Yüksek Insan Heqqide

Yüksek Insan Heqqide

-Hayatqa Bolghan Söygüngiz Eng Yüksek Ümdingizge Bolghan Söygüngiz Bolsun. Eng Yüksek Ümdingiz, Eng Yüksek Hayat Chshenchingiz Bolsun…!

-Fridirich NietscheYazarmen: Fridirich Nietsche

Terjiman: Kurasch Umar Atahan

1.
Dunya qarangghulishiwatqan, Quyash qariyip, hararet muzlap kétiwatqan bir dewir yéqinlap kéliwatidu. Üstün Insanlarning nesli qurup, Yüksek ademler qara budunning ayaqliridin yükselgen tozundilar bilen kömülmisun, dep oylap kirpik qaqmay tang atquzdum.
Quza chüsh bolay digende uzaqqa sozulghan kölenggüler yene qisqirashqa bashlihanidi…
Helimu isimde turuptu….
Insanlar wolqandek qaynighan gholghun bir meydangha ketken chéghimda terkidunyalargha xas shekilde bir sarangliq qilmishtim. Toghra, U bir yermenke meydani idi.

Dimesimu bir sarangliq idi, xamsüt emgen insanliq de. Xeliqqe ming ümitte xitap qilip, xuddi hichqandaq bir xitaben herikette bolup baqmighandek ekis sadagha érishelmidim we ming bir ümitsizlikke pattim.

Peqet zawal chüshkendin kéyinla ölükler bilen hayati bedilige xeterge tewekkul qilip, yip üstide mangidighan sérikchilarla manga hemra bolushqanidi. Menmu beden we rohim dolayi beeyni bir jinazigha oxshap qalghanidim. Sabah peyiti yéqinliship kilerken oxshimaydighan bir yéngiliqni bayqidim. „ Yermenkidin, qalaymiqan heriket qiliwatqan putlardin, yéqimsiz ayaq tiwishliridin we uzun qulaqlardin manga ne“ didim axiri.

Men dayim alqinimning üstide tutup kéliwatqan siz yüksek insanlar shuni mendin biliwélingizlarki: Bu mal bazaridek gholghunda hichkim yüksek insanlarning barliqigha ishenmeydu. Bu yerde ulargha köyünüp wayizliq qilsingiz, ular chiraylirini pürüshtürüp, bundaq gepdanliq qilishni biz téximu yaxshi bilimiz, biz hemmimiz teng barawer insanlarmiz, deyishidu.

Hey siz yüksek insanlarni, sizlerni oylisam yighlap kétimen, dayim eshu shorpishane ushshsaqlarning ayaqliri astida yenchilipla keldingizler! Sizlerning heqqingizlarda parang chiqsa qarabudun dolisini qorup, köz qirpip: „ Yüksek Insan püksek insan, deydighan birnerse yoq, hemmimiz tengrining neziride eshit yaritilghan, perqimiz yoq, tengbarawer insanlarmiz“ dep qiqas kötürishidu.

Tengrining neziride he, tengrining neziride shindaqmu?! Peqet u silerning tesewuringlardiki, silerni qaycha bilen qirqip qoyghandek tengbaraber yaratqan mehbudenglar achchiq riyalliqni körüp yoqluq déngizigha chöküwaldi. Gholghundin uzaqlishish hemmeylenni izgülik sharabi bilen tartuqlaydu, Hey yüksek insanlar bir biridin periqlenmeydighan bu ushshaqlar gholghundin uzaqlishinglar!!!

2.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Tengrining neziride he, tengrining neziride shindaqmu?! Peqet u silerning tesewuringlardiki, silerni qaycha bilen qirqip qoyghandek tengbaraber yaratqan mehbudenglar achchiq riyalliqni körüp yoqluq déngizigha chöküwaldi.

Hey yüksek insanlar, ushshaqlarning mehbudisi shunche zeyip bolghangha rahmen siz we sizning meniwiy tüwrükingiz üchün eng éghir tehlikelik barliqidi.

Kemtük, kisel, ach we méyip yaritilghanrning mehbudillirigha qara, Ular yiqilip, qara tupraqqa patarken sizlerning hayatliq yultuzingizlar upuqta parlashqa bashlidi. Insanlar üchün tang atti, quyash tikliniwatidu, kün chüshke qarap kétiwatidu, yüksek insanlarning dunyagha hökümranliq qilidighan waqti kettikche yéqinlishiwatidu.

Bu sözlerni anglidingizlarmu qérindashlirim, menisige yettingizlarmu, teshwishke pattingizlarmu, qorquwatamsizler, béshingizlar qéyiwatamdu, aldingizdiki chongqur uchurumluq hanglardin endishege giriptar boldingizlarmu, dozaq itlirining qorqunchluq wawighan awazi kéliwatamdu?!

Qeni gheyret, gheyret hey üstün insanlar! Biz körüwatqan bu qiyamet qayimi adem ewlatlirining parlaq kélichigining tughum sanjiqliridur! Isa öldi, emdi uning ornida insan üsti iradisining yashaydighan zamani keldi!

3.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hayattin eng qattiq endishe tuyghanlar bugün sorawatidu: “ Insanlar bu qeder jiq jewri-japa we xéyim-xeterlerdin qandaq qilip özini qoghdiyalaydu? Zerdüsht ularning tam eksidin chiqip, ademni chöchütkidek qilip” Insanlar qandaq qilsaq eng tiz yoqulidu?” dep sorawatidu. Zerdusht yene “ Qelbimde peqet insanüsti bar, méningche eng muhim bolghinimu zaten shudur. Asiy insanlar kashki méning umrumda bolsa, ular bilimsizlik, jayilliq, muhtajliq, endishe, ghem, teshwish, namratliq, kisellik we exlaqsizliq patqiqigha patqanlar bolup, rohiy dunyasi allahqa isyan we ademlerge nepret bilen tolup ketkenlerdur!

