Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim


Söygü we Men

Awtori: Korash Atahan

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
quyash nurisiz, ademni mes qilidighan hayat shawqunlirigha chömüldüm.
Uyquluqta yörgimechtek birawning yamashqini wujudumgha bilinip,
kéngeydim dunyasigha, cheksiz alemlerige jennetning.
Ah qandek örkeshlep éqiwatqan ippet,
Kel, téximu yéqinlap kel…
Tégsun u isteklerning choghdek issiq téni bir-birige.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Quchaqla sunsun u shermi-haya, uchrashsun Mejnun we leyla.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Söy qanning renggidiki muhabbetke tunjuqsun,
Bu échirqap turghan jinayetke kömülüp turghan hawayi hewesning bayawini.
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
tumandek uchup kirding rohimgha, tinichliq keptiridek qanat qaqting, qardek aqarding!
Nepisingni anglap, purap, quchaqlap, söyüp….
Aqardim yene aqardim mesumiyettek…bir baqsam buwaqtek olturimen quchqungda,
bir baqsam yürügüngni nishanlap oq atimen,
bir baqsam xaqandek at salimen söygü deryasigha, muradim üchün kötürüp qilich we qalqan!
Yétim qalghan Ghéripning, közi kör bolghan Mejnunning we ya dastan bolghan Perhatning…Yürikige melhem bol, kel!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Ölüm asminida buluttek uchup semerqent almisidek yene nege tashlaysen méni?!
Perhatning qelbini körmigenmiding hey shirinim,
Mejnunning közige baqmighanmiding hey baghri tash Leyli,
Men shu qelib, men shu köz… hey tashtin yaritilip yaramni qanatqan Senem,
U men, men Ghérip, men Mejnun, men Perhat sen üchün özini parchilighan,
Sen üchün otundek qurighan, sen üchün özini köydürüp ashiqliq deshtini yorutqan!
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
uchup kirding hayatliq penjiremdin, tirnaqliring uruldi yürügümge,
parchilandim eynektek, chéchildim hayat süyidek bir jénimni pichaqlap ming yerdin.
Bilemsen, özemni parchilighan pichaqlar, oqtek uchidu wapadarliq alimini qanghha boyap,
Tizilghan iskilitlirimdin tughulidu tanglar, échilidu etre güller közümdin tökülgen qanda.

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Aylnip ötimen munglinip, ashiqliq suallirigha jawab bérishtin,
Izlep kétimen qilichimni yalingachlap intiqam meydanigha, ejilini kötürüp reqiplerning.
Hey ján süyüm hayatim chichekligen yar,
Tughulishimning, söküp étilishining qowurghamning,
enjür yaprighida turushumning nashayan, heydilishimning dewzeqlerdin,
ewlat achchiqi chikishlirimning sinariyisini yazghanmiding qelimingni qénimgha chilap?!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
sen boynumgha siritmaqtek yögeshkende,
men tiniqtek tomurliringda aqqanda, yilandek yamashqanda bilingge,
bash qoyghanda buluttek köksüngge hey jan alghuchi janan,
közlirim körmes, tilim lal, hushum ghayip bolghan an,
Sen méni bihush qilip mamuq yortqanlarda, pey yastuqlarning penjiside qilghanda gumran, Zamanning axirimidi, Sürning chélinidighan saitimidi, qiyametmidi?!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Hey men üchün apiride bolghan ejel sherbiti,
Ichtim séni qoghlansammu, ichtim séni yaramdin shuruldap qénim aqsimu,
Hey manga chaplashqan tili bal, qelbi zeher sheytanim
Ichtim séni közlürimni kör qildim, eqlim qachti méni dep sarang,
tilimni lal qildim, ogha boldi ippitim, sanga baghlandim qilghanche hayatni weyran.

Hey pishanemge yézilghan tetür qismetim,
Yazghanmiding bu shorluq qismetimni tashning üstige ming yildimu öchmeydighangha,
Yazghanmiding atmaydighan bu tangni, öchmeydighan bu otni,
Yazghanmiding qurumaydighan bu dertni tuzdek achchiq déngiz süyide yene ming yillap.
Kishnisun jengk éti, titrisun süt uyquda yatqan murat, yéter sen makan bolup tur qelbimge.
Yultuzdek walildap, atesh déngizidek yélinjap, kichidek barghanche kéngiyip,
Séni quchaqlashning, sénde éqishning, sanga chömülüshning, sanga urulushning neyzidek…
Zewqini sürey, otida köyey, süyide aqay, dawinini ashay meshuqluqning kökide chaqnap.

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
quyash nurisiz, ademni mes qilidighan hayat shawqunlirigha chömüldüm.
tilimni lal qildim, ogha boldi ippitim, sanga baghlandim, hayatimni köydürdüm.
Perhatning qelbini körgenmiding hey shirinim,
Mejnunning közige baqqanmiding hey baghri tash Leyli,
Men shu qelib, men shu köz… hey tashtin yaritilip yaramni qanatqan Senem,
sen boynumgha siritmaqtek yögeshkende,
men tiniqtek tomurliringda aqqanda, yilandek yamashqanda bilingge Shirin,
bash qoyghanda buluttek köksüngge hey jan alghuchi jananim Leyli,
közlirim körmes, tilim lal, hushum ghayip bolghan an hey jangha zamin shah Senem,
Sen méni bihush qilip mamuq yortqanlarda, pey yastuqlarning penjiside qilghanda gumran, Zamanning axirimidi, Sürning chélinidighan saitimidi, qiyametmidi?!
Soraqqa, jazagha we jehennem otigha teyyar qushlar rohimda uchqan,
Teyyar kisilishke söygü aldida igilgen boyan, pükülgen bel, chökken tiz,
Teyyar oyulushqa söygü üchün kör bolghan köz, lal bolghan til,
Teyyar sheytanni at qilip chapalmighan eqlim mehkumluqqa,
Teyyar meshuqni dep échilghan gül tozushqa, sulushqa hem chéchekler bu azadliqqa!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Hey pishanemge yézilghan tetür qismetim,
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
Yazghanmiding bu shorluq teqdirimni tashning üstige ming yildimu öchmeydighangha,
Yazghanmiding atmaydighan bu tangni, öchmeydighan bu otni,
Yazghanmiding qurumaydighan bu dertni tuzdek achchiq déngiz süyide yene ming yillap.

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
kéngeydim dunyasigha, cheksiz alemlerige heqiqiy jennetning.
Ah qandek örkeshlep éqiwatqan ippet,
Kel, téximu yéqinlap kel…
Tégsun, chaplansun, kirishsun isteklerning choghdek issiq téni bir-birige.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Quchaqla sunsun u shermi-haya shaxliri, uchrashsun qénishsun Kakkuk we Zeynep.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Söy alem qanning rengidiki muhabbetke tunjuqsun,
Söy jennetning temini tétisun xata jaydin muhabbetke qoghlanghanlar,
Bu jinayetke kömülüp turghan hawayi hewesning bayawini qaghjirimisun söyüshlerge qaytilap .

11.April 2015 Germaniye

Uyghur Milliy Rohining Asasliri


11066103_1616480508572898_2122353779345655543_n

Awtori: Yüsüpjan Yasin

Milliy roh yaki uning emeliy hayattiki ipadisi bolghan milletperwerlik yaki milletchilik bir kishining özmillitige shu milletning tarixini hem tarixta yaratqan maddiy we meniwiy jehettiki qimmet ölchemlirini himaye qilghan halda, hörmet, ishench, sadaqet, mes’uliyet, nazaret we pidakarliq tuyghusi bilen baghlinishi, shuningdek milletni yükseldurush üstide izdinish we küch körsütüsh rohidur.

Mushu menidin éyitqanda, milliy roh bir xil ijtimaiy – siyasiy pikir éqimi yaki prinsipi süpitide milletning mewjut shara ittiki rial halitini nezerge élip, milliy mewjutluq we milliy menpeetni hemmidin üstün orun’gha qoyush meqsitide bir nishan etrapigha oyushushni körsitidu. Milliy roh bir xil medeniyet, ang we irade mesilisi bolup, her qandaq kishi peqet mushu xil roh bilen milletke baghlan’ghandila andin milletning heqiqiy bir ezasi hésaplinidu. Shuni eskertip ötüsh kérekki, gherpte peqet 19- esirge kelgende milliy roh chüshenchisi peyda boldi. Bu chüshenche tarqaq halettiki prenislikler (xanliqlar) ni birlikke keltürüsh we osmanli impériyisini parchilash meqsitide slawyan, yunan, gérman, ermen, sirib, arnawut we kurt milletchiligi süpitide otturigha chiqti. Bu milliy roh bir xil qisaschiliq xaraktérige ige bolup,yat milletlerni we ularning medeniyitini chetke tépishni mezmun qilghan siyasiy we medeniyettiki zorawanliq herikitini terghip qilatti. Eksiche türkiy milletlerde körülgen milliy roh we uning mahiyiti bolsa buningdin perqliq bolup, uningda insanning ghururi we qedir – qimmitini qoghdashni merikez qilghan halda , insanchiliq( insanperwerliq) üstige qurulghan yüksilish meqset qilin’ghanidi.

