel-Janiwarlargha, Körünidighan We Körünmeydighan Mexluqatlargha, Jümlidin Adem Ata, Hawa Ana Ewlatlirigha Hürmetsizlik Qilsang, Birini Birige Qirdursang, Din, Eriq, Kultur we Dunya Qarash Jehetiki Periqlerni Bahane sewep qilip, Öz-Ara Nepret Uruqi Chachsang we Rabbing Yaratqanlargha Rabing Bergen Heq-Hoquqlirini Depsende Qilsang Allahning Raziliqi Üchün Qilghan Ishlarning Hemmisi Nöl Bilen Teng Bolidu!

IV

Agah Bol, Adem Bu Hayatqa Birla Qétim Kélidu! Chewrengde Oxshimighan Salahiyelik Nurghun Adem Bar! Beziliri Uruq-Tughqanliring, Beziliri Dost-Buraderliring, Beziliri Söygen- Yarenliring, Beziliri Kesipdash-Xizmetdashliring Yene Beziliri Bolsa Tonush- Bilishliring!

Bu Sen Bilen Alaqidarlarning Arisida Chong- Kichik, Qéri- Yash, Er- Ayal, Bilermen, Bilmesmen, Teqwa, Jayil, Eqilliq, Eqilsiz, Bay we Gaday Ademler Bar!

Etrapingdikilerni Söy, Hürmetle, Qoghda Emma Ular Bilen Melum Musape Ichide Yasha! Bolmisa Özengnimu, Ularnimu Charchitip Qoyisen!

Meniwiy we Maddiy Jehettin Oxshash Sewiyede Bolghanlar Jemiyetning Ortaq Bolghan Qatlimigha Mensup Kishiler Bolup, Öz-Ara Bir-Birini Bexitlik Yashitalaydu! Shunga Sotsiyal, Kultural, Diniy we Exlaqi Meselilerde Töwen, Ottura we Yoquri Siniplarning Ölchimining Bolidighanliqini Tebuiyi Rewishte Qobul Qilip, Ijdimayi Munasiwetlerni SHuningha Qarap Pilanlashni Bilish Lazim!

Töwen Qatlamdikiler Ottura Qatlamdikilerni, Ottura Qatlamdikiler Yoquri Qatlamdikilerni Chüshünish, Yol Qoyush we Etirap Qilishqa Mahir Bolishimiz Lazim!

V

Madda we Rohning, Körünidighan we Körünmeydighan Jisim we Rohiy Mawjudatlarning Biz Bilidighan we Biz Bilmeydighan Terepliri Bar.
Bu Heqte Qismen Derijide Bilim Igisi Bolush Üchün Okultar we Ezotirik Ilimlardin Paydilinip, Sipiritual we Lodun Ilmigha Ayit Bolghan Bezi Pirinsiplar Bilen Tonushup Chiqishqa Erziydu.
Yéngi Dewir Pissixologiye Ilimining Asaschiliridin Biri, Pelesepe Dahisi Segmund Freudning Oqughuchisi Karil Gustaf Jung: “ His-Tuyghu Insan Üchün Bir Qushta Tebiyila Bar Bolghan Bir Jup Xisletlik Tömür Qanatqa Oxshaydu!His-Tuyghu Ang we Idrak Buliqining Közidur! Shuni Keskinlik Bilen Eytishqa Boliduki, His We Tuyghusiz Meniwiyettiki Qaranghuluq Yorimaydu we Yoruqluq Enirgiyesi Sewebidin Shehiy we Hadisilerde Hergizmu Yengi Özgürüshler Shekillenmeydu!“ Deydu!
Bu Pelesepe Dahisi Segmund Freud:Basturulghan His we Tuyghular Yoshurun Angda Kül Astidiki Choghdek Saqlinip, Kütülmigen Chaghlarda Özini Chirkin Yollar Bilen Ashikarilaydu,“-digen Idi.
Gerche Bek Qisqa Bolsimu Dunya Bilimlirining Sirini Echishta Insanning Üst we Astinqi Qewettiki His we Idrakliri Bir Altun Achquchning Rolini Oynaydu! Men Shehi we Hadisilerge His we Idraklirim Arqiliq Awal Bir Köz Qarashqa Kelip Bolup Andin Eqil we Logikiliq Tepekkurimgha Hawale Qilimen. Bilimimge Emes Sezgümge we Zihni Küchümge Tayinimen. Digendek Tesewurum, Eyitqanlirim we Oylighanlirim Bugün Bolmisa Erte Özining Küch-Qudritini Körsütidu!!!
Men Bundaq Iddiyelerge Tayinip Turup Güzütimen, Oylaymen, Tepekur Qilimen, Xulase Chiqirimen. Jeryanlar Ilmiy Heqiqetler we Tebiyet Qanuniyetlirige Uyghun Bolghachqa Köz Qarashlirimni Yaxshi we Yaman Niyetlik Ademler Asanliqche Aghduriwitelmeydu!!!

VI

Tekshürep Tetqiq Qilip Eng Toghra Bolghan Yolni Tapqandila, Andin Rohimizdiki Quyash Özining Parlaq Nurni Chéchishqa Bashlaydu!,-Digeniken Insaniyetke Minglighan Isil Tepekkur En’güshterlirini Miras Qaldurghan Qedimqi Misir Mutepekkuri, Nezeriyechisi we Meniwi Hökümdari Tuz¹!

Herqanche Bilimi Köp Bolsimu, Rohiy Dunyasigha Hichqandaq Yoruqluq Chüshmigen Bilimlik Kishiler Bilimsizlerning Del Özidekla Nadanlardur! Bilim Igisi Bolghan, Hem Rohidiki Qarangghuluqni Yorutalighan, Meniwiyitidiki Qarangghuluqqa Jengk Élan Qilalaydighanlar Heqiqetenmu Qedirleshke Erziydighan Ulugh Insanlardur!

‐———-

Eskertish: Tuz¹_Qedimqi Misir tilida hökümdar, padisha digenlik bolidiken.

VI

Xudayim Hazir Uyghurlargha Hélighu Qabiliyetlik Bir Liderken, Hetta Peyghemberdin Birni Ewertip Bergen Teqdirdimu, Bu Nadan Millet Xitaylarning Bu Ishtin Xewiri Yoqken, Dep Oylap, Möjizilerni Étirap Qilmaydighan Bolup Ketti!

VII

German Peylasopi Friedrich Nietschi:

Ikki Xil Adem we Ikki Xil Millet Bar Bu Dunyada: Bularning Biri Oylashqa, Ikkinchisi Ishinishke Mayil!, Digen Iken. Démesimu Ilgiri Yeni Ottura Esirde Ishinishke we Ehishishke Mahirlar Hemde Muskuli Tereqqiy Qilghanlar Küchlük Idi, Hazir Bolsa Tepekkur Qilishqa, Yéngiliq Yaritishqa we Ishleshke Mahirlar Dunyani Alqinida Oynitiwatidu!

VIII

Gérman Mutepekkuri Friedrich Nietsche: Bilimi Chongqur, Tepekkuri Ötkür, Nezer Dayirisi Keng Bir Adem Bir Nersini Anche Chüshenmigen’ge Qarighanda, Shu Nersini Toluqi Bilen Özül-Ķésil Chüshünip Qélishtin, Rohiy Jennetten Ürküydu, Kélichigidin Ensireydu, Hayati Bixeterlikidin Endishe Qilidu we Ölgüdek Qorquydu!-Digeniken!

Demisimu Bilim Jennetning Cheklen’gen Méwisi Bolup, Uninggha Sahip Bolghanlar, Jennetten Qoghlinidu, Xalas!

Bizningche Bolghandimu Bilish Hozur Sürüsh Emes, Tepekkur Xumdinida Köyüp Tawlinish Digenlik Bllidu!

Bilim Elish Bilim Igisi Üchün Bexitlik Yashash Emes, Özining Bextini Bexitsizler Üchün Pida Qilish Digenlik Bolidu!

Bezi Bilim we Bilermenler Bar Millet Ularni Körüp Turidu, Bezi Bilim we Danishmenler Bar Ular Weten we milliti Üchün Tepekkur Déngizining Sirliq we Eng Chongur Körünmeydighan Yéridiki Qarangghuluqta Yashaydu!

Alimlaralimining Bilim Elishni, Bilimni Ishlitishni, Bilimning Netijisige Erishishini Özinining Göshini Pichaq Bilen Parchilap, Özining Qénini Bigiz Tiqip Aqturghan’gha, Tikenlik Yolda Méngip, Wujudini Yirtquch Qushlargh Yem Qilip Mang’ghangha Oxshatsaq Azliq Qilidu. Alimlar Bildim, Yaman Boldi, Dep Hesret Nadamet Qilsa, Metular Bilip Boldum, Bilimning Hemmisi Mening, Boldi Dep Tirisige Patmay Körengleydu! Ibinsina, Jalaliddin Rumi, Axmet Yesewiy we Arthur Schopenhauer Bilim Yoli Erziyet Yolidur, Dep Toghra Eyitqan Iken!!!

Eger Bilimlik Ademler, Bayashad, Xatirjem we Saadetmen Yashaydighan Ish Bolsa Koppernik, Galilio, Al-Farabiy, Mansur Hallaji, Ümer Hayyam, Alshir Newayi, Ulughbek, Shah Meshrep, Abduqadir Dewmullam, Memtili Ependi, Abduxaliq Uyghuri we Abliz Maxsumlar Hayatini Bay we Bayashatliq, Emel we Shöhret, Dewletmen we Saadetmenlik Ichude Ötküzgen Bolatti!

Insaniyet Tarixidiki Biz Adem Ewlatlirigha Tengritagh Tashliridek Muqeddes Medeniyet Miraslirini Qaldirup Ketken Büyük Metepekkurlar Heqiqet Yoli Azap Yolidur, Dep Intayin Toghra Eyitqaniken!

Heqiqi Bilim Yolidiki Bilim Igillirige, Ügen’gen Bilimliri Bir Ömür Azap Élip Kélidu! Ilim-Pen Izdinishliridin Kelgen Hozurni Besip Chüshidighan Yene Bir Neniwiy Hozur Körmidim! Alimlarning Bilim Élishning Bir Türlük Qorqunchluq Hadise Ikenlikini Tekitlishide Asasliq Nezerde Tutqini, Peqet Kesip Igiliri we Yüksek Telim-Terbiye Körgen Kishilerla His Qilalaydighan Dehshet Bergüchi Bir Jeryandur! Ilim-Pen Asminidiki Parlaq Yultuzlar Xuddi Chéchilangghu Mal Padisigha Tolimu Oxshaydighan Insaniyetning Bexti Üchün Xuddi Isa Messihdek Özini Özi Xuddi Rayish Qozidek Qurbanliq Qilghan Mesum Chopanlardur!!! Bu Jeryanning Qoghlushiwatqini Heqiqetlerning Namayande Bolishi Bolup, Herqandaq Shehi we Hadisining Eng Chongqur Yérideki Qarangghuluqta Ademlerni Chöchitidighan we Qattiq Sarasimige Salidighan Shepqetsiz Bir Riyalliq Yilandek Sozulup Yatidu!

Awam-Puqralar Sheyi we Hadisilerdiki Alimlar we Mutexesisler Köreligen Menzire Bilen Qarshilashqan Bolsa, Rohi we Jismi Pissixik we Phizik Tereptin Hergizmu Berdashliq Berelmeydu!

Pikir Dunyasi we Ilim-Pen Déngizning Chongqurluqliridiki Normal we Paranormal Mawjudatlarning Tepekkur Qarangghuluqida Derijidin Tashqiri Hadise Süpitide Ekis Étishi We Eqilni Lal Qilidighan Özgürüshlerning Partilishi Sirlargha Chümkelgen Tebiyette we Ziddiyetlerge Tolghan Insaniyet Jemiyitide Möjize Xaraktérliq Hadisilerning Yüz Bérishige Dayimqidekla Sewepchi Bolup Qalidu!!!

IX

Biz Heqiqi Bir Islam Alimining Deyishke Tegishlik Bolghanlirini Bir Xiristyan, Bir Musewiy we Bir Budda Alimi Dewatqan, Islamizimgha Tewe Alim-Ölimalargha Wakaliten Diniy Radikalizimgha Mensup Kishiler Gep Qilidighan Bir Dewirde Yashawatimiz!

X

Adem Hür Tughulghan, Ademning Hür Yashishi Tebiyi Heqqidur! Hüriyet Üchün Elip Berilghan we Berilidighan Küreshler Dunyaning Hemmela Yeride Qanunluqtur!!!

„Ademler Özlirini Inkar Qilip, Qulluq Zenjirige Süküt Qilip Özlirini Erkinlikke Erishtüridighan Heqiqetni Qobul Qilishni Hergiz Xalimaydu, Chünki Özlirining Zorawanliq Teripidin Bent Qilin’ghan Serxushluqidin Waz Kechishni Aldirap Xalimaydu!“,-Digeniken

German Peylasopi Friedrich Nietzsche. Toghra Qepezge Ügengen Mexluqatlarni we Jel-Janiwarlarni Ettigende Qoyup Berseng, Axshamda Yene Qepezge Qayitip Kélishidu!!!

Erkinlik we Hüriyet Heqqide Kalil Gebrannu Qalem Tewritiptiken.

Millet Kalil Gebran“gha: Uxlawatqan Qullarni Oyghatma, Awal Erkinlikni Chüshisun, Deptumish.

Kalil Gebran Ulargha:

Uxlawaqanlarni Oyghat we Erkinlikning Nimelikini Chüshendür, Deptu!

Toghra, Özini Tonush we Erkinliki Üchün Küresh Qilish Wijdanning Ishidur!

Menmu Kalel Gebran Bilen Erkinlik Heqqide Istishare Qilishni Xalaytim.

Nawada Men Kalil Gebran Bilen Qarshilashqan Bolsam:

Eger Uxlawatqan Qul Milletni Körseng Oyghat, Ulargha Eng Awal Erkinlikni Chüshendür, Andin Ularning Ne Haldaliqini Anglat, Özining Qul Simaisini Sendin Körsun! Andin Nime Qilishini Özliri Qarar Bersun!

We Yene Dawamlashturup:

Eger Uxlawatqan Qul Milletning Teslimkesh Hökümdarlirini Körseng, Derhal Ularni Esir Tutqan Gheplet Uyqusidin Oyghat, Milletni Teshkillisun we Milliy Hüriyet Hemde Insaniy Erkinlik Üchün Küresh Qilsun!,-Deytim!!!

Kurash Umar Atahan

10.12.2021 Germaniye

XI

Biz Uyghurlargha Hazirqi Türükmenistandek Milliy Rejim Astidiki Bir Dewlet Lazim!

Biz Uyghurlarni Milliy Dewlet Qurulghandin Keyin 100 Yil Ene Eshu Türükmenistandek Bir Diktatur Sistima Ademge Aylanduralaydu!

Biz Uyghurlar Aldirap Tüzelmeydighandek Qilimiz!

Biz Uyghurlar Bizning Tebiyitimizge Layiq, Étini, Chirayliq Xutunini we Waqti Kelgende Dadisinimu Etip Tashliyalaydighan Qoshuni Bolghan Büyük Ejdadimiz Tengriqut Oghuz’Handek Qehrimu, Zeherimu Bar Bolghan Bir Hökümdarlargha Muhtaj!

Nöwettiki Weten Ichi we Siritidiki Weziyetke Qarisaq, Millitimizge Démokratiye we Erkinlik Aldirap Yarashmaydughanliqi Barghanche Téximu Ochuq Ayan Bolmaqta!!!

05.12.2021 Germaniye

XII

Dunya Weziyiti we Uyghurlarning Kélichigi!

Biz Duch Kelgen Xirislar we Dunyawiy Yéngi Yüzlinishler!

-Bilim Yoli Erkinlik We Hüriyet Upuqlirigha Uzarghan Azap Yolidur!

-Xatiredin

-Xatiremdin

A.

Ademler Ottursidiki Munasiwetlerde Yéngi Téxnika, Zamaniwiy Tereqqiyat we Pissixik Illusion Sewebidin Xeterlik Bolghan Mewhum Dunya Shekillinishke Bashlidi!

Qatmu Qat we Köp Qewetlik Meniwiy Dunyada Yashash Zihinlarni Qattiq Besip, Kishlik, Ailiwiy, Sotsiyal we Kultural Munasiwetlerni Qéchip Qurtulghili Bolmaydidighan Küresh Meydanigh Aylandurup Qoydi!

Jemiyet Tereqqiyating Mewhum Dunyadiki Uchqandek Özgürishi Insanlarning Meniwiy Jehettiki Jiddiy Qutuplishishini Keltürüp Chiqarmaqta!

Nadan, Qalaq, Namrat we Bilimsizler Dunyasi we Medeniyetlik, Oyghaq, Bay we Bilimlikler Dunyasidiki Köz Bilen Körgili Bolmaydighan Yengi Munasiwetler Eriqdashliq, Qandashliq, Milletdashliq, Jemetdashliq we Ailiwiy Munasiwetlerge Yengidin Yengi Xirislarni Peyda Qiliwatidu!

Ming Yillar Awal Ibin Sina, El Farabiy, Yüsüp Xas Hajip, Ahmet Yesiwiy we Ahmet Yüknekiy Qatarliq Meshhur Pelesepechiler, Edipler, Pissixologlar, Pedagoklar, Sotsologlar, Kayin we Ölümalar

Insanlarni Nadanliq Teshwishke, Teshwish Bolsa Nepretke, Nepret Bolsa Shiddetke Elip Baridu, Dep Toghra Eyitqaniken!

Biz Insaniyet Hazirqi Jemiyette Yeni 21.Esirde Yengi Nadanliq, Yengi Qorqu, Yengi Nepret we Yengi Shiddetning Hayatimizda Peyda Qiliwatqan Kirzislargha Qarshi Küresh Qiliwatimiz!

Ademler ottursidiki, Eriqlar Otturisidiki, Dinlar Otturisidiki we Kulturlar Otturisidiki Musapeler Bashqidin Siziliwatidu!!!

Ademler Özgermigenti, Tereqqiyat Ademlerni Kona Yeqinliridin Uzaqlashturup, Yengi Bir Digital Sotsiyal Ilishkiler Alimige Ittirmekte! Kishiler Xuddi Yalghuz Kishlik Kimige Olturup Dengiz-Okyangha we Tashqi Pilanita we Natonush Galaksiylargha Seper Qilghan Yoluchigha Oxshap Qaldi! Ata-Ana, QarinQerindash, Uruq-Tughan we Jemeht Heqqidiki Chüshenchiler Tarixning Boran Chapqunlirida Közdin we Köngüldin Uzaqlashmaqta!

Kishiler Bashqilardin Emes Özidin, Ailisidin, Jemetidin, Millitidin Uzaqliship, Yengi Özlük, Yengi Aile, Yengi Jemet, Yengi Millet, Yengi Din we Yengi Kultur Üchün Yolgha Chiqti!

Biz Öz-Ara Munasiwetlitimizni Yengi Dunya Tertiwige Qaratip Üzlüksiz Yengilap Mengishqa Hazir Bolmisaq, Ademiylik, Qandashliq, Qerindashliq, Millet, Din we Kultur Bir Terepte Qelip, Bir Axshamda Uxlap, Ettigende Oyghunup, Özimizni Zamaniwi Shimpenzeler Jemiyiti Yaki Orangutanlar Dunyasida Körumiz!

Shunga Ewlatlirimizning Tereqqiyatqa Maslishishigha Yardem Qilishkmiz, Medeniy-Maarip Progirammiliri Üchün Sharayit Yaritip Berishimiz, Aktip Enirgiye Bilen Yashishimiz, Ümitwar, Jessur, izdinishchan we Tirishchan Bolishimiz Bilimimizni Toluqlap Qol Tutushup Yashash Üchün Kitaplar Dunyasigha Diqqitimizni Aghdurishimiz Lazim!!!

B.

Dunya Weziyiti we Uyghurlarning Kélichigi Barghanche Qarangghulashmaqta! Hemme Ishqa Payda-Menpeetni Ölchem Qilip Baha Béridighan Bolup Ketken Dunyada, Uyghuristan Xelqining Siyasiy Teqdiri Xeter Astigha Chüshüp Qaldi!

Tor Dunysi we Yüz Yildin Beri Qeghezge Neshir Qilinghan Nurghun Xeritiler Bar. Bu Xeritilerning Beziliride Hichkim Bilmeydighan Sirlar Namayan Bolup Turidu. Shundaq Xeritilerning Biride Xitaylar Hazir Zhunhua Xeliq Jumhuriyeti Emes Jumhuriyetlirining Xeritisi Bar Bolup, Atalmish Xitay Teritoriyesi-Uyghuristan, Tibet, Monghuliye, Manjuriye, Taywan, Hongkong, Hubey, Hinen Qatarliqlar Gheriptiki Rusiye, Büyük Beritaniye, Germaniye, Fransiye Qatarliq Dewletlerge Mensup Teswirlengenlikini Körümiz.

Xitay Yoqurda Teswirlengendek Xeritiliri Gerche 100 Yil Awal Neshir Qilinghan Bolsimu Hala Özining Küchini Téxi Yoqatqini Yoq! Bundaq Xeritilerge Qarap, Mustemlike Hayatimizning Biz Bilmeydighan Muemmalirigha Jwap Tepish Üchün Zehniy Küchingizni Urghutup Oylang, Tepekur Qiling we Tesewur Qiling!

Bu Xil Tiptiki Xeriteler Köp we Kona Bolishi Mumkin! Emma Heqler, Hoquqlar we Qanunlar, Shertnameler Yenila Burunqidek Ishlewatqan Bolishimu Mumkin!!!

Xitaylar Bu Xeritige 100 Yilliq Möhlet Bilen Qol Qoyghandin Keyin, Manzhu Emperiyesige Warisliq Qilip, Uyghuristan, Manzhuriye, Tibet, Xitay we Monghulistanni Öz Ichige Alidighan Fediral Dewlet Zhonghua Renmen Gonheguoni Qurup, Köp Sanliq Awaz Bilen Bu Dewletni Idare Qiliwatidu!

Emdi Kelip Xitay Toxtam Toshti, Bu Dewlette Xitaydin Bashqa Millet Yoq! Silerge Emdi Töleydighan Baj-Maj Palanmu Yoq! Bu Tupraqlarning Hemmisi Emdi Büyük Xitay Millitining, Dégendin Kéyin, Yer Sharidiki Küchlük Milletler Uyghur, Tibet, Monghul, Manzhularchu Dédi! Mana Qara Ularning Hemmisi Özligidin Xitay Bolup Ketti, Emdi Béshimni Aghritma, Dewatidu!

Uyghur Érqi Qirghinchiliqining Arqa Körünishi Del Budur! Hazirqi Uyghuristanni Öz Ichige Alghan Atalmish Xitay Téritoriyeside Xitay Erqigha Mensup Bolmighan Birla Aqtenlik Millet Uyghur Bar!

Buning Üstige Uyghuristanning Mexpiy Yer Xeti Téxiche Ruslarning Qolida Ikenlikini Untup Qalmasliqimiz Lazim!

Ruslar Uyghuristan Üchün Xitaydin Nimeni Sorisa Ikkilenmey Beridu. Shunga Ruslar Uyghuristanning Igemenliki Heqqide Türükler Mening, Musulmanlar Mening Deydighan Uyghur Bilen Biwaste Toxtam Tüzmeslikidiki Sewep Bu!

Uyghuristan Milliy Dawasi Bashqilarning Monipolliqi Astida Turiwatidu!

Yalghan Tarixchilar, Saxtapez Istirategiyechiler, Aldamchi Siyasetchiler Uyghuristan Xelqining Milliy, Diniy we Siyasiy Tuyghuliri Bilen Oynishiwatidu!!!

Xeliq Xitaylar we Bashqa Xitay Hemkarliqidiki Küchler Teripidin Ilgirki Esirlerdekidekla Qesten Qaymuqturiliwatidu!