Hey qandashlirim, insan dise méni eng söyündüridighini yenila Insanlarning déngiz dolqunliridek bir örlep yene chöküshke yüziliniwatqan ötkünchi mawjutliqidur. Hey üstün insanlar sizde manga söygü, hürmet we ümit bergen birtalay nersiler teyyar. Manga kuch-quwet ata qiliwatqini sizlerning boyun egmes jasaritingizler, menggü toxtap qalmas küreshliringizler ey yüksek insanlar!

Sizlerning hayat yolida duchar bolghan japa-mushaqet , xeyim-xeter we dishwarchiliqliringizlarda ching yürektin hürmetleshke erziydighan bibaha jawaheatlar bardur! Hey özining bolmighangha nezergüzirinimu tashlap qoymaydighan yüksek insanlar, sizlerning yalghan-yawadaqlar bilen toshup ketken jemiyettin uzaq, ölsimu teslim bolmaydighan yigane rohingizlar adem ewladining meng´gü medihiyeleshige erziydu!

Bu wapasiz dunyada bugün kichik insanlar egemendur, bular teslimiyet, kemterlik, kichik piyilliq, rehimdillik, sadaqet we semimiyet digendek exlaqi uyushturghuchilardin hiyligerlik bilen paydilinidu.

Qarabodun chishilargha mas kélidighan, qullarning jénigha aram béridighan we qarabudungha yarishidighan nersiler arqiliq sheytandek mingbir qiliqqa kirip üstün insanlarning mürisige dessep, özige yarashmaydighan lekming yollar bilen dunyagha hükmaranliq qilishqa orunidu!

Lenet namertlerge, nepret bashqilarning chapinida terleydighan parazitlargha! Nepret, nepret, nepret!!!

Beziler insanlar qandaqsige eng yaxshi, eng uzun we eng xush shekilde yashaydu? Dep soraydu.Bu sualni sorighanlar bugünki dewirning hökümdarliridur. Qérindashlirim bu hökmaranlarni, bu bir-biridin xuddi hasharettek kichik ademlerni nime qilsanglar qilip, qaysidur bir analarni tepip yoqutungizlar. Bular ajizliqidin birlishiwalghan, bir-biridin hetta özidinmu qorqu ichide uzaqlishalmaydighan barliqlardur. Bularning mawjut bolup turishi üstün insanlarning hayati üchün éghir tehdittur!

Hey üstün insnlar kichik pezilet igilirini, menpeetler kochisida chapqan kichik hiylegerlerni, yalghandin exlaq perdisi arqisigha ötüwalghan qurnazlarni, hasharet tawirli erzimes ademlerni, bir-birige échinip asanla yawashliship we yumshap kétidighanlarni, qolidin milletige paydiliqraq birer ish kelmeydighan düshmenlerge teslim bolghan rengwazlarni yoqutunglar!

Düshmen´ge teslim bolup yashighandin perishanliqqa chüshken téximu yaxshidur! Gerchek bolghini sizlerning bugünkilerdek yashashni rawa körmigenligingizlar üchün emes, bilmigenligingizlar üchün söyüniwatimen. Chünki bu shekilde yashisingizlar eng toghra qilghan bolisizler!

4.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey Üstün Insanlar, Yüksek Ademler
Üstün insanlargha, Yüksek Ademlerge xas jasaritingizlar barmu qérindashlirim?! Eger bar Bolsa téximu yaxshi. Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Jasaritingizlerge ichingizlardin qayilmusizler?! Shahitlar aldida peqet insan jasaritila emes, belki tengrilermu lal bolidighan Bürküttinmu yüksek tebiyetlik bir xaraktérgha sahip ikenligingizlargha ishenchingizlar kamilmu ejiba?!

Qara Budun, hey Qara Budun… Halinglarga way silerning. Sésighan üzümlerdin qetridek sharaplarning chiqidighanlighini oylimisam…..
Hey Qara Budun…Soghaq rohlar, qullar, tilemchiler, qelenderler, qéchirlar, körler, serxushlar, tul xotunlar…
Bular méningche hergiz körünginidek anche jessur emestur. Jessur bolmaq üchün awal qorqushni bilish, andin uni yéngish kirek bolmaqtadur. Tik qiyalargha ghurur bilen baqmaq lazimdur. Xeterlik hanglargha qaraqushlarning közi bilen nezer tashlishimiz we tik qiyalarni yirtquch qushlardin Shahane bürkütlerning tirnaqliri bilen, tüwigiche paturup we Qan chiqqudek qarmallap tutushimiz lazimdur. Hayatliq yolidiki Mana bu shertlerge layiqlarni jessur, üstün we yüksek dep ataymiz.

5.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
“Insan Osal birnerse” didi manga jüret qilip ulardin eng küchlük sanalghanliri. Sözidin “Adem xam süt emgen nerse, hayawandin better nime” digenlik chiqip turatti. Kashki digenliri toghra bolsa nime dey. Xatalashti, ularning insanlardin yamanlawatqan teripi, insan tebiyitidur, küch, jasaret we alahiydiliktur.Barliq pozitip yamanliqlar insanning küch-qudritidur. Bu seweptin, awu ejepmu yaman ademken, shunga ghelbe qildi, deymiz! Bu elbette qayidilerge uyghun bolmighan namert yamanliqlarni körsetmeydu. Insan Téximu yaxshi, parallel halda téximu yaman bolishi lazim! Mening dewatqinim eslide: Insanlar eng yaxshi ishlarni qilish üchün, eng yaman ishlarni qilishqa jasaret qilish lazim!

Insanliqning pütmes we tügimes mushaqetlirige qatlan´ghan kichik ademler üchünmu bu eng toghra chiqish yolidur.Insan neziridiki büyük gunahlargha tewekkul qilmay turup büyük yaxshiliqlarning derwazisi hergizmu échilmaydu! Men büyük gunahlargha baghlan´ghan yollarnining tolisining zeperler dergahigha sozulghan awuntulighini obdan bilimen. Bu dewatqanlirim qulqi uzun sheytanlar, tili neshter yilanlar üchün emesdur! Her söz, söz sözliyeleydighan herqandaq bir éghizgha yarashmaydu.Söz söz yarashmaydighanlar üchün yiraq nersilerdur. Qoysiman éghizgha layiqlarning aghzidin bundaq kelimiler tökülmesligi lazimdur elbette!