Türkiy milletlerde, jümlidin uyghurlarda islamiyettin burun we islamiyetning deslepki mezgilliride milliy roh küchlük türde gewdilinip, millet ezalirining ortaq shuarigha we heriket ölchimige aylan’ghan. Bu xil medeniy halet uyghur medeniyitige mensup her qandaq bir maddiy we meniwiy belgilerde tuluq ekis etken. Bulupmu batur tengriqut, chichi, attila, türkshad, tunyuquq, bilge qaghan, bögü we alp arslanning meshhur nutuqliri milliy rohning yüksek ülgisini gewdilendürüshtek xaraktéri bilen Türkiy milletlerning siyasiy hayatini küchlük asaslar teminligen. Shuningdek tengrini milliy süpet bilen xaraktérlendürüp << Türk tengrisi >> dep atash arqiliq << milliy tengri>>(1) chüshenchisini yaratqan kökTürkler bolsa üzining siyasiy, herbiy we medenyet jehettiki bir qatar utuqliri bilen milliy rohtin tarix yaritishning omumiy halitini namayen qilip, insaniyetning siyasiy idiologiyisige yéngi roh we yéngi mezmun qoshqan. Yat millet aptorlirimu Türkiy milletlerning alahidiligini milliy rohqa baghlap chüshendürgen. Ereplerdin jahizi, mes’udi, mubarekshah guri, quteybe ibni muslim , farslardin shemis qashani, hemdulla kazwini we xatifi qatarliq alimlar we qumandanlar Türkiy milletlerdiki milliy rohning her qandaq bir millet Türkimige sélishturghanda tulimu üstün urunda turidighanlighini qeyt qilip ötken. Zaman jehettinmu her qandaq bir milletning tarixigha sélishturghanda eng qedimiylikke ige bu milliy roh tariximizda << kök böre >> din ibaret simwolluq obraz arqiliq bir xil medeniyet tipini shekillendürüp, milletning mewjutluq we tereqqiyatigha , shundaqla ümüt, ghurur we sherep bilen yashishigha asas we körsetme bolup keldi.

<< kök böre >> obrazida simwolluq shekilde eks etken milliy roh aldi bilen Türkiy milletlerning uyushush – birlik éngining küchlüklikide körülgen. Bu xil roh << hun >>, << Türk>>, << Uyghur >>, << ughuz >> dégen millet namliridimu ipadilen’gen , bu namlarda omumen uyushush – birlik we uningdin hasil bolghan küch – quwwet we siyasiy iqtidar menisi eks etken. << ughuzname >> dastanidiki ughuzxanning dadisi we taghilirigha qarshi urush qilghanda , uning etrapigha öz ixtiyari bilen toplan’ghanlargha << Uyghur >> dégen namning bérilgenligi toghrisidiki melumatlar bizge Uyghurlardiki milliy rohning menbesining bir shexsning yaki bir eserning we yaki melum birsiyasiy guruhning meqsetlik terghibati netijiside peyda bolghan sün’iy haldiki milliy roh bolmastin , belki irqiy amildin menbelen’gen we milliy xaraktérgha aylan’ghan bir xil pisxikilik belge ikenligini chüshendürüp béridu.

Melumki, jughrapiyilik muhitmu irqiy tip we pisxilogiyilik alahidilikke yandashqan muhim amilning biri süpitide bir milletning rohiy dunyasi, exlaqiy qiyapetliri, qanun – tüzümining mahiyiti we siyasiy tüzülmisining shekli qatarliq tereplirining shekillinishige belgilik tesir körsitidu. Buninggha misal qilip bu yerde peqet Türkiy milletlernila tilgha élish kupaye qilidu.

Türkiy milletlerning jümlidin Uyghurlarning ana yurti bolghan ottura asiyada taghliq – igizlik, qaqas dala we chöllükning igiligen nisbiti chong bolup , eksiche hayatliq üchün zörür bolghan suluq, yaylaq we bostanliq jaylarning kölimi tulimu kichik we tarqaq bolghan. Ottura asiyada qerelsiz halda körülüp turidighan kilimat özgürüshliri, qurghaqchiliq we bashqa tebiiy apetlerning adem we charwa – malning hayatigha körsitidighan tesiri , hayatliq makanlirigha bolghan weyranchilighi intayin éghir bolatti. Tarqaq halette we özgürüshchan muhitta yashawatqan insanlarning öz mewjutliqini qoghdishi we siritning tehlikisige taqabil turalishi peqet yüksek derijidiki uyushush küchi bolghandila andin emelge ashatti. Tarqaq halette yashash, ünümsiz tebiiy sharaittin peqet kolliktip küchige tayan’ghandila yashash pursitige érishish, shundaqla tebiiy apet we bashqa krézisler tüpeylidin yéngi hayatliq makanlirini izdep , égiz we xeterlik taghlardin, cheksiz dala — deshtilerdin kisip ötüshke toghra kélidighan musheqqetlek turmush jeryani Türkiy milletlerge uyushushning muhimliqini téximu hés qildurghan. Démek, milletning wujudidki uyushush – birlik rohi jughrapiyilik sharaitning zörüriyiti bilen téximu kücheygen. Junggo menbeliridin << shimaliy sulalilar tarixi >> da Uyghurlardiki oyushush – birlik rohi toghrisida söz échilip : << ular küchlük milliy anggha ige . Gerche ularning olturaqlashqan orunliri kéyinche intayin tarqaq bolup , ulargha qarashliq uruq — qebililer qanchilik yiraqliqta ayrilip turishidin qet’iynezer , hemmisi özlirini < chili > ( Uyghur ) dep atighan. Qiyinchiliq we yat milletlerge qarshi küreshte , ular bir niyet – bir mexsette öz ara yar yölek bulup, ittipaqliship qiyinchiliqqa taqabil turatti>>(2) dep yézilghan. << shimaliy sulalilar tarixi >> da yene << télilarning uruq – qebililiri eng köp bolup , gherbiy déngiz (kaspi déngizi) ning sherqidin tartip tagh — jilghilarni boylap jaylashqan. Gerche ularning uruq – qebililiri oxshimisimu, hemmisi < téli> dep atilidu. >>(3) dep melumat bérilgen. Bu yerde tilgha élin’ghan we Uyghurlarnimu öz ichige alghan << téli >> dégen nam del << Türk >> dégen namning xenzuche atilishi idi.(4) yuqiriqi melumatlardimu otturigha qoyulghinidek , Uyghurlarda , shundaqla Türkiy milletlerde oyushush – birlik rohi yalghuz birla millet kishiliri üchün zörür milliy alahidilik bolush bilenla cheklinip qalmay , belki yene bir menbedin kélip chiqqan, til we medeniyet ortaqlighigha ige milletler guruhining chong birlikige qarap tereqqiy qilghan we << Türk >> tin ibaret chong bir millet qarishini yaratqan. Shunga, << orxun abidiliri >> ,<< Türkiy tillar diwani >> da shuningdek erep — paris we yawropa aptorlirining eserliride bular qanche köp tarmaqqa bölünüp , qanchilik keng térritoriyige yéyilghan bolishigha qarimay , birdek halda << Türk >> dep xitap qilin’ghan. Bu chong millet qarishi toghrisida elishir newai mundaq yazghan:

ger bir qewm, ger yüz yaki mingdur,

mueyyen Türk milliti xud méningdur. (5)

newaidin kéyinmu taki 20- esirning bashlirigha qeder Uyghur kilassikliri << Uyghur>> dégen namdin bekrek << Türk >> ibarisini shlitish arqiliq ,’özlirining Türkiy milletler ortaq gewdisige bolghan baghlinishi we himayisini ipadilep keldi. Nikita bichurin bu heqte mundaq deydu: << kaspiy déngizidin tartip köknurgha qeder bolghan jaylarda olturaq we köchmen bir millet yashaydu. Bu millet Türkche sözlishidu we muhemmedning qanunigha ( islam dinini démekchi– a ) ishinidu. Bu insanlar özlirini < Türk > dep xaraktérlendüridu we yashighan memlikitinimu < Türkistan > dep ataydu.>>(6)

milliy roh tariximizda milletke bolghan hörmet küchiyip , << ulugh millet >> qarishi gewdilen’gen . Mehmud qeshqeri << Türk >> nami astidiki millet Türkimining tengri teripidin ulughlan’ghanlighini, ularning bashqa millet guruhidin üstün turidighanlighini, tengrining özi ghezeplen’gen milletni Türklerning qoli bilen jazalaydighanlighini, << Türk >> dégen namningmu tengri teripidin qoyulghanliqini, hetta herqandaq bir kishining << Türk >> dep atalsa, uning ulughluqqa érishidighanliqini bayan qilish arqiliq milletni ulughlash éngining yüksekligini ipadiligen. Milletni ulughlash éngi yene milletni atashta, dölet , patext, orda namlirida we özliri yashawatqan zéminning jughrapiyilik atalghuliridimu körülgen.

Türkiy milletlerdiki uyushush – birlik rohi ularda belgilik birsiyasiy küchning yitekchiligide teshkillik we tertiplik yashash qarishini yaratqan. Shu seweplik ularning qurghan döletliri qandaqtur bir guruhning qoral küchige tayinip tikligen déktaturisi bolmastin , belki öz ixtiyari bilen uyushup, hökümdar bilen birleshken we uni qobul qilghan keng xelqning gheyriti we töhpisi bilen shekillen’gen siyasiy teshkil idi. Wesiqilerdimu döletni qurghanlarning xelq ikenligi tilgha élinidu.(7) bu roh Türkiy milletlerning siyasiy – huquq tarixida milletning pütkül ezalirini , shundaqla bir sistémigha mensup we ortaq medeniyet asasigha ige millet Türkümlirini bir bayraq astigha toplap, ularni qudretlik bir döletning himayisi bilen ortaq güllinish pursitige érishtürüshni meqset qilghan hakimiyet qarishining tiklinishige menbe bolghan. Bu chüshenchining tünji belgisini batur tengriqut << barche oqya tutqan xelqler bir aile bolup uyushti>>(8) dep teswirligen. << Türkiy milletler milletchiligining ana kitabi >>(9) dep teriplinidighan << orxun abidiliri >> de kökTürk qaghanlirining sherqte qidirqan taghliridin gherpte tömür quwuqqiche bolghan jaylarda yashaydighan Türkiy milletlerni kökTürk hakimiyiti astigha merkezleshtürüsh üchün küresh qilghanliqi tekrar tilgha élinidu. Uyghurlarning uyushush we uyushturush küchi téximu küchlük boldi. Uyghurlar éghir siyasiy we bashqa hadisiler tüpeylidin qattiq weyran bolghan chaghlardimu assimilatsiye we yoqilishqa qarap yüzlenmey, belki qaytidin bash kötürüp yéngi hakimiyetlerni berpa qilishqa térishqanlighi ularning oyushush — birlik ruhi bilen munasiwetlik idi. Hazirmu Uyghurlarning turmus usulida oyushush – birlik , ömlük hemmidin bekrek tekitlinidu we << inaq bolsa el, hemme bolar tel >> dep temsil qilinidu. Shu seweplik miladiye 8- esirdin 13 – esirgiche bolghan mezgilde ottura asiyadiki barliq Türkiy qebililer we iran nesillik bezi xelqler Uyghurlar etrapigha uyushup , << Uyghur >> namida atilidighan halet shekillen’genidi(10) . Buninggha munasip halda miladi 13 — esirde ottura asiya bashqa millet aptorliri teripidin << Uyghur yéri >> dep atalghanidi. Shundaq qilip << Uyghur>> dégen nam gerche << Türk >> dégen nam bilen tengdash orun’gha ötken we uningdinmu bekrek tesirge ige bolghan bolsimu, meshhur buddizm terjimani singqu seli tutung öz tilini << Türk tili >> yaki << Türk – Uyghur tili >> dep atighinigha oxshash , Uyghurlar yenila özini awwal << Türk >> , andin << Uyghur >> dep atashni himaye qildi.

