Yürekke Oqtek Urulidighan Ikki Shier

cn-china-polizei-DW-Politik-Urumqi

Autori: Weten Oghli

Jan Qerzining Xuni Bar

Natonush sheher sisiq bir kocha ,
Anglinar nale peryat awazi .
Rehim qil allah, chaqirildi isming,
Bu tamam sunuq dilning nidasi.

Achchiq yutidu soghuq kichide ,
Bishi ikkige bölün’gen jeset.
«Shahadet» iytip titrep lewliri,
Yumuldi nurluq közliri ebet.

Qabahet bilen tolghan kochigha ,
Sörep chiqildi bisewep bir qiz .
Rehimsiz yenchildi güldek chirayi ,
Ketti bu dunyadin namu- nishansiz.

Anglinar tömürning jaranglashliri ,
«Qalghach tilliq »ning towlashliri .
Anglanmas «yüriki bar»ning awazi .
Insanning yoqmidu hich etiwari.

Qan dingizda yatadur on ikki shihit ,
Tashlaptudek shihitlarni hem parchilap .
Tagh baghrigha yetmey turup ikkiyüz arislan,
Her ishiktin zerbe yidi qansirap.

Aymu bulutlar keynige ötken chaghda ,
Tökülgen derya bop shu qanlar iqwatqandu ? .
Hayat bolsa köridighini talayti tixi ,
Alte yuz kishi nede azap chékiwatqandu ?.

Qeshqerimning aniliri qan yighlidi ,
Hetta asman haza tutup yighliwetti .
Naheq ketken qiz-yigitler ezimetler,
Jan-jigeri yürek -pari emesmidi.

Way murebbim, jinim balam yuzung qini ?,
Manga ésilip yighlaydighan qolung qini ?.
Tigishemtim sini hesret nadametke ,
Men altundin eziz bilgen bishing qeni ?.

Yise, mangsa, sözlisila adem emes ,
Ey imansiz qara köngül insan siyaq .
Sini adem digenlerge deymen lenet ,
Sendin adem chishleydighan it yaxshiraq.

Ah! didi sansiz yürek qarghap sini ,
Hazidarning ahliri tutqay sini .
Küch birip allah igem her bendige,
Qanlar iqip dingiz bolup yutqay sini .

Xush bolup ketme hergiz hazimizgha ,
Körenglep turalmiding nalimizgha .
Bu qanlar eziz qanlar xuni bardur !,
Yolbash birer ulugh allah arimizgha!!!.

 

***************

 

 

Sen Üchün Hazidar Tümenming Yürek 

 

 

Dehshetlik shum xewer tildi yürekni,
Tengritagh eqinip kayghurdi shudem.
Sayram hursinip tökti yeshini,
Kalbide chayqilip tümenming elem.

Tolghandi hesrette yigane tarim,
Sighmighach ichige bunchilik xorluq.
Ne üchün muptila bolding azapqa,
U jayda kormeyle zerriche xorluq.

Ah turmush Borini uchurtup seni,
Tashlidi rehimsiz qara qollargha.
tekkendu bishinggha esheddi toqmak,
Telmurdi kozliring erkekzatigha.

Oylayting hemmini ozengdek sapdil,
Bu ishdin ganggirap kalding shu zaman.
Hey diding ichingge eghir tinipla,
chikmidi aghzingdin bir eghiz wayjan.

Echilmay turupla tozidi ghuncheng,
Yashlighing tömuri üzülgen chaghda.
Tiliding ananggha aman isenlik,
Qaldi-de dadangmu bir omur daghda.

Bolmayting chümile jenigha zamin,
Keng qorsaq idingghu shunqilik hetta.
shu naheq tökülgen qanliring dostum,
Qoydighu bizlerni cheksiz azapqa.

Bishinggha chüshkende ejel yamghuri,
Esebiy kanxorlar kildi tentene.
Soallar chaqmaqtek cheqildi bu dem,
Bu qandaq medeniyet qandaq enene.

Sen üchün hazidar tumenming yürek,
Tilleydu giyahmu hettaki jennet,
“Dua”dep juplendi uyghur alkini.
Ketmiding, qelpte yashnaysen ebet.

2009-Yili 7- ayning 1-küni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s