Közüngdin Tamche Yéshing Sirghisa


Autori: Eziz Eysa Elkün

13716078_10208896343637100_4034498890858173656_n

Közüngdin tamche yéshing sirghisa,
Yürikim sen billen bille yighlaydu …
Söygechke séni nepsimge qoshup,
Ashiq sewdasi méni tilghaydu.

Közüngdin tamche yéshing sirghisa,
Me özümni yarimas sézimen.
Sanga dil azari yetmisun dep,
Qelbimdin eng güzel ünche tizimen.

Közüngdin tamche yéshing sirghisa,
Özümni eyibkar bengwash bilimen …
Sendiki nazliq mende bolmighach,
Nadanliq kochisida pighan chékimen!

Söydüm séni yar qelender kebi,
Derwish ashiqing söyüshke hazir.
Lékin közüngdin yéshing aqmisun,
Bolay perwaneng yéninggha zahir!

Közüngdin tamche yéshing sirghisa,
Yürikim sen bilen bille sirghiydu…
Bilmey chong boldum qandaq söyüshni,
Qeddimni söygü yoli silkiydu!

Közüngdin tamche yéshing sirghisa,
Muhebbet baghidin gül suluydu.
Sen éytma hayatning kemlikini,
Söygüdin qelbimiz teng illiydu!

2017 yili 19- Féwral, Xongkong

Ökünüsh


Autori: Abduweli Tursun

11751853_693993124033483_4808840211785656233_n

Chin tömürning éti qeyerde,
Tépildimu misran qilichi ?
Mextumsula yighlaydu yene,
Derd bolghachqa sudiki chéchi.

Bosughidin ketmey jaduger,
Aramini qoymidi qizning.
Xumar bolup shérin qénigha,
Wujudini xarlidi qizning.

Tinalmaydu öyide mezlum,
Mel’un momay jebrisi bilen.
Közliride adaqqi ümid,
Bérer berdash sebrisi bilen.

Telmüridu penjire taman,
Chin tömürning yoligha qarap.
Sulghan chéhri yillar baghrida,
Yürikide qaynaydu zerdap.

Hörlük üchün kéchip hemmidin,
Qachqan idi mungghul élidin.
Sugha tashlap ikki jénini ,
Qutulghanti yatning qolidin.

Singlisining hédini hédlap ,
Chin tömürning közi échilghan.
Hörlük téngi atqan pesilge ,
Téxi yéngi qedem bésilghan.

Gheplet basqan melum bir kéche,
Külüp keldi jaduger momay.
Shérin-suxen sözler keypide,
Mextumsula uxlidi tuymay.

Esli chala üzülgech béshi,
Tiriliptu jaduger yene.
Xumar qilip mextumsulani ,
Atliniptu héliger yene.

Mestxush bolup yatqan güzelni,
Hédliridin tonuptu mel’un.
Tuydurmastin chin tömürgimu ,
Élip qachti bir qara quyun.

Shundin buyan mehküm bichare,
Qanlirini shoraydu momay.
Telmüridu mezlum talagha,
Akisidin xeber alalmay.

Chin tömürmu yighlap yürermish ,
Singlisining derdi-otida.
Yene ema bolup qaptumish,
Pushaymanning achchiq yéshida.

Pighan bilen éytarmish yene:
„bashni chala kesken gunahim.
Ibret bolsun kéyinkilerge,
Kechmishlirim-hesretlik ahim“

2017.02.19 Germaniye