Türkiy milletlerning qedimde siyasiy we herbiy jehette üstünlük qazinishining menbesining ularning uyushush — birlik rohida ikenligini yat milletlermu tuluq chüshen’gen. Shu seweplik yat milletler Türkiy milletlerning küchi we tesirini cheklesh üchün , hemmidin awwal siyasiy yaki herbiy wasitidin bekrek, teshwiqat we bashqa chareler arqiliq ularning uyushush — birlikini parchilashni eng asasiy wasite qilip tallighan we shu arqiliq közligen meqsitige yetken. Netijide hunlar dewridin bashlap bu milletlerning hayatidiki eng éghir tarixiy qismetler uyushush – birlik parchilan’ghanda yüzbérip keldi. Hunlarning meshhur dahisi attila bir milletning mewjutliqi, tereqqiyati we shan — sheripi üchün uyushush – birlikning eng muhim amil ikenligini körsitip mundaq nutuq sözligen: << bir hun hemmidin awwal sadaqetmen bolushi kérek. Qebile, ewlad we tughqandarchiliqni dep ayrimchiliq qilghan, qebililerge ziyanliq heriketlerge qatnashqan we bu heriketlerni teshwiq qilghan hun asidur . Bundaq biri qomandan bolghan teqdirdimu , uni közdin yoqitish kérek . Bizning yash bir millet bolushimizgha , bir munche qebililerdin teshkil tapqinimizgha qarimay, bizni bir birimizge baghlap turghan bir munche en’eniler bar. Bu baghlinishni uzmeslikimiz kérek. Bozqir hayatimizda we en’enimizde millitimizning meniwiy küchi we nizami bügün’ge qeder sel qaraldi. Millitimizning birleshken mezgilliri boldi. Lékin milletning musteqilliqi yat eller teripidin sétiwélin’ghan chaghlarda bu birlik bir chetke qayrip quyuldi. Awullirimizda < hun bolush > ning qandaq menide ikenligini obdan bilidighanlar yoq. Boysundurghili bolidighan milletler bilen ittipaq tüzüp , millitimiz < hun rohi >ni unutti. Aldimizdiki sinaqlarda utuq qazinishni arzu qilsaq , hun nizamini, hun exlaqini we hun chüshenchisini bilishimiz kérek. Hun milliti yalghuz bizdin bolghan kishilardinla teshkil tapmaydu. Hunlar dunyagha hökümran bolush yolida bizge qétilishni xalaydighanlarningmu millitidur. Hun bolushni xalaydighan her kishini millitimizge qobul qilishimiz kérek. Kücheymekchi bolsaq burundin dawamlashturup kéliwatqan musteqil millet tedbirliride muhim özgürüsh yasishimiz kérek. Millitimning birlishishini tosidighan her qandaq bir qewmge, qomandan’gha yaki hun’gha chüshenche bermeymen, undaqlargha eng éghir jaza bérilidu. Hiyliger yaki sheytan bir hunning bizge keltüridighan yamanliqlirini sanap tügetkili bolmaydu. Buning üchün her kim könglide sadaqet qesimini ichip , kéyin shikayet qilidighan hun’gha diqqet qilsun ! Qomandan bolghan halettimu bu tégipes xainni yoqitish üchün , her qandaq térishchanliqni körsetsun! öz millitimizdiki brütüsni tuniwalsun! Élinglarning, millitinglarning we qomandaningilarning prinsipi bilen birdek bolunglar . Pütkül hunlarning heriket we tedbirliride birlik rohi eng muhim prinsiptur .birla parchilansaq yat döletlerge esir chüshümiz. Pütün hunlar we bizge qétilghanlar en’enimizni üginishi kérek. Eger hun bolmaydiken, undaqlarni jasus dep bilip diqqet qilinsun! Bir ejdatqa we bir iriqqa tayan’ghan millet zeipttur. Meqsitimizge qétilmaqchi bolghan barliq yatlargha quchaq échish , ulargha tilimiz we örüp – aditimizni ügitish mejburiyitimiz bar. Mewjut perqlirimiz ortaq térishish we ortaq nishanning bashqurishida bolushi kérek. Asiya we yawrupadiki ejdatlardin bizge qalghan medeniy, exlaqiy we ijtimaiy ölchemler her kishi teripidin tunulishi, qobul qilinishi we hörmet qilinishi kérek . Türlük qewmlerdin teshkil tapqan küchlük xelqimizni bir hun milliti süpitide bir yerge jem qilghan en’enimizni ulargha ügitish we tedbiqlash siz qomandanlirimning mes’uliyitidur. Bolmisa xelqimiz salahiyitini yoqitidu.>>(11) << oghuzname >> de oghuzxanning oghullirigha oq bilen ya ning bérikishini misal keltürüsh arqiliq milletning yitekchilirining uyushush – birlik ruhini qoghdashtiki rolini obrazliq shekilde körsetkenligi tilgha élinidu. << orxun abidilliri >> de oyushush – birlikning parchilinishi milletke we döletke xainliq qilish dep xaraktérlendürilidu.

Türkiy milletliridiki üstün milliy rohning siyasiy – huquq sahediki padisi tereqqiy qilip, ularda << kün chiqqan yerdin kün patqan yergiche bolghan jaylar>> diki milletlerni töre – qanun boyinche idare qilishni meqset qilghan <<dunyawi hakimiyet chüshenchisi>> ni yaratti. ( 12) << tarixiy hemidiye >> diki << yafes dunyaning sherqiy we shimaliy terepliridiki idil ( wolga ), értish derya wadillirighiche bolghan jaylarda yashayti . Yaxshi qaide – yosunlarni ornatti… Xudawendekérem uninggha on bir perzent berdi, ular chin ,saqlap , gumadi , Türk, xelej, xezir, rus, sed san, gherba, ruj, munshej dep ataldi…. Yafesning ewladigha Türk dégen oghul bashliq boldi. U nahayiti gheyretlik, merdane , hönerwen, eqilliq bala idi. … Uninggha nahayiti adil we séxi padishaliq bexshende qilin’ghan bolup , u heqtaalaning bendilirini öz himayisige élip, ularni qattiq terbiye astigha aldi hem nahayiti yaxshi perzentlerni kördi. (13) dégen bayanlar del tariximizdiki<< dunyawi hakimiyet chüshenchisi >> ning menqibe sheklidiki ipadisi hésaplinidu. Mehmud qeshqeri Türklerning siyasiy iqtidaridin söz achqanda ,’ularning dunyagha hökümdar bolush üchün yaritilghanlighini tilgha alghan. Yüsüp xas hajip bu iqtidarni Türkler arisida aprasiyap dewridin béri dawamliship kéliwatqan << milliy qudret >> süpitide teswirligen. Emeliyettimu ottura asiyada apiride bolghan we awughan Türkiy milletler türlük dewrlerde bu tupraqtin halqip chiqip ,’asiya, yawrupa we afriqidin ibaret üch qit’ege kéngiyip, mushu üch qit’ede yashighan milletlerning hayatigha küchlük tesir körsetken chong bir iriqning we medeniyet sistémisining wekilirige aylan’ghan. Shöbhisizki , bu haletni hergizmu ulardiki milliy rohning türtkisidin ayrip qarighili bolmaydu. Bu jeriyanda ular 120 ge yéqin siyasiy teshkil ( hakimiyet, dölet, impériye ) qurup, jughrapiyilik daire we siyasiy tesir jehettin tarixtiki her qandaq bir millet Türkimidin halqip ketti.(14) << oghuzname>> de << men Uyghurlarning xaqanimen men pütün jahanning xaqani bolishim kérek. Men silerning manga boysunishinglarni suraymen >>(15) déyilidu. Melumki , dastan weqeliki bir milletning sap hayatiy küchini we milliy rohining pütkül tereplerini tuluq ipadilep béridu. Dastanda milliy rohning belgisi süpitide gewdilen’gen yüksek döletchilik éngi tarixshunaslar teripidin << Türkiy milletliri ghururining ilahiy yüksekliki >>(16) dep teriplinidighan << orxun abidilliri >> de << üstimizdiki kök asman bilen astimizdiki qongur yer yaritilghanda , ikksining arisida insan balisi yaritiliptu. Insan balisi üstide ata bowam bumin qaghan bilen stemi qaghanlar olturuptu >>(17) dégen bayanlar arqiliq iptixarliq bilen tilgha élin’ghan üstünlük tüyghusi kök Türk qaghanlirining yer yüzidiki insanlarni idare qilish iqtidari we salahiyitini toluq hazirlighan idial hökümdarlardin ikenligi toghrisidiki chüshenche bilen bérikken halda otturigha qoyulghan. Shuning bilen bérge bu abidiler de milliy tarix yézish, milletke xitap qilish we millet bilen dertlishish usuli bilen milliy rohning mahiyetlik xususiyetliri körsitilgen. Ezerbeyjan alimi , tilshunas a. Jafer oghli qaraxaniylar dewridiki alimlar heqqide toxtilip , << bular ottura asiyaning türlük medeniyet merkezliride hemmidin köprek milletchilik xaishidiki pelsepe we fililogiyige oxshash penler bilenmu meshghul bolghanidi>>(18) dep toghra körsetkinidek, mehmut qeshqeri bilen yüsüp xas hajipning eserlirini shu dewrning tarixi we medeniyettiki yüzlünüsh noxtisidin közetkende küchlük milliy rohning mehsuli , shundaqla milliy rohning ikki xil shekilde ipadilinishi bolup hésaplinidu. Qaraxaniylarning teqdiri krézis we siritqi medeniyetning xiéris qilishigha we istila qilishigha duch kelgen mezgilde otturigha chiqqan bu ikki eserde ikki alim siyasiy we tilshunasliq noqtisidin milliy medeniyetke küchlük türde baghlinish yoli bilen << Türk üstünligi>> ni tikleshke térishqan. Ular dunyani idare qilish hoquqining tengri teripidin peqet Türkiy milletlerge bérilgen salahiyet we hoquq ikenligini körsitish arqiliq, Türk rohining , Türk milliy medeniyitining qudritini qoghdighan we uni küchlük türde terghip qilghan. Bu yerde shunimu tilgha zörürki , kéyinki chaghlarda yashighan elishir newaining qimmiti we shöhritimu uning edebéy kamalitidin bekrek Türkiy tilgha sadiq bolup , uning hökümranliqini tiklesh üchün térishqanlighida körilidu. Ereb aptori ibni hassülmu<< Türklerning eng chong xaraktéri bir milletke hökümranliq qilish jehettiki istidatliridur. Ular tughulishidinla hökümdar we qomandan süpitide buyruq bérish we milletlerni idare qilish üchün yaritilghan>>(19) dep körsitish arqiliq Türkiy milletlerdiki milliy rohning siyasiy – hoquq sahesidiki eng yuqiri ipadisini xaraktérlendürgen.

