Alim Kazim Mirshanni unutmaymiz, unutturmaymiz!

Uyghurlar tengriqut Oghuzhanning qénini toshuydighan qutsal bir millettur! Uyghurlar yaratqan medeniyet Türük dunyasini quyashtek yorutup turidu. Uyghurlar bilen Türükler qaysi tereptin baqsang baq bir ailining ikki ewladidur. Eger u ailining bir balisi bolghan bolsa, bu ikkisi eshu qutsal derexning ikki shéxidur. Dunyadiki türükiy xeliqlerning hemmisi ularning neslidin taralghan!

                                –Kazim Mirshan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s