6.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey üstun insanlar, siler méni buzup qoyghanliringlarni tüzeydighan adem dep zengétemsizler taza qawriyalmidim. Yaki silzlerni yumshaq kirislolarda, mamuq tösheklderde hozur-halawet sürdürmek üchün bir memur ispati bilenmu aldingizlarlargha keldim?! Yaxut siz heyranlirimgha, chöchigeklirimge, yolidin azghanlarimgha, hozurini qachurghanlarimgha yénik chiqish yoli körsetmek amaj bilen bir ish qilishim kirektur belkim…!

Yaq, yaq, yaq…Üch qétim yaq! Put-qolni tashlap we her terepke sozup hözur ichide yashash üchün aringizdiki eng qimmetlik hésaplan’ghan kishilerning ömri we hayati bedel tölen´gen bolishi lazimdur! Yolingizlar barghanche téximu tik, téximu téyilghaq we téximu xeterlik bolishi lazim. Adem peqet bu yol arqiliqla chaqmaqlar her tereptin oqtek urulup turghan, boran we shiwirghanlar howlap turghan yükseklerge chiqar we kök téshidik chéqilip, yamghurdek yaghar! Üstün insanlarning yéri Güldürmamalargha yarishidighan bir yüksekliktedur! Méning chüshenchilirim bu yol arqiliq, men ima-isharet qiliwatqan upuqlargha qeder baridu!Sizlerning kichik, qisqa we inchike bexitsizlik we sepaletliringiz bolsa bolmamdu, manga ne? Buning men üchün hichqandaq bir ilge körsetküchiligi yoqtur…

Sizler chekken iztirap we teshwishler téxi qudret tépish yoligha méngishingizlar üchün taza yiterlik emestur. Bundaq diyishimdiki sewep bu azap-oqubetler bashqilarning emes özengizlarning wabalidin qaynap chiqiwatidu. Henüz téxi béshingizlargha kelgen düshmendin pushqurghan mehkum milletlerning achchighini his qilmidingizlar!Manga qarita bashqa türlük sözlisingizler, perwayim pelek, xalighiningizlarni qilingizler, yalghanchiliq destidin jehennemde artuq tilingizlar köyidu. Sizlerning chekken achchiqliringizlar tebiyki méning achchiqlirimgha hergizmu oxshimaydu!

7.
Hey üstün insanlar, yüksek ademler, qelbingizlarni yükseklerde tutungizlar! Rohinglarda shanliq kélichekning gül-chikekliri muzdek küpkök renglerde échilsun! Dehshetlik tagh shamalliridin kèyin qara bulutlardin qismetning iztirapliq yamghurliri yaghsun artuq!
Heywetlik güldürmama, chaqmaq we chéqinlarning manga dostane muamilide bolishi manga yetmes! Köktikilerni yerge chüshürmekni istimeymen. Köktikiler men üchün qilishqa tégishlik bolghanlarni eng awal bilishi lazim bolidu. Méning hikmetim uzaun zamanlardin béri goya yamghur bulutlaridek topliniwatidu. Toplanghanche téximu sakin, salqin we qarangghuluq bolidu.Chaqmaqlar, Chéqinlar we Gldürmama dep nam alghan Kök gürültiliri mana mushundaq bulutlarning herkitidin shekillinidu. Ot bilen suning, issiq bilen soghaqning öz-ara urulishi ulughwar hadiselerning ayan bolishigha qeder dawamlishishi lazim! Men insanlargha nurluq chiraq bolushni emes, közni yumup achqiche ghayip bolidighan közlerni qamashturghuchi kök gürültisi we chaqmaq bolushni terjih ettim. Qarangghuluq yoruqluqtin qachidighan insanlar üchündur. Yoruqluq üstündur. Shundaq üstünlikning alamiti bolghan özemge mensup mensup mensup bolghan kökgürültisi ularning gheplet uyqulirini buzup, altun qanatliq xorazlarning chuqanlirigha oxshash, ghepletke patqanlarning xunükleshken we harghin közlirini parlatsun!

8.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey üstün insanlar, ghaliplighingizlar üchün mendin zinhar bir nerse telep qilmangizlar! Özlirining hökümaranlighi üchün bashqilardin yardem istigenlerde sinsiy bir saxtakarliq we jinayet ishlesh beqararliqi bardur. Bolupmu ular büyüklerde bolushqa tégishliklerni kichik hésaplan’ghan ushshaqlardin telep qilsa bu bir yamanliqning alamitidur. Bu oyun buzar bayqushlar büyüklük heqqide kichik méngidarlarning zéhnide birqatar shühbelerni peyda qilidighan yaramaslardur! Hey hichnimedin memnunluq his qilishni bilmeydighan palpal közler, menpeetke shehwiti heddidin ziyadeler özenglarning ejellik qusurliringizlarni bilemsiler?!
Hey Exlaq, erdem we pedisheptin yoqsunlar, özliridin yüz hesse, Bezide Ming hesse chong lap atidighanlar, yalghan exlaqliringlar, yasalma hürmetliringlar bilen ademlerni hetta tengrilernimu aldaysiler we axirsida özliringlarning saxtikarliqliringlargha özenglarni, bir amal-charelerni qilip ishendürisiler. Zeherlik we yirtquch haywanlarmu silerdin ademiylikte xèli üstün turidu!
Xeter we rezillik etrapni nepes alghusiz qaplap ketken bu dunyada üzümler qara patqaqlarda, baranglar erishalada parlaq quyash nurigha qaqlinar halgha kelgen, gül baghchilirini taghlar makan tutqan bir dewirbu!
Hey yüksek insanlar, hey üstin ademler, bu özliri kichik emma igiz yerlerge jaylishiwalghan siwir-sineklerdin qattiq ihtiyat qilingizlalar! Bugün özengizlargha mensup bolghandin téximu qimmetlik we etiwar bir nerse yoqtur bu jahanda. Bugünki awamda barmu bu üstün insanlardiki bir qatar möriwetler!? Yoq, yoq, yoq. Sen bugün hemme yerde qewmim we makanim digenler bilen Xayinlar we munapiqlarning ornining almiship qalghanliqini kördüng! Sen Bugün chong bilen kichikning, tong bilen pishshiqning, toghra bilen xataning, aq bilen qarining, heq bilen naheqning, güzellik bilen rezillikning, perqitelmes bolup qalghanliqigha shayit boldung!
Atalmish Xeliq digining dorust körün’gen egrilerning düshmendin tartip reqiplergiche bolghan jughrapiyediki ghayet chong toplimi bolup, her zaman yalghan-yawadaqlarning arqisidin kichik balalardek yügrüydighan maymunsiman Ademlerdin Shekillen’gen janiwarlardur! Xeliq digining bir ottin Apiride bolghan déngizdur! Pezilitingni kime qilip üzmiseng gheriq bolup kitisen.
Xelqining sen bilen bolghan musapisining yérimi muzdek, yèrimi ateshtindur! Gah solgha, gah onggha, gah astigha, gah üstige qarap tepekkur qilisen….
Musape sirlarning kitabidur, menzil boylap oqu we chüshen uni!