Yuqirida éytip ötkinimizdek ,’Uyghur qatarliq Türkiy milletlerde << dunyawi hakimiyet chüshenchisi >> tereqqiy qilghan bolghachqa , ular üchün jughrapiyilik tosalghu dégen uqum mewjut emes idi. Eger ular yashawatqan ottura asiyada kilimat özgirip hayatliq menbesi üzülse, nopus köpiyip hayatliq makani tar kelse , türlük apet we krézisler tüpeylidin hakimiyet béshidin yiraqlashsa , ular derhal siritqi dunyagha qarap yüzlinetti we qisqa waqit ichidila junggo, hindistan, iran, ereb dunyasi we yawropada peyda bolatti. Ularning köchüshliri hemmidin bekrek hörlük we üstünlük tuyghisi bilen bérikken bolghachqa, yitip barghan yéngi ziminlarda hergizmu béqinda – qaram halette yashash bilen emes, belki shu orundiki yerlik xelqlerni yéngidin teshkillep ,’iqtisad we medeniy hayatta güllinish weziyiti yaritishtek yitekchilik orni bilen otturigha chiqatti. Türkiy milletlerdiki bu xususiyet yéqinqi dewrde in’glizlada körildi. Shuning bilen rim we Türk impériyiliridin kéyin dunya tarixidiki üchinchi chong impériye – büyük béritaniye impériyisi meydan’gha keldi. Buningdin melumki ,Türkiy milletlerning milliy ghururi fewqul’adde yüksek idi. Ularning dunyani idare qilish üchün yaritilghanlighi toghrisidiki chüshenchisi nahayiti semimiy idi.(20)

Türkiy milletlerning << dunyawi hakimiyet chüshenchisi >> ning mahiyiti heqqide yene shu nersini qoshumche qilip qoyush kérekki, << shaxtin üzüp yigen bir sap üzümning heqqini tal( tek ) ning astigha tashlap qoyidighan >> sezgür we heqqaniyetchi Türkiy milletler tarixta zadila mustemlikichi –istilachi bolmighan. Ular özi ishghal qilghan memliketlerge adalet we ijtimaiy tertip ornitip , wijdan’gha, iman’gha, ijtimaiy – iqtisadiy en’enilerge hörmet körsitish arqiliq ülgilik döletchilik we insanchilliq (insanperwerlik) chüshenchisini tarixqa hediye qilghan. (21)

Millet ezalirini mutleq halda hör we musteqil yashaydighan muhit bilen teminlesh, milletning we döletning mewjudiyitini siritqi ellerning tesiri yaki tehditi astigha chüshürmeslik Türkiy milletlerdiki milliy rohning siyasiy sahediki yene bir muhim belgisi hésablinidu. Melumki , dunyadiki héchqandaq bir millet Türkiy milletlerdek hörlükke meptunkar bolghan emes. Asaret astida yashashtin ölüsh ular üchün jennetke kirgenlik hésablinatti. Ular ölümni hörlük yolidiki küreshning muhim bir belgisi qilghan. Bu toghrisida merwizi mundaq yazghan:<< Türkler hör insanlardin bolup, özige özi xoja. Ular héchbir kishining yaki milletning özige zorluq qilishigha yol qoymaydu. Bir ish üchün tutush qilsa, chuqum özining iradisi boyinche qilidu.>>(22) Türkiy milletler milliy rohni dölet siyasitide tedbiqlashqa hemmidin bekrek urun’ghandi. Bilin’ginidek, dölette heqiqiy musteqilliq yalghuz idare qilghuchi guruhning arzusi bilenla emes , belki yene xelqningmu ashu arzu ichide bolishi , yeni istiqlal — musteqilliq chüshenchisining milletning barliq ezalirining ortaq arzusigha aylan’ghan bolishida ipadilinidu. Bundaq ortaq bir shuar Türkiy milletlerining jem’iyitide, dölitide nahayiti qedimdin béri her waqit mewjut bolup kelgen. Türkiy milletlerning köchüp barghan her qandaq bir yéride hör – erkin yashashqa we musteqil siyasiy teshkil (xanliq , dölet) berpa qilishqa térishishi buni körsitip berginidek , türlük ölke we memliketlerde buninggha muweppeq bolghanlighimu ularning istiqlal – musteqilliq chüshenchiside qet’iy ching turghanlighigha dalalet bolidu. Bozqir turmush sharaiti Türkiy milletlerni her waqit makan almashturup turush imkaniyitige ige qilghan . Bu xil imkaniyet ularni yimek – ichmek éhtiyaji tüpeylidin , qandaq ehwal körilishidin qet’iynezer tupriqini terk ételmeslik zörüriyitining bésimi astida yashaydighan noqul haldiki tériqchi milletletlerning ehwaligha chüshüp qélishtin yiraq tutatti. Éghir bésim we asaretke duchar bolghan müshkül minutlarda tériqchi milletler el bolup bash igishke mejbur bolidu. Hör siyasiy muhitni hayatliqning eng aldinqi prinsipi qilghan Türkiy milletler bolsa bundaq ehwalgha duch kelgende asasliq turmush wastisi bolghan charwa – mallirini heydep, yéngi bir hör – erkin makan izdep köchetti. Hunlarning orxun wadisidin awwal bügünki jenubiy qazaqistan bozqirlirigha, kéyin uyerdin yawropagha köchishi, ulardin kéyin oghurlar ( besh Uyghurlar ), sibirlar, hazarlar, pechenekler, quman – qipchaqlar we uzlar ( oghuzlarning bir tarmiqi ) ning ottura asiyadin yawropagha köchishi, oghuzlarning orxun boyliridin sir deryasi etraplirigha, uyerdin iran we anatoliyige köchishi, shuningdek , miladi 840 — yili éghir talapetke uchrighan Uyghurlarning gherpke qarap köchishi mahiyet jehettin stiqlal — musteqilliqni qoghdashni we yéngi dölet qurushni meqset qilghan futuhat yürüshi hésaplinidu.(23)

shunimu tekitlep ötimizki, Türkiy milletler üchün éyitqanda, hörlük – erkinliktin ayrilip , kishilik izzet – ghururni qoghdash üchün pidakarliq körsitishke amal qalmighan chaghda , ularning eng yéqin yardemchisi at hésaplinatti. At tizlik jehette bashqa minik haywanlargha nisbeten üstün turushtek alahidiligi bilenmu ulargha ishench we hökümranliq tUyghusi béghishlayti. Bolupmu at bozqirning japaliq turmush sharaitida we yashash üchün jan tikip kuresh qilidighan muhitida Türkiy milletlerge yol körsetküchi we rehber rolini oynighan. Shu seweblik Türkiy milletler üchün normal hésaplan’ghan mesile peqet tiz sür’ette urush seperwerligige öteleydighan we bozqirning iqtisadiy halitini shekillendürgen üzlüksiz küresh idi. Höriyet tUyghusi bilen parallil halda dawamliship mangghan buxil küresh rohi bu milletlerning aile hayatidimu öz ipadisini körsetken, kéyin tediriji halda boy, bodun we il – dölet miqyasida kéngiyip , millet ezaliri arisida ortaq qimmet ölchimige aylinish arqiliq, dölette istiqlal – musteqilliq uqumini barliqqa keltür gen we bashqa milletlerge örnek bolidighan emeliy küresh hayatini bashtin ötküzüp , insaniyet tarixida özgiche bir medeniyet tipini yaratqan.

