Xudaning Yigane Esiri Adem Heqqide!

17424644_1377415078992099_3389009744000567724_n

Autori: K.Atahan

Janabi Alla sherep we haqaretni yaratmishtur! Alla yene izgü we iztirapni yaratmishtur! Alla öz iradisi bolghan beden arqiliq özlükni parlitish meqsidide rohni yaratmishtur!
                                                                                    -Friedrich Nietzsche

Rohing quyash parlap turghan kündüzlerning, yultuzlar chaqnap turghan kichilerning shundaqla heywetlik taghlar éghir-bésiq sozulup yatqan ziminning iradisidur!
Meyli sen kim bol, bu alemde eng qedimiy, eng mungluq, eng tesirlik we eng mezmunluq muzika rohingdadur.
Ichingge déngizgha chümülgendek chöküp, qelbingde pinhan yatqan ünche-merwayitlarni süzgin.
Mawjutluqungni, oy-xiyalliringni we pantaziyeliringni qip yalingach halette yashnitishqa jüret qil!
Hemmini untup, hür iradeng bilen süküt we jimghurluq ichide etrapqa nezer tashla we shawqunlargha qulaq salghin!
Rabbim séni hür yaratti.Rabbim séni yalghuz yaratti.Rabbim séni ghayilik yaratti! Rabbim séni hürlük üchün, rabbim séni yalghuzluq üchün, rabbim séni ghayeng üchün meqsetlik yaratti!
Hürlüking, yalghuzluqung we ghayeng üchün yashash séning yaritilish sewebingdur! Rabbingni bil! Özengni bil! Yaritilishtiki meqsetni bil!
Insan eslide yalghuzdur, ghériptur, yiganedur, bir-biridin pilanétlar qeder uzaqtur.Insan üchün özining yaritilish jeryanini, sheklini, sewebini heqiqi hés qilishtinmu artuq bilim yoqtur.
Men mendurmen, özemni bilish, men adem, adimiylikimni bilish, men bir Uyghur, Uyghurluqumni bilish yaritilish sewebimni bilishtur! Uyghur üchün yashash özemning yaritilish meqsidim üchün yashashtur!Yaritilishtiki ilahiy sewebimge isyan qilish nomustur! Yaritilishtiki qutsal sewebim üchün yashash shereptur!
Kün nuri, su, tuz we nanning hürmiti üchün özüngge sadiq bol, özüngni hürmet qil, özüngni tingsha!
Özüngge sadiq bolushtinmu artuq riyazet, özüngni hürmet qilishtinmu artuq merhemet, özüngni tingshashtin artuq izgülük we rohinggha qulaq sélishtinmu artuq ibadet yoq!(K.Atahan)
09.04.2017 Gérmaniye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s