ÜNLÜ TÜRKOLOG Prof.ERCİLASUN : UYGUR TÜRKLERİNİN ANA DİLLERİ İLE EĞİTİM HAKKI VERİLMEDEN YAPILAN KUTADGUBİLİK ÇALIŞMALARI SADECE BİR GÖZ BOYAMA OLUR!


turkiye-qutatqubilig-elan.jpg

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)
Bugünkü Doğu Türkistan topraklarının da içinde bulunduğu  ve  Kaşgar merkezli  Karahanlı Türk devletinin Saray Başdanışmanı ünlü düşünür ve hukukçu Yusuf Has Hacip’ın 11.yüzyılda yazdığı Kutadgubilik adlı felsefevi eserin tarih içindeki araştırmalarını konu alan “Kutadgubilik’i Araştırtırımaları Tarihi” adlı kıtabın tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.
Başbakanlık,Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Kırkkale Üniversitesi ve Urumçi Maliye-İktisat Üniversitesi’nın ortaklaşa düzenlediği Kutadgubilik Araştırımaları Tarihi Sempozyumu Urumçi Maliye – İktisat Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Gülnisa Cemal ile Kırkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Cemal Kafkasyalı ortaklaşa organizesinde gerçekleştirildi.
Toplantı’ya konu olan Kutadgubilik araştırmaları tarihi kitabı, bir iş planı çerçevesinde hazırlanmış olup,kitapta Kutadgubilik hakkında Türkiye,Türkistan Cumhuriyetleri,ABD.AB.ülkeleri,Çin ve dünyanın diğer ülkelerinde yürütülen çalışmalar yer alıyor.Bu çalışmalara ait istatistiki bilgiler ile çeşitli  tahliller yer alıyor.Kitap Türkçe,İngilizce ve Çince olarak hazırlanmıştır.
Sempozyum’a Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kudret Bülbül,Kırkkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ekrem Yıldız,TBMM.Türkiye Çin Dostluk Gurubu Başkanı AK partı Milletvekili Ravza Kavakçı  Kan,Prof.Dr.Reşat Genç, Azerbaycanlı Türkolog Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu,Japon Türkolog  Prnof.Dr.Suziki Tadaşi Dr.Peter Zeami ile ile Çinli  Prof.Dr.Hu Fencou de katılarak birer konuşma yaptılar.


TBMM.Türkiye – Çin Dostluk Gurubu başkanı Ravza Kavakçı yaptığı açıklama’da şunları şöyledi ; “ Türk-İslam kültür ve medeniyetinin çok önemli eserlerinden biri olan Kutdgubilik’a ait ait böyle çalışmaların Türkiye – Çin ilişkilerinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.”dedi.

Kutadgubilik Araştırmaları tarihi kitabının tanıtım toplantısının ilki 11 Mayıs’ta Ankara’da ve 12 Mayıs 2016’de ise,Kırakkale Üniversitesi’nde gercekleştirildi.

Özgür Asya radyosuna bu toplantı’yı değrendiren Hacettepe Ün.Tarih bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Erkin Ekrem şöyle konuştu , “ Çin kendi politikaları için yararlı olabilecek bu tür her çalışmayı büyük bir iştahla hemen yapar. Kutadgubilik çalışmaları Çin’de 20 yıldır yapılmaktadır.Ancak bu çalışmaların Türkiye-Çin ilişkilerinin  gelişmesine hiçbir yararı olmamıştır.Ayrıca Çin yönetimi bu eserleri Çin ulusunun meydana getirdiği  eserleri olduğunu iddia ederek sahiplenmek istemektedir. Bu tür çalışmalar daha çok yapılabilirse Uygur Türklerinin kültür ve medeniyetinini tanınmasına yararlı olacağını düşünüyorum.”şeklinde konuştu.