Tarixiy menbelerge nezer tashlaydighan bolsaq, miladidin buruniqi 5- esirge mensup sak qebrisi (altun kiyimlik shahzadining qebrisi) din tépilghan bir kömüsh tawaqtiki döletning musteqilliqini qet’iy qoghdash toghrisidiki hökümdargha qilin’ghan xitap (24) bilen miladidin burunqi 1- esirde hunlarning siyasiy hayatida bölünüsh yüz birip , jenuptiki xen sulalisigha béqinish pikri otturigha chiqqanda, buninggha qarshi chiqqan chichi tengriqutning étiraz bildürüp sözligen nutqi Türkiy milletlerdiki istiqlal – musteqilliq qarishini chüshinishte bizni tulimu qimmetlik pakit bilen teminleydu. Chichi bu nutqida ejdatlardin miras süpitide yalghuz yer – zémin we döletla emes, belki yene höriyet we istiqlal – musteqilliqningmu miras qalghanliqini körsitip mundaq dégen: << hunlarning aditide ezeldin küch – quwwet etiwarlinip ,qulluq pes körilidu. Hunlar atliq jeng qilish ariliq dölet qurghan. Shunga yat xelqler arisida abroyluq bolup kelgen. Ular urushta ölüshni sherep dep bilidu. Hazir qérindashlar arisida hakimiyet talishish boliwatidu. Dölet aghining bolmisa inining bolidu.inisi ölse yenila nami qalidu. Hunlar yenila ewlattin ewlatqa yat qewmlerge bash bolup qéliwiridu. Xen sulalisi gerche qudretlik bolsimu, lékin hunlarni özige qoshiwalalmaydu. Nime üchün ejdatlirimizning qaide – tüzümini bozup xen sulalisige teslim bolghidekmiz?! Undaq qilsaq ötken dewrdiki tengriqutlarning shenige dagh tekküzüp, bashqa döletlerning aldida külkige qalimiz. Bundaq qilip eminlikke érishkinimiz bilen yat qewmlerni qandaq bashquralaymiz.>> (25)chichi tengriqutning bu ghurur kürishide bir milletning yashash istekliri, bolupmu shan – sherep bilen yashash istekliri ipadilen’gechke, gérman xenzushunas f. Hirit << tarixta milletchilikni dölet siyasitining asasi qilghan tunji siyasiyon chichidur. > >(26) dep körsetken. << her bir qurlirida qoyuq milletchilik hökümran orunda turghan> >(27) << o rxun abidilliri >> de nam – abroy we shan – sherep bilen yashashning aldiniqi sherti istiqlal – musteqil hayat, dep körsitilgen . Shuningdek milletning istiqlal – musteqilliqtin ayrilghan we bashqilarning qolida béqinda bolghan chaghliri<< öldi >> sözi bilen xaraktérlendürülgen. Abidilerde yene istiqlal – musteqilliqtin mehrüm bolghan dewrning dert – elemliri mundaq bayan qilinidu: << ili bar xelq iduq, emdi ilimiz qéni? Qaghanliq xelq iduq qaghanimiz qéni? Beg bolidighan oghulliringlar qul, pak , xanish bolidighan qizliringlar didek boldi.>>(28) << orxun abidilliri>> diki pakitlardin qarighanda , kökTürk qaghanliri millet ezaliri döletke , weten’ge, qaghan’gha, ejdatlar rohigha we shan – sherep bilen yashashqa sadiq bolghandila , üstide kök asman örülüp chüshmise, astida yer yérilip ketmise Türk dölitining musteqil hayatining menggü dawamlishidighanlighigha ishen’gen we musteqil– hör hayat bilen béqinda – depsende turmushni sélishturma qilish arqiliq ewladlargha ibret qilip yol körsetken. Türkiy milletlerde istiqlal – musteqilliq tentenisi << erginequn dastani >> arqiliq obrazliq shekilde dawamliship keldi.( 29)

melumki, en’enige sadiq bolush bilen yéngiliqqa intilish, siritqi medeniyetning ilghar we paydiliq tereplirini qobul qilish , shu arqiliq öz jem’iyitining tereqqiyatini ilgiri sürüsh her qandaq bir millet üchün milliy rohning muhim bir belgisi dep qarilidu. Uyghurlarmu tarixta en’enini himaye qilghan halda sirittin türlük dinlarni we bashqa medeniyet belgilirini qobul qildi. Lékin, siritqi terkiplerni qobul qilghanda istiqlal – musteqilliqni nezerge élishni aldinqi shert qilatti. Attila en’ene bilen milletning mewjutluqining munasiwiti toghrisida tulimu itibarliq we ehmiyetlik bir nutuq sözligen. Bu nutuqta mundaq déyilidu: << urushta, toyda we murasimda kiygen kiyimlirimiz en’enimizge Uyghun bolsun. Hunlarning qaide – yusunlirini yashlirimizgha ügiteyli. Hun qaide – yosunlirini ügenmeydiken, qomandanlar ularni izbasar dep qarimaydu. Naxshimiz, usulimiz we pütkül miraslirimiz xas we tengdashsiz bolishi kérek. Ejdatlirimizdin bizge qalghan mirasni buzup, bulghap, uninggha yat xususiyetlerni chaplimayli. Naxshilirimiz, usullirimiz, uyunlirimiz we murasimlirimiz mewjutliqimizni we salahiyitinizni ekis ettürüshning pursitidur. Bu menggü shundaq dawamlishishi kérek. …>>( 30) xuddi attilaning nutuqlirida déyilginidek, Türkiy milletlerde siritqi medeniyetning belgilirige muamile qilishta we uni qobul qilishta uning milletning teqdiri we döletning musteqilliqige bolghan tesiri mesilisige qattiq diqqet qilin’ghan. Bu jehette kökTürkler insaniyet üchün bir ülge tikligen. Bolupmu herbiy alim we siyasiyon tonyuquqning budda dinini ret qilish toghrisidiki bir nutqi bu ruhni gewdilendurgen . Tonyuquq kökTürkler bilen tang sulalisining nopusi, qimmet qarishi, turmush usuli , yashash aditi, küch nisbiti we siyasiy – diplumatiye jehetlerdiki bir biri bilen bolghan munasiwitini nezerge élip turup, budda dinini qobul qilip itiqad we turmush aditini özgeritkende, kökTürklerning xelqara riqabette utturup qoyupla qalmay , belki yene millet we döletningmu tang sulalisining qolida biraqla yoqilidighanlighini körsitish arqiliq bu dinni kök Türk jem’iyitige yolatquzmighan.(31) milliy en’enige bolghan sadaqetni kökTürkler yat tildin héchbir élémint qobul qilmighandek derijide öztilige körsetken semimiy qizghinliqidimu ipadiligen. KökTürklerning tarixidiki bir qatar ongushsizliqlar we xelqara weziyet ulargha peqet milliy en’eningla milliy mewjutluqni qoghdiyalaydighanlighini nahayitimu éniq tunutqan. Tarixshunaslarning bayanlirigha qarighanda , miladi 762 – yili Uyghur hökümdari bögü qaghanning Uyghur xanliqigha tesir körsitishke yüzlen’gen budda dinini tosush üchün mani dinini qobul qilishida döletning siyasiy mewjutlighi üchün sirittin kélish éhtimali bolghan tehlikini cheklesh meqset qilin’ghan. Gerche mushu waqitta Uyghurlar herbiy küch jehettin tang sulalisidin üstün orunda tursimu , lékin nupusi bir milyun etrapidiki Uyghurlargha nisbeten éyitqanda , 50 milyundin artuq nupusi bar we özliri eng köp alaqida bolidighan tang sulalisi bilen bir xil itiqat chembirigide yashash milliy we siyasiy mewjutluq üchün heqiqeten xewplik hadise hésaplinatti. Shu seweplik , bögü qaghan mani dinige kirish arqiliq milletning teqdirini junggodin ayrimaqchi bolghan.( 32) bu yerde shunimu qisturup quyush kérekki, tarim wadisida yashighan ejdatlirimiz miladidin burunqi waqitlardin tartipla kök tengri eqidisige yandashturup budda dinighimu étiqad qilip keldi. Idiqut we kengsu xanliqi dewrige kelgende bu din téximu étibargha érishti. Ilgiri hökümdarlar teripidin chetke tipilgen bu dinning emdilikte qaytidin étibargha érishishini Uyghurlarning shu chaghdiki yashawatqan makani we xelqara weziyetke bolghan tunishi bilen baghlap chüshendürüshke bolidu. Biri, bu ikki dölet jughrapiyilik jaylishish jehettin buddizim medeniyiti güllen’gen rayunlarda quruldi . Shu seweplik chongqur yiltiz tartqan buddizim medeniyitidin xali turishi yaki uni biraqla ghulitip tashlishi mumkin emes idi. Yene biri, bu chaghda tang sulalisi zeiplishishke yüzlen’gen bolup, qaysila jehettin bolmisun Uyghurlargha xewp peyda qilalaydighan tesirge ige emes idi. Tang sulalisi yoqalghandin kéyin, junggoda bölünme weziyet shekilliendi , hetta bu weziyetke xatime bergen sung sulalisimu Uyghurlargha küch körsetkidek haletke érishelmidi. Tashqi muhitning küchini toluq mölcherliyeligen Uyghurlar bu waqitta buddizm medeniyitining himayichiliri supitide otturigha chiqqan.Uyghurlar buddizm medeniyitini himaye qilghanda , uni milliy en’enige boysundurushqa térishqan , shu seweplik u << Uyghur buddizmi >> sheklige kirgen.(33) a . Jafer oghli Uyghurlarning en’enige bolghan sadaqet rohi toghrisida mundaq dégen: << témoriyler dölitining qurulishigha qeder ottura asiya Türkiy xelqliri arisida héchqaysisi Uyghurlardek özining adet we en’enisini, yeni tarixini sadaqet bilen dawamlashturalmidi. Uyghur yéziqining Uyghurlarning ayighi tegken herqandaq yerde qollinilishi bu tarixqa bolghan hörmet we sadaqetning eng chong ipadisidur.>>(34) a jaferning bu sözide idiqut Uyghurliri nezerde tutulghan . Eyni waqitta qaraxaniylar islam itiqatida bolup , bu teweliktiki Uyghurlarning slam medeniyitige bolghan baghlinishi milliy roh we en’enige bolghan sadaqettin halqip ketkenidi.

