Eziz Eysa Elkün Shiérliri

 

Ikki Shier 

 

 

tumblr_inline_mj0we2PPy81qz4rgp

Eziz Eysa Elkün

 

 

Weten – Muqeddes Jennet

Bizni juda qilghan
Waqitsiz ayrilishtin
Köp yilla yashidim yürikim zedep…
Uzaq körüshüshtin biz mehrum
Tosattin dostum ésige aptu –
Séghinip bügün méni ejep?!

Mewhumluqqa mehküm
Ékrandiki üchrishishimizda
Éytip qalding sözimiz arisida
«hey sen yashaysen jennette» dep.

Dostum soridi –
«bérip körey séning jennitingni?»
Men dédim –
«boptu kelsengmu kel –
U yer wetinim asminidin uzaq
Jennetmu yaki dozaqmu –
Bu uqum téxiche manga soraq.»

Dostum sözini anglap –
Oygha pétip qaldim
Könglümni töwendikidek bayan eylidim:

«men yashaymen
Özge étiqadqa choqunup pinhan –
Eqling bilen tesewwur qilish tes bolghan
Karwan yolning qarshi doqmushida
Barsa kelmes acha yolida
Boranda chédir qurghan –
Yénida urushtin qalghan weyrane qorghan…
U yerde musapirning mungi heqsiz sétilidu …
Emma tamche yash tökülmeydu
Chünki dunya ajizlarning köz yéshigha ishenmeydu
Peqet hijran tughqan söygüla sersan!

Éhtimalim –
Sen we bizni tughqan wetendin –
Tunji ret xosh dep ayrilghan kününg
Bir jüp qara közüng körgendin kéyin
Qaytidin adem bolup tughulisen…
Özung heqqide qayta öylinisen..
Béshingghimu kélidu oxshash…
Ongumda méning qandaq chüshlerni körgenlikim
Qandaq tilda sözligenlikim
Qandaq tilekte yashighanliqim
Hemmini axir chüshinip yétisen
Hayat sirlirigha shu chagh chökisen.

Bilemsen –
Elmisaqtin bizge ewwel –
Ölmes bir udum qalghan
Men her küni shuning bilen yashaymen
Shunga sanga shundaq sözleymen –
Özgilerning jennitidin
Öz doziqimiz ming ewzel!

Her tün kéche chüshlirimde
Tekrar birla chüshini körimen
Quchqach bolup
Wetinimge qarap uchimen…
Seherde eslimem
Öylirigha patimen…
Ongumdimu shundaq üchsamken deymen.

Her seher ish yolumda
Qizirip yéngi chiqqan quyashqa
Poyiz dérizisidin meyus baqimen
Barmaqlirim bilen…
Weten sendin juda bolup ötken yillarni
Bir – birlep sanap chiqimen…

Hich bolmisa
Qaniti bar perwane bolsam
Yurtni söyüp kelgen shu nurlargha
Qoshulup köyüp ketsem deymen.
Quyash nurgha axir aylinip
Etisi wetinim asminida parlap
Kün boghda choqqisini söyüp chiqqanda
Tengritagh tashlirini söyüp
Aq qar ustige chüshsem…
Érip ketsem …
Éqin bolup süyide bille aqsam deymen!»

Kel dostum méni yoqlap kel!
Bilimen sanga kemdur purset
Emma qaytip ket –
Qaytip ket!
Perengler himmitini bilip yet!
Bizni tughqan ana weten –
Eng ulugh bir el –
U hemmimizge atimizdin qalghan
Muqeddes jennet!

Miladi 2015 – yili, 17 – may. London.

Menbe:
Uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4375
Bbs.bagdax.cn/thread-29736-1-1.html
Bbs.bozqir.top/forum.php?mod=viewthread&tid=7194
Www.uyghurensemble.co.uk/aziz_poems_a…s_jennet.mp3

WetenMuqeddesJennetweten

Wetensiz Qushlar

Eziz eysa elkün

Hey okyan
Okyan atlighan atlantik okyan….
Munglinip sahilinggha kelsem
Shawqunliring nere salidu dehshet .
Biraq chöl oghlini
Bügün sen
Bu heyweng bilen qorqutalmaysen…
Gherq qilip dolqunliringda éqitalmaysen
Shamalliringda uchurtalmaysen
Men mezmut xantengridek …
Hayat yiltizim ghol tartqan
Ebediy teklimakan’gha ebet !

Hey okyan !
Her qétim biz uchrashqanda
Sézimen özümni bu aralda
Sanga mehbs esirge chüshken
Köz talidighan upuqta mayakliring körun’gen
Ach köz chayka qushliring
Béshimda dan tilep chögiligen
Quyash xijalettin mökün’gen
Bulutliring yash töküshke bashlighan chaghda….

Kök asman astida ulugh déngiz
Bulutlarni ustide elley étip leylitidu …
Sersan sigan qushlar boran naxshisi éytidu
Ular pesillerge göl boluwatqan
«wetensiz qushlar» ni eslitidu !

Men turghan déngiz sahilidin
Bulutlardin
Shamallardin
Her nepsim bilen otluq salam yolliniwatidu …
Ene…
Qarshi qirghaqtin
Napa’ilonning urush paraxoti körüniwatidu…
Uning uzaq, uzaq sherqidin
Sugha ashiq
Déngizdin eng uzaq eldin
Bir awazni yürikim anglawatidu …
Ulugh wetinim
«kel oghlum! » dep méni chaqiriwatidu….!

Ushbu shé’ir miladi 2015 yili , 28- aprél küni en’giliyining eng sherqidiki fransiye bilen atlantik okyan én’gils boghzi arqiliq ayrilip turighan folkéston portida yézildi.

Bbs.bagdax.cn/thread-29489-1-1.html

Bbs.bozqir.top/forum.php?mod=viewthread&tid=7046

Uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4383

B

Ein Gedanke zu “Eziz Eysa Elkün Shiérliri

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s