Dawa Qoshunida Atalmish Tarixchilar, Siyasetchiler, Teshkilatchilar, Mutexesisler, Pelesepechiler, Sotsologlar we Alimlar Bar. Bu Bir Top Maddi Menpeetni Ish Ichige Milliy Menpeetni Ishtin Siritqi Pilan’gha Kirgüziwalghan Yallanma Xadimlar Özining Rolini Jariy Qilmay, Qesten Döt Boliwelip, Xelqimizning Teqdiri Heqqide Pishanisidin Ter Chiqqudek Oylap, Toghra Bir Chare Tedbir Tepishqa Orunmay, Xitaylardin Yene Ümit Kütiwatidu!!!

Yürektin Chiqqan Wetenperwerlik, Milletperwerlik wePidakarliq Kam Bolghachqa, Boynidin Baghlighan It Kargha Yarimaptu, Dep Bikarliq Ishleydighan, Özini, Bilimini we Qabiliyitini Ishqa Salidighan Chaghda Méngisi Bir Axshamda Tormuzlinip, Özige Ayit Bolmighan Temilarni Ishek Yilidin Qechir Yilighiche Talash Tartish Qilidighan Xuddi Qoyning Kallisigha Oxshap qalidu!

Atalmish Teshkilatchilargha Dawani Ziyalilar Bilen Qilmiding, Dise, Bir Toqay Yalghan Deplomachilarni Sanap Beridu, Resmiy Aliy Ghayimiz Üchün Paydiliq Emeliy Ish Qiliwatamdu, Dise Qichishmighan Yerlerni Qashlighandin Bashqa Tüzükrek Bir Ishning Yoqliqni, Körimiz. Millet Ölse Süre Yasinni Qandaq Oquymiz, Digenni Mulahize we Muzakire Qiliwatidu! Ziyalilar Xuddi Serikchining Qaritidek Teshkilatchilarning Kasa Yanchuqigha Selighliq Peti Turidu, Bezilliri Herküni, Bezilliri Ayda yaki Yilda Bir Shilap Qoyilidu! Bezillirige Texi Pichaq Tegmigen, Yeni Yengi! Bular Heywetlik Resimlerge Chüshüp, Tarqitip, Özilirini Bu Nadan Milletke Xitaylar Bilen Urush Qiliwarqan Genirallardek Teswirlep Berishidu!!!

Choylida Bir Nerse Barmu, Dise Yoq!!! Desmiyning Hemmisi Ghaltekte!!!

Xitay Ustiliq Bilen Waqitni Arqigha Sürüp, Gherip Dunyasi Bilen Heqqimizde, Ilgirki Esirlerdiki Söhbetlerdekla Qettiy Mexpiy Söhbetlerni Ötküziwatidu!

Gherip Dunyasi Bu Qetim Nimeni Telep Qilsa Xitaylar Berermu? Amerika Xitaylargha Uyghur Genocideni Dep Eskiri Heriket Qollunarmu?

Bular Urushmu Qilmay Xitay Telep Qiliwatqandek Teng Hiquqluq Bir Shername Tüzermu Yaki, Burunqidek Xitaylarni Besip, Teng Hoquqsiz Shertnamige Qol Qoyushqa Mejbur Qilarmu?!

Amerika NATO ni Elip Afghanistandin Chiqip Ketti, Qandaq Telepler we Shertler Bilen Chekindi, Biz Bilmeymiz, Emma Xitaylar Telep we Shertlerni Qobul Qilmisa Amerika Afghanistangha Yene Kiridu!!!

Bu Mezgilde Uyghur Kozur Qilin’ghan Ulusal Desmaye Sodisi Qiziydu, Amet Biz Terepte Bolsa Qurtulimiz, Xitay Terepte Bolsa Yoqulimiz!!!

Xitay Millitining Axirqi Meqsidi America we Awropaning Qollishini Üstel Üstide Qolgha Keltürüp, Uyghur Meselisi Xelqara Küntertipke Resmiy Kélishtin Awal Uyghur Millitini Tüptin Yoqutup, Xitayliship Ketken Bir Uyghuristanni Mengülük Mustemlikisige Aylanduriwetmekchi, Xalas!!!

10.12.2021 Germaniye

C.

Xitay Tajawuzchilirining Uyghur Erqiqirghinchiliqigha Shirik Bolghan Uyghur Emeldarlirini, Weten Musteqil Bolghanda Uyghur Soti Öz Aldigha Bir Terep Qilidu!

Amerika Uyghur Erqiqirghinchiliqi meseliside ikki qonchaq Uyghur emeldarini jazalapti, bashta külgümge keldi andin könglüm yerim boldi we bu ishtin taza memnun bolup ketelmidim.

Hemme adem bichare Uyghurni jazalisa bolmaydu!!!

Her ishning waqti, saiti we qayidisi bar

Chünki bu ish taza Logikigha Uyghun bolmidi

Uyghur Erqiqirghinchiliqi Meseliside 100 Neper Uyghur Qonchaq Emeldarning Jawapkarliqi, Bir Xitay Emeldarning Jawaplarliq Derijisigimu Yetmeydu!

Uyghurlarning Mustemlike Uyghuristandaki ehwalini dunyaning herqandaq yeridiki ishghal astidiki milletlerningkige oxshatqili bolmaydu

Uyghurlarning Xitay hakimiyiti Astidiki Kimliki we salayitini heqiqi körgen adem, Xitay Tajawuzchilirining peskeshlikidin nepretlinipla qalmay, hichqandaq hoquq berilmigen Uyghurgha qarap mushularmu Insan boldimu emdi, dep, yighlap ketishi mumkin

Bu Bicharelerning nime gunahi. Men Uyghurlargha Uyghurdin bashqa hichkimning jaza kesishini xalimaymen.

Bular derdini ichide bilidu

Her koygha salghan Xitayning dewlet terrorizimidur!

Uyghuristan xelqining Xitay hakimiyiti astidiki qonchaq temsilchisi bolmaq yip üstide mangghandinmu tes

Xitaylar shu orunnimu Uyghurlargha artuqche körüwatidu.

Emdi musteqil Uyghuristan jumhuriyitini qurmay turup, ular bizge nime qilip bereleyti?

Ularning ornida siler yaki tuqqanliringlar bolghan bolsa nime der bolardinglar

Gep qilish asan, Tepekkur qilish tes, ich qilish uningdinmu tes

Milletning ichidiki ishni Xitay tajawuzchilarigha we teshidiki ishlargha baghlighanda gep sözge bek diqqet qilghan yaxshi

K.U.A

11.12.2021 Germaniye

Sotsiyal Munasiwetlerdiki Menpiy we Musbet Amillar


Sotsiyal Munasiwetlerdiki Menpiy we Musbet Amillar

-Eqil-Paraset, Eqil-Parasetke Éhtiyaj Tuymighan, Eqil-Parasetning Qimmitini Bilmeydighan we Eqil-Paraset Üchün Izdenishni Xalimaydighan Kishilerge Hergiz Bérilmeydu!

-Manly Hall

(Ijadiy We Terjime Eserler)

☆☆☆☆

Yazarmen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge Hazirlighan: Hantengri Nuri

Bir kishining bexitlik yaki bexitsiz bolishi nahayiti köp tereplerge baghliq bolidu. Peqet Birla Kishining Emes Belki Bir Aile we Jemiyetningmu Shundaq! Ademler Goya magnitqa oxshaydu. Ikki Teripi bolidu. Ademlerning, jemiyetlerning hetta milletlerningmu xuddi élektiro magnit dolqunlirigha oxshash S ve N qutuplari bar bolghan bolidu.

Ademler bezide özlikidin, bezide meqsetlik halda bu magnitliq qanuniyetke we yersharining tartish küchi pirinsipigha boysunup yashashqa mejbur bolidu.

Ademler ottursidiki türlük munasiwetlerde phizikiliq qanuniyetlerge emel qilish yamanliqni yaxshiliqqa, bexitsizlikni bexitke, düshmenlikni dostluqqa aylanduriweteleydu.

Magnit qutupliridiki qanuniyet“ Oxshash terepler tepishidu, periqliq terepler tartishidu“ din ibarettur!

Jemiyette Mijezi kelishken we mijezi kelishmigen, digen gep bar.

Kishilerning mejezning kelishken we kelishmigenliri ilgiri Ilim-Pen tereqqiy qilmighan chaghlarda özlikidin oxshimighan netijilerge ige bolatti! Chiqishalighanlar tebiy bexitlik, chiqishalmighanlar tebiy bexitsiz yashayti. Ilim-Pen tereqqiy qilghandin keyin ademler kishlik munasiwetlerni meqsetlik halda Magnit qutuplirining qanuniyiti asasida bir terep qilishni ügüniwalghachqa, jemiyette bexitsizlikke qarshi bexitlik bolush nisbiti barghanche küchüyip beriwatidu!

Ademler, Aileler we Milletlermu magnitliq xususiyetlerge ige bolup, medeniy jemiyette qanun, exlaq we nizamlarning ehtiyaji tüpeylidin, oxshimighan nuqtilardiki shimaliy we jenubiy qutuplarni jaylashturush ilmiy halda bezide özligidin we yene zörül tépilghanda resmiy shekilde meqsetlik bolishi kerek.

Bu qanuniyetlerni bilgen kishiler payda alidu, ishikni echilidighan terepke kichik balimu achalaydu, echilmaydighan terepke herqanche küchlük ademmu achalmaydu.

Nurghun ademler Magnet taxtilirini xata jaylashturup qoyup, uning üstige ishikni echilmaydighan terepke Ittirip bir ömür bexitsizlik ichide yashashqa mehkum bolidu!

Qol qolni yuysa qol berip yüzni yuyidu. Qol qolni yuymisa, qol berip yüzni yuyalmaydu.

Magnit qutupliri we Ishik tek tereplik emes, jup tereplik heriket qilidu.

Her ishning chishi we erkeklik tebiyiti bolidu. Herqandaq nersining üsti terepte turidighani we asti terepte turidighan teripi bolidu. Enirgiyelerdiki heriket yölünishi toghra bolsa ijabiy, xata bolsa selbiy netije chiqidu! Bolupmu dostluq, uruqtuqqanliq we er-xotunluq munasiwetlerdiki yaxshiliq we yamanliqlarmu tebiyet qanuniyetlirige qandaq muamile qilishqa baghliqtur.

Bezi Ademler toxtimay musbet enirgiye, Beziliri toxtimay menpiy enirgiye ishlep chiqirip, etrapigha tarqitip turidu.

Musbet we menpiy Enirgiyeler Ademler, milletler arisida pissixik munasiwetlerni shekillendüridu.

Pidakar, yaxshi niyetlik we semimiy Ademler yenidikilerni bexit tuyghusigha, ichitar, qara yürek we shexsiyetchi ademler kishilerni bexitsizlik tuyghusigha ittirip kiridu!

Adem Özi Turiwatqan muhitning toxtawsiz tesirige uchrap yashaydu, musbet enirgiye ichidikiler bexitlik, menpiy enirgiyedikiler bexitsiz yashaydu.

Ademlerning bir birini bexitlik yaki bexitsiz qilishi aile kelip chiqishi, aile terbiyesi, bay kembighelliki bilenmu munasiwetlik bolup, qandaq bolishidin qettiynezer yenila phizikiliq qanuniyetlirige emel qilidu. „Saghlam keypiyat, Jilechiliktin Xali Hayatla Ademning Özini Özi Kontrol Qilip Yashishining Qanchilik Qiyingha Toxtaydighan we Toxtimaydighanliqini Chüshünip Yashashqa Köngüldikidek Imkan Yaritip Beridu!“,-digen dangliq Rus yazghuchisi Anton Chihof.

Miskin, Chüshkün we Iztirap ichidiki adem herqanche qilsimu aldirap normal kishilerdek saghlam tuyghular ichide yashiyalmaydu!

Shunga issip ketkende sayigha, tongup ketkende kün’geyge berish üchün medeniy qurallargha uyghun yollar arqiliq izdinish ichide küresh qilidighan gep! Hayatliq musbet we menpiy enirgiyelerning küresh sehnisidur!!!

Bu qanuniyetlerni jemiyetke we milletler ottursidiki muhim bolghan türlük munasiwetlerge hem tedbiqlashqa bolidu!!!

K.U.A

29.11.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Biliming Bolghan Bilen Ademiylik Wijdaning we Milliy Ghorurung Bolmisa Yene Bikar!

-Yunan Peylasopi Aristotle

☆☆☆☆

Uyghur Digen Isim Ulugh Ejdadimiz Tengriqut Oghuz Xaqan Terepke Ötken Toqquz Oghuz we On Uyghur Qebililirining Ortaq Siyasiy Nami Bolup, Birlik, Ittipaq we Erkinlik Digen Üch Menani Bildüridighan,Tarixi 20 Ming Yildin Ashidighan Isimdur!

Büyük Ejdadimiz Tengriqut Oghuz Xaqan Öltürgen Qiyat Atliq Bu Yirtquch Haywanning Yersharida Nesli Qurup Ketkinige 26 Ming Yil Bolghanliqi Tarixchilar we Arxeloglar Teripidin Békitilptu. Buningha Qarighanda Uyghurlarning Tengriqut Oghuz Xaqan Rehberligide Yat Qewimlerge Qarshi Teshkillinip, Jahan Dewliti Qurghanliqighamu Eng Az 26 Ming Yil Boldi, Dep Xulase Chiqarsaq Ilmiy Jehettin Toghra Qilghan Bolimiz!

Uyghur Millitining Ethnologiyesi Tarixta Sumer, Sak, Tughar, Hun, Iftalit, Köktürk we Tatar Dep Atalghan Birbiridin Periqliq Bolghan Xanidanliqlargha Bérip Chétilidu!

Jessur Tebiyetlik Büyük Uyghurlar Türkiy Xeliqlerning Oghuzlar Goruppisigha Mensup Bolup, Uyghurlarning Türk Digen Isimni Qollinishi, Oghuz, Qipchaq we Mongghul Qebililirini Birleshtürüp, Bir Bayraq Astigha Toplighan Keyinki Ming Yillargha Ayit Bolghan Dewir Bölgüch Hadisidur!

Chong Jehettin Éyitqanda Bu Ikki Uyghur=Türük Isimming Menasi Oxshash, Dep Chüshensek Hergiz Xatalashqan Bolmaymiz! Chünki Meshhur Köktürk, Uyghur, Qarahan, Selchuq, Osman, Emir Tömür we Babur Emperiyesini Qurghan Aq Söngekler Uyghurlarning Ata Bir we Ana Bir Xan Jemetige Mensup Bolghan Shexsiyetlerdindur!!!

K.U.A

03.12.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Bizning Ewlatlirimiz Ming Yillardin Béri Dawamliship Kelgen Milliy Maaripqa Muhtaj! Kilichigimizni Mustehkem Asasqa Ige Qilish we Milliy Mawjutluqimizni Qoghdash Böshüktiki Bowaqlarning Hemde Oqush Yéshidiki Ösmürler Shundaqla Yash Ewlatlarning Emes, Belki Biz Quramigha Yetken Her Sahe Kishilerining Japaliq Izdinishliri we Kolliktip Pidakarliqlirimiz Asasida Andin Wujutqa Chiqidu!

Tarix Ejdatlardin Bizge Miras Qalghan Kelichekning Xeritisidur!

Bizning Kim, Ghayimiz Nime we Qeyerge Baridighanliqimiz Milliy Kechmishinizde Xatirlengen!!!

Farabi we Rumini,

Nawayi, Temür we Baburni,

Eytqin Qerindash Kimler Bilmes!

Oghuzhan, Alip Ertungga, Satuqbughra we Seyidhansiz Tarix Tüzülmes!

Xayin We Mangqurtlar,

Milletni Satar, Wetenning Qedrini Bilmes,

Weten Ebidiy Weten Qalidu,

Tengritagh Boyliri Uyghuristandur,

Uyghurlar Hür Millettur, Qeddi Pükülmes!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Uyghur Latin Yeziqi Orta Asyadiki Ortaq Yeziqqa Aylan’ghusi

☆☆☆☆

Milletni qudret tapquzush, ewlatlarni bextiyar yashitish we insaniyetke Bexit Yaritish maaripning wezipisidur! Maarip jümlidin Milliy maarip medeniyet güllinishining hul teshidur! Til-Yeziq Maaripning asasidur! Zamangha layiqlashmighan til-yéziq Milletni zawalliqqa, zamaniwiylashqan til-yeziq Milletni Parlaq kelichekke bashlaydu!

„Nadanliqtin Uzaq Turush Eqil-Paraset Dep Atilidu!“,- Deptiken Yunan Peylasopi Sokrates. Koniliqlardin waz Kechip jemiyet tereqqiyating Qanuniyiti boyiche ish qilish Tereqqiyatning altun achqusidur!!!!

Orta Asiyadiki Qandash Qewimler Latin Yeziqigha Köchüwatidu. Awal Qazaq Qérindashlar, Emdi Üzbekler….Téxi yene kim…kimler!

Bu Heqiqiten Aqilanilik Bilen Tashliniwatqan, Jemiyet Tereqqiyatigha Uyghun, Teqdirleshke Erziydighan, Muhim Bolghan Ijabiy Qedemlerdur!

„Yollar Sen Mangghandin Kéyin Peyda Bolidu!“ Digen Iken German Edebiyatining Dangliq Yazghuchisi Fransiz Kafka. Kafka Toghra Deydu.

Biz Uyghurlar we Üzbekler etnik, tarixiy we Kultural yiltizimizni nezerde tutup, hemme ishta arimizdiki periqlerni zoraytmay, eksinche oxshashliqni ilgiri süreyli.

Bölün’genni Büre yeptu, deptiken atalarimiz!

Yolimiz bölünüshke emes, birlishishke pilanlinishi lazim.

Biz Türkiy Xeliqlerning tarixiy enenisi asasida ish tutup, Milletning chong ishlarda Qazaq, Türük, Türükmen, Tatar we Qirghiz….qatarliq bashqa qérindash xeliqlerghamu til-yeziq we kultural ishlarida yaxshi ülge bolayli!

Bu töwendikisi Uyghur Latin yeziqi, 30 yildin beri buni biz Uyghurlar köngüllik bolaraq qolluniwatimiz. 20 Yil Awal Alimlirimiz teripidin resmiy ofitziyel Kompeyuter yeziqi qilip bekitilgenidi.

Buni mutexesisler ilgirki Uyghur Latin yéziqi Asasida izdinip, lahoelep, kéyin 100 din artuq til-edebiyatchi, Informatikchi, Giramatikachi, Tilshunas, tarixchi we arxeloglar birlikte Ilmiy muhakime qilip bekitip Dunyagha elan qilishqan.

Ulugh Alim Benyamin Franklin

„Eng Qimmetlik Bolghani Yeni Medeniy Maariptinmu Qimmetlik Bolghini, Bir Milletning Nadanliq we Jayilliqini Keltürüp Chiqishqa Sewepchi Bolghan Waqti- Saiti Ötken Koniliq we Xurapattin Jasaret Bilen Waz Kéchishtur!“ Dep Toghra Éyitqan.

Til-Yeziq Jehettiki ortaqliqimiz, Orta-Asiya Xelqining Qolidiki Mahmut Qeshqeriy, Alshir Newayi Ulugh Beg we Abay Qunabaydin Bizge Qalghan, Hemmimizge Ortaq Bolghan Birlikte Qudret Tépish we Güllinish Yolidur!

Biz OrtaAsiya Xeliqleri Bir Ata Bir Ananing Ewlatliri. Tilimizdiki Diyalekit we Shiwe Jehettiki Periqlerni Hazirche Saqlap Qalghan Teqdirdimu, Yeziqimizni Ortaqlashturush Özimizning we Insaniyetning Medeniyet Tereqqiyati Üchün Zor Töhpe Qoshqanliq Bolup Hésaplinidu!

Biz bu Jehette burnimizning üchigha qarap emes, 100, 500 hetta 1000 Yillarni oylap pilan qilishimiz kerek!!!

Djnyagha Meshhur Ejdadimiz Mewlana Jalaliddin Rumi Hezretliri:“Sening Shax we Shumbilaring Arisidin Izdewatqanliring, Muhtimilen Yiltizingda Ezili Bar Bolghanlar Dairisiden Hergizmu Aldirap Halqip Kételmeydu!“ Digeniken.

Mawlana Jalaliddin Rumi Toghra Deydu. Shehi we Hadisilerni Yiltizi Özige Tartip Turidu. Latin Yeziqi Biz Türkiy Milletler Miladidin Awalla Keship Qilghan we Qollanghan Yeziq Bolup, Bu Yeziq Bir Pütün Türük Dunyasinila Emes, Bizni Xelqara Tereqqiyat Bilen Birleshzüridu! Biz Türkiy Xeliqler barni yoq qilmay, bardin ijabiy paydilinip, medeniyet jehettiki ortaq tereqqiyatni ishqa ashurayli qerindashlar!!!

Uyghuristan Kultur Merkizi

28.11.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Kütüwatqanlar Téxi Kütüp Baqidu, Kütüsh Menggüge Eshundaq Quruq we Menisiz Dawamlishidu! Shundaq Bir Zamanlar Kéliduki, Kütken’ge Layiq Hich Ish Yüz Bermeydighan Hemde Hichkishi Hem Kelmeydighan, Shundaqla Saqlighuchi Yeni Kütküchi Saqlashning Qilche Ehmiyetsiz Ikenlikini Bilip Turupmu Yenila Saqlashni Dawamlashtutidighan!

-Bimenichilik Eqimi Yazghuchisi Samuwel Beckett

☆☆☆☆

Insaniyetning Barliq Jidel-Majralari Shükür-Qanaetsizlikidin Qaynap Chiqidu!

-Blaise Pascal

☆☆☆☆

Küchlük Shexsiyetlerning Ortaq Bolghan Alahiydiliki Bashqurush Emes, Eng Awal Xizmet Qilishtur!!!

-Germaniye Phizikachisi, Alimi we Peylasopi Albert Einstein

☆☆☆☆

Jennettek Dunyani Dozaqqa Aylandurghan Zalimlarning Zulumidin Köre Mezlumlarning Süküt Qilishidur!

– Fransuz Istikachisi Napalion Bunapart

☆☆☆☆

Ishleshni Hemme Adem Bilidu, Emma Pem-Paraset Bilen Ishleshni Hemme Adem Bilmeydu! Eqilliq Ejdatlirimiz „Kalla Ishlimise Putqa Zuyan“ Dep Toghra Eyitqaniken. Beziler Az Ishlep Köp Netije, Beziler Köp Ishlisimu Az Netije Qazinidu! Muweqeqiyet Bilim, Qabiliyet we Iqtidargha Baghliqtur! Shanliq Ghelbeler Uzaq Yilliq Japaliq Izdinishlerning Netijisidur!

K.U.A

☆☆☆☆

Özini Yoqutup Qoyghan Gholghun Aq Bilen Qarani Taliship Ötüp Ketken Xata Yollardin Ayrilip, Heqiqet Terepke Bashlaydighan Toghra Yolgha Yüzlen“gen Yaki Yüzlen’migenlikingni Ish Rasa Chinggha Chiqqanda Yalghuz Qalghan Chéghingda Andin Chongqur Hés Qilsen! Etrapindin Sen Birge Yolgha Chiqqanlarni Körelmeysen, Eng Yéqinliringning Eghir Ahanitige Uchraysen! Kallisi Qétip Ketken Qara Budun Telwilishidu, Bir-Birige Sülih Rehim Qilmaydu, Düshmenni Untup, Bir-Birini Yawayilarche Dessep Yenchiydu! Düshmenning Xorluqi we Teqipleridin Qorqqini Bilen Bir Biridin Jéni Chiqip Ketsimu Qorqmaydu, Üskek Kalided Bir Birige Kiriship Qelip, Ölgiche Bildi Qilmaydu. Ishning Aqiwitini Hesap Kitap Qilalmaydu! Ademge Emes, Beeyni Xuddi Chopandin Ayrilghan Qoy Padilirigha Quyup Qoyghandek Oxshaydu, Kallisi Qizip Ketkende Padichini We Qoychi Itlarnimu Posh Dimey, Arqa-Arqadin Otdéngizigha Özini Tashlaydu!