9.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey Üstin insanlar, yüksek ademler, rohigha chökken ghaliplar, ochuq ashikare yashash sewdasigha chüshkenler, asan ishinip ketmenglar, qeliblerning chongqurluqlirini mexpi tutunglar, siringlarni éyitmanglar! Asanla ziyan-zexmetke uchraydighan qarabudunlarning üstünlüklerni ayaqastigha alidighan künibu. Qara budunlarning chömülidek toplushiwélip, ming teste tiklep chiqqan butlirini bugün yiterlik bahanelerni tépip chiqip kimler chéqip tashliyalaydu!? Palanchi we pokunchilar anayerda jesetlernimu inadigha ikna éterler; Ne yaziqki nedenleri bayan qilinsa xeliq tabakasi buninggha yenila ishennes. Bular illetlerge ishinip, heqiqetlerge ishenmesler. Belkim bir qétim bolsimu natoghra bolghan shühbelik yollar bilen heqqaniyet ghelbe qilsun. Bashqilar qaysi bir küchlük xata bu ulugh zeperning otturigha chiqishigha sewepchi boldi, dep sorashsun, hey rezillik dunyasidikiler.

Hey üstün insanlar, yüksek ademler hemme nersidin xewerdar bolup ketken, sizge qarshi kin we nepret besligen bilermenlerdin uzaq turungizler! Xili xili, guli güli bilen, digen gep bar emesmu.
Bu bilimi bar emma sapadin yoqsun insanlar sizlerdin nepretlinidu, heset we körelmeslik otida quldek azap ichide tolghunidu. Chünki bular izgülüklerdin qisirdurler! Soghaq we qurighan köz sayipliridur bulardikisi. Qelbide üstün insanlargha we yüksek ademlerge kin besligenler del sazliqlardiki qara patqaqlar arisida yashaydighan zeherlik ushshaq yilan we chayanlargha oxshaydighan mexluqatlardur. Yénigha halimhadis kélip qalghan mesum qushlarning qanatliri, kütülmigende purride tozup, söngekliri érip hayatliqiri nabut bolar. Bu kichik qushlarni tirik yutqan janiyler tola yalghan éyitqanliqtin qursaqliri yoghunap, burunliri asmangha qarap qalghan bolup, körgende ademning köngülliri élishurler. Charesiz halda ularning yalghan sözleshke mejbur bolghanliqi, ularning kechüriwétishke layiqlighini hergizmu bildürmeydu. Ularni kechürishke sewep bolghan hadisatlar hergizmu heqiqi insan söygsi we merhemitining alamiti bolalmaydu.

Bu ushshaqlar shekillendürgen jemiyette müjimellik ichige örmüchük torida qawilip qalghandek toxtap qalmaq we boshatqusiz derijide matilip qalmaq heqiqetlerni bilishning axirqi pellisi emes. Sogumish rohlargha ishenmenglar, gerchek hadisilerdin xewiri bolmighanlar yalghan sözliyelmeydu. Bir-birining közige qarap turup, özara yalghan sözligen we yalghanlargha ishinip arqisidin yügüreydighan bir top ademlerdin uzaqlishingizlar!

10.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Hey Üstün Insanlar we Yüksek Admler, yükseklerni könglingizlerge pükken bolsingizlar özingizlarning put we qollirigha tayiningizler!!! Özingizlarni bashqilargha toshutmangizler, natonush méngilerning isharitige muhtaj bolmangizlar! Ulughluq we küch öz kuch-qudritige tayinip tik turmaqtur!

Peqet Atqa mindingmu, mushaqetlirige qatlinishing ijabetmesmu? Atni qeyerge qarap chapturdung? Xeyriyet Dostum, atqa minip ulashqan choqqilarda tokirangship, ong-tetür dessep we kikechlep yürmisengla bolatti! Hey At migen yüksek adem, yükseklerde tongup titiresh sanga yarashmaydighanliqini bil we derhal charesige baq! Herqanche sirilip we sentürülüp turup oynighan usulmu tokirangship mangghandin we tüz yolda yiqilip ketkendin yaxshidur! Mes halette deldengship yürüp oynighan usulgha lenetler bolsun! Segek bolmighan mingening qolidin nime kilidighanliqini hemme adem béridu.