Ünlü Türkolog Prof.Ercilasun : UYGUR TÜRKLERİNİN ÖZ DİLİNİ ÖĞRENME HAKKI VERİLMEDEN YAPILAN ”KUTADGUBİLİK’İ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI ANORMAL VE SADECE BİR GÖZ BOYAMA OLARAK KALIR.
Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Türk Dil Kurumu eski başkanı,Türkiye’nin ve dünya’nın önde gelen Türkoloğlarından biri olarak kabul gören  Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun bu toplantı’yı Özgür Asya Radyosuna değerlendiririken şunları ifade etti. “Bu ölmez, silinmez ve yok edilemez Divanu Lugati Türk ve Kutadgubilik  başta Türk tarihi  ,kültür ve medeniyeti’nin önemli eserlerin varisleri ve sahipleri olan Uygur Türklerine kendi ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim ve öğretim hakkı verilmeden yapılan bu tür çalışmalar göstermelik çalışmalar   olarak kalacak ve bu çalışmalar bir göz boyamadan ibaret olacaktır.  Ayrıca, bugün Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin temel insani hak-hukuku,en başta kendi öz ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim ve öğretim yapmaları hakkı verilmemesi,iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hiçbir katkı sağlamayacağı açıktır.Eğer Çin devleti Türklerin tarihini bu ve benzeri tarihi miraslarını araştırırsa bunu makul bir şekilde karşılıyoruz. Türkiye- Çin karşılıklı ilişkilerinde ve kültürel münasebetlerde bu tarihi abidelerin mirasçıları ve sahipleri olan Uygur Türklerini köprü olarak görmek istiyorlarsa  temel insanı ve yasal hakları ile bu hakların en başta gelenlerinden en önemlisi olan kendi ana dilleri ile eğitim öğretim hakkınını verilmemesi ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorum.Uygur Türklerinin kendi ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim öğretim yapma hakkı verilmeden yapılan bu tür çalışmalar ve toplantılar sadece bir  göstermelik çalışma  ve göz boyamadan ibaret olarak kalacaktır. ” dedi.
Türkiye Uygurların Haklarının verilmesi konusunda Çin’e Baskı Yapmalı
Ünlü Türkolog Prof.Ercilasun,Türkiye’nin  ikili ve karşılıklı ilişkilerde Uygur Türkü Kardeşlerimizin bu   temel insanı haklarının verilmesi konusunda Çin’e baskı yapması  gerektiği belirterek değerlendirmesini şöyle sürdürdü ; “ T.C.Yetkililerimiz Çin yönetimine şu hususu açıkça söylemeli ,siz madem DLT.ve KB.ve benzeri eserlerin varisleri ve sahipleri olarak Uygur Türklerini görüyor ve kabul ediyor ve söylüyorsunuz, Uygur Türklerinin kendi ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim ve öğretim yapma haklarını niçin vermiyorsunuz ? Bu haklarını veriniz,demelidir. “şeklinde konuştu.

 

http://www.uyghurnet.org/33267-2/

 

10 THINGS YOU SHOULD NEVER PUT ON YOUR FACE!


list-10

 

(NUMBER 9 WILL COMPLETELY DISAPPOINT YOU)

Unfortunately, the Internet is loaded with many different DIY remedies, tips and methods – including skin care tips. Well, we’re not saying that they’re bad for you! We’re just saying that you should be very careful, because some of them can do more harm than good! Yes, some of these homemade skin remedies can do more damage to your skin – than improve its health. As we said, there are many different homemade skin care tips, homemade creams and other DIY skin care products on the internet today! But, you should be very careful and avoid using this 10 homemade remedies and ingredients!
1)Hairspray
You’ve probably noticed that many different home remedies for skin care include hairspray! Why – because the hairspray will help you dry out the acne and help you with other skin problems. Yes, hairspray will dry out your skin and acne, but it will also clog your pores and lead to irritation of the skin.

2)Body Lotion
Body lotion is called body lotion for a good reason – it is specially designed for your body, not your face. The skin on your body is much thicker and more resistant. And, you should know that the body lotions usually contain more aroma and less ingredients that are intended to moisturize.

3)Toothpaste
Many people around the world apply toothpaste on their face – usually to dry out the acne. Yes, this will help you with your acne problems, but, unfortunately, it will also irritate the skin and can cause serious skin problems, such as chemical burns or scars.

4)Vaseline
Many people around the world use Vaseline to moisturize their dry or chapped skin. You can also use this ingredient to treat bites from bugs or cuts, but, you should be very careful, because this ingredient is not the best solution for your face. When you apply Vaseline for the first time, you usually get that feeling like it’s to moisturizing and softening your skin, but it actually leads to more pimples and dry condition.
5)Hot water
We all love a hot and steamy shower. But, you should be very careful, because too much hot water will soften the natural oils and remove the protective barrier that keeps moisture from escaping. This will cause more dryness.
6)Hydrogen Peroxide
Many people around the world use this powerful ingredient to prevent infection of minor cuts and burns, but – you should know that hydrogen peroxide isn’t a good choice for treating acne. Many experts around the world also say that hydrogen peroxide can cause inflammation and allergic reactions.

7)Sugar
Many different DIY skin care products contain sugar, right? This is another idea that seems like it will work, but it actually does more harm than good. As we mentioned before, your facial skin is not as elastic as the skin on your body. This ingredient may be good for your body or your feet, but it can damage your skin on the face.

8)Alcohol
Alcohol can be beneficial for many different things, but not for your face. The alcohol may be used to sterilize the wound and prevent infection. When you apply alcohol on your face, you can feel the freshness, but it can actually dissolve the DNA of your skin cells, resulting in dead skin cells.

9)Baking soda
We all know that baking soda has a rough texture and consistency, which is the main reason why many people think that this is the best ingredient for skin peeling. The experts say that maintaining the natural pH balance is vital to have a healthy skin. So, if you use baking soda to restore this balance, it will damage your skin and prevent it being able to retain moisture.

10)Lemon
You should know that the lemon can disrupt your pH balance from your face, which means that you should avoid using any of these items on site. As we said you should avoid these 10 ingredients, because they can do more harm than good! We really hope you find this article helpful and don’t forget to share it with your friends and family. Thank You and take care!

 

http://www.naturalmedicinebox.net/10-things-you-should-never-put-on-your-face-number-9-will-completely-disappoint-you/