K.U.A

☆☆☆☆

Yoruqluqning Teximu Parlaq Chaqnishi Üchün Qarangghuluqning Oynaydighan Muhim Rolini Eqildin Saqit Qilishqa Bolmaydu!!!

-Engilish Peylasopi Franciz Bacon

☆☆☆☆

Chida, Sebir Qilghan we Chidighanlargha Chiqarghan! Qaqshima!!!

-Markus Aurelius

☆☆☆☆

Heqiqetni Sözleshtek Qiyin Emma Shereplik, Yalghanchiliq, Kazzapliq we Rengwazliq Qilishtek Asan We Rezil Ish Yoq Iken Bu Alemde!

K.U.A

☆☆☆☆

Özimizgela Xas Bolghan Tepekkurimizdin Bashqa Bizning Yene Özimizgela Mensup Bolghan Alahiyde Bir Qudritimiz Yoqtur!

-Meshhur Fransuz Peylasopi Deskartes

☆☆☆☆

Herqandaq Sözlükning Ichide Isil Bedéyi Eserler, Herqandaq Awazlarning Ichide Birxil Nadir Muzikalar, Herqandaq QorambTashlarning Ichide Nefis Heykeller, Herqandaq Boyaqlar Ichide Muhteshem Resimler Bar! Shughunisi Kochilargha, Ayripilan, Poyiz, Autobus, Resturant, Hotel, Jip we Pikaplargha Patmay Kétiwatqan Kishiler Arisida Biz Arzu Qilghan Edip we Sennetkarlarni Aldirap Uchratqili Bolmaydu!

K.U.A

☆☆☆☆

Sanga Deydighanlirimni Minglighan Yollar Arqiliq Peqet Zuwan Sürmestin Bayan Qildim Hey Milletim!

-Mawlana Jalaliddin Rumi

☆☆☆☆

Ejdatlirimiz „Qara Aqarmas, Sarang Saqaymas!“- Dep Dorust Èyitishqaniken! Qullardiki Qulluq Tebiyetmu Sarangliqqa Oxshap Kétidighan Bir Késellik Bolsa Kérek!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Insan Tebiyitidiki Mejburi Basturiwetilgen Tuyghular, Haman Bir Küni Kütülmigen Waqitta Rezil Shekiller Arqiliq Özini Qaytidin Ashikarilaydu!

-Segmud Freued

☆☆☆☆

Ademler Özige Özi Zulum Salghuchidur! Ademlerdek Zalim we Xorluqqa Uchrighan Yene Bashqa Bir Mexluq Yoq! Ademlerdek Shüküri-Qanaetsiz we Shexsiyetchi Yene Bir Janiwarni Dunyaning Hichqandaq Yéridin Tapqili Bolmaydu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Milliy Dawagha Yéqin we Yiraqtin Buzghunchiliq Qiliwatqan, Xelqimiz Arisida Öz-Ara Nizah Peyda Qilip, Ichkiy Ittipaqliqimizni Buzuwatqan, Teshkilatlirimiz we Muhim Shexislerimizge Milliy we Diniy Tuyghumizni Süyistimal Qilish Arqiliq, Zeherxendilik Bilen Ziyankeshlik Qiliwatqan, Resmiy Terbiye Körgen we Mexsus Düshmen Istiratégiyesi Üchün Ishleydighan Bir Sirliq Teshkilat Bar! Milliy Dawa Sépimizge Zenjirsiman Jaylishiwalghan Bu Teshkilat Ademlirini Xelqimiz Adette Körüp Tursimu, Bu Heqte Kespiy Bilimi Bolmighanliqtin, Bu Melunlarni Asanliqche Éniqraq Bayqiyalmaywatidu!

Millitimiz Weten we Siritida Muntizim Teshkillinip, Özini Milliy Dawa Sépide Xuddi Inqilapchidek Niqapliwélip, Düshmen Istirategiyesi Üchün Ishlewatqan Bu Xeterlik Teshkilat Ezalirigha Qarshi Ünümlik Birqatar Chare-Tedbir Alalmighanliqidin Muhajirettiki Milliy Dawa Xeter Astida Qaldi!

K.U.A

☆☆☆☆

Mektepte Oqup Deploma Elish, Köpünche Hallarda Pul Tepip Jan Beqish Üchündur! Bilim Elip Milletke Resmiy Paydiliq Adem Bolush Üchün Eng Az Bolghandamu Mektepte Oqughandin Bashqa Teqiriben 5,000 Kitap, Imkan Bolghan Ehwal Astida Choqum Uningdinmu Köp Kitap Oqush Lazim! Hayatida 10,000 Kitap Pqughan Adem Özi Uqmayla Sirlarning Achuqusini Tutqan Bir Danishmen’Ge Aylinip Qalidu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Küchlük Meniwiyettiki Shexsiyetler Hemishe Bashqilargha Bexit-Saadet Yaritishtin Memnunluq Hés Qilidighanlardur! Bu Shir Yürek, Pidakar Ezimetler Özige Qattiq, Düshmenge Rehimsiz Kélidu! Milletning Büyük Ghayeleri Üchün Éghirdin Éghir Bedellerni Tölesh we Hayatliqliridamu Hemde Ölgendin Kéyinmu Tillarda Dastan Bolush Ularning Ortaq Alahiydiliki We Teqdiridur!

-German Peylasopi Fridrech Nietsche

☆☆☆☆

Yoruqluqning Teximu Parlaq Chaqnishi Üchün Qarangghuluqning Oynaydighan Muhim Rolini Eqildin Saqit Qilishqa Bolmaydu!!!

-Engilish Peylasopi Franciz Bacon

☆☆☆☆

Xataliq Ötküzmigenlik Alim Bolghanliq Emes, Xataliq Ötküzgenlik Bilimsizlikmu Emestur! Xataliq Ötküzishtin Qorqqanlar Ijadiyet Bilen Shughullinalmaydu we Bir Nersini Keship Etelmeydu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Ilim Saheside Ghelbe Qilish Üchün Emes, Eng Bashta Bashqilar Üchün Paydiliq Bolghan Heqiqi Adem Ewladi Bolush Üchün Tirishing!

-Albert Einstein

☆☆☆☆

Erkinlikke Érishken Hürqush Hergizmu Mehkumluqqa Yene Qayitip Kelmeydu!

Esirlep Milliy Zulum Astida Izilgen Milletlermu Hem Shundaq Qilidu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Sirliq Bilimler, Essebiy Telpünüshler we Jiddiy Izdinishler Netijiside Rohqa Ayit Heqiqetler Ayan Bolidu!

-Thomas Moor

☆☆☆☆

Insan Qursaqta Yalghuz Peyda Bolidu, Asasen Yalghuz Tughulidu, Bashta Ademler Bilen Birge Yashap, Oxshimighan Seweplerdin Yene Yalghuzluqqa Qayitidu! „Yalghuzluq Büyüklüktur,“ Digen German Peylasopi Arthur Schofenhauer!

“To be alone is the fate of all great minds.”

— Arthur Schopenhauer

K.U.A

☆☆☆☆

Eser Hoquqini Depsende Qilip, Köchürmikeshlik Bilen Jan Beqiwatqan Oghrilargha Agahlandurush!!!

☆☆☆☆

Bashqilarning Eserliridiki, Pikirlerni Oghurlap, Öziningkidek Körsütüp, Milletni Aldawatqan, Sellisi Yoghon Saxtakar Ziyali we Teshkilatchilar Bar! Eser Hoquqi Deydighan Bir Nerse Bar. Oghurluq Dindamu, Qanundimu, Örpiadetlirimizdimu Cheklengen! Biz Bularning Xataliqlirigha Tewbe Qilip Toghra Yolni Waqtida Tépiwelishigha Tilekdashmiz!

Biz Bularning Tepekkur Qatilliqi we Ijadiyet Oghurluqi Heqqinde Gep Qilmighanche, Barghanche Heddidin Éship, Eserlirimni we Pikirlirimni Oghurlawatidu we Bu Rezillikni Qettiy Yüzi Qizarmastin, Toxtimay Dawamlashturup Kéliwatidu!

Hey Wijdansizlar, Shermendiler, Tuzkorlar Méning Eserlirimni Oqup Behirlinishting, Emdi Uni Ishletkende Özengning Qiliwélishmay, Menbeni Eskertip Qoyush, Pikirlirimge Asiyliq Qilishma!!!

Senler Méning Dep Alahiyde Eskertip Yürgen Nersilerni, Méning Turup Bir Qétimmu Senlerge, Méning, Dep Eskertmidim. Senler Kichisi Uxlimay, Eserlirimni Oqup, Bir Yaxshi Baha Bérip Qoyush Uyaqta Qalsun, Kündüzi Köchürüp Yezip, Bu Qanunsiz Rezillikni Toxtimay Dawamlashturup, Kélishiwatisen!

Emdi Bu Peskeshlikni Toxtat, Ilgirki Xatalaringni Tüzet, Mewisini Ye Derixini Qarima, Tuzini Ich Tuzluqini Örüme, Tamiqini Ye Qazinini Chaqma!!!Bolmisa Uzaqqa Qalmay Xeliqalem Aldida Reswa Bolishisen!

K.U.A

30.11.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Chida, Sebir Qilghan we Chidighanlargha Chiqarghan! Qaqshima!!!

-Markus Aurelius

☆☆☆☆

Batur we Emgekchan Uyghur Xelqi Bay Medeniyetke Ige Qedimiy Démokratik we Insanperwer Qedimiy Bir Millettur.

Xelqimiz Ezeldin Pikirning Köp Xil Bolishigha Ehmiyet Berip Kelgen. Shunga „Chöjemu Bilginini Qichqiridu“ Deptiken Burunqi Ejdatlirimiz!

Fransiyening Dangliq Peylasopi Voltaire Bu Heqte Yeni Erkin Oylash we Erkin Pikir Qilish we Erinlik Heqqide Toxtulup, „Men Silerning Dewatqan Herqandaq Gépinglarni Yaqilimaymen, Emma Silerning Aghzinglargha Kelgenni Erkin Sözlesh Heqqi-Hoququnglarning Qolunglardin Tartiwélinishini Bolsa Qettiy Xalimaymen!“ Digen Iken.

VoltaireToghra Deydu.Pikirlerning Köpxil Bolishini Qollighanliq Hergizmu Xata Pikirlernimu Qoshul Etirap Qilghanliq Anglamida Kelmeydu!

Pikirler Köngüllük Söhbet, Kespiy Muhakime we Ilmiy Mumazirige Ochuq Bolishi Lazim.

Nimening Toghra, Nimening Xata Bolidighanliqini Ailimlar, Mutexesisler we Kesip Igilliri Qarar Bersun!!!

Herqandaq Mujimel Meselelerde Axirqi Xulasige Kélip Bolmighiche Qarighularche Cheklesh, Ilmiy Exlaqqa Yat Bolghan Shekillerde Talash-Tartish Qilish we Qanunsiz Yollar Arqiliq Urush-Jidel Chiqirish Qatarliqlargha Qettiy Yol Qoymasliq Lazim!

Meselilerni Köngüllük Söhbetler, Germanche Friedliche Setzungen, Kespiy Izdinishler Germanche Fachliche Diskussionen we Ilmiy Muhakimeler Gérmanche Wissenschaftlichen Untersuchungen Qatarliqlar Bilen Birterep Qilish Bolsa Bir Qeder Murekkep Bolghan Jeryanlar Bolup, Normisini, Deijisini, Bolupmu Bes-Munazirening Shekillirini, Qayidelirini we Pirinsiplirini Bu Ishni Obdan Bilidighanlarla Exlaqqa, Ilimge we Qanungha Chüshürüp Bir Bashqa Élip Chiqiralaydighan Muhim Wezipedur!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Puxralarning Eqelliy Heq Hoquqliri: Yep Ichishte Erkin Bolush, Olturaqlishish, Makanlishishta Erkin Bolush, Yashash We Xizmet Muhiti Jehettin Bixeter Bolushni Öz Ichige Alidu! Emma Qara Yürek Xitay Tajawuzchiliri Uyghuristan Xelqining Bu Türdiki Heq-Hoquqlarni Xalighanche Depsende Qilmaqta!

K.U.A

☆☆☆☆

Hardingmu, Meyüslendingmu, Derghezepke Keldingmu, Hayatliq Ghayelering Yolida Ghelbe Qilalmidingmu, Qiyinchiliqqa Yoluqtingmu, Kiselge Duchar Boldungmu, Rohiy we Jismaniy Küch-Quwitingni Xorutup Tügettingmu?! Etrapingdiki Könglüng Xalighan Insanlarni Yoqutup Qoydungmu? Sen Bilen Hal-Mung Bolidighan Qérindash We Dost-Buraderlerge Muhtaj Boliwatamsen? Etrapingda Hichqaysi Yoqmu? Bumu Bir Izgülükning Roshen Alamitidur!!!

Yaxshi, Buning Charisi Addiy!Rabbing Sanga Yéqinlishiptu, Yükün, Uzun, Uzun Ibadet Qil!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Rabbimiz Biz Bilidighan Hichnimige Oxshimaydu! Xususiyetliri Ademge Emes Belki Pesillerge, Hawagha, Sugha, Nurgha, Hararetke, Yamghurgha, Qargha Oxshaydu! Erish Bilen Perish, Ghayiplar Bilen Mawjutlar Ichide Hemmini Tuyup, Hesaplap we Inkas Qayturup Turidu!Hemme Zayir we Ghayip Jisimlar Rabbimizning, Rabbimiz Her Bir Shehi we Hadisining Ichide Oyghaqdur, Tirikdur we Ölmestur! Özining Iradisi Bilen Qedimdin Tartip Baridi, Zaman Axiridin Kéyinmu Öz Iradisi Boyinche Bar Bolidu! Rabbimiz Istimise Idi Alemler Yoq Bolidu, Istewidi Hemmiz Bugünki Halitimiz Bilen Bar Boliwatimiz! Biz Rabbimizgha Muhtaj, Emma Rabbiniz Bizge Hergizmu Muhtaj Emes, Biz Rabbimizning Razililiqi Üchünla Emes, Belki Özimizning Ikki Alemdiki Aqiwitimizning Yaxshi Bolishi Üchün Niyette, Pikirde we Herikette Toghra we Dorust Bolishimiz Lazim, Rabbimizge we Rabbimizning Yaratqanlirigha Muhabbet Bilen Baghlinishimiz, Herxil Rezilliklerdin Amalbar Uzaq Turishimiz, Lazim!

K.U.A

30.11.2021 Germaniye

Uyghuristan Milliy Herkitining Nöwettiki Weziyiti Heqqide Bayanat!


Uyghuristan Milliy Herkitining Nöwettiki Weziyiti Heqqide Bayanat!

☆☆☆☆

Milliy Heriket Sepimizde Nurghun Qalaymiqanchiliq Körüliwatidu! Sewep Xitay Zerbisi Eghir, Milletni Ortaq Toghra Yolgha Yeteklep Mangidighan Lider we Teshkiliy Aparat Yoq! Yol Qiyinlashqanche Mengish Teslishiwatidu!Shundaq Bolsimu, Heqiqetlerni Dadil Otturgha Qoyup, Xelqimizning Qarangghuluq Qaplap Ketken Inqilap Yoligha Yoruqluq Chüshürüsh Bizning Muqddes Wezipimizdur!

Herqandaq Bir Ishta Kespiy Bilim Aldinqi Qatarda Turidu. Kespiy Bilim Nuqtisidin Qarighanda Qiliwatqan Ishlirimiz Bilimsizlik, Tejiribisizlik we Milliy Munapiqliq Qatarliq Bir Qatar Yene Biz Tilgha Almighan Nurghun Sewepler Tüpeylidin Barghanche Qéyip Kétiwatidu.Milliy Dawa Xuddi Ilgiri Biz Éyitqandekla Tuyuq Yolgha Téximu Kirip Qéliwatidu!

Ejdatlar Kesip Ehlini Bashqa Élip Kötürüp, „Quchqach Bolsimu Qassap Soysun, Altunni Zerger Soqsun, Gacha Bolsimu Bayning Balisi Sözlisun“ Digen Gepni Boshtin-Boshqa Eyitmighan Iken!

Milliy Heriketning Ediologiyesi, Ghayisi we Tüp Pirinsipliri Bar!

Milliy Heriket Ikkinchi Jumhuriyitimiz Yiqilghandin Kéyin Taki Hazirghiche Peqetlam Qelem Kürishi (Kesip Ehlilirining Kompéyuter Arqiliq Izdinishlirimu Shuning Ichide) Yeni Ediologiye Kürishi Bolup Keldi!

Milliy Heriketke Ayit Yézilghan Ilmiy Eserler, Bedihiy Eserler, Siyasiy Eserler we Tarixiy Eserler Senler Nepsi Bela Gélingni Beqishqa Ishlep, Shexsiyetchilik Qilip, Öy we Mashina Sétiwalimen, Dep Sokuldap Yürgen, Xotununggha Upa-Englik Sétiwelip, Ewretliringni Déngiz Kanarlirida Hayasizlarche Échip, Dewiderning Qanjuqliridek, Wetensiz Köchmen Siganlardek, Shehermu Sheher Sokuldap Yürgen Eshu Chaghlarda Biz Yimey-Ichmey, Kiche-Kündüz Kompéyuterning Arqisida Qelem Tutup Tepekkur Qilip Hayatimizni, Zehnimizni, Aramimizni Bu Milletke, Bu Wetenge Shamdek Köydürüp, Milliy Dawada Toghra Yolda Méngish Nezeriyisini Tépip Chiqish Üchün Bash Chökürüp Ishlewatattuq!

Emdi Pikiringlarning, Mangghan Yolunglarning, Barmaqchi Bolghan Menzilinglarning Ilmiy, Siyasiy we Meniwiy Tereptin Tilgha Alghudekmu Tüzükrek Mesliheti Yoq, Beshinglarda Yoghan Qalpaq Bolghini Bilen, Milliy Inqilap Meseliside Toghra-Xatani Periq Etish Jehettin Chiwinchikmu Eqlinglar Yoq Turup, Kompéyuterning Arqisida Xitaygha Qarshi Qelem Küreshi Qiliwatqan Ezimetlerge Til Uzatqudek, Haqaretligüdek, Milliy Dawadin Chetke Qaqqudek Bolup Kettinglarmu?!

Xitay Silerge Kengchilik Qilip, Bizge Shiddet Bilen Hojum Qilghan Yillarda, Biz Uyghuristan Milliy Inqilawining, Sistimesi, Programnisi we Pilanini Ming Yilliq Milliy Mawjutluqimiz Üchün Elip Berilghan Küreshlerning Tejiribe Sawaqliri Süpitide Özimizning Milliy Inqilap Nezeriyimizni Yekünlep Chiqtuq!

Hazir Bezide Kötürülüp, Bezide Chüshüp Eqiwatqan Ezim Deryadek Bu Küreshni Bir Izda Toxtap Qoymay Dawam Qiliwatimiz Xuda Xalisa!

Milliy Inqilap Téxi Toluq Biz Digendek Sewiyede Teshkilatlinip Bolalmidi, Senlerning Teshkilat Dewatqanliring Bashqalarning Siyasiy, Iqtisadiy we Eskiriy Projektliri Üchün Ish Qiliwatqan, Bahanide Az-tola Millitimiz Üchün Xizmet Qiliwatqan Yallanma Jemiyetlerdur! Bu Jemiyetler Bizning Emes, Hazirche Bizge Nisbiten Yatlarning Sizghan Siziqi Boyiche Herket Qilip, Turidighan Qurulushlardur!

Xelqimiz Hür Dunyada Qiliwatqan Teshkilatchiliqlar we Uyghuristan Xelqining Kishlik we Insaniy Heq-Hoquqliri Üchün Elip Beriliwatqan Lobiychiliqlarning Hemmisi Biz Kompéyutirning Aldida Olturup, Ochuq-Ashikare Halda Ediologiye Sepide Qiliwatqan Qelem Küreshi Üchün Peqetlam Yol Hazirlashtur Xalas!

Siler Ya Xitaygha Setilip Kettinglar Ya Özenglarmu Bilmey Xitaygha Ishlewatisiler. Hich Bolmighanda Milliy Dawadiki Addiy Bolghan Heqiqetlernimu Chüshünishte Qiynilidighan Qalpiqi Ajayip Chong, Emma Méngisi Orangutandinmu Kichik, Intayin Ushshaq Ademlerkensiler Siler!

Senler Özengmu Qelem we Kompéyutergha Tayinip Qilghan Ishtin Bashqa( Yene Héliqi Xitaygha Siliq we Sadiq, Millitimizge Qopal we Ziyanliq Kazzap Aghzinglarmu Bar Téxi) Zadi Emeliy Nime Ish Qildinglar?!

Qelem Kürishini Emeliy Ish Emes, Dep Qaysi Ebgah Silerge Telimat Berdi! Milliy Dawadiki Emeliy Ishlar Katégiriyesige Zadini Silerche Nimiler Kiridu?! Eytishe Qeni Biz Bir Anglap Baqayli!Emeliy Ishning Ritsipi Kesip Igilirining Qelimi Arqilq Bashlinidu!!! Emeliy Ish Milliy Inqilapni Chüshünidighan Kesip Igillirining Qelem Kürishi Netijisi Asasida Ijra Qilinidu, Xayin we Weten Satquchilarning Emri Bilen Emes!!! Siler Siler Qilghan Emeliy Ishinglarning Netijilirini Xelqimiz Bilen Ortaqliship Beqinglar! Bizmu Ortaqliship Baqayli!!!

Qeni Èytinglar, Millitimiz we Milliy Dawayimizgha Paydiliq Qaysi Emeliy Ishlarni Qildinglar!!! Siler Sayahet Qildinglar! Siler Bilimsizlikinglardin Weten Millet Üchün Xizmet Qildim, Dep Millitimizni we Bizge Hisdashliq Qiliwatqanlarni Axmaq Qilip, Aldap, Milliy Zulumni Insan Heqliri, Qetliamni Démokratiye, Erqiqirghinni Kishlik Hoquq Sewiyeside Tutup Keldinglar Emesmu?! Silerning Weten-Milletni Halaket Yoligha Bashlighanliqinglar Heqqide Yüzligen Misallar Bar, Siler Buni Millitizdin we Dunyadin Yoshurdinglar! Ashikarilighanlarni Bolsa Nadan Xeliqimizni Qaymuqturup Yalghuz Qaldurup, Düshmen Bilen Birliship Inqilap Yolini Tosidinglar we Axirda Yoq Qildinglar!

Siler Milliy Dawa Qoshunidiki Ikki Yüzlimichiler Üchün Xizmet Qiliwatisiler!!!

Milliy Dawa Sepidiki Ikki Yüzlimichiler Xuddi Xameliyundek Tiz Özgüreleydighan Serikchilergela Oxshaydu! Sen Ularni Qaysi Karting Yoqken, Dep Tenqitliseng, Qoyun Yanchughidin Eshu Yoq Bolghan, Emma Qettiy Oynalmaydighan Kartini Chiqiriship Se’ni Osal Qilishqa Orunidu!

Bu Saxtakarlar Yalghan Kartilar Bilen Xelqimizning Közini Biyap, At Aylixan, Yol Sarixan Qilishidu!

Merhemet Silerge! Heqiqetlerni Ilmiy, Semimiy, Qayil Qilarliq Otturgha Qoyunglar, Undaq Qilalmaysiler!!!

Yillardin Beri Xatalargha Tüzütiwalarmikin, Dep Köz Yumduq, Silerge Ilham we Medet Bolsun, Dep Qiliwatqan Netijisiz Ishliringlargha Medet Berip Kelduq! Xata Qiliptuq!!!