11.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Yüksek rohluqlar qangha we issiq göshke étilip turghan yükseklerni makan tutar Qaratallargha oxshaydu!
Hey yaratquchilar, hey üstün insanlar, hey yüksek ademler ademizat tarixtin béri özlirining etrapqa yardem izlep telmürüp turghan mesum ewlatlirighila hamildar bolup keldi. Mesumluq yaxshiliq élip kelmidi. Yashash üchün öltürüshkela yol baridi. Öltürüshke ketken yolda adem qéni deryadek aqti. Kim bolsa bolsun zinhar aldanmangizler, eng yéqiningizlar kimler? Eng yéqiningizlar üchün köyüp we pishishtin bashqa yene nimelerni yoqtin bar qilalidingizlarki. Halingiz otturda turup, buqeder heshem we temennaning zadi kérigi nime? Üstün bilgen Butlaringiz patqaqta turarken, burunlaringiz nime üchün hawalarda kezsunki?! Hey erdemlikler, bir qachigha bir tawaq su patidu. Siz sizlerge yarashqanni qilingizlar, uning, buning üchün emes, yenila özingizlar üchün. Bashqilar üchün, dep özni semiritidighan, samanning astidin su yügritidighan wes uni léyitip béliq tutidighan kichik ademlerdin éhtiyat qilingizlar! “Yéqinlirim üchün…” dayim kichik ademlerning exlaqi bolmishtur! “Ber gülüm al gülüm”, “Awal qol qolni yuysa, andin ikki qol chiqip yüzni yuyar,” “ Her ish birbirige qarashliqtur” Dep shuar towlighanlarning tolisi yardem bérishke emes, élishqa ihtiyaji bolghan kazzap ademlerdur!

Hey yaratquchilar, eger yüksek erdem sahibi we üstün xaraktér igisi bolmisingizlar hamildarliq istigi we hamiylelik qedri sizlerning öziningizlarning shexsiy ishigha téximu yarashtin bashqa zinhar bir qutsalliq hésaplanmaydu! Buwaqlar qursaqtaiken özining közliri bilen sizni körelmigen teghdirdemu, söygüngizlerni qelbige yoshurup, sizlerni izah tartquzup, yaman gherez bilen sizlerge ghum saqlap ösüp yitilidu. Sizlerning pütün söygüngizlarni we muhabbitingizlarni perzentliringizlargha bérish ata-aniliq buruchingizlardur. Perzentliringizlar sizlerning eng yéqiningizlar, esiringizlar we öp-öz iradingizlar bolishi lazimdur. Ne yaziqki gül térisam tiken ündi, qurighan shaxta anar pishti, digen gepler bar chonglar arisida! Pelek bezide onggha, bezide solgha iradimizge baqmighan halda sarangdek chörgileydu. Emma söygü we merhemet, adawet we nepret meseliside ewlatliringizlar sizlerdin miras qalghanni hayatigha endize qilip yashaydu! Ewlatlarning söygü we merhemiti yene perzentliri üchündur! Shunga perzent terbiyesi meselisi aile we milletning chongqur we nazuk ichki ishi bolup, yatlarni yeni milletning düshmenlirini bu ishqa arlashturmasliqqa kapaletlik qilingizler!

12.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey yaratquchilar, hey üstün insanlar, hey yüksek ademler méyiplarni tughushqa tereddüt etken kiseller jinayetkardur. Tughulush ismi-jismigha yarisha bolishi lazimdur. Tughulush aldida turghini yenela kiseldur. Bundaq ewlat qaldurushqa qarar bergenler bolsa menggü érighdalmaydighan pasiqlardur!

Bala tughush xatunlargha nisbeten bir sorundur. Elbette keyip berdi, dep perzent sahibi bolmas adem digining. Tughulghan balilarning her tereptin saghlamliqini tepsili hésap kitap qilish kirek! Aghriq tuxum tughush aldidiki Toxularni tughush istiki esir alghan bolidu we shiér yézish istikige giriptar bolghan shairlarni eser yézish istiki sayritiwétidu. Hey yoq nersini bar qilishqa hérismen ushshaqlar, sizlerde bir süre taza pakiz bolmighan illetler bardur. Bu sewep bilen pakizlanmaq üchün bashqa charege qarighanda ana bolmaq yolini tallash yenela aqilaneliktur. Yéngi bir bala, ah neqeder yéngi meynetchilikler bilen dunyagha kélidu-he?! Toghra, Hey yoqni bar qilmaqchi bolghan analar, bir bala tughushtin awal rohingizlarni we boyingizlarni sugha sélingizler we perzentingizlarni pakiz rextler bilen zakidap, pakiz ishlar üchn terbiyelep chiqingizler!

13.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hökmaranliq dayiringizlarda peqet erdemlik yolida bolmangizlar kirekmektedur!!! Mumkinchiliq bolghan ehwalda özingizlerdin melum bir istekte bolushtin saqliningizlar. Bowiliringizlarning erdemlik chighirini boylap heriket qilingizlar we dadingizlarning qutluq izliridin hedepke qarap xuddi bir oqtek uchingizlar! Oghullaringizni jenk meydanlari üchün jessur yétishtüringizler! Qizliringizni milletning parlaq kélichigi üchün yétishtüringizler! Eger aile we perzent heqqidiki ishlar mana mushundaq bolmisa yükseklerge ayaq bésish imkaniyitige érishkili bolmaydighu deymen?!

Deslepte yüz bérish ihimali bolghan xataliqlarning sadir bolup qélishining aldini almaq aqilaneliktur sizlerge hey üstin insanlar, yüksek ademler! Ata-Bowilliringizlarning jinayet ishlep, gunahkar bolghan meydanlirda „Süttin chiqqan qozadek aq, Séghizxandek saq“ boliwélishtin nomus qilingizlar!

Xotun xexke, haraq-sharapqa we tongguz göshige mestane bolghanlarning kendi nefsidin insap we ippet telep qilishi nimege oxshaydu sizlerche?! Bundaq xumsilardin yaxshiliq kütüsh sarangliqtinmu éship kétidighan bir türlük éghir kiselliktur! Bundaq bir xil mexluqlarning bir, ikki yaki üch xotundin ewlat körishi insanliqqa qilin´ghan haqaret bolmay yene nime bolatti! Bundaqlar teqqiyler we mederisiler qurup, ibadetlerni sözsiz yérige keltürp, saqal-burutni bolishigha qoyup bérip, pishanisige ewliya ezem, dep yéziwalsimu yene saranggha oxshash külüp qarap turmastin digülikimizni ochuqtin ochuq yüzigila diyishimiz lazimdur! Bundaqlar özi üchün bir saranglar sanatoriyesi yaki hapisxane inshah ettürgen bolsa, teqdirge shayan ish bolatti, toghrisi. Peqet bundaq bolishigha ishenmeymen, bu asmandiki ghazning shorpisini ichip chüsh körgendinmu artuq axmaqliqtur!

