Qal Dédi Tengri…

 

Autori: Aynur Muhemmed Tursun

23754838_295919507582410_6871688974975267153_n

Dédim men xeyir xosh, xush qal… Istanbul ,
Baghringni ‍ach manga tarim, xantengri …
Lékin kitishke bermidi héch yol,
Qal dédi tengri qal dédi tengri.

Söygüngni ‍istiseng istanbulda sen ,
Bextingni ‍istiseng istanbulda sen ,
‍eslingni ‍istiseng istanbulda sen ,
Qal dédi tengri …qal dédi tengri.

Men dédim bek kichik ‍ümid bek kichik ,
‍udédi bu yerning ‍asmini kengri .
‍ishiq-sen téxi kechmigen kéchik ,
Qal dédi tengri …qal dédi tengri .

Men dédim bu yerdin nime taparmen,
Belki nepsim dep tinmay chaparmen.
Söygüdin bir güzel hayat bérermen,
‍al didi tengri …qal didi tengri.

Bir ghérip ‍ashiqni séghinmisun dep,
Meshuqni ‍özgige béqinmisun dep ,
Muhebbet berdimghu yene ne teleb ,
Ketmekchi bolghining ‍emdi ne seweb?

Men dédim ‍atamni ‍anamni dermen ,
Her deqiq ularning ghémini yermen.
Wetenni söygüdin ‍ela dep turup ,
Bu yat tupraqta qandaq ‍ünermen?

‍u dédi ‍atangni perishtem tapar ,
Xalisam yurtingni qum tupraq yapar,
Hamini sen ‍uni ‍u sini tapar ,
Qal dédi tengri …qal dédi tengri.

Éhtimal ketkinim ketmiginimdur,
‍ashiqqa bu ‍alem bolghanmu kengri ?
Men dédim kétimen,kétimen choqum,
Qal dédi tengri …qal dédi tengri…

22.11.2017 Istanbul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s