Biz Silerge Eskertip Qoyayli, Qilalmaydighan, Kespinglar Bilen Alaqisi Yoq Ishlarda, Özenglarni Aware Qilmay, Özenglargha Mas Kelidighan Yerde Turup, Öz Kespiy Alahiydilikinglar Arqiliq, Qolunglardin Kelgen Shekilde Xelqimiz Üchün Xizmet Qilinglar!

Millitimizge Biwaste Alaqidar Bolghan Ijtimayi Penlerde Sistiméliq Terbiye Körmigen, Milliy Inqilap Tejiribisi Yoq, Milliy Musteqilliq Herkiti Chüshenchisi Mujimeller, Milliy Dawani Tegi-Tektidin Chüshenmigechke Milliy Inqilapqa Pikir Tereptin Yétekchilik Qilish Salahiyti Bolmaydu!

Xulase Qilghanda Bu Weten, Bu Milletning Igisi Bar!!! Ya Xelqimiz Digenni Qilishisen, Yaki Bu Milletning Leniti we Qarghishigha Mehkum Bolishisen! Senler Otturgha Chüshüwalghan Bilen, Bilim, Tejiribe we Kespiy Jehettin Bu Ishta Milletimizge Hergizmu Wekillik Qilishalmaysen we Bizge Rehberlik Qilishalmaysen!Shunga Milliy Heriket Yolida Qilishqa Tégishlik Muhim Ish, Rehberlik we Teshkilatchiliq Jehettin Islahat Élip Bérishtur! Inqilap Yeqin Yoruqlar Bilen Emes, Qabiliyetlik Wetenperwer we Milletperwerler Bilen Élip Bérilidu!Weten we Millet Üchün Rastinla Bir Ish Qilishni Xalighan Semimiy Insanlarni Özining Qizil Siziqi Ichide Hoshuni Tépip Heriket Qilip, Milliy Irade Yol Qoyghan Pikirler, Pirinsiplar we Metodlar Boyiche Ish Qilip, Millitimizning Aliy Ghayisi Terepte Turup Küresh Qilishqa Chaqriymiz!

Kurasch Umar Atahan

Uyghuristan Kultur Merkizi

25.11.2021 Germaniye

Radikal Islamchilar Uyghuristan Musulmanlargha Wekillik Qilalmaydu!!!


Radikal Islamchilar Uyghuristan Musulmanlargha Wekillik Qilalmaydu!!!

(Bayanat)

-Bizni Xitay Emes, Belki Yenila Arimizdiki Özini Chaghlimay Igizge Chiqiwalghan Ushshaqlar Halak Qilidu!

-Xatiremdin

☆☆☆☆☆

Bizning Eqilsiz, Nadan, Bilimsiz, Metu, Xurapiy, Jayil, Diweng we Bejiriksizlikimiz Yüzündin Ejdatlarimizning Rohi Bizdin Nomus Qiliwatidu!Talay Qetim Burnimizgha Su Kirdi, Xatalarning Toxtap Qalmay Yene Arqa Arqadin Izchil Halda Tekrar Yüz Berishining Keynide Uyghurlargha Qilinghan Bir Süyqest we Bir Oyun Bar!!!

Radikal Islamchilar kök Bayraqni Kötüriwelip, millitimizge ziyan salmanglar! Biz silerning milliy heriket sepimizde turup, millitimizge ziyan selishinglarni xalimaymiz! Siler bizdin emes, bizmu silerdin emes!

Hey Ottura Sheriqtiki azghun Radikal dinchilar, Hey Türkiyediki Uyghurdin Yatliship Bashqa Milletlerge Oxshap Qalghan Turup, Yene Özini Uyghur Dep, Uyghurluq Kochisida Palaqship Yürgen Qerindashlar, Qarap Turup Xitayning Nenigha Qaymaq Sürtmenglar!

Düshmen Mexpi Cheliwatqan Dapqa Usul Oynimanglar Yene Kelip Özenglarning Putigha Özenglar Palta Capmanglar! Weten- Milletning Eshigha Tupa Cachmanglar!

Eger Mushu Turuqinglar Bilen Topliship Mangsanglarmu Gherip Dewletliri Silerni Terrorchi, Dep Solap Qoyidu. Türkiyede Waqitliq Turiwatisiler, Erte Örgün Hilighu Kochiken, Ijarige Alghan Öyünglardimu Bundaq Yashiyalmaysiler!

Türkiye Türükleri Dunyada Birdinbir Örnek Musulmandur!

Türkiyede Yashap Turup, Türük Milliti Bilen Bir Sheherde Yashap Turup, Bediwiy Ereplerdek Boliwelip, Shularnimu Közge Ilmay Qalaq we Xurapiy Yolda Mansaq Ular Biz Uyghurlardin Teximu Yirginip Ketidu!

Türükler Bilen Ereplerning Ottursida 1000 Yilliq Bir Düshmenlik Bar!

Erepler Islam Dinini Siyasiy Istismar Qilip, Tarixta Türüklerge Jiq Eskiliklerni Qilghan.Silerning Erepliship Ketishinglarni Hesapqa Almighandimu, Türükler Ereplerni Wehshiy Öch Körüdu! Shu Seweptin Silerning Uyghur Yeni Türüklerning Janqerindishi Turup, Radikal Bediwiy Ereplerdek Boliwelishinglardin Türükler Uyaqta Tursun Pütün Dunya Bizar Boliwatidu! Türük Dunyasining Ikki Düshmini Bar: Birinchi Düshmini Ilgiri Kommunizim Idi, Hazir Bolsa Radikal Islamizim. Ikkinchi Düshmini Ilgiri Radikal Islamizim, Idi, Hazir Bolsa Kommunizim Ikklnchi Düshmini Bolup, qaIdi.

Biz Uyghurlar Milliy Oyghunush Jehette Shunche Kechikip kettuq, Xitaylar Bizning Sewiyesizlikimizdin we Chala Mollilardin Paydilinip, Muqeddes Dinimiz Islamni Süyistal Qilip, Biz Uyghurlarni Yeni Milliy Musteqilliq Herkitimizni Passip Haletke Chüshürüp Qoydi!

Biz Demokrattik Yol Bilenmu, Diniy Yol Bilenmu Bir Tuyuq Kochigha Kirip Qalduq! Gheplet Uyqusidin Oyghunishimizgha Intayin Köp Waqit Ketti, Hazir Bolsamu Kech Emes, Derhal Heriketke Kelip, Sepimizni Toghrilayli!!!

Biz Uyghuristan Xekqi Öz We Öz Qenimizdin Bolghan Türkiye Türüklerdin Mushu Bahanede Jiq Nersilerni Ügünishimiz Lazim! Biz Uyghurlarning Türük Xelqi Bilen Oxshash Bolghan Etnik we Medeniyet Arqa Körünishmiz Bar! Hey Azghun Uyghurlar Tarixinglarni, Ata-Ananglarni, Ming Yilliq Musulman Ejdatlitinglarni, Uruq-Tuqan Qewmi-Qerindashliringlarni Untup Qalmanglar! Siler Bedininglardiki Tük we Lata-Pitilerni Tarix, Milliy Medeniyet we Milliy Enene Jehettin Ejdatlirimizgha, Hich Bolmighanda Bizge Her Jehettin Eng Yeqin Türük Xelqining Eng Omumiylashqan Örpi-Adetlirige Özgertinglar! Özenglarni Özenglar Ebgahlarche Aldimanglar, Siler Özenglarni Qanche Teqwa Körsetkenche, Uyghuristan Xelqining Islamiy we Musulmanchiliq Hayatimizgha Shunche Köp Ziyan Seliwatisiler! Hey Azghun Uyghurlar Siler Özenglarni Musulman, Dep Turup Millitimizge Qettiylam Yarashmaydighan Bediwiylerche Yasinip, Xelqaragha Basturush Objekti Bolghan Terorrchilardek Tesir Beriwatisiler!

Hey Azghun Uyghurlar Silerdin Bashqilar Paydiliniwatidu, Siler Özenglarmu Bilmey Düshmen Milletlerning Alqinidiki Kelishtürüp Herketlendüridighan Oyunchuqqa Aylinip Qaldinglar, Aldandinglar, Közünglarni Echinglar! Emdi Bolsimu Weten-Milletimizning Ishlirigha Düshmendin Better Buzghunchiliq Qilmanglar.

Siler Bu Halitinglar Bilen Özenglarni Nomus Qilmay Qandaqmu Uyghur Milliti, Dep Atiyalaysiler? Bundaq Qiliwerishtin Peqetla Nomus Qilmamsiler? Bilip Qoyunglar 21.Yüz Yildiki Bu Betbeshire Halitinglar Bilen, Qedimiy Medeniyetlik Uyghur Millitige Hergizmu Wekillik Qilalmaysiler!!!

Silerni Eshu Bediwiy Ereplerche Qiyapet we Teqqi -Turuqinglar Bilen Hergiz Uyghuristan Millitige we Milliy Herkitige Wekillik Qilidu, Dep Hichkim Etirap Qilmaydu, Oxshashla Bizmu Hergiz Etirap Qilmaymiz!

Allahtin Qorqunglar, Xitay Astirittin Regisorluq Qiliwatqan Radikal Islamchiliq Pilanliq Halda Arqa Körünüsh Qilinghan Bu Dirammada Bir Top Metu, Saranglardek Rol Eliwermenglar, Peylinglardin Emdi Bolsimu Yeninglar, Türkiye Hökümiti Silerni Kozur Qilip Oynap Boldi, Emdi Düshmen Süpitide Basturiwetishtin Awal Asta Hoshunglargha Kelip, Heqiqetke Qayitinglar! Bikardin Bikargha Özenglargha Millitimizge we Awarechiliq Tepip Bermenglar!!!

Uyghuristan Kultur Merkezi

23.11.2021 Germaniye

Milliy Ang we Milliy Heriketning Zamaniwiy Tereqiyat Yoli Heqqide Oylunushlar!


Milliy Ang we Milliy Heriketning Zamaniwiy Tereqiyat Yoli Heqqide Oylunushlar!

-Méwesiz, Saye Tashlimaydihan we Qérighan Derexni Kesip Tashlimighuche Sayide Olturghili we Méwige Eghiz Tegkili Qettiy Bolmaydu! Ming Künde Qatqan Muz Waqti Saiti Kelgende Bir Künde Érip Tügeydu!!!

-Xatiremdin

Yazarmen: Kurasch Umar Atahan

Neshirge teyarlighuchi: Hantengri Nuri

☆☆☆☆☆

I

Milliy Irade Ejdatlirimizning Qanche Ming Yilliq Küreshlirining Mewisidur! Milliy Irade, Milliy Ghaye we Milliy Mujadile Eqil, Bilim we Tejiribe Telep Qilidu! Aqillanmay, Bilmey Tejiribe Toplimay, Küresh Qilmay Turup, „Alma Pish, Aghzimgha Chüsh“, Dep Olturidighan Zaman Emesbu!

„Hür Bir Muteppekur Anglighan Her Toghrini Heqiqet Dep Chüshenmeydu! Danishmen Kishining Heqiqet Üstide Izdinish Yoli Tenqit Arqiliq Tediriji Tereqqiyattin Kelidu!“ Digen Ulugh Alim Yunan Peylasopi Aristotle.

Kitap Oqumaydighan Millet Özini Özi Ölümge Höküm Qilghan Millettur!

Kitap Oyuydighan Millet Hichkimge Qul Bolmaydighan, Hür we Azat Yashaydighan Millettur!

Herqandaq Bir Milletning Teqdiri Shu Milletning Kolléktip Zehniy Küchining Xaraktéri we Derijisige Qarap Békitulidu! Kolléktip Zéhniy Küchning Zamanimizdiki Saghlamqi we Tereqqiyati, Millitimizning Bilim We Texnologiye Bilen Bolghan Her Xil Nazuk Munasiwetler Arqiliq Pilanliq, Programmiliq we Sistémiliq Halda Tediriji Ishqa Ashurilidu!

Matematika, Algebra We Geometiriye Tepekkurning Miwe Beridighan Derixidur! Matematika, Algebra we Geometiriyeni Bilmey Turup Resmiy Shekilde Tepekkur Qilghili Bolmaydu. Tepekkur Qilmay Turup Bir Ishni Wujutqa Chiqarghili Teximu Bolmaydu! „Matematika Ajayip Bir Sirliq Tilki, Bu Til Biwaste Xudaning Dergahidin Kelgen we Pütkül Alemlerde Xatirlengen“, Deptiken Meshhur Awropa Peylasopi Galelio Galili Özining Esiride.

Germaniyelik Ulugh Alim Albert Einstein: „Ming Qetim Beshimni Qaturup, Hichnimige Erishelmidim, Özemni Erkin Qoyiwetip, Tepekkurimni Toxtutip, Meditation Deryasida Jimjitliq we Soghaqqanliq Bilen Üzgentim, Heqiqetler Birmu-Bir Arqimu Arqidin Ayan Bolushqa Bashlidi!“Digeniken.

Bir ish qilishtin Awal yette oylap bir kesish kerek bolidu. Teshkilat we Siyasiy paaliyetler köpüyüp ketkini bilen teshkilatlar layaqetlik emes, siyasiy paaliyetchilerning bilim sewiyesi chongqur emes! Bu xata qurulup qalghan teshkilatlar we ang sewiyesi töwen insanlar, milli dawa jeryanida dayim „Chapiqini alimen

dep qarighu qilip qoyuptu,“ digendek ish qiliwatidu. Shunche köp waqit, iqtisad we adem küchi Milliy dawagha paydiliq ish qiliwatimen dep xejlinip, millitimizge perqige barmastin eghir ziyan seliwatidu.

Bezi Dewletlerde bir teshkilat bar chaghda yaxshi yürüshken ishlar, teshkilat köpeygenche buzulup ketti! Teshkilat we Siyasiy paaliyetchiler layaqetlik bolmighachqa, Milliy Dawani Diniy Heriket, Erqi Heriket yaki Tar Milletchilik herkiti dep tonutup qelip, Eghir pirinsipliq Xatalarni ötküziwatidu.

Toghra oylap, gepni tepip qilip, ishni jayida tertipliyelmigechke, özi bijiriksizlik qilghini yetmigendek, xelqarada biz Uyghuristanliqlargha yardem qiliwatqan we biz Uyghurlargha hisdashliq qiliwatqan teshkilat we ademlerni, qiliwatqan ishidin sowutup we waz kechtüriwetip baridu!

Layaqetsiz teshkilat we siyasiy paaliyetchiler bashqilargha dawani xata anglitip, ularni ish qilghili qoymay, dawamizgha xata chapan we xata doppa kiydürüp, ish qilimen dep ish buziwatidu, bu yetmigendek weten-milletke eghir ziyan seliwatidu. Mana bu milliy inqilap yolidiki biz sel qarap kelgen ötüp ketken bir tetiqsizliq hemde eghir xataliq bolup keliwatidu.

Muhajirettiki milliy dawamu bezi rayonlarda sawatsiz bir top medeniyet sewiyesi töwen, radikal dinchi ghelyanchilarning qolida del mana mushu xil yol bilen nabut boliwatidu!

Addiy misalgha alsaq, Beziler Milliy, Siyasiy we teshkiliy ishlarda tejiribisiz, bilimsiz we exlaqsizliq qilip, meselilerni hel qilghanda ishning toghra xataliq derijisini, dewatqan gepining mezmuni we oramini pilanlimayla ish qilip, kütülmigen yerde eghir xataliq ötküziwatidu.

Milliy dawa jeryanida tar milletchilik qarishi, ötüp ketken eriqchiliq we uyghun bolmighan uluschiliqtin saqlinishimiz lazim.

Eriq, Olus, Millet heqqide sözligende, biz Turiwatqan muhitning qizil siziqlirini Keskinlik bilen halqip ötüp ketishke bolmaydu. Weten dawasida Uyghur, Qazaq, Üzbek, Tatar, dep ayrimichiliq qilidighan bir ish yoq. Peqet Xitay zulmi aldidaki bir ata we bir ananing perzentliri bar. Bizning Qerindash we wetendash bolghan Qazaqlirimiz, Qirghizliriniz, Üzbeg we Tatarlirimizning yeri Uyghur bilen oxshashtur. Milliy dawa sepidiki qandash we qerindash Xeliqler birqisim milliy ghururi ölgen, mangqurt Uyghurlardin ming hesse üstündur!

Gep qilghanda Qazaq, Üzbek, Qirghiz we Mon’ghul, Tajik qatarliq qerindashlitimizning yarisini basidighan tawir xatadur. Belki xatalam emes jinayettur. Wetensatquchluqtur. Xatani bilip turup dawamlashturghanlar bizning millitimiz sanalmaydu. Uyghuristanliq Qazaq, Qirghiz, Üzbek, Tatar, Mongghul, Shiwe we Tajik qerindishimizgha awal xuda, Andin qalsa biz Uyghurlar sayip chiqishimiz kerek!

Bilip turup bu qérindashlirimizning ishi bizning ishimiz emestek tawrinish xatadur, Weten Dawasi we xelqimizning Shexsiy bixeterliki meseliliride Qandash we qérindash xeliqlirimizning könglini qiridighan ishlarni hergiz qilmayli! Xitay tajawuzchilirining boyunturiqi astida yashawatqan iziliwatqan, xaniweyran boliwatqanlarning hemmimiz bir Millet, Sening mening deydighan ish yoq! Biz Uyghuristan xelqi Xeter Astida turiwatimiz, Men Uyghur, Sen Qazaq, U Qirghiz, Biz Üzbek deydighan Keselmen Mentalitettin saqlinishimiz lazim!

Insanlar Bir Toqay Saxta Tabu we Mehbutlar Arqiliq Özini we Bashqilarni Aldap, Bashqilarning Aldanghandin Keyinki Tawrigha Özimu Ishinip Qelip Yashashqa Adetlen’gechke Aldirap Heqiqetlerge Ishenmeydu! Ademlerning Buqeder Ebgaliship Ketishining Sewebi Gheplet Uyqusining Shirinlikidin Aldirap Waz Kéchelmigenlikidindur!

Bu Heqte German Peylasopi Fridirich Nietsche“ Ademler Rast Gepke Ishenmeydu, sewebi Kallisidiki Xata Tuyghulirining Gmürülip Chüshishini Xalimaydu“ Digen Idi.

Bu Hadise Yeni Xatalardin Waz Kechelmeslik Uyghur Milliy Hetkitidemu Köp Sadir Bolidighan Qilmish Bolup, Xatadin Waz Kechmiseng Yaki Waz Kechmisenglar Özengge weyeni Millitinglargha Bilip Turup Ziyan Salghan Bolisiler!

K.U.A

☆☆☆☆

II

Köz¹, Qulaq, Burun, Öpke, Börek, Put we Qolning Ikki, Menge, Eghiz, Til² Jiger we Yürekning Herbirining Birdin Yaritilishi Janliqlarning, Bolupmu Insanlarning Mawjutliqi Heqqide Alemlerning Yigane Mimari Bolghan Rabbimiz Teripidin Ilgiri Resmiy Shekilde Öz Aldigha Pilanlan’ghan Okkultizimliq³ we Ézotrerikliq⁴ Anglamgha Ige Sirliq Bolghan Pelesepewiy Menalarni Ipadilimektedur!

Uyghur jemiyitige ilgiri anche tonush bolmighanlar ichide alahiyde muhim boliwatqini Ilimning batini yeni qarangghuluq teripige mensup bolghan Tilning yoshurun menasi, Okkultizim we We Izotrikchliliq hadiselirini bashlan’ghuch sewiyede addiy we chüshünishlik tillar bilen sherhiylesh we eskertishtur!

1.Köz Biologiyelik, Okkultizimliq, Izotrikliq we Paranormalizimliq Qarashlar boyiche ikkige ayrilidu.

A.Biologiyelik jehettin: Pishanimizning asti we ikki yangiqimizning Üstidiki ikki dane körüsh ezasini körsütidu.

B.Paranormalliq Jehettin qelib közi bolup, qelibde emes belki Ustixandin shekillen’gen kallaqepi ichidiki chong minge bilen kichik minge ottursigha jaylashqan badamsiman süngekni yeni Üchünchi közni bildüridu.Bu Jehettin Adem alahiyde bir meqset bilen üch közlük qilip yaritilghan.

2.Til- Chong we Kichik Til dep ikkige ayrilidu. Chong til ortaq chüshenchilerni, Kichik til bolsa qelibtiki sirliq tuyghu, oy we xiyallarni temsil qilidu.

3. Okkultizim- Pelesepiwiy Atalghu bolup, madda we rohni Jemiyet we Tebiyettin halqighan sirliq hadisiler arqiliq cjüshendüridighan sophistik bir telimattur.

4.Izoterik- Bu bir pelesepiwiy atalghu bolup, Insaniyet jemiyetning qarangghuluq teripidiki ayrim bir goruppa ezaliri arisida ming yillardin beri dawamliship keliwatqan mistik we eneniwiy eqimdur!

☆Illuminati- Yiltizi Qedimqi Babilon we Misir Medeniyetige tutishidighan dindin, Milliy medeniyettin, pelesepewiy qarashlardin üstün bolghan, jahalet we xurapatliqqa qarshi bolghan bir xil aqartish yeni aydinglishish yeni eqli tereptin oyghunush herkiti bolup, bumu, biz yoqurda tilgha alghan eshu Ilimdin bir derije üstün turidighan Okkultizimliq we Izotrikliq pirinsiplargha izchil we mustehkem shekilde tayan’ghan!

Zamanimizdiki barliq sistemlar, dinlar, Pelesepe we Ediologiyelerning yer astidiki yiltizi bir bolup, hemmisi akademiyelerni, inistutlarni we Universitätlarni alqinida tutup turghann Globallashqan Illuminatizimgha yeni uning aqartish we aydinglashturush herkitige berip chetilidu! Yer Shari Xarakterliq siyasiy, iqtisadiy we Kultural pilanlar, urush we Ilim-Pen Projektlirining hemmisi biz asan kirelmeydighan Okkultizimliq we Izotrikliq bilimlerge tayanghan üstün qurulushlar teripidin 100~500 yillar awal bekitilgen bolup, biz Uyghurlarning yene Etnik shekilde mawjut Bolishimiz we Kultural tereptin yoqulishimizgha ayit Yoshurun Uchurlar, eshu Xelqara Illuminatizimgha ayit arxip ww uchur abmmbarlarida saqlanmaqta!!!

☆☆☆☆

III

Söz Köz Bilen Körgili Bolmaydighan Ötkür Quraldur! Rezil Küchler Insanlarni Herqanche Qilipmu Zuwan Sürmey we Ündimey Yashashqa Adetlendürelmey Keldi! Uyghur Tili Uyghuristan Xelqining Ötkür Quralidur! Jan Ketsimu Ketsun, Tilimiz Ketmisun! Wetenperwerlik, Milletperwerlik we Meripetperwerlik Bizge Su, Hawa we Nandek Muhim Boliwatidu! Wetenperwerlik, Milletperwerlik we Meripetperwerlik Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliqni Keltürüp Chiqiridu!

Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliq Klliktip Bexit- Saadet Bolup, Milletni Esebiylik Bilen Söyüshtin Qaynap Chiqidu.Wetenni Söyüsh Bashqa, Yaxshi Körüp, Pidakarliq Körsütish Bashqadur! German Peylasopi Hermann Hessening Telimati Boyiche Eyitqanda Weten-Milletning Muhabbeti Millet Teripidin Etirap Qilin’ghan we Riyalliqqa Aylan’ghan Milliy Istektur! Weten-Milletke Bolghan Söygü-Muhabet Asmandin Tokkude Chüshse Andin Érishilidighan Nerse Emes, Belki Hayat-Mamatliq Küreshler Jeryanida Aktip Shekilde Ewlatmu-Ewlat Yashinidighan Bexittur!!!