Ne yaziqki biz yirgen´gen bezi nersiler, pakiz téritoriyemizde yétishidu. Ichimizdiki gacha, gas, qarighu we dötlermu shundaq bolidu…! Jemiyitimizde bundaqlarning yalghuz heriket qilishi paydisiz bolghachqa, türmilerge tashlash we lagérlargha solash tewsiye qilinmighachqa, ulargha jinayetchi ispatida emes, xasta adem ispatida hemra bolush keskin teshebbus qilinidu!

Dunyada terkidunya bolup, chöl-jezirilerni makan tutup yashawatqanlardinmu rohiy we jismaniy tereptin paskinilishhip ketken yene bir nerse bolmisa kirek! Chöllerde yilan we chayanlar siyaqigha kiriwalghan sheytanlar makan tutqan. Ular sanga altun-kömüsh we aywan-saray wede qilghan teqdirdimu özengni heqiqet tarazisida mustehkem tutalishing lazim! Eshu kir saqalliq, köp xotunluq ademiy haywanlardin yalghuz jinlar´la emes, belki sheytanlarning tongguzlirimu seskinidu. Jin we Alwastilar bundaqlarning etrapini, hergizmu boshtin boshqa tashliwetmeydu!

14.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!Yüksek ademler arisida küreshte iken korqunchaq, düshminidin tartinip turidighan, yaxshi taqlap heriket qilip, shiddet bilen sekrep hojum qilalmaydighan qaplansiman bejiriksizlerni kördüm. Hey bejiriksiz üstün insanlar, yüksek ademler yan teripingizlardin nezer tashlidim, ajizliqliringizlar ashikare bolghangha qeder. Sizler atlash, taqlash, sekresh we zerbe bérishte telepke layiq emeslikingizlarni körsettingizler. Hijarap turghan isheklermu sizlerni mesxire qiliwatidu. Lenet bolsun!

Peqet hey zerer oyunchilari, qilalmighudek jengk meydanida nime bar sizlerge?! Sizler oynamaqni we alay etmekni ihtiyajingizghe qeder özleshtürelmedingizlar! Her zaman bir büyük kemterlik étigha miniwalghan axmaqlardek, oyun meydanida peqetla olturup baqmighandek yalghanchi tawirlarni bizge körsetmengizlar!

Sizlerning qilishqa tégishlik erdemleringiz köptur. Hey üstün insanlar, yüksek ademler, Sizlerning büyük bir hamlede meghlubiyetke uchrap, héliqi attin yiqilishingizlar, sizlerni shöhretperest buzuq insanlarning arisigha kirgüzüsh üchün sewep bolalmaydu. Herqanche qilsingizlarmu sizlerni u yerge kirgüzmeydu. Yaxhi bolushmu, yaman bolushmu, set bolushmu, güzel bolushmu qiyin yollardin ötidu.  Ularche bolghanda sizler buzuq insanlarsiniz, uhalda, bu nedendin teripingizni tutqan insanlarning hemmisi bozuq sanilamdighandu, bu buzuq mexluqatlargha nime dep xitap qilghan bilen bikar!?
Isit sizlerge bergen meniwiy sharaplirim. Bürkütlirim, Arislanlirim we yilanlirimgha bergen bolsam kin we nepretni terik eylep, muhabbet we söygüge chömülüp, mungluq küylerni chélip, tesirlik naxsha we qoshaqlarni oqup, maharet bilen usulgha chüshetti bu kamghiche!
Way bularning haligha, lenet bolsun qelbi söyü we merhemetke yoqsun bolghanlargha! Way, bularning haligha! Ularning oy-xiyaliche bularning sewebidin pütkül insanlar basharisizliqqa uchraydu, senki.

15.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!Bir nerse neqeder isil yiltizdin köklep chiqqan bolsa uning yultuzi shunche yüsekte parlighan bolidu. Hey yüksek insanlar hemmingizlar kütülgenlerge qarighanda muwepeqiyetsiz yaritilghan barliqlar emesmidingizlar?! Toghra kamtüklük we mejruhluq jismingiz we rohingizni quluplap, Jasaritingiz kumpeykum bolup ketmisun yene. Buningda heyran bolghudek yene nime bar?! Téximu jiq nersiler mumkindur. Özingizlargha téximu yarishidighan shekilde külüp turup yashashni ügüniwalalisangizlar eger ajayip bir ish bolghan bolatti. Sizler kemtük we ölchemsiz eser bolup törelmish ikensizler, mushaqetlerge bash egmestin mukemmellikke intilish tebiyitingizlardur. Buning yene qandaq heyran qalghuchiliki bar hey yaritilshtin yérim qalghan mexluqatlar. Hey yérimi sunuq yaritilghan mexluqatlar, ichingizlardiki insan kélichigi rohingizlarda hich bésim peyda qilmaywatamdu?!

Insanlar eng uzaq we eng chongqur we eng yüksektiki yultuzlardek qudretliktur eslinde. Bularning hemmisi sizlerning chanaqliringizda lawa we wolqandek shiddetlik heriketlenmeywatamdu?!

Talay janlarning hasharetler kebi berbat bolishigha chöchüp ketküdek nime bar? Özingizlar éhtiyajliq bolghangha qeder qénip, qénip külüp yashashni ügüniwélish, nime digen chong bexit sizler üchün.

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler yene neler? Yene neler, yene neler mumkindur?!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler etrapingizlarda yene neler bolghanliqini bilemsizler?!

Birlikte nezirimizni aghdurayli, zadi emeliyette hazir nime ishlar yüz berdikin. Bu dunya özige oxshash kichik we qimmetlik bolghan yene qandaq bayliqlardin terkip tapqan bolishi mumkin?! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler etrapingizlargha kichik emma qimmetlik mital, tash we jawaharatlarni tizingizlar! Bularning altunning digeridiki qimmiti ademge jismaniy we rohiy jehettin shipatliq béridu! Mukemmel bolghan nerse ümit chirighining piliküchige menggülük ot tutashturidu.