Qisqisi, istiqlal – musteqilliq chüshenchisi tariximizda milliy mewjutluq , tereqqiyat we shan – sherep bilen yashashning aldinqi sherti qilin’ghan. Shunglashqimu Uyghurlar erginequndin chiqqan künni<< istiqlal – musteqilliq küni >> qilip bikitip, noruz en’enisi bilen << yéngi yil küni >> süpitide tebriklep kelmekte. Noruzning Türkiy milletlerdiki eng muhim menisi uning << istiqlal – musteqilliq küni>> süpitide qobul qilinishidur.

Uyghur qatarliq Türkiy milletlerdiki weten chüshenchisi nahayiti muqeddes bir uqum bolup, u aile, mehelle, yurtqa bolghan küchlük muhabbet we sadaqetning yüksek derijidikii belgisi süpitide gewdilen’gen. Weten’ge baghlinish we uning üchün sadaqet — piidakarliq körsitish << milliy alahidilik >> ke aylan’ghan. Shu tüpeyli , qedimde << ulush >> sözi bilen ipade qilin’ghan we belgilik chégrisi bolghan dölet ziminigha qaritilghan weten hökümdar ailisining xususiy mülki bolmastin , belki pütün milletning ortaq zémini, hayatliq , mewjutluq , tereqqiyat tuprighi , shundaqla xatirjemlik we xushalliq soruni hésaplinatti.

Türkiy milletlerde weten’ge sadiq bolush bilen birge seyyare, köchmen we heriketchan turmush kechürüsh bir gewdiliship ketken we ularning siyasiy chüshenchisining asasliridin biri qilin’ghan. Chünki ularning weten chüshenchisi qanun we hörlük bilen birikken bolup, bu ikki sherttin mehrum bolghan chaghda , ular yéngi bir yurt qurush istikide, weten üchün wetendin ayrilatti .bu toghrisida junggo menbeliride << ular bügünki künde junggogha teslim bolghan teqdirdimu , öz wetinini asanliqche unutmaydu >>(35) dep melum chüshenche bérilginidek, jahizi bu noqtini << weten muhabbiti barliq insanlargha ortaq bolghan bir xil hésyattur. Likin, bu xil hésyat Türklerde téximu üstün we yüksektur >>(36) dep xaraktérlendürgen. Quteybe ibni muslim << Türkler wetinige nahayiti sadiq bolup, uning üchün jan béridu. Héchqachan wetinini unutmaydu. Qeyerge bérishidin qet’iynezer , wetinige sadiq bolidu. Türklerni bashqa milletlerdin üstün qilghan amil del mushu xususiyettur. Türkler buni nahayiti yaxshi bilidu. >> (37) dep teripligen .Türkiy milletlerning wetinini qoghdash yolida pidakarliq körsitidighanliqi yene iran dastanliridimu sözlinidu.Iran dastanlirida tumaris we shiraq qehrimanliqliri buning misali süpitide bérilgen. Junggo menbeliridimu buninggha oxshash misallar tilgha élinidu. Hunlarning sherqtiki qoshnisi tungguslar hun ziminining bir parchisini kisip bérishni telep qilghanda batur tengriqut << yer – zimin döletning uli, nime dep bériwetkidekmiz >>(38) dégen üe bu ziminni bériwitishni teshebbus qilghan wezirlerning kallisini alghan. Eslide tungguslar bilen inaq qoshnidarchiliqni teshebbus qilghan batur ularning mushu telipi üchün urush qozghap , ularni qattiq meghlup qilghan.(39) shuningdek, xen sulalisimu hunlardin bir parche taghliq yerni sorighanda, irishkini hun tengriqutining << bu yer merhum atamdin miras qalghan zimin bolup , qoldin bérip qoyush heddim emes >>(40) dégen qattiq étirazidin ibaret bolghan. Buningdin melumki, Türkiy milletlerde weten – ulush hökümdarning özi xalighanche shexsiy mülük supitide ishlitidighan zimin bolmastin , belki hökümdar teripidin qoghdilidighan ata miras yadikarliq hésaplinatti.

Bu ehwallar Türkiy milletlerde weten qarishi jehettin << dominom >> tipi emes, belki <<impériyum >> hakimiyet chüshenchisining mewjut bolghanliqini körsitidu. Dölet zéminining hökümdarlar bilen xelqning ortaq mes’uliyiti astida tutulishi ularning siyasiy teshkili – dölet namliridinmu melum bolghinidek , buni bu millletlerdiki shexistin bekrek weten’ge yaki siyasiy teshkilge baghlinidighanliqi mesilisi bilen birlikte küzitidighan bolsaq yurt – ölkining tiz sür’ette wetenlishishining mümkin bolidighanlighini chüshen’gili bolidu. (41)

Türkiy milletlerning << herbiy millet >>( jenggiwar millet ) süpitide otturigha chiqishi we herbiy ishlar téxnikisining yüksilishi ulardiki wetenperwerlik hésyati bilen birikken bir medeniyet tipi idi. Junggo menbeliride hunlar, kökTürkler we Uyghur qatarliq Türkiy miilletlerning kiselde ölüshni nomus, urushta ölüshni sherep dep bilidighanliqi tekitlen’gen . << orxun abidilliri >> dimu << insan balisi ölüsh üchün törelgen>>(42) déyilidu. Sasan chichen << Türkler öyde tughulup , urush meydanida jan béridu>> (43) deydu. Türkiy millet Türkimide her bir insan kichikidin tartipla oqya étish we at minish terbiyisi bilen chong bolup, maharetlik bir esker bolup yétiletti. Kiygen kiyimlirimu turmush we urushqa mas kélidighan ikki xil xususiyette layihilen’gen. Bu xil turmush bilen urush bir gewdileshken hayat shekli qandaqtur bir tajawuzchiliq yaki istila chüshenchisining türtkiside shekillen’gen bolmastin , belki özi mensup milletning we döletning mewjutluqini, bixeterligini , tinchlighini we hörlükini siritning tehlikisidin qoghdash üchün her waqit teyyar turushtek sadaqet we pidakarliq ruhidin tughulghan. Démek , herbiy küchning tereqqiy qilishi milliy qoghdinish bilen munasiwetlik idi.(44) Uyghurlarda bügünki kün’giche dawamliship kéliwatqan << özüng üchün kül, yurtung üchün öl >> , << yétip qalghiche, étip qal >> dégen maqal – temsiller buni ochuq körsitip béridu. Emeliyettimu Türkiy milletlerning urushliri turk alimi ibrahim kafes oghli körsitip ötkinidek, tinchliq we sülhini meqset qilghan bir wasitidin ibaret bolup, uningda yene chong birliktin ibaret pelsepiwi chüshenche yitekchi qilin’ghan. Shu seweplik tinchliq we sülhini << el >> dep atighan Türkiy milletler özlirining we öz döletlirining bu xil haletni emelde körsitidighan küch ikenligige shen’gechke , millet we dölet dégen uqumnimu yene ashu << el >> sözi bilen ipade qilghan. Dimek, weten üchün sadaqet we pidakarliq bilen yashighandila andin tinch hayatqa, mewjutluq sharaitige we yüksilish pursitige irishkini bolidighanliqini toluq chüshünüp yetken Türkiy milletler weten dep urush meydanida jan bérishni idial hayat tipi qilip tallighan we buningdin ghurur, sherep, bext tUyghusi hés qilghan. Hetta qiz – ayallarmu mushundaq qehrimanliq rohta yashighan . Shu seweplik urushta qehrimanliq körsetkenlerning jem’iyettiki orni , nopuzi hemmidin üstün bolghan. Millet ularning hayatini teswiriy sen’et wasitiliri ( heykel, balbal tiklesh, qebre béshigha öy, yeni xatire sariyi sélip, uning tamlirigha qehrimanning urush qiliwatqan körinishlirini sizish ) bilen obrazlashturghan, menggü tash tiklep qutluqlighan we naxsha – qoshaq , dastanlargha qétip ebediyleshtürgen. Qisqisi, tarixshunaslarning Türkiy milletler toghrisidiki << qehrimanliq jasariti küchlük >> dégen sözliride del ularning << wetenperwerlik rohi üstün >> dégen uqum ipadilen’gen.

<< orxun abidiliri >> de wetenperwerlik bir xil étiqad sheklide tilgha élin’ghan. Bu abidilerde hunlar dewridin béri Türkiy milletlerning döletlirige paytext bolup kelgen we ashu orni bilen bu milletlerning siyasiy we meniwiy iptixarliq bazisigha aylan’ghan ötüken’ge sadaqet körsitish wetenperwerlikning muhim ölchemliridin béri qilip körsitilgen. ötükendin yiraqlishish, wetenni tashlap kétish dölet aldida ötküzülgen jinayet hésaplinip, tengrining jazasigha uchraydighan éghir guna süpitide qaralghan. Abidilerde ötüken’ge küchlük türde baghlan’ghandila milletning ghem – qayghusiz yashaydighanliqi, dölitiningmu menggü dawamlishidighanliqi étirap qilinish arqiliq wetenperwerlikning mahiyetlik belgiliri otturigha qoyulghan. Bu chüshenche << qutluq tagh dastani>> nida téximu quwwetlen’gen. Bu dastanda déyilishiche, döletning saaditi, milletning birliki bir taghqa , téximu toghrisi bir qiyagha baghliq dep qarilidu. Kéyinche tang sulalisidin alghan bir melikining toyluq méli süpitide bu qiya tang sulalisigha bériwitilidu. Tang sulalisining bu qiyani parchilap junggogha élip kétishi netijiside ölüm we qischiliq yüz béridu. Axirida milletning birliki bozulup, öz yurtidin köchüp kétishke mejbur bolidu.(45) shuningdek yene menbelerdiki pakitlardin qarighanda, Türkiy milletler üchün wetendin ayrilip qélish eng éghir zerbe we dert – elem hésaplan’ghan. Buning azabi ularning rohiy dunyasida qattiq tesir qozghighan. Hunlarda alchi téghini xen sulalisigha tartquzup qoyghanda peyda bolghan éghir dert – elem hestetlik qoshaqqa aylan’ghan. Bu bayanlarda peqet milletning mewjutluq soruni bolghan weten tupriqini saqlap – qoghdap turalighandila andin milletning siyasiy hayati we güllinishidin söz achqili bolidighanlighidin ibaret bir xil siyasiy – hoquq chüshenchisi otturigha qoyulghan.