Wetenperwerlik, Milletperwerlik we Meripetperwerlik Söygü, Muhabbet we Pidakarliqni Peyda Qilidu.Amerika Sabiq Presidentliridin Thomas Jefferson“ Insanliq, Qerindashliq we Wetendashliq Heqqide

„Men Heqiqi Bexitning Mawjutliqigha Ishinidighan Bir Adem! Kishiler Özige Milliy, Wijdani we Exlaqiy Jehettin Kelgen Mejburiyetlerni Eng Chong Pidakarliq Bilen Ishqa Ashurghanche Téximu Bexitlik Bolidu!“Digeniken.

Uning Milliy, Wijdani we Exlaqiy Digen Atalghulliridin Bizningmu Milliy Rohimizgha Ozuq Bolidighan Meniwiy Enirgiyeler Tarqap Turidu!

Kolliktip Bexit Xuddi Ailiwiy Bexittekla Esebiylik Bilen Söyüshtin Qaynap Chiqidu. Wetenni Söyüsh Bashqa, Milletni Yaxshi Körüsh Bashqadur!Weten we Millet Muhabbeti Insanlarning Eqliy Tepekkuri Etirap Qilin’ghan we Riyalliqqa Aylan’ghan Istektur!Söygü-Muhabet Irishilidighan Nerse Emes, Belki Yashinidighan Bexittur!!!

-German Peylasopi Hermann Hesse

Jan Bolsa Jahan, Ash Bolsa Qazan Deptiken Ejdatlirimiz!!!

☆☆☆☆

IV

Shexsiy we Milliy Kimlikmiz Tarixtin Kelgen, Shexsiy we Milliy Kimlikimiz Kelichekning Örnikidur! Biz Tarixta Yaratqanlirimiz Arqiliq Kelichegimizni Berpa Qilimiz! „Özimizning Kim Ikenlikimiz we Bundin Keyin Kim Bolup Yashaydighanliqimizgha, Bizning Klléktip Halda Jenimizni Tikip Qoyup Nimini Qoghdighan we Qoghdaydighanliqimizgha Qarap Baha Bergili Bolidu!“ Deptiken

Amerika Yazghuchisi Kurt Wonnegut. Kurt Wonnegut heqliq.

Uyghur Tilidiki „Yerlik Millet“ Digen Atalghu Bilen Hazir Xelqarada Nesli Qurup Ketish, Assimilation Bolup Yoqulup Ketish Aldida Turghan Xeliqlerni Ipadilesh Üchün Ishlitilidighan „Indigeneus People“ Digen Atalghu Öz-Ara Oxshimaydu! „Indigeneus People“ Atalghusi Köpraq Téxi Bir Millet Bolup Shekillinip Bolalmighan, Tashqi Küchlerning Boyunturiqi Astida Yashawatqan Yerim Yawayi Etnikiliq Xeliqlerni Körsütidighan Atalghudur! Uyghurlar Peqetla Bir Xeliq Emes, Belki Ming Yillar Awalla Bugünki Uyghuristanda Toluq Bir Dewlet Bolup Shekillenip Bolghan Shanliq Tarixqa Ige Qedimiy Bir Medeniyetlik Millettur! Shunga Uyghur Meselisini Atalmish „Indigeneus People“ Kategoriyesige Kirgüzüp Hergiz Toghra Bir Terep Qilghili Bolmaydu!

☆☆☆☆

V

Ablikimhan Mehsum Hajimning Yoqliqi Milli Dawa Sepimizde Chong Bir Boshluq Yaratti!

☆☆☆☆

Ablikimhan Mahsumning Wapatidin Hala Hazirghiche Xuddi Yengila Qayitish Bolghandek Chongqur Qayghurmaqdimiz!

Ablikimhan Mahsum Ilim_Pen’ge Hürmet Qilidighan, Mentiqilik we Pelesepiwiy Tepekkur Qilalaydighan, Millitimizni Bir Pütün, Dep Qaraydighan, Her Ishta Bir Hikmet Bar Dep Oylaydighan, Her Bir Ishning Sewep Netijilik Munasiwetlirini Eng Awal Rabbimiz Yaratqan Tebiyetning Özgermes Qanuniyetliridin Izdep Pikir Qilidighan, Bilimi Chongqur, Nezer Dahirisi Keng Toshaq Bir Jamaet Erbabi Idi. Ablikimhan Mahsum Wetenning we Milletning Yoshrun Düshmenliri Bilen Xupiyane Birlishiwelip, Heset we Shöhretperestlik Sewebidin, Nam Ataq, Maddiy Menpeet Qoghlushup, Milliy Dawa Qoshunidiki Wetenperwer we Milletperwer Shexsiyetlerge Saxtakar Qiyapetke Kiriwelip Hergizmu Küstaqliq Bilen Zerbe Bermeyti!

Merhum Ablikimhan Mahsum Hajim Millitimiz Yetishtürüp Chiqqan Chonggha Chong, Yamangha Yaman, Rezil Küchlerdin Zinhar we Zinhar Qorqmaydighan, Bir Allahtin Heyiqidighan, Kichikke Kichikche Mehri- Muhabbitini Ayimaydighan Bijirim, Adil, Heqqaniyetchi, Meghrur, Jessur we Pidakar Bir Kishi Idi!

Ablikimhan Mahsum Hajim Sheytanning Arqisigha Kirip Birqisim Sapasi Töwen, Salahiyiti Pegahlarda, Bilimsiz, Qabiliyetsiz, Tüzükrek Oqumighan, „Qarnimning Toyghini, Yüzümning Qelinliqi Jenimning Jenniti Deydighan“ Bir Qacha Yünde Üchün Yatlarning Chatiriqidin Ömileydighan, Bir Bughday Tapsa Semirip, Bir Nan Tapsa Kochigha Chiqip Hichkimmni Posh Dimey Dap Chalidighan, Qaraqursaq, Qaram we Qara Niyet Kishilerdek Hayasizliq Bilen Millettin Hergiz Liderlik Talashmayti, Emme Xelqimiz Uni Reyislerning Reyisi, Liderlerning Lideridek Ching Könglidin Hürmetleyti!

Merhum Ablikimhan Mahsum Nurlar ichide yatsun Ilahim! Merhum Ablikimhan Mahsum Hajimning Peziletliri Milliy Musteqilliq Herikiti Sepimizde Güllep Yashnisun!!!

Ablikimhan Mahsumni Chongqur Seghinish Ichide Yad Etimiz.

Merhum Ablikimhan Mahsum Eng Yeqin Sebdishim we Shexsiy Sirdishim idi. Ablikimhan Mahsum Bilen Arimizdiki Dostluq Reshtisini Uning Exlaqigha Warisliq Qilish Yoli Bilen Su Quyup, Topa Yölep Perwish Qilip, Keliwatimen!

Ablikimhan Mahsum Milliy Herkitimizde Birlik, Ittipaqliq we Hemkarliqqa Alahiyde Ehmiyet Beretti! Bu Üch Ishtin Mesele Körülgende Dayim Eng Toghra Usul we Chare-Tedbirler Bilen Muhajirettiki Hayatliq Deriximizni Yashartip Turush Üchün Kiche-Kündüz Küresh Qilatti!

Ablikimhan Mahsum Men Körgen Ilimda Eng Bilimlik, Dinda Eng Teqwa, Insanliqta Eng Örnek Bir Danishmen Idi.

Ablikimhan Mahsum Hezretliridiki Millitimizning Düshmenlirige Qarita Muressesiz, Rehimsiz we Shiddetlik, Dili Sunuq, Igechaqisiz we Bashpanahsiz Mezlum Millitimizge Qarita Kemter, Kichikpiel, Salmaq, Dadil we Ochuq-Yoruq Pozitsiye Qatarliq Peziletler Dayim Bizning Shexsiy we Kolliktip Hayatimizdiki Güzel Bir Örnek Bolup Qaldi!

Ablikimhan Mehsum Hezretliri Bilen Dayim Weten-Milletning Chong Ishliri Heqqinde Shexsiy Muzakire we Istisharelerde Bolattuq, Her Qetimqi Söhbette Oxshaydighan we Oxshimaydighan Pikirlirimiz Bolatti, Lekin Meselilerni Hel Qilish Heqqidiki, Usul we Metod, Chare-Tedbirlirimiz Dayim Bir Yerdin Chiqatti.

Biz Uyghuristan Xelqi Muhajirette Ustaz Ablikimhan Mehsumdin Din’gha, Shexsiy Pezilet we Milliy Exlaqqa Dayir Köp Nersilerni Ügen’gen Iduq! Rabbim Bizge Yene Uningdek Unversalni Rehberlerni we Ustazlarni Nesip Etsun, Ilahim!

UKM

19.11.2021 Germaniye

Adem Ewladi Yaritilishtin Yeni Bashtinla Eqilliq Mexluqatlar Kategoriyesige Kiridu!

Adem Hichqachan Maymundin Tediriji Tereqqiy Qilip Andin Adem Bolmighan!

Ademlerning Haywanlardin Perqi, Natural Eqil, Sünniy Eqil Berikmisi we Üstün Eqil Sahibi Bolghanliqidindur.

Adem Üstün Yaritilghan Janiwar Bolup, Üstünliki Eqlini Pilanliq, Sistemiliq, Progirammiliq we Normal Shekilde Qollinalighanliqidadur!

Adem Ewladidiki Bu Üstün Eqliy Qabiliyet Insaniyet Jemiyitining Medeniyet Bilen Toyunup, Köchmen Hayatqa Xatime Berip, Bashta Muqim Olturaqlishish, Andin Sheherlishish we Dewletlishish Xususuyitini Berpa Qilghanliqida Ipadisini Tapti.

Dewletlisheligen Insanlar Milliy Enene, Din, Qanun, Qayide We Tüzümler Arqiliq Teximu Körkem we Muhteshem Jemiyet Berpa Qilghan!

Ademler Milliy Enene, Din, Qanun, Qayide we Tüzüm Qatarliqlardin Ayrilghanda Andin Resmiy Shekilde Shehwet Tereptin Qutrighan, Zorawanliq we Urup Cheqishni Ewzel Bilidighan Namussiz Maymunlargha Hetta Maymundinmu Better Yirtquch Haywanlargha Aylinip Ketidu!

Maymunlarning Ademlishishi Mumkin Emes, Lekin Ademler Maymunlashqan Bir Jemiyet Xuddi Yunan Peylasopi Aristotle Eyitqandek Jemiyet Emes, Bir Apet, Bir Jehennemdur!

(Tekrar Oqughung)

UKM

☆☆☆☆

VI

Kishiler Özining Özi Qomandanigha Aylinalmighan Muddetche Hergizmu Erkin Bolalmaydu!,Deptiken Yunan Peylasopi Epiktetus

Adem Ewladi Yaritilishtin Yeni Bashtinla Eqilliq Mexluqatlar Kategoriyesige Kiridu!

Adem Hichqachan Maymundin Tediriji Tereqqiy Qilip Andin Adem Bolmighan!

Ademlerning Haywanlardin Perqi, Natural Eqil, Sünniy Eqil Berikmisi we Üstün Eqil Sahibi Bolghanliqidindur.

Adem Üstün Yaritilghan Janiwar Bolup, Üstünliki Eqlini Pilanliq, Etrapliq, Progirammiliq Shekilde Qollinalighanliqidadur!

Adem Ewladidiki Bu Üstün Eqliy Qabiliyet Insaniyet Jemiyitining Medeniyet Bilen Toyunup, Köchmen Hayatqa Xatime Berip, Bashta Muqim Olturaqlishish, Andin Sheherlishish we Dewletlishish Xususuyitini Berpa Qilghanliqida Ipadisini Tapti.

Dewletlisheligen Insanlar Milliy Enene, Din, Qanun, Qayide We Tüzümler Arqiliq Teximu Körkem we Muhteshem Jemiyet Berpa Qilghan!

Ademler Milliy Enene, Din, Qanun, Qayide we Tüzüm Qatarliqlardin Ayrilghanda Andin Resmiy Shekilde Shehwet Tereptin Qutrighan, Zorawanliq we Urup Cheqishni Ewzel Bilidighan Namussiz Maymunlargha Hetta Maymundinmu Better Yirtquch Haywanlargha Aylinip Ketidu!

Maymunlarning Ademlishishi Mumkin Emes, Lekin Ademler Maymunlashqan Bir Jemiyet Xuddi Yunan Peylasopi Aristotle Eyitqandek Jemiyet Emes, Bir Apet, Bir Jehennemdur!

☆☆☆☆

VII

Amerikaliq Teriqetchi Peylasop we Sipiritualist Yazarmen Henry David Toreao „Ichkmizdiki Güzellik Teshimizdiki Heqiqi Güzellikni Tonushning Asasi Bolushi Ihtimaldin Uzaq Emes! Güzellik Ish-Herket Jeryanida Sening Körgenliring Emes, Belki Tuyghung Arqiliq His Qilghanliringdur!“Deptiken.

Dimisimu Shundaq Biologiyelik Köz Bilen Körelmigenliringni Eqil Közi Arqiliq Köreleysen! Sen Teshna Bolghan Güzelliker Rohiy Dunyasing Yorighandin Keyin Andin Royapqa Chiqidu!

☆☆☆☆

Birlam Heqiqetni Otturgha Etip Qiriq Danishmenni Qayil Qilghili Bolidu, Qiriq Pakitni Otturgha Qiyupmu Bir Ebgahni Hergiz Ishendürgili Bolmaydu!

-Mewlana Jalaliddin Rumi

☆☆☆☆

Qanche Ming Euro Xejlep Setiwalghan Kampüter/Kompeyuter Ilmiy we Bediyi Ijadiyitimde Ditimdikidek Birer Chong Ishni Wujutqa Chiqarmay Turupla, Hesh-Pesh Digüche 10 Yil Ötüp Ketti! Hazir Her Jehettin Burunqidek Yaxshi Ishlimeywatidu, Chünki Programmalirining Waqti Ötüp Ketti! Bu Kampüter Ijadiy Hayatimda Méni Razi Qilghudek we Közge Körünerlik Birer Netije Qazanmighuche Yumtal we Detalliri Herqanche Eskip, Kardin Chiqip Ketken Teqdirdimu, Inadigha Bolsimu Buni Hergiz Pinsiyege Chiqarmaymen!

K.U.A

☆☆☆☆

Men Dost Dep Bilgen, Emma Méni Toplishiwélip Tash Yamghurigha Tutqan Melunlarni Emdi Kechüriwettim! Chünki Ulardin Bugünki Jemiyet Heqqide Jiq Nersilerni Ügendim! Emma Manga Emes Wetenimiz We Milletimizge Bu Éghir Künlerni Rawa Körüp, Chong Ishlarni Buzup Qoyghan Milliy Munapiqlarni Bolsa Hergizmu Kechürmeymen! Xuda Buyrisa Büyük Diwan Qurulidighan Qiyametkiche Qip-Qizil Tirnaqlirim Ularning Yaqisida Bilidu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Bashqilar Sizge Kömüsh Petnusta Altun Sun’ghanda Altun Yaki, Altunlarni Tutqan Qolliringizgha Emes, Belki Altun Hediye Qilghuchigha Hürmet Bilen Nezer Tashlang!

-Mewlana Jalaliddin Rumi

☆☆☆☆

Uyghurning Xanim-Qizliri Milletimizning Kelichigining Sughurtiliridur! Uyghur Xelqining Istiqbali Wijdanliq, Ghorurluq we Exlaqliq Uyghur Anilarning Alqanidadur! Uyghur Xanim Qizlari Ewlatlirimizni Millitimizning Ming Yilliq Enene, Örpiadet we Enenilliri Bilen Yetishtürgendila Hemme Ishimiz Özligidin Ongushluq Halda Yürüshüp Ketidu!

UKM

☆☆☆☆

Mustemlikichi Millleterning Ishghal Rayonliridiki Rezil Pilanliri Urush, Erqiqirghinchiliq we Qetliam Shekli Bilenla Emes, Belki Qedemmu Qedem Eritip, Axirida Pütünley Assimilatsiye Qiliwetish Arqiliq Emelge Ashurulidu!

Mana Bu Biz Uyghurlarning Xitay Bilen Bolghan Bugünki Örnikini Dunyadin Asan Tapqili Bolmaydighan Milliy Tiragédiyemiz!

Uyghurlarni Indigeneus People Dep Atash Uyghurlarni Musteqil Bir Millet Diyishke Oxshimaydu!

Uyghurlarni Idijinis Xeliqler Qatarigha Kirgüzüp Qoyush Xitay Mustemliksini Qanunluq Etirap Qilishning Bir Jeryanidur!

Bu Jeryan Yoqurida Biz Tilgha Alghan Mustemlike Bir Milletni Tajawuzchi Milletning Qandaq Yoqutiwetidighanliqi Heqqidiki Ijrahatning Bir Parchisidur!!! Indigeneus Peopele Bashqa Gep, Native People Bashqa Gep. Uyghurgha Oxshash Yerlik Millet Ahalisini Native People Deyishke Bolidu, Emma Native Uyghurni Indigeneus People Diyishke Qettiy Bolmaydu! Uyghurlar Heqqide Xitay we Ghalchiliri Xelqimizni Qaymuqturup, Tuyuq Yolgha Bashlawatidu! Milliy Musteqilliq Yolida Izdinishte Xitay Tajawuzchilirining Söz Oyuni Arqiliq Millitimizni Aldashigha Qettiy Yol Qoymasliqimiz Lazim!!!

UKM

☆☆☆☆

Uyghurni Najenis Yeni Indejinis Diyish , Tipik Bir Meniwiy Ghapilliq, Bu Hergizmu Bir Eqilliq Ademning Aghzidin Chiqidighan Gep Emes! Uyghurlar Yerlik Etnik Xeliq Emes, Shanliq Dewlet Qurush Enenisi Bolghan Yerlik Bir Millettur! Bu Ikki Atalghu Körünishte Oxshashtek Qiligini Bilen, Uyghur Meselisige Kelgende Öz-Ara Keskin We Jiddiy Perqi Bardur! Lenenetler Bolsun Birqisim Metu Uyghurlardiki bu Yirginchlik Ebgahliqlargha!

K.U.A

☆☆☆☆

Nahjinis=Idigenous!

Najinis Digenlik Erkek Yaki Chishiling Otturisidiki Bala Tapalmaydighan Ademni; Idijinis Digenlik Yerliq Xeliq Bilen Yerlik Milletning Ottursidiki Millet Bolush Salahiti Yoq Kishiler Topini Körsütidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Bir Nersini Texi Toluq Ügenmey Turup Men Ügünüp Boldum Deydighan, Hich Bolmighanda Hichnimeni Ügenmey Turup, Men Bilimen Dep Oylaydighan Ademge Shu Nersini Ögütimen, Deyish Chöchirini Xam Sanighanliq Bilen Tengdur!

-Yunan Peylasopi Seneka

☆☆☆☆

Sening Heqqingde Ularning Baha Bérishini Hergiz Kütme! Bu Ölükni Nashtiliq Teyyarlashqa Buyrighandekla Külkilik Bir Ish! Ular Seni Heset we Ichi Tarliq Sewebidin Körelmeydu, Bu Bir Heqiqet!

Qiliwatqan Ishingning Toghriliqigha Ishenseng Aldinggha Qarap Mengiliwer! Axirqi Ghelbening Sanga Mensup Bolidighanliqigha Hichqandaq Shühbe Yoqtur!

Sebir Bilen Yolungni Dawam Et! Sen Bilen Yol Talashqan Reqiplering Yiqilip Burni Qanighanda Andin Sening Kimlikingni Bilip Qalidu! Ghururung Bilen Yasha, Yürigingni Angla, Wijdaninggha Egesh we Tuyghunggha Qulaq Sal!!!

K.U.A

☆☆☆☆

VIII

Insaniyet Jemiyitining Medeniyet Tereqqiyati Qandaq Ilgirlidi?! Bugünki Haletke Kelishi Üchün Qanche Ming Yil, Qanche Esir Ketti?! Insaniyetning Medeniyet Tereqqiyati Xuddi Shota Yaki Pellempeyda Yoqurigha Örligen Shekilde Tekshi Özgürüshler Netijiside Barliqqa Keldimu?! Yaki Taghqa Yamiship Chiqqangha Oxshash Bezide Asta, Bezide Tiz Ilgirlesh Asasida Tereqqiy Qildimu?! Yaki Igizidin Peske weyaki Pestin Igizge Sekrigendek Terepballam Bir Hayajan Netijiside Otturgha Chiqip Qaldimu?! Soray Desingiz Suallar Köp, Jawaplarmu Heqiqiten Köp! Bundaq Bolghini Bilen Qaysi Sualning we Qaysi Jawapning Eng Toghra Ikenlikige Aldirap Höküm Qilghili Bolmaydu! Hemmisi Qiyas we Perezdin Ibaret Bolup, Axirqi Höküm Diyishke Texi Sherti Anche Toshmaydu!

Qarang Medeniyetlik Xeliqler Jemiyet Tereqqiyating Ilgirlishi Üchün Nimelerni Qilmidi! Eng Deslepki Tangka, Ayripilan, Automobel, Zembirek, Miltiq we Atom Bombisi Qatarliqlar 100 Yil Ichide Ixtira Qilinip, Jiddiy we Tiz Tereqqiy Qilip Bugünki Halgha Keldi!

Bashtiki Keshpiyatlar Keyinki Nesil Keshpiyatlargha Qarighsnda Gerche Iptidayi Bolghan Bolsimu, Bu Iptidayiliq Qanche Ming Yilda Emes, Qisqighine Bir Esir Ichide Bu Eshu Keshpiyatlardek Özining Ajiz, Nabap we Kemchiliklirini Xuddi Tereqqiyat Yolidiki Xasiyetlik Köwrüktek Özi Kötürüp Mengip, Hazirqidek Tizlikte Heriket Qilmighini Bilen, Shu Xildiki Qalaq Keshpiyatlargha Qarighanda Bashqa Herqandaq Tereplerdin Alahiyde Bolghan Ilgharliqlargha Muyesser Boldi!

Belki 10,000 Yil Awalqi Tereqqiyat ni Bir Terepke Qayrip Qoyup Turayli, Keyinki 1000 Yilda Nime Ish Qilghan Bolghiydi?!

Insanlargha Birsi Yardem Qildimu!? Qilghan Bolsa Yardem Qilghanlar Kim, Yer Yüzidiki Bizge Körünmeydighan Mexluqlarmu, Yaki Tashqi Pilanitidin Kelgen Aliyenslarmu?! Eger Biz Insanlargha Birsi Yardem Qiliwatqan Bolsa, U Halda Qaysilirimizgha, Nimishqa Yardem Qiliwatidu?!

Bu Qeder Tizlikte Otturgha Chiqiwatqan Yengiliqlar Bir Biz Insaniyet Jemiyiti Üchün Kütülmigen Tasadipiyliqmidur?! Ilim-Pen Yengiliqliri Yer Sharigha Yaxshiliqqa Qarighanda Yamanliq Elip Keldimu Yaki Peqetla Yaxshiliq Elip Keldimu?!

Demisimu Peqetla 20- Esirde Otturgha Chiqqan Keshpiyatlar Ilgirki 1000 Yilda Otturgha Chiqqan Keshpiyatlargha Qarihanda Köp Boldi! Keship Qilinghan Nersiler Ezeldin Barmiti, Yaki Yengidin Ixtira Qilindimu! Ishlepchiqirildimu, Yaritildimu?! Nimishqa Bezi Milletliring Ilim-Pen Tereqiyati Arqida Qaldi, Bezilirining Ilgirilep Ketti?! Biz Uyghurlar Insaniyet Tereqqiyat Jemuyitining Qayeride Turiwatimiz?! Uyghurlarning Bugünki Siyasiy Teqdirining Ilim-Pen Tereqqiyati Bilen Baghlinishi Qandaq?!