16.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hazirghiche bolghan ariliqta erizlerde tilgha élinghan eng chong gunahlar nimiler idi?! “Külgenlerge uwal” ghu deymen. Bu sözni qanun´gha kirgüzsh üchün aghzidin tunji qétim chiqarghanlar yer yüzide külgidek birnerse tapalmighan bolghiymidi ejiba?! Eger yénida undaq bir nerse yoq bolsa, izdep baqsa bolmasmidi?! Bir kichik balimu izdinip yürüp axiri özini küldüridighan birer emekni tépip chiqidu.

Bu qara yürek adem yaritilghanda söygü we merhemetni bilmeyti. Xapiliq we shadliqni his qilalamayti. Yürigi tashtek, qéni muzdek bir ademti, ömride külüp baqmighan, külgenni yaman alidighan, külüshtin biseremjan bolidighan. Bu adem külgenlerni körse ichide yash töküp, chishlirini ghuchchurlitatti! Bu adem külgenlerni körse ichide ghum saqlayti! Bu adem külgenlerni körse özini özi dumbalayti! Her xil bexitsizlikler ademge ademgerchilikni ügetti!

Söymigen we muhebbet baghlimighan yerde nepret höküm süridu! Yashisun nepret we muhabbet! Muhabbet bolghan yerde lenet we shiddet bilen ish qilishimizmu kirek bolidu? Qanaitimche bu biz adem ewlatliridiki bir zewiq buzuqlighidur. Bundaqken külüsh we tebessum qilishni chong gunahlar tizimlikige kirgüzgen u ademde muheqqeqki zewiq buzuqluqi bardur. Gunahlarning  Qara budun tabakasindin kelgenliki ihtimalgha eng yéqindur. Muhabbet bilen Nepret qoshgizektur. Nemening xapiliq, nimening shadliq ikenligini bilmigen ademlerning qelbide söygü we nepret iznasi bolmaydu.

Bu jinayetler tizimlikini turghuzghan adem söygü we muhabbet yoqsunidur. Külüsh chong jinayet uning neziride xuddi yighlashmu shu! Külüshni jinayet disek, yighlashnimu shundaq dimey amal yoq. Undaq bolishimu natayin eslide, amal bolmaydighan ish yoq. Pütün büyük söygü alimige mensup insanlar kichik we közge charpmaydighan yaxshiliqlardin xushlanmaslar elbette! Büyük söygü we muhebbetke mensup ademler téximu chong shadliqlardin zoq élishqa hérismen kélidu muhtemelen!

Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler bu xil özgiche insanlarning yolini teqip étingizlar!Üstün insnlar we yüksek ademlerge enggel bolmaq rohiy xastalikning alamitidur.Bizni bizar qilghan Xeliq tawridur, xeliq hayatqa we dunyagha yaxshiliqi we yamanliqi éniq bolmighan chüshüniksiz tawir bilen nezer tashlaydu!

17.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Pütün bu ulughluq, yükseklik we üstünlükning sahibi bolghanlarning yolliridin chékiningizlar, ilgirleshlirini tosimangizlar! Bularning shunche éghir, yötkesh qiyin bolghan putliri we soghaq shundaqla qarangghu qelibleri bardur! Ussul oynap, shijaetlirini namayan qilishni bilmeydu, qandaqsige bular yene ademlerge erzimes kishilerdek tesir béridighandu?! Dunyadiki barliq yaxshi sheyiler bulargha egri bir yol arqiliq yéqinlishidu. Bular qilghan ishlirida özlirige oxshaydighan zowulilarni rastlap turup muzdek tonurlargha nan yapidu. Ichlerindin chiqiwatqan ipadidin külgen´ge yéqin bir nerse étilip chiqidu! Démisimu barche güzellik külümsirigenlerdedur!!!

Bir ademning özi bilidighan yolda bolup bolmighanliqini uning qedemliridin bilgili bolidu. Külüsh we Yighlash insanlarning qimmetlik ikki engüshteridur! Méning heriketlirimge qaranglar, mendek kim özini sennet arqiliq ipade qilalaydu?! Xuddi manga oxshash peqet meqset-muradigha yéqinlashqanlar Hayatliq sharabi bilen serxush bolghanlar, manga oxshash shadliq ichide usul oynaydu!

Men usul oynidim emma resmi tamlargha ésip qoyilidighan resim halitige téxi kelmidim. Uningdin bashqa turuqum bir tash kebi qattiq we turghun emes, usulluq pigura hasil qilghan özem söygen bir heriketke esir halettemen. Men heriket yeni usul mestanisi bir rohni yüdüp, ochuq we ashikare halda ademler mighildap yürgen tar kochilarda xuddi özem yalghuzdekla méngip yüriymen!

Yer yüzide hözün we patqaqliqlar köptur. Emma put-qoli chebdes bolghanlar uning üstide mahirliq bilen süpürlmish muzgha chüshken sennetkar tenherketchilerdek usul arqiliq güzellik ata qilishidu!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler, hey reqqasliqqa mestane qérindashlirim qelibliringizlarni yüksekte tutungizlar, rohingizlarni téximu yükseklerge ittiringizlar! Putliringizlarni we Aqqu qanatlirigha oxshaydighan qolliringizlarning samalarda qiliwatqan herkitidin hayatliqingizlarni, darwazlardek bashlar üstide perwaz qilduringizlar, ayaqlar astidiki milyonlarni heyran heste qaldurup zoqlanduringizlar!

18.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!!
Külgenlerning taji hemishe altun chichektindur. Men bu altun tajni kéyip usul oynap, özemning külkelirimni qanghuche qutluqlaymen. Bu ishni mendinmu yaxshi qilidighan adem bilen téxiche qarishilashmidim. Men eng yaxshi muzikiani chalidighan, naxshani oquydighan, usulni oynaydighan, külidighan hetta yighlaydighan bir perishte! Men etrapimgha üstün insanliqni, yüksek ademiylikni
we mehri-muhabetni, kin we nepretni chachidighan qanatliri yoshurun perishte!
Éghir we salmaq Rekkas Zerdüsht we chüshenchiliri bilen sheret qilip belgü Bergen qushtek yénik zerdüsht, uchushqa teyyar Zerdusht mendurmen. Pütün sheyilerge shepe, qushlargha isharet bergen her sheyi we hadisige mena bergen, her ishqa hazir jüretlik we jasaretlik Zerdüsht men bolimen!