Omumen qilghanda, Türkiy milletlerde jümlidin Uyghurlarda weten chüshenchisi we muhabbiti nahayiti üstün bolushtek xaraktéri bilen herqandaq bir millet Türkimidin perqliq halda siyasiy istiqlal – musteqilliq pikri bilen birge dawamliship mangghan. Ular teshkillik we qanuniy asasta, ixtiyari, erkin , hör we musteqil yashalighan ziminni weten dep hésaplighan. Bu shertler körülmigen yaki uni saqlap qélishqa héchqandaq mümkinchilik qalmighanda, wetenni terk étip köchetti.dimek, Türkiy milletler medeniyitide weten ularning tughliri we al renglik bayriqi lepildep turghan yerlerni körsitetti. (46)

insaniyetning bügün’giche bolghan tarixidin shuni hés qilishqa bolidiki , her qandaq bir milletning tereqqiy qilishi yaki chékinishi , nam – shöhret qazinishi yaki untulushi omumen shu milletning milliy rohigha munasiwetlik bolup keldi. Uyghurlarning miladi 13 — , 14 – esirlergiche bolghan tarixida siyasiy— hoquq chüshenchisining küchiyip, iqtisad we medeniyette tereqqiy qilip , tesiri we nam – abroyining asiyadin halqip hetta yawropa we afriqighimu tarilishi ularning maddiy we meniwiy hayatning herqandaq saheside milliy rohni yitekchi qilghanlighidin bolghan. Uningdin kiyinki chékinish we bashqilar teripidin untulushqa yüzlinishide nurghun sewepler bolsimu, lékin buning asasliq sewebini bezi kishiler jar séliwatqinidek qandaqtur << yipek yoli >> ning üzülüp, << déngiz yoli >> ning échilishigha baghlap qoyushqa bolmaydu. Buning asasliq sewebini mushu mezgillerning aldi – keynidiki dewirlerdin bashlap Uyghurlarning tarixida milliy rohning dawamliq tereqqiy qilishigha tosqun bolidighan amillarning körülishke we küchüyishke bashlighanlighidin izdeshke bolidu. Bu tosqunluqmu del siritqi muhittin qobul qilghan türlük itiqad shekilliri we ashu itiqad shekillirige egiship kirip kelgen medeniyet belgirining itibargha érishishidin bolghan .

Melumki, Türkiy milletler arisida miladidin buruiqi dewirlerdin tartipla << ulugh tengri >> dégen menidiki << kök tengri >> namida atalghan bir tengrilik itiqad shekli asas qilinip kelgen. Islamiyet dewrige qeder izchil dawamlashqan bu dinning eqidiside , hoquq, qanun ,ghurur , üstünlük, jenggiwarliq, shan – sherep, insanchiliq, jümlidin milliy roh tengrining iradisi dep qarilartti. Hökümdarlarmu bu eqidini rial hayatta emelge ashurushqa térishatti, dimek ,bu dewirde milliy roh bir xil itiqad we eqidige aylan’ghanidi. Melumki , din bashqa medeniyet belgilirige sélishturushqa bolmaydighan alahide birxil medeniyet hadisisi hisaplinidu. Din bir milletning rohi haliti, tarixi we medeniytige nahayiti zor tesir körsiteleydu yaki milletning hayatini qayta quridighan haletni peyda qilalaydu. Tarixshunaslarning delillishiche, Uyghurlarning öz jem’iyitining tereqqiyat ihtiyaji yüzisidin kök tengri dinige yandashturup , sirittin qobul qilghan mani we budda dinliri Uyghurlar teripidin qanchilik derijide milliy xaraktérge boysundurulishidin qet’iynezer , yenila ularning milliy rohini cheklep turush rolini oynighan . Bu toghrisida << Türk énsiklopédiyisi >> ning << qaraxaniylar >> maddisida : << buddizm we mani dinining milliy xaraktérge mas kelmeydighanlighi asanla chüshünildi. Türklerni yat medeniyetke ittirgen, jahan’girlik xaraktérini yoqatqan, hetta herbiy üstünlikige we teshebbuskarliq talantigha ziyan yetküzgen bu dinlar Türk jem’iyitide krizis peyda qilish , meniwiy qimmetni özgertiwétish bilenla cheklen’gen emes. Yene Türk dölitining siyasiy alahidiligini weyran qilip , palech haletke duchar qilghan>> (47) déyilgen. Heqiqeten idiqut we kengsu Uyghurlirining küchlük siyasiy we herbiy küch teshkillep , pütkül Uyghurlarni özining hémayisige alghan chong bir impériyige aylinalmasliqi, axirida özining musteqil siyasiy hayatidin ayrilip qélishi bu dinlarning belgilik derijide cheklesh rolini oynighanlighidin bolghan. Shundaqtimu bu dewir medeniyitige mensup pakitlar bizge bu dinlarning cheklep turush rolini oyniyalighan bolsimu, lékin milliy rohni we tarixni untuldururush derijisige baralmighanlighini körsitip bermekte . Shunisi éniqki , budda we mani dinining bu ikki tarmaqtiki Uyghurlarning edebiyat , sen’et , terjimichilik we mimarchiliq tarixida yaratqan paydiliq– ijabiy tesirining zorluqini inkar qilghini bolmaydu.

Budda we mani dinlirigha sélishturghanda, ghurur, sherep, üstünlük, heqqaniyet bilen yashashning usullirini ügitidighan, tulimu emeliyetchil we << exlaq dini >> bolghan islam dini heqiqeten Uyghurlarni exlaq , turmush usuli we kishilik munasiwette téximu mukemmelleshtürüp, bir millet süpitide bügünki kün’ge ulushishidiki bir wasite we siritqi medeniyetning istilasni cheklep turushtiki muhim qorallarning biri bolup keldi. Emeliyettimu qaraxaniylar Uyghurlar islam dinigha ötken deslepki mezgillerde, bu yéngi eqidini milliy rohqa we milliy medeniyetke birleshtürüshke tériship, maddiy we meniwiy jehettin << Türk islam medeniyiti >> ning bir munche utuqlirini yaratqan . Hetta islam dinigha egiship kirip kelgen erep – paris medeniyitining bashqa belgilirimu Türk milliy medeniyitining bir qushumchisi süpitide yandashturulghan.

Islam dinida emeliyetchil tereplerdin kök tengri dini bilen birdeklik teshkil qilidighan , millet we milliy rohning tereqqiyatini ilgiri süridighan eqidiler bar idi .islam dini intérnatsiunal xaraktérge ige bolup , bu chong birlik peqet islam itiqadi asasigha uyushushni körsitidighan birlik idi. Shundaqtimu islam eqidiside bu dinning sirtidiki milletlerning mewjutliqi we ularning medeniyitimu itirap qilin’ghan. Shundaqla << eger rebbing xalighan bolsidi, yer yüzidiki insanlarning hemmisi biraqla iman éyitqan bolatti . Shundaq tursa sen hemmisini mömin bolsun dep mejburlamsen>> (süre yünüs , 99 – ayet )(48), << dinda zorlash yoqtur >>( süre beqere , 256 – ayet ) (49), << sen peqet bir wez – nesihet qilghuchisen, ulargha bésim qilghuchi( iman’gha mejburlighuchi) emessen>>(süre ghashiye, 21- 22 – ayetler )(50) dégen ayetler arqiliq uninggha itibar bilen muamile qilish terghip qilin’ghan. Melumki ,’islam dinida wijdan’gha bésim yoq bolup, wijdan’gha, milliy rohqa, tarixqa we medeniyetke hörmet körsitish << qur’an >> ning buyriqi idi. Démek, islam dini eqilning his qildurishi bilen shekillen’gen birlikni terghip qilatti . Buning milletning oyushush rohini kücheytishi we chong birligini shekillendürishi tebiiy idi. Lékin, islam dinini tarqitish we omumlashturush jeriyanida buni ijra qilghuchilar dinning esli mahiyitige yat hisyatni arilashturiwélishtin yanmighan. Islam muxlislirining neziri boyinche bolghanda pütün insanlar << musulman >> we << kafir>> ( yat dindikiler) dep ikkila Türkimge yaki ikki milletke ayrilatti . Shu wejidin irq , millet , til , milliy roh we medeniyet perqi qandaq bolishidin qet’iynezer islam itiqatidila bolsila , ularning hemmisi bir’ümmet — bir xelq( bir millet) süpitide qaralghan. Islam itiqatining sirtidikiler bolsa eslide bir millet bolsimu , gheyri insanlar süpitide qarilip chetke qéqilghan, qirghin qilin’ghan. Netijide qaraxaniylar tewesidiki Uyghurlar mushundaq chüshenchige asasen, islamiyetning sirtidiki ejdatlar we qéridashlar bilen bolghan chek – chégrani éniq ayrip , özining hayati, rohi we medeniyitini qayta tikligechke, bu halet tebiiy halda tarix we medeniyet asasining untulishidek hadisining peyda bolishigha sewep bolup qalghan. Qaraxaniylar islam itiqadi arqiliq Uyghurlarni birlikke keltürüshni milliy siyaset qilip tallighan bolsimu , lékin uni emelge ashurush jeriyani qanliq küresh we tarix bilen medeniyetni biraqla öchürüp tashlash asasida élip bérilghachqa ,bu halet idiqut Uyghurliri bilen qaraxaniylar Uyghurlirining birlikini wujutqa chiqarmayla qalmay, belki ularni bir birige reqip qiliwetti. Mehmud qeshqerining idiqut Uyghurliridin söz achqanda, milliy rohning türtkisi bilen , ularni Türklerning bir tarmiqi we mahir mergenler dep maxtisa , diniy hisyat noqtisidin chiqip, ularni esheddiy kapir dep qarap , qaraxaniylarning qoshunlirining ularning medeniyitini weyran qilghanliqini söyünüp turup yazghanlighi buninggha bir misal bolidu. Dimek , islam dinining Uyghurlar arisida tarqilishi << milliy shuar >> ni yitekchi qilghan halda , milletni himaye qilish , tarixni we medeniyetni qoghdash asasida élip bérilmidi. Buning bilen milletning parchilinip turush haliti uzaq dawamliship , Uyghurlaning milliy rohigha deslepki qedemde éghir dez ketken .