Biz Uyghurlar Tarix we Medeniyet Yaritidighan Millettin, Pelesepe we Ilim-Pendin Uzaq Milletke Aylinip Qalduq?! „Ilim-Pen Sizning Bilidighanliringizdur, Pelesepe Bolsa Tamamen Bashqache Bolup, Bu Sizning Asanliqche Periq Etelmigenliringizdur!“ Digen

Peylasop Bertrand Russell.Bizning Ilim-Pendin Uzaqliship, Pelesepedin Yatliship Ketishkmizge Sewep Bolghan, Tepekkur Dengizimizni Chölge Aylanduriwetken Amillar Qaysilar?! Biz Dunyaning Qeyiride, Chiqish Yolimiz Zadi Qaysi Terepde, Dunya Bizdin Zadi Nimelerni Kütiwatidu?

Biz Nimishqa Bundaq Beqindi Milletke Aylinip Qalduq, Biz Turiwatqan Bu Echinishliq Qismet Bizge Qandaq Tereqqiyatlarni Elip Kelidu?! Biz Yoqulamduq Yaki Milliy Mawjutluqimizni Saqlap Qalalamduq!? Nimishqa Barliq Ilim-Pen Yengiliqliri we Millitimizning Siyasiy Teqdiri Keyinki 100 Yilda Otturgha Chiqqan Tereqqiyatlar Netijiside Özgürep Ketti!? Dunyaning Ilim-Pen Tereqqiyatida Bundaq Tiz Özgürep Ketishige Kimning Qaysi Keshpiyati Asasliq Sewep Boldi?! Biz Uyghurlar we Etrapimizdiki Qerindash Üzbek, Qazaq, Qirghiz, Türkmen, Tajik Qatarliq Etnik Xeliqlerning Bundin Keyinki Aqiwiti Zadi Qandaq Bolidu? Bizge Chiqish Yoli Yeqinlishiwatamdu Yaki Yoqulush Menzilimu?! Bu Birqatar Suallargha Jawap Tepish Undaq Asan Bolmisa Kerek!!!

Ya Rabbim Biz Uyghurlar Eghir Kaus Ichide Turiwatimiz! Biz Sewebini Bu Eqlimiz Bilen Bilelmigen Nedenlerdin Chong Kichik we Ichki Tashqi Düshmenler Barghanche Tiz Sürette Bizge Yeqillashmaqta, Qorshawgha Almaqta!

Ya Rabbim Yeterki Sen Yenimizda Bolghin! Sen Yekke Yigane Halda Bizge Yétersen, Sen Yénimizda Bolghan Muddetche Reqipler Herqanche Küchlük Boghan Teqdirdimu Perwayimiz Pelek! Ant Ichermizki, Sen Niyet Qilip, Bizni Uyghur Atliq Bir Millet Qilip Yaritipsen, Séning Iradeng Üchün Axirghiche Ya Ölüm Ya Körümdur!!!

K.U.A

18.11.2021 Germaniye

Germaniye Frankfurtta Uyghurning Musteqilliq Bayrimini Xatirliduq!


Germaniye Frankfurtta Uyghurning Musteqilliq Bayrimini Xatirliduq!

☆☆☆☆

Bugün Uyghuristan Kultur Merkizumiz Tarmiqidiki Uyghur Ana Til Mektiwining Teshkillishide 1933 we 1944-Yilliri Qurulghan Sherqi Türkistan Jumhuriyiti künlirige atap, Uyghuristan Xelqining Jumhuriyet künlirini xatirliduq.

Istiqlal marshimizni angliduq, Birlikte oquduq, Weten we Millet chüshenchimizni yéngiliduq, Edebiyat-Sennetke dayir eserlerdin zoqlanduq we lezzetlik Uyghur yimeklirige birlikte eghiz tegduq!

Bu Paaliyet jeryanida yoqurda tilgha alghandek Uyghuristan xelqining musteqilliq bayrimini tebrikleydighan mol mezmunluq progirammilarni birbirige ulap tertipliduq!

Paaliyetke Chong Kichik Bolup 50 ke yeqin kishi qatnashti.

Chonglar Jumhuriyet künlirimizge munasiwetlik qisqa notuqlaridin sözlidi!

Yashlar we ösmürler Jumhuriyet Künliri we Musteqilliq bayrimigha atap yazghan her xil temidiki edebiy eserlerni diklamatsiye qildi!

Paaliyet Bugün yeni 14.Noyaber 2021-Yili Germaniye waqti saet 14:00 de bashlinip 17:00 giche dawamlashti!

Paaliyet Ewlatlarimizgha özini, wetinimizni, Millitimizni, milliy ghayimizni tonutushni asasiy meqset qildi.

Balilarning til-yeziq qabiliyitini yetishtürüsh emeliy Hrriketler we misallar arqiliq elip berildi!

Uyghche kiyim-kichekler, Uyghurche yemek-ichmekler, Uyghurche salam-saetler sorungha yengiche tüs berdi!

Tariximiz, medeniyitimiz, siyasiy weziyitimiz heqqide kichik emma mezmunluq prezentassiyonlar elip berildi!

Uyghuristan Kultur Merkizi

14.11.2021 Germaniye

Uyghuristan Kultur Merkizining Nöwettiki Weziyitimiz Heqqide Bayanati!


Uyghuristan Kultur Merkizining Nöwettiki Weziyitimiz Heqqide Bayanati!

☆☆☆☆☆

Ilgiri Erler Urushta Qirilip Ketip Düshmen Millet Besip Kelgende, Qehriman Uyghur Aniliri, Xanim we Qizliri Yezia-Qishlaq, Sheher we Bashbaliqlarni Jenini Tikip Qoyup Qoghdighan!

Uyghur Aniliri we Xanim-Qizliri Herqanche Qilipmu Amal, Chare, Tedbir we Chiqish Yoli Tapalmighanda Beziliri Egiz Sepillardin Özini Tashliwalghan, Bezilliri Özini Özi Öltüriwalghan, Beziliri Düshmenning Nomusini Depsende Qilishining Aldini Elish Üchün Güldek Chirayini Köydürüp, Ewlatlirining Bixeterlikige Kapaletlik Qilghan, Beziliri Charesiz Düshmenge Teslim Bolghan Qiyapetke Kiriwelip, Awal Düshmenni, Andin Özini Zeherlep Ailisining Intiqamini Alghan!

Bezilliri Düshmen’ge Waqitliq Yalghandin Teslim Bolup, Teshkillinip Erkinlik, Hürlük we Azatliq Üchün Inqilap Qiliwatqan Wetenperwerler Sepige Qoshulup, Tajawuzchilargha Qarshi Küresh Qilip Tillarda Dastan Bolidighan Shanliq Ghelbilerni Qolgha Keltürgen!

Uzun Gepning Qisqisi Weten we Milletning Aliy Ghayisini Ishqa Ashurush Üchün Herqandaq Ishni Qilishqa, Herqandaq Chare we Tedbirge Bash Urushqa, Herqandaq Yolda Mengishqa Bolidu!

Weten we Milletning Erkinliki Üchün Küresh Qiliwatqan Milliy Qehrimanlarni Muqeddes Kitaplardiki Diniy Ehkamlarmu, Herqandaq Tiptiki Yerlik we Xelqara Qanunlarmu we Milliy Enenelirimizdeki Qattiq Yasaq we Ilahiy Tabularmu Chekliyelmeydu!

Weten Millet Üchün Herqandaq Yolda Eqil, Chare, Tedbir we Amal Tepip Mengishqa Bolidu!Weten Millet Üchün Küresh Qiliwatqanlar Siyaset, Qanun we Dingha Emes, Siyaset, Qanun we Din Weten we Millet Üchün Pidakarliq Bilen Küresh Qiliwatqanlargha Xizmet Qilsa Bolidu! Lekin Düshmen Milletke Xotun Yaki Er Bolup Bala Tughup Berishke, Charesizliktin Tughulup Qalghan Nijis Qanliq Janiwarni- Tarixtiki Achchiq Sawaqlardin Ders Chiqirip- Ich Aghritip, Saddiliq Qilip Beqishqa Qettiy Bolmaydu!

Ölüshke Bolidu, Hichish Bolmighandek Sörülüp, Xorluq we Nomus Ichide Hemmini Untup, Quruttek Kemsitilip Yashashqa Zinhar Bolmaydu!

Wetinimiz Ejdatlardin Bizge Miras Qalghan Sheripimiz, Nomusimiz we Animizdur!

Wetinimizge, Ata Tewerüki Tupraqlirimizgha, Sheripimiz Bolghan Yurt Makanlirimizgha Bizning Ruxsitimizsiz Kirgenler Her Tereptin Oylighan Teqdirdimu Qettiy Normal Adem Emes, Qatil, Terrorchi we Qebih Jinayetchidur! Tajawuzchilargha Zerbe Bergenler we Ularni Öltürgenler Tarixtin Beri Erkinlik Jengkchiliridur Zinhar Qatil Emestur! „Jan’gha Jan, Malgha Mal“ Ayetning Rohiy Boyinche Qisas We Intiqam Üchün Ghurur Sahibidek Yashimighanlar Her Ikki Dunyada Dewzuqi Bolup Ketidu!

Teshkilat Reyisi: Kurasch Umar Atahan

Uyghuristan Kultur Merkizi

16.11.2021 Germaniye

Milliy Ghayimiz Musteqil Milliy Dewlet Qurushtur!!!


Milliy Ghayimiz Musteqil Milliy Dewlet Qurushtur!!!

-Kolliktip Diwenglik, Xurapatliq we Qashshaqliq Eziz Milletimizning Put-Qolini Zenjirlep, Xelqimizni Xuddi Bir Top Malni Heydigendek Heydep Düshmenlerning Aldigha Ekkilip Tizlandurdi!

-Xatiremdin

☆☆☆

Yazarmeni: Kurasch Umar Atahan

☆☆☆

Milli Herkitimiz Milliy Ghayimizge Uyghun Bolishi Lazim!

Milli Herkitimiz Xelqara Tertiplerge Uyghun Bolishi Lazim!

Milli Herkitimiz Iriqchiliq, Chong Milletchilik we Dini Tepriqichiliqtin Xali Bolishi Lazim!

Milli Herkitimiz Bashqa Millet, Medeniyet we Dinlarni Yeklimesliki lazim!

Milli Herkitimiz Rayon Bixeterliki we Dunya Tinchliqigha Zit Bolup Qalmasliqi Lazim!

Milli Herkitimiz Bashqa Dewletlerning Milli Musteqilliqi we Zimin Pütünlikige Hürmet Qilishi Lazim!

Milli Herkitimiz Radikal Islamizim, Terrorizim we Kingeymichilikke Qarshi Küreshlerde Xelqara Pirinsiplargha Uyghun Pilanlinishi Lazim!

Biz Uyghurlar Ikki Esirlik Milli Musteqilliq Küreshlirimizde Dayim Dunyawiy Tertipke Qarshi Septe Turup Qalghachqa Ghelbe Qazinalmay Keliwatimiz! Milli Herkiztimiz Gerche Qulluqqa, Tajawuzchiliqqa, Mustemlikichilikke Qarshi Heqqani Küresh Bolsimu Xelqara Jemiyetning Resmiy Shekildiki Qollishigha Erishelmey Kelduq!

Bundaq Bolishigha Milli Musteqilliq Iddiysi, Ediologiyesi we Ghayisidiki Irqi, Kultural we Dini Meseliler Sewep Boldi.

Misal: Wetenning Ismi Sheripi Milli Herkitimizning Ediologiyesi, Küresh Yoli we Ghyisige Uyghun Bolmay Keldi.

Söz Konisi Weten Bolghanche Isim Meseliside Ortaqliq Shekillendürelmey Kelduq!

Biz Uyghuristan Digen Siyasi Namni Ortaq we Ofitsiyel Etirap Qilmighachqa, Awropa Sherqi Türkistan Digen Jughrapiylik Isimni Ret Qilip XINJIANG Dewatidu!

Hey Issit, Hey Issit!!!

Nadanliq, Bilimsizlik we Xurapatliq Patqiqida Xorlanding!!!

Hey Issit, Hey Issit!!!

Nakes Düshmenlerning Iplas Ayaqlirida Desselding!!!

Namrat Elde Sotsiyalizim Qurghuli Bolmaptu, Digendek, Jayil, Nadan we Xurapi Elde Dewlet Qurghili Bolmaydiken.Kembighelning Imani Sus Bolidu, Digen Gepmu Bar Texi.

Amerika Hökümiti we Metbuatlar Birobdan Uyghur, Uyghurland, Uyghur Region Dep Tilgha Elishqa Bashlighan Idi! Ishning Yolini Bilmeydighan Tomtuyaq we Yama Qursaq Ademler Wetinimiz Uyghuristanni Sherqi Türkistan Dewerip, Ikkide Bir Uyghuristandaki It Möshükning Hemmini,-Buni Xuddi Hichkim Bilmeydighandek- Tola Sanap, Milletning Közige Kiriwelipti, Umu Yoq, Bumu Yoq, Talashqangha Tashaq Boldi. Mana Emdi Mokkide XINJIANG, dep Atashqa Bashlidi.

Heqiqet Bir Bolidu. Heqiqet Dorigha Oxshaydu. Dora we Ilajlarning Tedbiqlinish Ussul we Yolliri Oxshimaydu. Ikki Türlük yaki Ikkidin Köp Bolghan Retsipliri Bar Bolghan Bolishi Mumkin. Dora we Ilajlar Zamangha, Makangha, Pesilge Qarap Bir Türlik, Kisellik Türige, Kiselning Yeshi we Jinsigha Qarap Yene Bir Türlük Bolidu. Dora we Ilajning Terkiwi, Birlikte Teyyarlanghan Objekit Perqi, Temi, Renggi, Miqdari we Ishlitish Metodi Oxshash Bolmighandek, Heqiqetlerning Milli Dawagha Bolghan Tedbiqlinish Nezeriyesi we Emeliyitimu Eqilgha, Ilimgha, Pen we Texnikigha Bap Kelgen Bolishi Lazim.

Wetinimizni Sherqi Türkistan demduq, Uyghuristanmu Dep Biz Talash Tartish Qiliwatqan Chaghda Teqdirimizning Xeritisi Xinjiang Digen Nam Astida Yatlar Teripidin Sizliwatidu.

Elbette Wetenning Namini Hazirghiche Her Xil Atap Kelduq.

Emdi Bolsimu Eng Eqilge Uyghun Shekilde Atap, Özimizning Xata Atashlarigha Xatime Berip, Düshmenning Natoghra Atashlirigha Yol Qoymasliqimiz Lazim.

Wetenni Uyghuristan Dep Atighanlarning Közige Kiriwelip, Bir Ish Qilghuzmay, XinJiang Digenler Bilen Eghizburun Yalishqandek Ish Qilmayli!!!

Wetinimizni Xinjiang Dep Mustemlikichilerning Aghzida Atash we Bugünki we Eng Kam Bolghandimu Kelidighan Bir Esir Ichide Sherqi Türkistan we Islamning Sheriqtiki Qelesi Digendek Sachma Sapan Namlar Bilen Resmi Meydanlarda Atash Oxshashla Xata Bolup, Milli Musteqilliq Herkitimizge Eghir Ziyan Salidu!

Hazir Tülkining Izini Tülkining Quyruqi Öchürüp Mangghandek, Bizning Milli Inqilaptiki Netijilirimizni Özimizning Nadanliqi Külge Aylanduriwetip Baridu. Xata Qiliwatqanlargha Reddiye Berishimiz Lazim. Wetenning Resmi Nam Sheripi, Inqilapning Ediologiyesi we Ghayisini Burmulap Chüshendürüsh Milli Dawagha Yamrap Ketti. Buninggha Ilmi Izdinish Arqiliq Tüzükraq Inkas Qayturidihanlar Yoq Boliwatidu. Hemmimiz Uyghuristan Digen Bolsaq, Moghuliye, Manzhuriye we Tibet Digenge Oxshash, Bu Kemgiche Omumluship Bolatti!!!

Manzhularning texi tünügünla Menching Emperiyesi Digen Ghayet Chong Bir Shereplik Nami Bar Idi. Bugün Manching Emperiyesi Qurimiz, Demestin, Öz Ilini Manzhuriye Dep Atawatidu.

Tarixtiki Germaniye Hazirqidin Az Digende 10 Hesse Chong Idi, Hazir Özini Germaniye, Dep Atimay Deutschland, Dep Atawatidu. Dunyada Bezi Ishlar Bar Awam Xeliq Bilmeydighan, Lekin Shu Milletning Serxilliri Diqqet Qilmisa Bolmaydighan. Biz Wetinimizni Uyghuristan Dimey Türkistan Dep Atighan Muddetche Bu Milliy Musteqilliq Ishlirimizda Hergizmu Ilgirlesh Bolmaydu! Chünki Dunya Türükistan Digen Ediologiyegeni Yoq Qilish Üchün Allah Burun Ölgen Xitay Millitini Yölep Bugünki Zhonhxua Xeliq Jumhuriyitini Qurup Chiqqan, Bu Projekit Texi Küchtin Qalmidi, Dawamlishiwatidu!

Dunyada Yüz Bergen, Beriwatqan Weqe we Hadisilerdin Ijabi Ders Chiqirishimiz Lazim!

Gherip Ellirining Keyinki 200 Yilda Ming Teste Yoq Qilghini Türüklerning Hakimmutleqliqi Boldi.

Türkistan, Sherqi Türkistan Atalghuliri Awal Xitay we Rus, Andin Gherip Dewletliri we Türki Jumhuriyetler Yaxshi Körmeydighan Bir Isimdur. Bu Qeder Köp Qarshiliqlargha Bash Egmey Sherqi Yaki Büyük Türkistan Dewliti Qurimen Deyish Bir Hangwaqtiliqtin Bashqa Nerse Emestur Eslide!!!

Meselen: Chaghatay Xanliqi, Altun Orda, Ilhanlar, Babur Dewliti, Osmanli Dewliti, Safawiden Xanidanliqi, Temüriler Sulalisi, Qeshqeriye Sultanliqi Qatarliq Dewletlerning Hemmisi Öz Aldigha Yandiki Gheyri Resmi Milletlerni Bizar Qilghan Birdin Sherqi Türkistan Idi.

Bizge Hisdashliq Qiliwatqanlar Eslide Nimining, Nimelikini Bizden Bekraq Bilidu.Pirsetler Keliwatidu, Ketiwatidu. Biz Hushimizgha Kelelmeywatimiz! Bir Qetim Milli Jasariti Sundurulghan Milletler Qulluqtin Azat Bolghandin Keyinmu Qulluqning Gheplet Uyqusidin Aldirap Oyghunalmaydu!Hür Dunyada Turupmu 10 Ming Kilometir Uzaqtiki Xitaygha Angsiz Rewishte Boynini Tenglep Turghan Begherezler Köp Arimizda. Düshmen Ularni Toghra Xataluqini Asan Periq Etkili Bolmaydighan we Aldirap Körünmeydighan Möjimel Hadisiler Arqiliq Qaymuqturup, Aktip Halette Heriket Qilishimizni Tosqunluqqa Uchritidu!

Bizde Ledirlerimizgha Bolghan Ishench we Itaet Kam. Hemmimiz Toghra Qiliwatqandek Qilimiz Lekin Birsimizningmu Qiliwatqan Ishimizdin Tüzükraq Netije Chiqmaydu.Ish Ehlige, Kesip Igillirige Azraq Sebir Qilmay, Mana Biz Toghrilaymiz Dep Rohiy Ghalbiyetchilik Qilip, Weten- Millet Ishni Teximu Buzup Qoyghanlarning Haligha Way!

Xulasekalam, Milli Herkitimiz Milli Ghayimizge Uyghun Bilishi Lazim!

Milli Ghayimiz Ne Turanizim, Ne Pan Islamizim we Ne Pantürkizimdur! Milli Dewlet Qurushtin Awal Milli Aile Berpa Qilinglar! Heqiqi Bir Uyghur Ailisi, Heqiqi Bir Uyghur Dewlitining Uruqidur! Er-Ayallar Ottursidiki Saghlam Minasiwet Milli Mawjutliqimizning Kapalitidur!

Milli Ghayimiz Muqeddes Tengritagh Wadisigha Jaylashqan Qanche On Ming Yilliq Ata Miras Tupraqlarda Ismi Uyghuristan Bolghan Milli Bir Dewlet Qurushtur!

☆☆☆

UKM

17.11.2020

Milli Tepekkurimizdiki Qashangliq We Milliy Rohimizdiki Diwenglik Heqqide Oylar!


Milli Tepekkurimizdiki Qashangliq We Milliy Rohimizdiki Diwenglik Heqqide Oylar!

-Uyghur Jemiyitideki Diwenglik Eng Deslepte Yoqutushqa Tégishlik Téximu Xeterlik Düshmen’ge Aylandi!

-Xatiremdin

( Bu Eserimizni Uyghuristan Xelqining Jumhuriyet Künige Ehtiram Bilen Beghishlaymen)

Yazarmeni: Kurasch Umar Atahan

Neshirge Teyyarlighuchi: Hantengri Nuri

☆☆☆☆☆

Eqilliq, Parasetlik we Küreshchan Ejdatlirimiz Ish Qilghanda Eqilni, Milliy Iradini we Milliy Eneneni Birinchi Orungha Qoyup Kelgenidi! Qachan Sirittin Kirgen, Milliy Meniwiyet Teripidin Séntizlenmigen Iddiyeler, Milliy Ediologiyemizning Üstige Chiqti, Shu Chaghdin Bashlap Millitimiz Xuddi Qara Basqandek Echinishliq Künlerge Duchar Boldi! Milletning Aldinqi Qataridiki Serxil Ziyalilarini, Siyasetchilirini we Ilghar Pikirlik Ölimalarini Chetke Qeqip “ Özem Tapqan Belagha, Qayge Baray Dewagha?!“ Deydighan Halgha Chüshüp Qalduq!

Millitimizning Munewer Ewladi, Ichimizdin Chiqqan Dunyagha Dangliq Peylasop Mewlana Jalaliddin Rumi“ Goya Seriqqargha Aylan, Özligingdin Özlikingni Yuyup Pakizlap Turghin!“ Dep Toghra Eyitqan!

Dunyada Hemme Késelning Dawalash Charesi Bar Iken, Emma Milletning Yoshurun Éngida Mustemlike Hayat Peyda Qilghan Milliy Diwenglikning Dorisini Tapmaq Bes Müshküliken! Keyinki 100 Yil Millitimiz Tarixidiki Echinishliq Bir Esir Boldi! Ilim-Pendin Uzaqliship Qulluq, Asaret we Xurapat Dengizigha Chöküp Kettuq! Düshmen Xelqimizni Azdurup Aqni Qara, Egrini Tüz, Rezillikni Güzellik, Deydighan Halgha Chüshürüp Qoydi! Biz Turiwatqan Siyasiy, Ijtimayi we Iqtisadiy Baza Yantu Qilip Qoyulghachqa, Tüz Turalmighanliqimizni Hesapqa Almighanda, Mengimizge, Közümizge, Tilimizgha, Aghzimizgha, Burnimizgha Putimizgha, Qolimizgha Ige Chiqalmay Milliy Iradimizge Xilap Halda Milliy Qediriyetlirimizni Yantuken, Dep Oylap Düshmen Milletlerning Pikriy Mustemlikesi Astigha Chüshüp Qalduq!!!

Tenqit Achchiq we Soghaq Bolidu. Eger Tenqit Biz Üchün Anche Muhim Bolmighan Bolsa, Teqdirimiz Bugünkidin Bashqiche Bolatti! Shayet Riyalliq Bundaq Echinishliq Bolghanken, Tenqitlinidighan Illetlerni Qamchilap Turush Kerekchisi Tughuliwatidu!

Milliy Meghlubiyetlirimizning Nurghun Sewepliri Bar! Bugünki Asasliq Sewep Ang Sewiyening Töwenliki, Bilimning Yetshmesliki, Tejiribilerning Yeküllenmigenliki, Mekkar Düshmenlerge Aldinip Ketish Qatarliq Kolliktip Diwenglik Boliwatidu.

