Méni Chonganamning Qéshigha Kömünglar


Autori: Mustafa Dewran Uyghur

10603697_10152551050649132_8694209553738203972_n

Kichiklikimde…
Asminimda yultuz jiq idi
Chong anam hemmidin yoruq idi.
Chong anamning mihirlik du’asidin
Perishtiler bizge hemra idi.
Chong anam ytqan chöcheklerdiki
Qehrimanlar dostum idi.
Bügün…
Asminim hem xireleshti
Nurluq yultuz saqip chüshti…
Hemme nerse…
Chüsh kebi…
Hayatimdin uchup ketti.
Chong ana…
Baliliqimda,
Men sizge qesem bergen:
Sizni yüdüp mekkige apirishqa.
Késel bolsingiz…
Ölmeslik dorisini tépishqa.
Chong ana…
Men dorini izlidim…
Hich yerdin tapalmidim.
Ezra’il kelgende
Qéshingizgha baralmidim.
Méni kechürüng!!!
Her küni topraqtin
Sizning hidingizni soraymen.
Purawatimen, körüwatimen…
Pütün zimin sizni qoynigha élip
Etir güldek puraq chéchiptu.
Nimjan tupraq
Siz kirgende munbetlishiptu.
Ghérip qebre
Siz kirgende awatlishiptu.
Ötünüp qalay…
Méni chong anamning qéshigha kömünglar.
Mining xush puraqlarni purap yatqum bar.
Perishtiler bezmisini körüp baqqum bar.
Ashu güzel dunyada…
Chong anamgha menggü newre bolghum bar.
Ötüney…
Méni chong anamning qéshigha kömünglar.
2015-09-08