Men Palchi Zerdüsht, külgen Zerdüsht, yighlighan Zerdüsht, Sebirsiz bolmighan Zerdüsht, Erkin we hür Zerdüsht, Usul oynawétip sekreshlerni, taqlashlarni we atlashlarni epleshtüridighan Zerdüsht ispati bilen altun yapraqlardin we gül bergliridin apiride bolghan ajayip bir tajni özemning béshigha kiydüriwatimen!Hey xalayiq, men külüsh we yighlashning, Nepret we muhabbetning, Güzellik we Rezillikning padishahsidurmen!!!

19.
Hey Üstün insanlar, Yüksek Ademler, Sizler Her Zaman Qelbingizlarni Jasaret we Ishench Bilen Yükseklerde Tutingizlar!!! Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizni yükseltingizlar! Yükselgenche putliringiznimu unutmay yüksélIngizlar! Hey usta reqqaslar pachaqliringizmu hem samagha toghra heriket qilsun. Téximu murekkep bolghan bashlaringizlar zémin´gha toghra igilgen halda söygü we merhemetni ipadileydighan heriketler bilen usulning güzellikini namayish qilingizlar!

Bexit we shadliqta bizge ülge bolghudek arislan we yolwas tipliq éghir we heywetlik haywanlarmu bardur bu dunyada. Tughma yer yüzide zeperdest turalaydighan, tüz tapanliq pil we tögesiman haywanlarmu bardur bu alemde! Bular bashlirining üstide turush üchün küresh qiliwatqanlargha meghrur nezer tashlap, ularning zehmetlirige birlikte qatliniwatidu!!!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni téximu yükseltingizlar!
Hey qérindashlirim pursetler qoldin kétip sarang bolup qalghandin, her kelgen ametni qoldin bermeydighan bir usul sewdasigha aylan´ghan eladur! Aqsap, dinggoslap yol yürmektin, hayat yolini hereng-sereng dessep usul oynap boysunduridighan reqqas bolghan ming ewzeldur!

Sizlerge shu telimni bérishni layiq kördüm: Unutmangizlarki herqanche nachar we osal bolghan nersiningmu ikki ademni qanaetlendüridighan ters terepliri elbette bardur!Mukemmellik bir ayratquchigha mensup alamettur!

Eng nacharlarningmu usul oynashqa bap kélidighan ikki paqalchigi bardur! Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim toghra paqalchekler üstide mezmut turushni ügüningizlar!!!

Hey yüksek insanlar we üstün ademler shunche qilsaqmu qarabodunlargha ayit bolghan perishanliq we chuwalchaqliqlardin toluq qol üzüp bolalmidingizlar! Xeliqning toplushup chuqan-süren ichide béshigha nimedur bir nersilerni kötürüp xuddi maymunlardek churqilashliri manga heqiqeten intayin bimene we sachmasapan körünidu. Peqet bugün undaq bolmay yene nime bolmaqchiydi? Bugün toplushup üstün insanlar we yüksek insanlarni ayaqlar terepige ittiridighan kamtük xeliqlerning künidur.

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Taghlardin uchup kéliwatqan shamallargha egishingizlar! Bu shamallar özining muzikalirigha usul oynap, dalalarni we déngiz-okyanlarni titriteleydu. Isheklerge qanat taqighan, chishi arislanlarning sütini emgen, qara bodunni dehshetlik boran-chapqunlargha oxshash süpürüp tashliyalayighan taghlardin esken bu jessur rohluq qudretler menggü yashnisun!

Pütün sun´ghan ishikler we tökülgen yapraqlargha we etrapni qaplighan exlet-uxletlerge düshmen we pirtina bolghan bur roh we qara patqaqliqlar arisida usul oynawatqan qudret igiliri yashisun!

Qara bodunning rengwazliqi, niyiti buzuqlighi we achközligi üchün qelbide nepret yétishtürüp, wehshiy düshmen bolghan jessur rohlargha uzaq ömürler yar bolsun!!!

Bu yüksek taghlardin uchup kelgen boranlar rezilliklerni süpürüp tashlap, güzelliklerni apiride qilip, heq-adaletning yérini üstün qilidu! Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim sizler üchün yaman bolghini shuki eng nachar ehwaldimu patqaqliqlar we sazliqlarda süpürilgen muz üstidikidekla usul oynashni ügüniwalghanlighingizlardur!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizlarni yükseltingizlar! Sizler kemtük we buzuq yaritilghan bolsingizlar, buning yene qandaq saqinchesi bolsun?!

Hey üstün insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim qelibliringizni yükseltingizlar! Hey qérindashlirim Téxi jiq ishlar sizlerni kütüwatidu. Külüp turup iztirap we perishanliq dawanliridin éshishni ügüningizlar! Sizler oynighan maharetlik usullar qelbingizlarni choqum yenimu yükseltidu! Ghurur we wijdaningizlarni téximu yükseltingingizler we téximu jarangliq külkiliringizlar, nale-peryatliringizlar, muzika, naxsha we usulliringizlar bilen hayatliq mushaqetlerni boysundurup, üstün insanlar we yüksek ademlerge xas yashangizlar!

Hey üstn insanlar, hey yüksek ademler hey qérindashlirim bu Külgen we yighlighanlarning, muzika chalghan, naxsha oqughan we usul oynighanlarning altun yapraqliq tajini sizlerge atimen. Shu arqiliq hemmimizning ortaq bolghan shatliq bayrimimizni qutluqlaymen, kélingizlar birlikte qeliblerimizdiki erkinlik sadasini yükselteyli we küch-qudritimizni dawrang sélishni téximu wayigha yetkzeyli!!!

Terjime qilghuchidin
https://www.youtube.com/watch?v=BL-dh0I79_w
Von Also Sprach Zarathustra Friedrich Nietzsche
“Zerdüshtning Eyitqanliri”din Elindi

17.07.2022 Germaniye

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s