Batil shé’ir du’asi; Manipesto

Autori: Dilek akén

IMG_3010
Yashash bezide
Éghir we qiyin bir ölümning sewebchisidur.
***
Hayat, siz ichige kepliship qalghan bir panus bolghinida
Ölüm -birla nepes élish sheklidur.
Hemme sha’ir nepes siqilishni shé’ir bilen rawanlashturidu.
***
Batil bir étiqadqa köre:
Shé’irgha sol putumni élip kirishim kérek idi,
Ong -solum na’éniq mushu künlerde
We möre soqushida perishtilirim.
***
Shé’irni qelemge béqip uzartqin dégende tengrim
Siyahtin oghurlashni oylidim
Ki oylash: éghir jinayet,
Oylawatisen, u halda süküt qilishing kérek.
Peqet mushu seweptin shé’irimdin sürgün qilinishim,
Yighiwélish lagirida tesewwur atliq bir musapir bolushum mumkin idi.
We yétersiz siyahta maymaq wujudqa kelgen bir shé’ir
Toshiyalmas heqiqetlerni,
Üstimizge örüwétishi mumkin idi.
***
Ölüm du’alar bilen kéchiktürülmes
Menmu éliship qalghan hemme tirik perishtige oxshash
Shé’irning misra yenggigen baliyatqusini bir du’a bilen ettim.
***
Batil bir étiqadqa köre:
Ümid nuri azayghanséri, chüshler qisilghanséri
Shé’irlar uzirap kéter…
***
Tengrim
Méni uzun shé’irlardin saqla!
Amin.
***
Batil étiqadlirim yoq eslide, emma
Batil bir étiqadqa köre yéziwatimen
Yene téxi yashawatimen.
***
Ishik chikilmigen,
Pochtikesh kelmigen
We ijabet qilin’ghan du’alirimni élip kelmigen dep
Eqli béshidin uchup ketken barche insan’gha oxshash menmu
Gunahlirimni séliwitip kir-qat séwitige étiwétishim kérek idi.
Tengri xop körgen rewishte yuyup
Hayat bilen ölüm ottursida asqan misrada tanigha asar idi,
Möre soqishi téxiche tügimigen perishtiler teripidin yighishturulup
Huzurigha chiqip-belki bir tamaka tutashturup-
Bashlighan bolatti gunahtiki payda-ziyan mesilemni biterep qilishqa.
***
Yaq, yaq!
Bu bir shé’ir epsanisi emes,
Ochuqla insanliq eyipi.
Shundaq eyipki, yotqan ichige patmas boldi.
***
Kirish-chiqish ishikliri du’alar bilen közütülgen shé’irda
Namuwapiq jümle közge chéliqishi mumkin
Misralargha exlet tashliyalaysz.
Pelempey astida söyisheleysiz
Sharab icheleysiz.
Peqet gunahlargha dessesh
Sawablarni yolush cheklen’gen.
Lenetke uchiraysiz!
***
Hayat, siz ichige kepliship qalghan bir panus bolghinida
Ölüm bir nepes élish terzidur.
Mana emdi…
Öleleysiz!
***
Bu shé’irni tengri bilen bizdinmu yéqin munasiwet baghlighanlarmu irishelmeydighan yerlerde,
Perishtilerning chéqishishlirigha köz yumghan shara’itlarda,
Sheytandin yiraq,
Hayat qanuniyetliride,
We dozax atesh teptide saqlanglar.
Untumastin:
Dé’agnuz bilen ölgili bolmas!
***
Tengrim!
Hayat qisqa,
Shé’ir uzun.
***
Shé’irdin yüz örigenning qelimi sunsun!
Türkchidin binezer terjimisi

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s