Kishlik we Kolliktip Diwenglik Bir Türlük Pissixik Buzuqluq Bolup, Nachar Istimal Boyumliridin Pilastik Mehsulatlarni Köp Istimal Qilghanlarda we Chigit Yeghidek Süpetsiz Yimekliklerni Köp Yigenlerde Körülidighan Budushqaqtek Jayil Keselliklerning Biridur! Bundaq Boyumlar we Yimeklikler Mengining Qorulushini Keltürüp Chiqiridu. Kisel Bolghanlarning Inkasi Astilishidu, Yaxshi Bilen Yamanni Asan Ayriyalmaydu, Külidighan Yerde Yighlaydu, Yighlaydighan Yerde Külidu! Diwenglik Kesili Yamrap Ketkechke, Yer Sharida Diwengler Jemiyiti Shekillen’gen! Bir Pütün Jemiyet Tepekkur Zeyiplikidin Addiy Toghrilarni Heqiqettek Mubalighe Qilip, Heqiqetlerni Ehmiyetsiz Hesaplap, Rayonda we Dunyada Nime Ishlar Boliwatidu Hesaplashmay, Xatalargha Toghridek Egiship, Quduq Ichidiki Paqilardek, Dunya Mushu, Dep Yashaydu!

Qulluq Horunluq, Tamaxorluq we Qashshaqliqtin Bolidu! Bilimsiz, Nadan we Jayilliq Mustemlike Siyasetning Hosul Alidighan Etizidur!

Ulugh Yazghuchi Wiktor Hiyugo „Hayat Mushaqetleri Ademni Güzellike, Halawetliri Bolsa Rezillike Ittirip Turidu!“ Dep Toghra Eyitqan. Zulumdin Qurtulush Üchün Qulluq Hayattiki Hozur Halawetke Emes, Azatliq Yolidiki Mushaqetlerge Tewekkul Qilip, Millitimizdin Kelgen Hozur Halawttin Barghanche Rezilliship, Terisige Patmay Ketiwatqan Zalimlargha Qarshi Özimizni Cheniqturishimiz Sherttur!!!

Millitimizning Béshigha Arqa-Arqidin Kéliwatqan Musubet Her Qétim Tessewwur Qilalmighudek Derijide Qattiq Éghirlashqanda, Biz Yoqurda Istat Keltürgen Ustad Wiktor Hiyugo Tilgha Alghandekla Arimizdin Chiqqan Bir Qisim Zalim Ademler Topining Taliyi Ongdin Kélip, Xuddi Toyi Bolghandekla Gül-Qeqeliri Échilip, Janlinip Ketidu! Jiddiy Heriket Qilip, Miniwalghan Qotur Isheklerde Atta Olturghandek Qiyapette Olturup, Öz-Ara Ish- Pesh Tartiship, Eghiz-Burun Yaliship, Katta Sayahet, Qimmet Bahaliq Ziyapet we Merikilerni Tüzeshtürüp, Bkchare Nadan Awamgha Öpkini Quyruq Körsütüp, Yurtning Ajayip, Yeni Yerge Tegmes Peliwanliridek, Qolini Qeyerge Sunsa Yezidighan Kattalliridek Tesir Beridu! Bir Qetimdala Qanche Yüz Ming Euroning Beshiga Su Quyup, Ikkinchi Dunya Urushida Ghelbe Qilghan Marshallerdek Meghrur Qiyapette Tarqap Ketidu!!! Chong Ishlar Yüz Beridihandek Oylap Qalisen, Emme Ming Epsus U Qeder Heshem we Tentenening Hichqandaq Tereptin Bir Netijisini Körelmeysen!

Yiter Emdi, Heqqani we Rastchil Bolayli! Düshmenge Xoshamet Qilmayli, Yalghanchiliq, Rengwazluq, Saxtapezlik we Aldamchiliq Qilish Arqiliq Düshmen Milletning Nenini Yep, Semirip Shöhret Qazan’ghandin, Nimela Digen Bilen Yaman Ataqqa Qalghan Teqdirdimu, Wijdanimiz Bilen Yashash Biz Uyghurlar Üchün Ming Merte Eladur!

Birqanche Esirlik Mustemlike Hayat Milliy Rohimizni Eghir Zexmilendürdi. Bu Ish Ilgirimu Uzaq Yil Esirlik Hayati Yashighan Orta Asiya Milletliring we Ottura Sheriqtiki Samiy Xeliqlerning we Sherqi Awropadiki Yeni Balqanlardiki Silawiyan Milletliriningmu Beshigha Kelgenidi. Hazir Ular Özlirining Milliy Dewletleride Erkin Yashawatidu! Biz Bolsaq Ikki Esirdin Beri 500 Qetimdin Artuq Tajawuzchilargha Qarshi Ayaqlanghan Bolsaqmu, Ichki Ittipaqsizliq, Nadanliq, Qalaqliq we Xurapatliq Sewebidin Ghelbe Qilalmay Kelduq!

Milliy Musteqilliq Herkitimizning Meghlubiyet Sewepliri Süpitide Tenqit Bayriqini Achqan Siyastchilerni, Ziyalilarni we Ölümalarni, Eskiriy Qomandanlarni Chetke Qaqtuq, Yalghan Yawdaqlar Bilen Özimizni Aldap Kelgen Yerimiz Bugün Boldi!

Bu Heqte Yeni Milliy Meniwiyettiki Illetler Meselisi Heqqide“ Milliy Medeniyetning Qarangghu Tereplirini His Qilip Uningdin Özini Qachirghanlar we Milliy Meniwiyetning Latqilirini Körüp, Saxtapezlik we Yalghanchiliqlarni Ret Qilghanlar Muellisep Namert Rezil Küchler Teripidin Intayin Eghir Bedellerni Töleshke Mejburlinidi!“ Digen Idi Ikki Ming Yil Awal Yunan Peylasopi Aplaton.

Shexisning Teqdiri, Ailining Teqdiri, Jemiyetning Teqdiri Özgermey Turup, Milletning Teqdiride Hichqandaq Özgürüsh Bolmaydu!

Bu Heqte „Herqandaq Tereqqiyat we Güllünish Eqil-Parasetsiz, Islahatsiz we Inqilapsiz Hergizmu Gerchekleshmeydu!

Weten we Milletning Ishliri Bilge, Tejiribe, Hikmet, Himmet, Adalet, Semimiyet, Pidakarliq, Sebir, Irade we Jasaret Telep Qilidu!

Eger Kimde-Kim Arqida,Qelishni Xalimaydiken we Yengiliqqa Köchüshni Isteydiken, Uhalda Eng Awal Kishlik Qarishini, Dunya Qarishini, Qimmet Qarishini we Güzellik Qaishini Özgertishi Kerek!“ Deydu Meshhur Engilish Yazghuchisi George Bernand Shau!

Biz Hür Yashashni Irade Qilghankenmiz Eng Awal Özimizge Toghra, Dorust, Heqqaniy we Semimi Bolishimiz, Tebiyetni, Insaniyetni we Janliqlarni Söyüshmiz, Bizni Qul Qilghan Reqiplirimizni Birlikte Yetim Qaldurushimiz Lazim!

Biz Meniwiyitimizdiki Shepqetsizliklerni, Semimiyetsizliklerni we Derijidin Tashqiri Shexsiyetchiliklerni Insanperwerlikke, Söygü we Muhabbetke Aylandurishimiz, Bashqilarning Heq Hoquqini Etirap Qilghan Halda Özimizning Heq-Hoquqini Özimizge Ziyan Salmighan Shert Astida Toluq Kapaletlendürishimiz Lazim! Yunan Peylasopi Sokrates Bu Heqte Toxtulup „Texsingizge Öltürülgen Janiwar Etini Döwlep Olturup, Tinchliq, Söygü we Muhabbet Heqqide Sözlimeng!“ Dep Intayin Toghra Eyitqanti!

Hazir Bizde Weten we Millet Qarishi Eniq Emes! Dost Bilen Düshmenni Ayriyalmaywatimiz!

Bu Uyghuristandiki Xitaylargha Ich-Ichidin Ichikip Ketken Milliy Munapiqlar Emdi Beshimizgha Resmiy Halda Chiqidighan Boldi!Ghizada Qicha Yeghini Tola Yep-Ichip Mengisi Qorulup Ketken Bu Mangqurtlarning Xitaylargha Qilghan Etkenliri Rast! Mana Emdi Mangqurtlar Quda-Baja we Er- Xotun Bolushti! Xitaylarning Pushtidin Tughulghan Qechir Bir Millet Dunyagha Keliwatidu! Xitay Tajawzchilari Bu Milletning Milliy Jasaritini Sunduriwatidu! Qulgha Aylandurulghanlar Zulumdin Hozurlinidighan Bolup Ketishidu! Xuddi Köndürülgen It Tayaq Yigenche Igisige Sadiq we Amraq Bolup Ketkendek! Ghurur we Wijdan Igilliri Ölüp Tügidi Yaki Türmilerde Yaki Hich Bolmisa Qanliq Jaza Lagerlirida!

Kishlik we Kolliktip Diwenglik Biz Yoqurida Digendekla Bir Türlük Pissixik Buzuqluq Bolup, Tajawuzchilarning Mustemlike Siyasiti Keltürüp Chiqarghan Iqtisadiy Namratliq, Atom we Wadirit Bomba Siniqi, Sanaettiki Her Xil Ximiyelik we Biologiyelik Sinaqlar, Siyasiy Besimlar Sewebidin Kelip Chiqidighan Nachar Turmush Boyumliridin Pilastik, Birikme Materiyaldin Yasalghan Türlük Layaqetsiz Mehsulatlarni Köp Istimal Qilghanlarda we Chigit Yeghi we Berikme Materiyallardin Ishlep Chiqirilghan Yimek-Ichmek we Dora-Dermek Qatarliq Erzan We Süpetsiz Yimekliklerni Köp Yigen Kishilerde Köp Körülidighan, Dawalap Saqaytmaq Tes, Ademge Goya Budushqaqtek Chaplishiwalidighan Jayil Keselliklerning Biridur!

Bundaq Turmush Boyumlari we Süpetsiz we Zeherlik Yimeklikler Mengining Qerishini Tizlitip, Muddettin Burun Qorulushini Keltürüp Chiqiridu. Menge Qerish we Qorulush Kiselige Giriptar Bolghanlarning Inkasi Astilishidu, Yaxshi Bilen Yamanni Asan Ayriyalmaydu, Külidighan Yerde Yighlaydu, Yighlaydighan Yerde Külidu! Bu Xil Kisellik Xeliqarisida Diwenglik Kesili Depmu Atilidu!

Büyük Türkistan Yer Sharida Diwenglik Kesili Eghir Tarqap Ketken Rayonlarning Biridur! Pütün Türkistan Rayonigha Asasliqi Atom Bombisi, Qeghezchilik Sanaiti, Kipez Meshulatlirini Ishlepchiqirish we Her Türlük Ximiyelik we Biologiyelik Sinaqlar Sewebidin Diwenglik Kesili Yamrap Ketkechke, Yer Sharida Pewqullade Zor we Qorqunchluq Derijideki Diwengler Jemiyiti Shekillen’gen!

Bundaq Jemiyet Ezaliri Özlirini Saq we Saghlam Dep Oylaydu. Emeliyette Ularning Kilimati Adem Yashighili Bolmaydighan Yaponiyediki Xiroshima Arili we Ukrayiniyediki Chirnobel Rayonidek Bulghanghan Bolup, Bu Ishtin Xewerliri Yoq Halette Normal Tertip Bilen Yashaweridu! Emma Ularning Ten Saliq, Eqli-Idrak we Uzun Ömür Körüsh we Ewlat Qaldurush Ishliri Dunyaning Bashqa Rayonliridiki Normal Xeliqlerge Qarigganda Köp Arqida! Orta Asiyadiki Dewletlerde- Uyghuristan Hem Shuning Ichide -Bir Pütün Jemiyet Tepekkur Zeyiplikidin Addiy Toghrilarni Heqiqettek Mubalighe Qilip, Heqiqetlerni Ehmiyetsiz Hesaplap, Rayonda we Dunyada Nime Ishlar Boliwatidu Hesaplashmay, Xatalargha Toghridek Egiship, Quduq Ichidiki Paqilardek, Dunya Mushu, Dep Yashaydu! Ottura Asiyadiki Yeni Büyük Türkistandiki Xeliqler Etnik Jehettin Uyghurlar Bilen Qan Qerindash Kelidu! Bu Milletler Tarixta Uyghur Milliti Qurghan Dewletlerning Bayriqi Astida Birlikte Yashighan! Emdi Uyghuristan Xelqining Beshigha Kün Kelgende, Otturgha Chiqip, Zulumgha Tik Baqidighanlarning Chiqmasliqi Biz Yoqurida Tilgha Alghan Siyasiy we Tebiyi Bulghunishlardin Boliwatidu! Qirghiz Yazghuchisi Chengghiz Ayitmativ “ 100 Yilgha Teng Bir Kün“ Romanida Uyghuristan Xekqini Xitaygha Rashlap Berip Gheplet Uyqusigha Patqan Ortasiya Xelqining Milliy Xarakterini „Mangqurt“tin Ibaret Tipik Obraz Arqiliq Janliq Ioadilep Bergen! Cheghiz Aytmatov Heqliq Chiqti, Xitay Tajawuzchiliri Uyghuristanda Erqiqirghinchiliq Elip Beriwatqanda Bu Jiddiy Yillarda Türkiy Tilliq Xeliqler Uyghuristan Xelqige Qarshi Xitaylar Bilen Birliksep Qurdi, Uyghuristan Xelqining Beshiga Kelgenlerning Echinishliq Aqiwitini Tepekkur Qilalmay, Dewliti Turup Meniwiy Mehkumluq Astida, Xuddi Mangqurtlarche Uyghurlardinmu Better Yashawatidu!

Ya Rabbim Bu Millet Özini Özi Muhapizet Qilalmidi, Emdi Sen Bir Chare Qilmisang Bolmidi!

Dunyadiki Hichqandaqbir Bir Ulugh Ghelbe we Ilimiy Muwepeqiyetler Hichqachan Teqdirning Qismiti we Kütülmigende Yüz Beridighan Tasadipiyliqtin Özligidin Bolup Baqmighan! Tajawuzchiliqqa, Mustemlikechilikke, Milliy Zulumgha Qarshi Inqilaplarmu Shu. Ghelbe Qilish Herqandaq Zaman we Makanda „Alma Pish, Aghzimgha Chüsh,“ Deydighan Hangbaqtilarche Taleyge Baghliq Emes! Biz Uyghurlarning Beshimizdin Ötken Tejiribe we Sawaqlar Ghayini Qandaq Tüzüp, Diqqet we Küchimizni Qeyerge Qaritip, Küreshni Qaysi Yolda Qilishimiz Kirekliki Heqqidiki Hemimizge Ortaq Bolghan Jiddiy we Texirsiz Bayannamemizdur!!!

11.11.2021 Germaniye

Uyghuristan Kultur Merkizi

Özini Bilish Digenlik Heqiqetni Bilish Digenliktur!


Özini Bilish Digenlik Heqiqetni Bilish Digenliktur!

–Bezide Bir Isharet Ming Laptinmu Ewzel!

-Xatiremdin

☆☆☆☆

Yazarmen:Kurasch Umar Atahan

Neshirge Teyyarlighuchi: Hantengri Nuri

☆☆☆☆

Dunyadiki Hichqandaqbir Bir Ulugh Ghelbeler We Közni Chaqnitidighan Ilmiy Muwepeqiyetler Teqdirning Qismiti we Kütülmigen Bif Tasadipiyliqtin Özligidin Bolup Baqmighan! Ghelbe Qilish Herqandaq Zaman we Makanda „Alma Pish, Aghzimgha Chüsh,“ Deydighan Hangbaqtilarche Taleyge Baghliq Emestur! Biz Uyghurlarning Beshimizdin Ötken Tejiribe we Sawaqlar Ghayemizni Qandaq Tüzüp, Diqqet we Küchimizni Qeyerge Qaritip, Küreshni Qaysi Yolda Qilishimiz Kirekliki Heqqidiki Hemimizge Ortaq Bolghan Jiddiy we Texirsiz Bayannamemizdur!!!

UKM

☆☆☆☆

Öyghan, Özengning Üstige Atlan, Özengni Özengdin Halqighandek Körsütishingning Manga Bir Anglami Yoqtur, Men Shanliq Ghelbilerni Körüshni Xalaymen!

Tik, Xeterlik we Chongqur Hanglargha Gül-Chicheklerni Pirlatqach: Men Ghalip Keldim, Meni Yutiwetelmigenliking Üchün we Qorqunchaq Toxu Yüreklerni, Özining Astida Qelip Ölüdighan Wijdansiz Namertlerni we Düshmenge Teslim Bolghan Meghluplarni Yutup Yoqqilghining Üchün, Teshekkurler Eytimen, Dep Warqira!

-German Peylasopi Friedrich Nietzsche

☆☆☆☆

Dunyadiki Eng Qiyin Ishlarning Biri Özini Özining Chüshünishi we Özini Özining Sorishi!

-Tales

☆☆☆☆

Uyghur Jemiyitideki Diwenglik Eng Deslepte Yoqutushqa Tégishlik Eng Xeterlik Düshmen’ge Aylandi!

Kishlik we Kolliktip Diwenglik Bir Türlük Pissixik Buzuqluq Bolup, Nachar Istimal Boyumliridin Pilastik Mehsulatlarni we Chigit Yeghidek Süpetsiz Yimekliklerni Köp Yigenlerde Körülidighan Keselliklerning Biridur! Bundaq Boyumlar we Yimeklikler Mengining Qorulushini Keltürüp Chiqiridu. Kisel Bolghanlarning Inkasi Astilishidu, Yaxshi Bilen Yamanni Asan Ayriyalmaydu, Külidighan Yerde Yighlaydu, Yighlaydighan Yerde Külidu! Diwenglik Kesili Yamrap Ketkechke, Yer Sharida Diwengler Jemiyiti Shekillen’gen! Bir Pütün Jemiyet Tepekkur Zeyiplikidin Addiy Toghrilarni Heqiqettek Mubalighe Qilip, Heqiqetlerni Ehmiyetsiz Hesaplap, Rayonda we Dunyada Nime Ishlar Boliwatidu Hesaplashmay, Xatalargha Toghridek Egiship, Quduq Ichidiki Paqilardek, Dunya Mushu, Dep Yashaydu!

K.U.A

☆☆☆☆

Eger Biraw Aqillar Bilen Bir Yolda Yürse Barghanche Eqilliq Bolup Ketidu, Eger Diwengler Arisigha Kirip Qaldimu, Eqil Barghanche Ajlap, Kettikche Bir Dötke Aylinip Qalidu!

-Sulayman Aleyhisalam

☆☆☆☆

Dost Bilen Düshmenni Eniq Ayrip Periqlendürelmeydighan, Aldigha Mang Dise Keynige Mangidighan, Keynige Mang Dise Aldigha Ketidighan Mangqurtlar, Xuddi Igisini Chishleydighan Ghaljir Itlardek, Weten Xayini, Milliy Munapiqlar Bilen Matna, Pola, Samsa Kawapta Birliship, Eghiz, Burun Yaliship, Dayim Tirnaqtin Kir Izdep, Yaxshilargha Kün Bermeydu, Milletke Süyqest Pilanlaydu.

Ichkiy we Tashqiy Düshmenler Aldida Shölgey Aqturup, Quyruq Shipanglatqini Bilen, Weten we Millet Üchün Az Tola Bir Ish Qilip Yürgenlerni Düshmendin Better Yaman Körüshidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Rohiy we Maddiy Mawjudatlarni Qaplap Turghan Alemlerning Yigane Mimari Her Sekund, Her Deqiqede Reng, Shekil, Mezmun we Wujut Qatarliq Tereplerdin Toxtawsiz Özgürüp, Bölünip we Birliship Üzliksiz Halda Heriket Qilip Turidu! Rabbimizning Bu Alahiydilikini Tonughan we Etirap Qilghan Ademler, Ömür Boyi Xudani Ching Dilidin Tuyup we Uni Qelib Közide Körüp Yashaydu!

K.U.A

☆☆☆☆

Bir Birige Zit Kilidighan Közqarashlarni Oxshash Waqitta Istimal Qilip, Mesele Sadir Qilmay Muwepeqiyet Qazinish Qabiliyiti Eqliy Iqtidar Siniqida Birinchi Derijilik Netijige Erisheleydu!

-F. Sikot Fitzgerald

☆☆☆☆

Kishiler Hazirqi Zaman Medeniyiti Ichide Yashap Turup, Buning Mahayitini Anche Yaxshi Chüshenmeydu.Eng Awal Shuni Keskinlik Bilen Etirap Qilishimiz Kirekki Hazirqi Zaman Medeniyiti Ademning Meniwiyitini Weyran Qilip, Kishilerni Soghaq we Nursiz Mashina Ademlerge Aylandurup Qiyuwatidu!

-Fransuz Yazghuchisi Georges Bernanus

☆☆☆☆

Zadi Qanchilek Uzaq Ömür Körgenliking Emes, Ömrüngde Qilghan Yaxshi-Yaman Ishliringha Qarap Hayatingha Baha Berilidu!

-Seneka

☆☆☆☆

Insaniyet Eksiyetchi, Dep Qarap Köydürüp Tashlighan Autorlar we Kitaplar Eksiyetchilerning Rezil Chümperdisini Echip Tashlighan Autor we Eserlerdur!

-Oskar Wilde

☆☆☆☆

Eng Eghir Gunahying, Erzimes Ishlar Tüpeylidin Yalghan Sözlep, Kazzapliq Qulip, Yaxshi Ademlerge Qara Chaplap, Milletni Aldap Tuyuq Yollargha Bashlap, Bir Aara Qursaq Dehqan Turup Bilimlik Qiyapitige Kiriwelip, Öz- Özengge Asiyliq Qilip, Millitingge Yeni Yeqinliringha Ziyan Salding!

-Fiyodor Dostoyewskiy

☆☆☆☆

Atalmish Medeniyet Sewebidin Mahayitimni Yoshurup, özemni Maskilap Yashashtin Nomus Qilimen. Heqiqi Shereplik Hayat Özini we Bashqilarni Aldap Yürmey, Esli Qiyapiti Bilen Hayatning Achchiq Temini Tetip Yashashtur!

-Franz Kafka

☆☆☆☆

Her Tügünning Bir Yeshimi, Her Müshkilatning Bir Asani, Her Bir Qishning Bir Bahari, Her Bir Kichening Bir Tengi Bardur! Sebir we Küresh Nijatliq, Teslimiyetchilik we Süküt Ölüm Dimektur!

K.U.A

☆☆☆☆

Adem Ewladigha Zadiche Oxshimighan Derijide Yaxshi we Yaman Ataq Hemra Bolghandin Bashqa Bir Serwet Hemra Bolmaydu, Eksiche Qandaq Tughulghan Bolsa, Shundaq Ölüp Ketidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Bir Bay Adem Bariken, Bay Ademning Dunyaliqta Közning Qarchughidek Bir Tallam Oghli Bariken! Bay Adem Bashqilar Aldida Maxtinip Oghlum Chong Bolsa Manga Oxshash Bay Bolidu, Deydiken! Kim Bildi Bundaq Bolishini, Emma Bay Ademning Oghli Kimnila Körse Men Chong Bolam Gaday Bolimenla Deydiken!

K.U.A

☆☆☆☆

Isil Eserlerni Yezip Chiqish Mumkin Bolmighan Chaghlarda, Dunyawiy Meshur Alim, Yazghuchi we Sennetkarlarning Nadir Eserlirini Öz Ana Tilingizgha Terjime Qilishmu Eser Yazghandek Ulugh Xizmettur! Chünki Tejime Eserler Normal Terjime Bolghan Bolsa Yerim Autorluq Hoquqi, Menan Terjime Bolghan Bolsa 60% Autorluq Hoquqi, Özleshtürme Terjime Qilin’ghan Bolsa 80% Ijadiyet Hoquqi, Sherhiy Bolghan Bolsa 90% Ijadiyet Hoquqi Sizde Bolghan Bolidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Uyghuristanda Yengi Bir Dewlet Qurulghan Bolsa, Hür Dunyagha Xuddi Mustafa Kamal Ata Türüktek Jakarlan’ghan Bolattuq!