Bolupmu qaraxaniylar dewrining axiriqi mezgilliridin bashlap hökümdarlar we ziyalilar arisida erep – paris medeniyitining tesirini himaye qilish küchiyip, milliy rohqa bolghan sadaqet barghanséri itibardin qélishqa yüzlendi. Türk medeniyitige sel chaghlinip , bu medeniyetni himaye qilghanlar nadan, jahil , mutesip dep qaraldi, hetta mushu wejidin ulugh we shereplik bir nam bolghan << Türk >> sözimu << nadan>> , << döt >> , << qara qosaq>> dégen menidimu istimal qilinidighan gheyri ehwal otturigha chiqti. Milliy rohni oyghitidighan ,milletke yol körsitidighan, milletning yüksilishini menbe bilen temin itidighan edebiyattimu tariximizning utuqliri, ejdatlirimizning arzuliri, milliy qehrimanlirimiz — ulugh simalirimiz , milletning asasiy gewdisi bolghan xelqning rial haliti we ümidi ashu xelqqe chüshünishlik Türkiy til bilen ipadilinip , roh we ghururni oyghitip, uninggha küch – quwwet ataqilip yol körsitishning ornigha , erep — pars edebiyatidiki motiflar we obrazlar ( << ming bir kiche >>, rustem, jemshid, feridun , siyawush qatarliq) we ashu edebiyat uslobidiki timilar sözlinip rialliqtin yiraqliship ketti. Yene kélip bu edebiyat pars tilida yézilghan . Türkiy tilda yézilghan eserler dimu erep – paris tilidin kirgen sözlükler asasiy salmaqni igiligen bolup , umu janliq tildin yiraqliship ketken. Bu xil edebiyattin hergizmu xelqimizge meniwiy yitekchilik qilishni kütkili bolmaytti. Bartoldmu bu haletni << Türklerge- Uyghurlargha islamiyetning we fars edebiyatining tesiri shu derijide küchlük bolghan idiki , Türkler- Uyghurlar islamiyettin burunqi tarixini pütünley unutti>> (51) dep süretleydu. Medeniyettiki mushu özgirish tüpeylidin , milliy rohning yüksek ipadisi bolghan << oghuzname >> dastani qaraxaniylar teweside yashighan Uyghurlar ichide emes, belki idiqut Uyghurliri arisida saqlinip qelemge élindi. Aprasiyap (qaraxaniylarda yüsüp xas hajip we mehmud qeshqeridin kéyin untuldi) , tunyuquq we bögü qaghan’gha ait xatirilermu mushu Uyghurlar arisida saqlandi.(52) budda we mani dinining cheklep turushi bilen özining siyasiy iqtidarini qoldin bérip qoyghinigha qarimay , milliy rohqa baghlinishni dawamlashturghan mana shu idiqut Uyghurliri mongghul impériyisi we tömüriler impériyisi dewrining siyasiy,herbiy , iqtisad we medeniyet munbéride yuqiri orun’gha iriship ,’Uyghurlar we Uyghur medeniyitige sherep ata qilalidi. Jümlidin Uyghur til – yéziqini asiyadin halqip yawropa(okraina we latwiye) dimu shöhret qazan’ghan xelqaraliq medeniyetke aylandurdi. (53)

dimek, qaraxaniylarning axiriqi dewridin bashlap , buxanliq tewesdiki Uyghurlarda, miladi 14 – esirdin bashlap pütkül Uyghurlarda milliy roh millet xaraktérliq yitekchi prinsip bolushtin qilip , peqet kishilerning wujudida yoshurun küch halitide saqlinishqa yüzlen’gen bir meniwiy amilgha aylinip qaldi.

Shundaqtimu bu yoshurun küch pat – pat mehelliwiy yaki birer sheher dairiside bolsimu özini ipadilep, milletning mewjutliqi we tereqqiyatining eng muhim menbesi ikenligidin sada bérip keldi.

Bibliografiye:

(1)(7) (12) (23) (41) (46) << islam énsiklopédiyisi >> , Türkche, 12- tom , 2 – qisim , 223- , 227 – ,244 -, 260 – betler , 1988 – yili , istanbul.

(2) düen lyenchin : << dinglinglar, turalar we qangqillar >> , Uyghurche,81 – , 86 – betler , 1997 – yili , ürümchi.

(3) li yenshu : << shimaliy sulalilar tarixi >> , Uyghurche, 568 – , 569 – betler, 2000 – yili , ürümchi .

(4) (32) << Türk énsiklopédiyisi >> , Türkche, 33 – tom , 147 – , 151 – betler, 1984 – yili , enqere.

(5)(6) baymirza hayit : << sowitler ittipaqidiki Türklükning we islamiyetning bezi mesililiri >> , Türkche, 193 – bet, 1987 – yili , istanbul.

(8) simachyen: << tarixiy xatiriler>> , Uyghurche , 1988 – yili , ürümchi.

(9)(16) << Türk énsiklopédiyisi >> , Türkche , 25 – tom , 487 – bet , 1977-yili, enqere.

(10) wéy lyangtaw : << qaraxaniylar tarixidin bayan>> , Uyghurche, 106 – bet , 2000 – yili , ürümchi .

(11) (30) << Türkchilik prinsipi >> , Türkche , intirnéttin élin’ghan nusxa.

(13) molla musa sayrami : << tarixiy hemidiye >> , Uyghurche, 46 – , 47 – betler, 1988 – yili , béyjing.

(14) abdulqadir donuk : << tunji Türk milletchisi chichi tenxu >> , << Türk dunyasi tarix jornili >> , Türkche, 1987 – yili , 3 – san, 44 – bet.

(15) << oghuzname >> , Uyghurche, 46 – bet , 1980 – yili , béyjing .

(17) ( 28) (42) << qedimqi Uyghur yazma yadikarliqliridin tallanmilar >> , Uyghurche, 80 – , 84 – , 85 – betler , 1983 – yili , ürümchi.

(18) (34) a. Jafer oghli : << Türk tili tarixi >> , Türkche, 2 – qisim, 18 – , 208 – betler, 1984 – yili, istanbul.

(19) yilmaz إztuna : << büyük Türkiye tarixi >> , Türkche, 2 – tom, 391 – bet, 1977 – yili , istanbul.

(20) (27 ) (26) (37) (44) yilmaz إztuna : << büyük Türkiye tarixi >> , Türkche, 1 – tom, 50 – , 51 – , 95 – , 100- ,101- , 140 – ,141 – betler, 1977 – yili, istanbul.

(1 2) samixa aywerdi : << Türkler mustemlikichi bolmighan >>, << Türk dunyasi tarix jornili >> , Türkche, 1987 – yili, 11 – san, 23 – bet.

(24 ) aydin taneri : << Türk dإlet en’enisi >> ( tünügün – bügün ) , Türkche, 11- bet, 1981 – yili ,

( 25) (38) (39) (40) ben’gu : << xenname >>, Uyghurche, 698 – , 778 – , 798 – betler, 1994 – yili , ürümchi.

(29) mustapa uslu : << Türk medeniyiyitide noruz motfi >> , << Türk dunyasi tarix jornili >>, Türkche, 1987 -yili, 4 – san, 22 – bet.

( 31) (35) jang réntang : << tang dewridiki sherqiy kإk Türkler heqqide yéngi hإjjetler >> , Türkche, 67 – , 174 – betler, 1968- yili , teybéy.

(33) (45) mustapa ergün : << Türk maarip tarixi >> , Türkche, intérnéttin élin’ghan nusxa.

(22) (36) (52) a. Zekiy welidi toghan : << omumiy Türk tarixigha kirish >> , Türkche, 100 – , 106 — , 168-betler , 1 198 -yili, istanbul.

(43) a. Zekiy welidi toghan: << Türk we tatar tarixi >> , tatarche, 18 – bet , 1912 – yili , qazan.

(47) << Türk énsiklopédiyisi >> , Türkche , 21 – tom , 287 – bet , 1974 – yili , enqere.

(48) (49) (50) ibrahim agah chubukchu : << medeniyet tariximizda din >> , Türkche, << belleten >>, 1990- yili, 4 – san, 778 -bet.

(51) w. W. Bartold , m . F. Kإprülü: << islam medeniyiti tarixi >> , Türkche, 1940 – yili, istanbul.

(53) a. Jafer oghli : << Türk tili tarixi >> , Türkche, 1 – qisim, 178 – bet,1984 – yili , enqere.