UKM

☆☆☆☆

Kitap Oqumaydighan Ademlerge Aldirap Yeqinlashma, Kitap Oquydighanlardin Amal Qilip Qachma!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Jangha Turamsen Malghinu? Yaki Özengge Turamsen, Axmaqliqqimu?!

UKM

☆☆☆☆

Bashqilar Nime Körse Nime Üchün Bundaq Bolidu, Dep Soraydu, Men Bolsam Nime Körsem Nimishqimu Bundaq Bolmisun Dep Oylaymen!

-Panlo Pikasso

☆☆☆☆

Sening Bilgenliring, Bilelmigenlikingni Bilmigenlikingdur!

-Aristotle

☆☆☆☆

Quli Arqiliq Yürek Bilen Hepilishidighini Laborator Ishchisi, Qoli we Mengisi Bilen Yürekni Oynaydighini Doxtur we Lekin Qoli, Beshi we Qelbi Bilen Yürekni Oynitidighini Bolsa Sennerkarlardur! Elbette Shair-Yazghuchilarmu Shu Sennetkarlarning Ichide!

-Asisi Teripidin Ewliya Sanfransiskogha Beghishlan’ghan.

☆☆☆☆

Dana Ejdatlirimiz „Yaghi Yandin, Bela Qerindashtin“ Dep Intayin Toghra Eyitqaniken! Ademler Beeyni Bir Süre Yirtquch Haywanlargha Oxshaydu, Ow Mawjut Halda Birlikte Owlaydu, Ow Mawjut Bolmighan Ehwal Astida Bir-Birini Owlaydu! Eng Xeterlik Düshmen „Eng Yeqiningdiki Ademler Arisida“Dur! Shunga Bixeterliking Üchün Tashtin Ikki Sepil Soq Birini Tashqiy Düshmenlerge Qarshi, Ikkinchisini Bolsa Ichkiy Düshmenlerge!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Muzika Nota Ichidela Emes, Nota Bilen Jimjitliq Ichidedur!

-Wolfgang Amadeus Mozart

☆☆☆☆

Talantliq Alim Albert Einstein: „I have no special talents. I am only passionately curious.“ Dep, Phizika Alimi Aziz Sanjer “ Cok Insan Zekaga Inanir, Ben Inanmam, Bizi Bir Birimizden Ayiran Emektir, Ben Paket Calismaya Inanirim“ Dep Eytip Özini Emes, Bashqilarni Nezerde Tutup Pikir Bayan Qilhhan! Chünki Talantliqlar Netije Qazinishtin Burun Özining Netije Qazinidighanliqini Bilsimu, Qachan, Qandaqsige, Neme Sewepdin, Qaysi Xil Shekilde, Qaysi Mezmunda Muweppiqiyet Qazinidighanliqigha Höküm Qilalmaydu! Shunga Albert Einstein we Hürmetlik Aziz Sanjer Ependiler Talant Egilirining Aldirap Bel Qoyiwetmeslikini Nezerde Tutup, Talantning, Hich Bolmisa Awamning Neziridiki Talantning Barliqini Ret Qilghan!

Alimlarning Talant Heqqidiki Qarishi Oxshash Yeni Bu Digenlik Her Ikkeylen „Mende Alahiyde Talant Digen Nerse Yoq, Emma Ottek Ishtiyaq Bilen Berilip Ishlesh Bar!“ Digen Menani Ipadileydu!

Albert Einstein Ependi Talant Emes Qizghinliqning, Alim Aziz Sanjer Bolsa Qanterge Chömülüp Ishleshning Muwepeqiyetke Elip Baridighanliqini Tekitleptu. Meningche Bolghanda Talant Tughma Bolidu! Talantning Tughma Bolidighanliqini Bular Her Ikkeylen Obdan Bilidu! Bu Digenlik Qizghinliq we Qetirqinip Ishleshning Özila Alahiyde Bir Xil Pissixik Jeryan Bolup, Bu Peyda Bolmaydu, Belki Insan Tebiyitide Ezeldin Bar Bolghan Bolidu! Meningche Ottek Ishtiyaq we Barqili Bilen Küchep Ishlesh Talantning Tilgha Elishqa Tegishlik Eng Asasliq Belgüsidur!

K.U.A

☆☆☆☆

Diweng Ademlerge Chishingning Eqini Chiqirip Salghan Bolsang Balagha Qalisen, Senimu Özige Oxshash Döt Dep Oylap, Özini Chaghkimay Exmeq Qilidu!!!

-Eurupides

☆☆☆☆

Hayat Qaynamlirining Peyda Qiliwatqan Özgürüshlirige Qarshiliq Qilmang.Qoyup Bering Suning Eqishi we Tükning Yetishigha! Bolghuluq Bolup Baqsun, Her Ish Rabbingizning Ilkideyken Yene Ensirigüdek Birer Ishmubar Bu Dunyada!? Her Ishni Pozitip Tereptin Oylang, Belkim Qatttiq Bir Özgürüshtin Keyin Ishlar Hergizmu Chighiridin Chiqip Ketmeydu, Oylapmu Baqmighan Bir Amet Sizge Kengri Quchaq Echishimu Mumkin!

-Mawlane Jalalidin Rumi

☆☆☆☆

Jehennemning Ichi Qupquruq, Uyerde Hichkim Yoq, Lenetgerdilerning Hemmisi Texi Bu Dunyada!

-William Shakespeare

☆☆☆☆

Düshmenning Oqi Yandin Ötti, Dost Dep Bilgen Yeqin Yoruqlarning Atqan Oqi Jandin Ötti! Namertler Meyli Bilip Yaki Bilmestin Qilghan Bolsun, Bizge Emes Eslide Xitay Zulmi Astidiki Özi We Qewmi-Qerindashlirigha Qildi!

UKM

☆☆☆☆

Mengimiz Bir Ulugh Antenagha Oxshaydu! Alemlerning Qelbide Uruqsiman Bir Yadiro Bar Bolup, Bu Yadrodiki Rohiy Enirgiye Bizge Eqliy Jehettin Toxtawsiz Signallar Arqiliq Rehberlik Qilip Turidu! Men Bu Sirliq Heqiqetlerge Chöküp Kirishte Emes, Uning Sirliq Qudritidin Siritida Turup Paydilinishqa Bekraq Qiziqimen!

-Dangliq Phizika Alimi Nekola Tesla

☆☆☆☆

Ya Rabbim Mana Bu Mening Sanga Bolghan Ashiqliqim Ichide Ejel Sharabini Ichishim, Xuddi Küchlük Quyash Nurida Yoq Bolup Ketken Süzük Bulutlardek!

-Mawlana Jalaliddin Rumi

☆☆☆☆

Meni Dayim Ensiritidighini, Birawning Kireklik Iken Yenila Kireksiz Halgha Chüshüp Qelish: Mukemmel Terbiye Körgen, Aliyjanap Birsining Otuura Esir Qarangghuluqida Nabut Bolup Ketishidur!

-Sylvia Plath

☆☆☆☆

Indiwidualliq Bilimdin, Heqiqet Bolsa Indiwidualliqtindur!

-Manly P. Hall

☆☆☆☆

Xahi Chong, Xahi Kichik Bolsun Rabbining Bergen Riziqliridin Razi Bolmighanlar, Hemishe Tuzkorluq Qilidu, Herqandaq Yaxshi Ishqa Shüküre Qilmaydu!

-Epikurus

☆☆☆☆

Ular Xuddi Sörelme Xarakterliq Kiselge Giriptar Bolghandek Meningla Toghra Deydu, Bashqilarni Hürmetlimeydu, Bashqilarning Toghra Bolsimu Qaraqursaqliqidin Periq Etelmeydu, Yaki Qesten Körmeske, Anglimasqa we Bilmeske Salidu! Ademler we Dunyadin Waysapla Turidu! Hemme Ademdin Renjiydu, Xataliqlini Tüzetmeydu, Dep Kotuldaydu! Xataliqini Tüzetmise Bolmaydighanlarning Beshida Özlirining Bashtiki Sirada Ikenlikini Xatirlitip Qoyulsa Asmandin Yiqilip Ketkendek Biaram Bolishidu! Bularning Ortaq Alahiydiliki Özini Özi Tonumaydu, Ishek Müniwelip, Atning Üstide Olturghan Ademdek Ish-Heriketleri Külkilik Kelidu! Addiy Awam Puqralarning Aldida Canmighandek Qilghan Bilen Aq-Qarini Bilidighan Atliqlar Aldida Asanla Chenip Qalidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Love is like a tree; it grows spontaneously, strikes its roots deep into our whole being, and often continues to flourish over a heart in ruins. The inexplicable fact is that the blinder it is, the more tenacious it is. It is never stronger than when it is completely unreasonable.

~Victor Hugo

☆☆☆☆

Quli Arqiliq Yürek Bilen Hepilishidighini Laborator Ishchisi, Qoli we Mengisi Bilen Yürekni Oynaydighini Doxtur we Lekin Qoli, Beshi we Qelbi Bilen Yürekni Oynitidighini Bolsa Sennerkarlardur! Elbette Shair-Yazghuchilarmu Shu Sennetkarlarning Ichide!

-Asisi Teripidin Ewliya Sanfransiskogha Beghishlan’ghan.

☆☆☆☆

Yaxshiliq Qil, Birawning Bilishining Kerigi Yoq, Sugha At Eqip Ketsun! Chölde Qalmay Baghda Yasha, Eger Chölde Qalsang Qilghan Yaxshiliqlirining Sanga Qarap Süp-Süzük Bulaq Süyidek Aqar Kiler!

-Mewlana Jalaliddin Rumi

☆☆☆☆

Maaripning Esli Wezipisi Bilim Berish Emes, Bolim Elishmu Emes, Belki Eqilni Cheniqturup Tepekkur Qabiliyitini Telepke Uyghun Janlandurushtur!

-Germaniye Alimi Albert Einstein

☆☆☆☆

Hemme Terepte Koldurlap Yürgen Biri, Yoq Biridur!

-Seneka

☆☆☆☆

Insan Oghli Tumshuqigha Yimigiche Hergizmu Hushini Tapmaydu!

Karl Gustaf Jung

☆☆☆☆

Xam-Xiyallar Kishining Barliq Rohiy Azaplarning Yiltizidur!

-William Shakespeare

☆☆☆☆

Madda Özgermeydu, Bizning Yasham Terzimiz Özgirep Mangidu!

-Henry David Toreuo

☆☆☆☆

Bilim Élip, Hezim Qilip, Axirda Jayigha Ishlitelmeslik Bolsa Bilgesiz Qalmaqtin Téximu Xeterliktur!

-George Bernard Shaw

☆☆☆☆

Eqilsiz Ademler Ehtiyat Qilmay Bir-Birige Qanche Yeqinlashqansiri Shunche Dötliship Ketidu!

K.U.A

☆☆☆☆

Bilermisen, Seperlerning Seperidesen, Ketiwatisen Izlep Wetiningni Uchsuz-Burjeksiz Ötkünchi we Mushaqetlik Yollarda! Bu Yollarda Sen Bir Ötkünchi, Seyyah, Jawabini Yigane Beridighan Yolochisen Hichnimesi Sening Bolmighan! Seperdesen, Ketiwatisen Ebediylik Wetiningge, Özeng Menggülük Mensup Bolghan Makangha!

-Mewlana Jalalidin Rumi

☆☆☆☆

Alim Charles Bukoviskiyning Qarishiche Ademler His Qilghan we Chüshen’gen Bexitsizlikler we Arzu Qilip Idrak Qilalmighan Hadisiler Eqilning Küchüyishige Sewep Bolidiken.

Bizningche Eqil we Idrak Her Türlük Iztiraplarni Peyda Qilidu.

Qanche Bilimsiz Hetta Saranglar Bextiyarliq Ichide, Oqughan, Dunyani, Hayatni Chüshinidighan, Aq-Qarini Perqlendüreleydighan Ademler Bolsa Perwanelerning Xuddi Otta Özini Köydürüp Nurgha Bolghan Ashiqini Iztirap we Aghriq Ichide Ipadiligendek, Ulugh Ghayiler Üchün Rohiy we Jismani Azaplar Ichide Yashaydu!

Bir Top Sarang Ademler Asman Örülüp Chüshüwatsa, Allah Bergen Eqlimni Ishlitip, Chiqish Yoli Izley Dimey, Xuda Bir Yolgha Salidu, Deydighan Quluplaqliq Xurapi we Jayil Kalla Boyinche Tepekkur Qilip, Xeter Astida Yetip Manta Yeydu!

K.U.A

☆☆☆☆

Dunya Wetinimizdiki Xitay Zulumini Erqiqirghinchiliq Dep Höküm Qilghanda, Cheteldiki Birqisim Satqun Uyghurlarning Pikir we Ijrahat Tereptin Undaq Bir Ishni Esla Anglapmu Baqmighan Diwenglerning Qiyapitige Kiriwelip, Ilgirkidin Hichqandaq Perqi Yoq Halette, Xelqaragha Xuddi Xitaylarning Uyghur Erqiqirghinchiliq Jinayitini Yoqqa Chiqirish Asasiy Meqsettek Tesir Berip, Bu Kirzis Heqqide Xelqara Teshkilat we Demokrattik Dewletlerde Xitay Tajawuzchilirining Ichki Ishi Derijiside, Insan Heqliri we Demokratiye Sewiyeside Tesir Peyda Qilishqa Orunup, Xitay Hökümitining Atalmish Uyghur Istirategiyesige Astiritin Toluq Maslashqan Halda Tawir Körsütüp, Milletni Qaymuqturup, Milliy Dawani Kirse Chiqmas Tuyuq Yolgha Ittiriwatqanliqi Insanliqqa Qarshi Kechürgisiz Rezil Jinayettur! Lenet Bolsun Qesten Döt we Bengwash Qiyapitige Kiriwalghan Weten Xayinlirigha!

UKM

☆☆☆☆

Alimlar Yüz Yildimu Bala Peti Qalghan Insanlardur! Baliqliq Büyüklük, Qudret we Xasiyettur!

Alim Albert Einstein Baliliq Heqqide Toxtulup:“ Herqanche Uzun Yashisingizmu Qerimang, Muemmalar Aldida Bek Jiddiyliship Ketmestin, Balilardek Perwasiz Heriket Qiling“dep Eyutqan. Siz Qanche Uzun Yashsingizmu Baliliqingizdiki Xudagha Eng Yeqin, Özidin Bek Pexirlinip Yaki Nepretlinip Ketmeydighan Ilahiy Pewasiz Tuyghudin Ayrilmang! Dunyaning Yipining Rabbimizning Qolidaliqini Hergiz Unutmang! Semimiy, Ochuq Yoruq we Pidakar Bolung! Bilgenliringiz, Tejiribeliringiz, Küch-Qudritingiz Waqti- Saiti Kelgende Hichnimige Erzimeydu! Balilardek, Baliliqta, Balilarche Yashang! Qolingizni Xudagha Bering! Artuqche Böbürlenmeng, Ichingizge Chöküng, Özingizni Besiweling, Ömür Boyi Edepke Qayiting! Bizdeki Xuda Yaratqan Baliliq Tuyghusi Müshküllerdin Ötüdighan Köwrükke, Qeliblerni Ulaydighan Altun Rishtige, Sirlarni Achidighan Epsunkar Anahtargha Tolimu Oxshaydu!

K.U.A

06.11.2021Germaniye

☆☆☆☆

Milliy Medeniyetning Qarangghu Tereplirini His Qilip Uningdin Özini Qachirhanlar we Milliy Meniwiyetning Latqilirini Körüp, Saxtapezlik we Yalghanchiliqlarni Ret Qilghanlar Muellisep Namert Rezil Küchler Teripidin Intayin Eghir Bedellerni Töleshke Mejburlinidi!

-Yunan Peylasopi Aplaton

☆☆☆☆

Dötlük, Kalwaliq, Axmaqliq we Eqilsizliq Qatarliqlarmu Xuddi Yoqumluq Virusqa Oxshaydu!

Dötler, Kalwalar, Axmaqlar we Eqilsizler Teshkillik Jinayet Ishlep, Ediologiye Saheside Terrorluq Elip Baridighan Dewirde Yashawatimiz!

Jemiyettiki Köp Sanliq Ademlerde Teshkillik Meniwiy Terror Peyda Qilghan Bu Xil Yoqumlunish, Uyghur Jemiyitide Oxshimighan Derijide Eghir Bolghachqa Ular Bilen Bolghan Her Türlük Akaqe we Munasiwetlerde Musape Yeni Ariliq (Germanchida Abstand Deymiz) Saqlap Muamile Qilghinimiz Yaxshi!

Bu Del Xitay Virusi- Coved 19 Din Saqlinish Üchün 1.5 M Arliq Saqlighandekla Bir Ish. Nöwette Rohiy, Meniwiy we Exlaqiy Bulghunish Kelimatning Bulghunishidinmu Eghir Bolup Ketkechke, Xatirjem Nepesmu Alghili Bolmaydu!

Bu Xil Xeterlik Yoqumlunish Eghir Ademler We Ademler Topi Bilen Bolghan Musapilik Munasiwetler Seni Ya Barghanche Upritip, Dötleshtüriwetidu Yaki Teximu Tawlap Ilgirkidin Periqliq Halda Eqilliq Qiliwetidu!

Shundaq Bolghachqa Meniwiyet Tereptin Aqil, Dana we Exlaq Sahibi Bolush Üchün Kishilikingni, Özüngni we Özlükingni Nigatip Sheyi- Hadisilerge Emes, Pozitip Enirgiyege Bay Bolghan Büyük Tebiyetke we Üstün Rohlargha Hemnepes Xarakter we Exlaq Sahiplirigha Yeqin Tut!!!

K.U.A

05.11.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Kishiler Özlirining Kishlik Hemde Dunya Qarshining Shexsiy Artuqchiliqi Yaki Xarakter Ajizliqining Etirapi we Iqrari Ikenlikini Qobul Qilishni Hergizmu Ixtiyar Qilmaydu!

-Ghalip Waldo Emerson

☆☆☆☆

Xelqara Tilshunasliq We Parapisxologiye Ilimida „Telepathie“ Deydighan Bir Atalghu Ishlitilidu! Bu Insanlar, Erwahlar, Pershtiler, Jinler, Sheytanlar, Haywanlar we Sheyi-Hadisilerning Ortaq Alaqe Qurali Bolghan Alahiyde Bir Tildur! Biz Niyet Qilip, Ichimizge Chöküp, Rohimizdiki Küchni Heriketke Keltürsek Bu Til Arqiliq Oylapmu Baqmighan Nurghun Meqsetlerge Yeteleymiz! Telepathie Arqiliq Alaqe Qilishning Tarixi Intayin Uzun Bolup, Tarixning Eng Deslepki Yeni Milliyon Yillar Ilgirki Qarangghuluq Eralirigha Berip Tutishidu! Tebiyet Dunyasi Bu Til Arqiliq Öz-Ara Alaqilishidu! Telepathie Yoli Bilen Pikir Almashturush Ijtimayi Alaqe Wastisi Bolghan Til we Yeziqqa we Sünniy Eqilge Yeni Texnologiyege Tayanmighan, Adettiki Tildin Tashqiri Bolghan Üstün Bir Metodta Alaqe Baghlash Yolidur! Peyghemberler, Ewliyalar, Alimlar we Sennetkarlar Bu Til Arqiliq Alaqe Qurushni Bilgen Insanlardur! Insaniyet Tarixidiki Nurghun Dewir Bölgüch Yengiliqlar, Ilim-Pen Keshpiyatliri, Meshhur Eserler we Tebiyettiki Derijidin Tashqiri Hadisiler Xuda, Perishtiler, Ademler we Haywanlar, Janliqlar we Jansizlar Arisidiki Oxshimighan Shekildiki Telepathie Baghlantiliri Arqiliq Wujutqa Chiqqan!

Biz Xalisaqla Xudaning Izni Bilen Bu Til Arqiliq Yiraqtiki Xet-Alaqimiz Üzülüp Qalghan Ata-Ana, Qewmi-Qerindash, Uruqtughqanlirimiz, Ejdatlirimiz, Ölüp Ketken Aqrabelirimiz, Kelidighan Ewlatlirimiz, Perishteler, Jinlar, Haywanlar we Taghu Deryalar Bilen Oxshimighan Musape we Özige Xas Boyutlarda Oxshimighan Derijide Alaqe Quralaymiz! Biz Uyghurlar Dost We Düshmenlirimiz Bilen Bu Til Muhiti Arqiliq Munasiwet Qurup, Meqsetke Yetishni Meshiq Qilishimiz, Shu Arqiliq Yiltizimizni, Shaxlirimizni we Chartaqlirimizni Yashartip Turishimiz Lazim!

K.U.A

07.11.2021 Germaniye

☆☆☆☆

Ulugh Peylasop Markus Awreliyus „Eger Chidighuchiliki Bolsala Amalbar Chida, Bihude Qaqshima,“ Digeniken.Toghra Deydu, Dunya Ziddiyet Bilen Tolghan, Biz Küresh Ichide Yashaymiz! Chidighangha Chiqarghan Dunya Bu! Artuqche Wayim Yime, Azap we Oqubet Seni Teximu Yaramliq Qilip Tawlap Chiqudu! Qizziq Otta Köymigen Tömürdin Polat, Mistin Altun Chiqmaydu! Beshinggha Kelgen Her Ishqa Chida, Qurtulup Ketish Üchün Horunluq Qimmay, Barliq Küchüng Bilen Char-Tedbir Izle!Qaqshima, Rabbinggha Isyan Qilma, Her Ishning Bir Qanuniyiti Bar! Özengni Tashlima, Chidighanlar Yashap, Chidimighanlar Yoqulidighan Dunya Bu!!!

K.U.A

☆☆☆☆

Kishiler Aldamchiliq Qilsa, Oghurluq Qilsa, Bulangchiliq Qilsa, Ot Qoysa, Yalghan Guwaliq Berse, Adem Zeherlise, Ademni Qest Qilishni Pilanlisa, Adem Öltürse we Bashqilarning Erqi we Kultural Erkinlikige Dexli-Terüz Yetküzse Qanun Teripidin Intayin Eghir Jatalinidu! Emma Dewlet Yoqurdiki Kechürgisiz Jinayetlerni Ishlise Qandaq Jazalinidu?

Xitaylar Uyghurlarni Erqi Qirghinchiliqqa Tutiwatidu! Bir Pütün Millet Pilanliq, Sistemiliq we Programmiliq Shekilde Basturiliwatidu!

Bu Tarixta Az Körülgen Tipik Bir Xil Wehshiy Shekilde Otturgha Chiqqan Dewlet Terroridur!!!

Xitay Tajawuzchilirining Insanliqqa Qarshi Bu Qebih Jinayetlirige Köz Yumghanliq, Süküt Qilghanliq Uyghur Erqiqirghinchiliq Jinayitige Shirik Bolghanliq Dep Bekitilishi Lazim.

Bu Uyghur Erqiqirghinchiliqini Elip Barghanlar we Körüp Turup Toxtutishqa, Teximu Eghir Tiragediyelerning Aldini Elishqa, Axirqi Hesapta Uyghuristan Xelqini Qutquzushqa Körünerlik Chare-Tedbir Qollanmighan Dewlet we Xelqara Trshkilatlar Ortaq Shekilde Xelqara Terrorizimgha Qarshi, Erqi Qirghinchiliqqa Qarshi we Kultural Qirghinchiliqqa Qarshi Qanunlar Arqiliq Jazagha Tartilishi Lazim!

K.U.A

08.11.2021 Germaniye